Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Swain
#681325 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN NỘI DUNG 2
Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẤT THOÁT VÀ LÃNG PHÍ TRONG ĐẦU TƯ 2
I. Khái niệm về thất thoát, lãng phí 2
II. Nội dung thất thoát, lãng phí trong đầu tư 3
1. Thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản 3
2. Thất thoát, lãng phí trong sử dụng nguồn nhân lực, chất xám 3
3. Thất thoát, lãng phí trong việc sử dụng đất, công nghệ,chi tiêu, chi phí trong công tác nghiên cứu lập dự án. 3
III. Tác hại của thất thoát và lãng phí trong đầu tư 4
IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến thất thoát, lãng phí trong đầu tư 4
1. Nhân tố khách quan 4
.2. Nhân tố chủ quan 5
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THẤT THOÁT LÃNG PHÍ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 7
I. Nhận diện thất thoát, lãng phí ở một số lĩnh vực 7
1. Nhận diện thất thoát, lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 7
1.1 Thất thoát, lãng phí do đầu tư không có quy hoạch hay chất lượng quy hoạch thấp 7
1.2 Thất thoát, lãng phí trong khâu xác định chủ trương đầu tư 9
1.3. Thất thoát, lãng phí trong khâu thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán 9
1.4 Thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong khâu kế hoạch hoá đầu tư 10
1.5 Thất thoát, lãng phí trong đấu thầu xây dựng 10
1.6 .Thất thoát, lãng phí trong công tác chuẩn bị xây dựng 11
1.7. Thất thoát và lãng phí trong khâu tổ chức thực hiện 11
1.8. Thất thoát và lãng phí trong khâu nghiệm thu thanh toán 12
1.9. Thất thoát lãng phí trong khâu quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 12
2. Nhận diện thất thoát, lãng phí ở một số lĩnh vực khác 16
2.1 Thất thoát, lãng phí trong vấn đề nghiên cứu KHCN 16
2.2 Thất thoát, lãng phí trong vấn đề sử dụng nguồn nhân lực 16
2.3 Thất thoát, lãng phí trong vấn đề sử dụng đất 17
II. Những mặt được và chưa được trong hoạt động quản lý của nhà nước 18
1. Những mặt được trong hoạt động quản lý của nhà nước 18
2.Một số tồn tại trong hoạt động quản lý đầu tư gây thất thoát, lãng phí 19
Chương III: NHỮNG GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ CHỐNG THẤT THOÁT LÃNG PHÍ TRONG ĐẦU TƯ Ở VN 20
1. Các giải pháp liên quan đến cá nhân: 21
2. Các giải pháp liên quan đến xây dựng quy định quản lý: 22
3. Các giải pháp liên quan đến công tác kiểm tra, thanh tra và điều tra: 22
4. Các giải pháp liên quan đến việc phát huy dân chủ 23
5. Các giải pháp liên quan đến việc phát huy vai trò của thông tin đại chúng 24
PHẦN KẾT LUẬN 24
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27
LỜI MỞ ĐẦU
Đầu tư có vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định làm thay đổi cơ cấu kinh
tế quốc dân của mỗi nước, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất
nước.
Thực hiện đường lối đổi mới về phát triển kinh tế, trong những năm qua
Chính phủ đã đầu tư vốn cho xây dựng cơ bản chiếm khoảng 30 - 35% GDP.
Trong năm năm 2001 - 2005, vốn đầu tư xây dựng trong toàn xã hội đạt khoảng 50
tỷ USD, trong đó riêng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư khoảng 35 tỷ USD. Hàng
chục công trình trọng điểm của Nhà nước đã được đầu tư hàng tỷ USD để xây
dựng, cải tạo, như quốc lộ 1A; đường Hồ Chí Minh; Thủy điện Sơn La; Khu lọc
dầu Dung Quất; Khu công nghiệp khí, điện, đạm Cà Mau; các công trình phục vụ
SEA Games 22...
Những công trình nói trên cùng với hàng trăm công trình khác đã làm thay
đổi diện mạo kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng bảo đảm cho tăng
trưởng kinh tế đất nước đạt bình quân 7,5 %/năm và nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần của toàn xã hội.
Thực tế tình hình đầu tư của nước ta trong những năm vừa qua đặc biệt là từ
năm 2001 - 2006 tăng khá mạnh, song bên cạnh đó chúng ta còn thấy nhiều mặt
trái trong hoạt động đầu tư trong đó nổi lên là tình trạng thất thoát, lãng phí. Trong
hai năm 2002 - 2003, thanh tra chuyên ngành xây dựng đã tổ chức thanh tra 31 dự
án xây dựng với tổng vốn đầu tư là 17.300 tỷ đồng, thì cả 31 dự án đều có sai
phạm với số tiền thất thoát, lãng phí lên đến 2.070 tỷ đồng.Thất thoát, lãng phí
trong đầu tư đã làm giảm đáng kể hiệu quả của hoạt động đầu tư. TTLP như là căn
bệnh truyền nhiễm lan tràn trên tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống xã
hội:lãng phí tài nguyên, nguồn nhân lực, chất xám,tài sản,…lãng phí trong nông
nghiệp, công nghiệp…và đặc biệt là trong ĐTXDCB đây là một trong vấn đề nhức
nhối nhất mà các ngành, các cấp và toàn xã hội đang quan tâm nó kéo dài nhiều
năm với mức độ ngày càng trầm trọng. Theo đánh giá chung tỉ lệ thất thoát trong
ĐTXDCB chiếm tới hơn 30% tổng số vốn đầu tư tương đương với 20-25 ngàn tỉ
mỗi năm. Vậy mà đến nay mặc dù đã có nhiều cải cách nhưng vẫn chưa có biện
pháp hữu hiệu để hạn chế.
Vậy những nguyên nhân nào gây ra thất thoát, lãng phí? biểu hiện của nó ra
sao? thực trạng ở nước ta thời gian qua thế nào? Do giới hạn về hiểu biết và thời
gian trong bài viết này chúng em xin được chỉ nêu những nội dung chung nhất về
TTLP nói chung và chỉ đi sâu vào thất thoát, lãng phí trong ĐTXDCB

PHẦN NỘI DUNG
Chương I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẤT THOÁT VÀ LÃNG PHÍ
TRONG ĐẦU TƯ
I. Khái niệm về thất thoát, lãng phí
Theo pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngày 26/2/1998 thì
“Lãng phí là sử dụng nguồn lực tài chính, lao động và các nguồn lực khác vượt
quá định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định
hay sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng chất lượng đạt thấp hơn
hay không đúng mục tiêu đã xác định. Thất thoát là sự mất mát nguồn lực, mất đi
cơ hội để tạo thêm cơ sở vật chất tăng thêm năng lực cho xã hội”.
Qua phân tích những dự án có thất thoát đã được đưa ra ánh sáng, phân tích
quy trình đầu tư nhận thấy tiền đầu tư bị thất thoát ở mọi giai đoạn đầu tư và diễn
ra nổi lên theo một số dạng sau đây: Nâng giá; Khai khống khối lượng; Bớt vật tư,
tráo vật tư…
Cả ba dạng trên, để được thanh toán dĩ nhiên phải có hồ sơ, chứng từ hợp
pháp, hợp lệ và để tránh bị phát hiện. Do vậy chúng phải hợp pháp hoá, hợp lý hoá
hồ sơ, chứng từ ngay từ khâu đầu đến khâu cuối (dự toán, đấu thầu, hợp đồng,
nghiệm thu, thanh toán, giải ngân, kiểm toán). Chúng phải sử dụng nhiều thủ đoạn
gian dối, tinh vi, tạm kể ở đây một số thủ đoạn thông thường sau: hối lộ quan chức,
cán bộ, thậm chí bằng cả cách của “maphia”; lợi dụng những sơ hở trong các quy
định quản lý; mua bán hoá đơn chứng từ, lập hoá đơn chứng từ giả; tráo đổi vật tư,
thiết bị đưa vào công trình; lập các công ty “ma”; liên kết giữa các nhà thầu; làm
rối các thủ tục, quy trình triển khai quản lý; thiếu minh bạch, dân chủ trong quản lý
dự án; phối hợp chặt chẽ, thông đồng giữa những kẻ có liên quan.
Vì những thủ đoạn gian dối, tinh vi trên nên trong thực tế không dễ gì phát
hiện những khoản tiền đầu tư bị thất thoát.
Lãng phí là mặt đối lập với tiết kiệm. Trong đầu tư xây dựng cơ bản
(XDCB), mọi việc làm tăng chi phí đầu tư so với mức cần thiết dẫn đến làm giảm
hiệu quả vốn đầu tư được coi là sự lãng phí.
Lãng phí diễn ra nổi lên ở một số dạng sau đây: Dự án được đầu tư khi chưa
thực sự cần thiết phải đầu tư; Dự án được đầu tư với quy mô, công suất không phù
hợp so với nhu cầu; Dự án được đầu tư với yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật không
phù hợp so với nhu cầu; Dự án được đầu tư ở địa điểm và thời điểm không hợp lý;
Thiết bị và công trình của dư án có chất lượng thấp làm giảm tuổi thọ của dự án;
Tiến độ dự án bị kéo dài; Một số chi phí chung, chi phí khác, chi phí thiết bị, lao
động và vật tư cao hơn thực tế; Một số khoản chi phí trong dự án được chi chưa
tiết kiệm.
TTLP là hai căn bệnh kinh niên trong đầu tư nói chung và đặc biệt là trong
xây dựng cơ bản . Trong sự lãng phí có thất thoát vì trong số tiền lãng phí có thể có
phần bị thất thoát và thất thoát dẫn đễn lãng phí vì thất thoát làm tăng chi phí

không cần thiết hay làm giảm chất lượng công trình dẫn đến làm giảm hiệu quả
vốn đầu tư
II. Nội dung thất thoát, lãng phí trong đầu tư
1. Thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản
Có thể hiểu việc thất thoát trong lĩnh vực xây dựng cơ bản là việc quản lý và
sử dụng vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản không đúng mục đích
không đúng nhiệm vụ thiết kế, chất lượng xây dựng kém phải phá đi làm lại hoặc
công trình hoàn thành nhưng không sử dụng được, bỏ phí, không mang lại hiệu quả
hay đạt hiệu quả nhưng chi phí cao hơn chi phí đầu tư cần thiết cho dự án được
xác định theo các tiêu chuẩn định mức của nhà nước.
Thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản diễn ra ở tất cả các khâu
của quá trình đầu tư.
 Thất thoát, lãng phí trong khâu chuẩn bị đầu tư (quy hoạch, quyết định
quy hoạch), thiếu lồng ghép giữa các loại quy hoạch, tình hình đầu tư không gắn
với quy hoach vùng, địa phương, quyết định đầu tư sai, chất lượng báo cáo nghiên
cứu khả thi kém…
 Thất thoát, lãng phí trong khâu thực hiện đầu tư : như là khảo sát không
đạt yêu cầu dẫn đến thiết kế sai làm chất lượng công trình không đảm bảo phải
khắc phục sửa chữa, nhiều trường hợp buộc phải huỷ vì không thể khắc phục được;
công tác thiết kế sơ sài, giải pháp thiết kế chưa hợp lý, chậm giải phóng mặt
bằng…
 Ngoài ra còn có trong các khâu đấu thầu, trong ký kết hợp đồng, trong thi
công, quyết toán, nghiệm thu…
2. Thất thoát, lãng phí trong sử dụng nguồn nhân lực, chất xám
Các doanh nghiệp nhà nước lâu nay vẫn được coi là sân sau của bộ máy
công quyền trực tiếp liên quan đến doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Con cháu cán
bộ lãnh đạo thường được gửi gắm vào những vị trí then chốt trong các công ty nhà
nước. Điều này tạo thực tế ở DNNN thừa người không biết làm việc nhưng thiếu
người có năng lực. Bên cạnh đó còn vấn đề đạo tạo cán bộ chuyên môn cũng gây
ra nhiều bức xúc cho xã hội. Tình trạng đào tạo theo phong trào tràn lan nhưng đào
tạo không hợp lý, chất lượng đào tạo thấp nên mặc dù hàng năm chính phủ đã tốn
rất nhiều chi phí nhưng nguồn lực này không đáp ứng được nhu cầu cho xã hội
3. Thất thoát, lãng phí trong việc sử dụng đất, công nghệ,chi tiêu, chi
phí trong công tác nghiên cứu lập dự án.
Đất do DNNN sử dụng đều là những mảnh đất “đắc địa” có giá trị rất lớn
nhưng khi tính toán hiệu quả kinh doanh của DNNN người ta lại không tính toán
giá trị sử dụng đất vào giá trị DNNN. Điều này làm cho hiệu quả kinh doanh của
DNNN được tính không đúng. Nếu tính cả giá trị, giá trị sử dụng đất vào giá trị của
DNNN có lẽ nhiều DNNN làm ăn không có lãi.
Thực tế cho thấy có nhiều dự án được cấp đất nhưng vẫn bỏ không do nhiều
nguyên nhân chủ quan và khách quan như chậm giải phóng mặt bằng rồi thiếu
vồn…cũng đă gây thất thoát, lãng phí hàng chục tỷ đồng của nhà nứơc trong khi
đó giá thuê đất ở Việt Nam vẫn được đánh giá là rất cao trong khu vực và trên thế
giới còn người dân thì không có đất canh tác sản xuất.
Thất thoát, lãng phí trong nghiên cứu và sử dụng công nghệ
Lâu nay người ta vẫn thường kháo nhau rằng: lãng phí trong các đề tài
nghiên cứư khoa học rất nhiều nhưng mà… khó nói. Bởi lẽ lãng phí ấy chẳng rõ
ràng, cụ thể và cũng chẳng chết ai. Những đề tài nghiên cứu xong chỉ cần qua một
vài cuộc bảo vệ, đề tài được nghiệm thu thế là hoàn tất. Còn việc có đi vào cuộc
sống hay không thì không cần biết. Thực tế cho thấy nhiều công trình nghiên cứu
xong không được sử dụng, chất lượng công trình không cao, không đạt hiệu quả tối
ưu,nhiều dự án nghiên cứu xong thì đắp chiếu bỏ đấy không sử dụng nhưng vốn rót
vào đầu tư nghiên cứu thì không phải là nhỏ. Hàng năm NSNN phải tốn rất nhiều
cho hoạt động này
Trong việc sử dụng công nghệ cũng TTLP đáng kể. Các công nghệ được
nhập về hay là không được sử dụng hay là sử dụng không hợp lý. Tình trạng này
một mặt là do ta còn thiều cán bộ KHCN trình độ, kĩ năng chuyên môn thấp nên
không tiếp cận được sự phát triển như vũ bão của công nghệ thế giới nên đã cản trở
việc ứng dụng CN hiện đại vào sản xuất.
III. Tác hại của thất thoát và lãng phí trong đầu tư
Thất thoát, lãng phí làm giảm đáng kể hiệu quả của đầu tư. Theo số liệu điều
tra của Thanh tra Nhà nước 100% các công trình xây dựng cơ bản đều thất thoát
1052 tỷ đồng sai phạm kinh tế trong 995 dự án được thanh tra trên toàn quốc do
thanh tra nhà nước, thanh tra của các địa phương, các Bộ ngành. Khoản thu tăng
thêm cho ngân sách nhà nước (NSNN) là lấy từ phần GDP tăng thêm hằng năm.
Trong khi đó để có được 1 đồng tăng thêm cho NSNN xã hội phải tốn kém một
khoản tiền đầu tư nhiều gấp gần 5 lần. Sự yếu kém trong quản lý đầu tư, dàn trải
thất thoát trong xây dựng cơ bản làm mỗi năm cả nước mất đi từ 1-2% tăng trưởng
GDP. Vì vậy thất thoát và lãng phí mất mát trên thực tế còn lớn hơn nhiều những
cái mà chúng ta đo đếm được.Thất thoát lãng phí đã làm mất lòng tin của nhân
dân vào Đảng, nhà nước giảm uy tín cùa Việt Nam trước cộng đồng quốc tế nhất là
trước các nhà đầu tư, tài trợ. Chỉ tiêu thất thoát, lãng phí của Việt Nam xếp thứ 97
trên hơn 100 nước làm các nhà đầu tư ngần ngại khi rót vốn vào nước ta.
IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến thất thoát, lãng phí trong đầu tư
1. Nhân tố khách quan
A. Do đặc điểm của hoạt động đầu tư
 Sản phẩm xây dựng có tính chất cố định, nơi hoạt động gắn liền với nơi
tiêu thụ sản phẩm, phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện địa chất, thuỷ văn, khí hậu nên
nếu công tác khảo sát, thăm dò các điều kiện tự nhiên không chính xác sẽ dẫn đến
lãng phí nghiêm trọng vì kết cấu kỹ thuật không phù hợp và chất lượng công trình
kém.
 Sản phẩm xây dựng có quy mô lớn, có kết cấu phức tạp dẫn đến chu kỳ
sản xuất dài. Do đó vốn đầu tư bỏ vào để xây dựng dễ bị ứ đọng, gây lãng phí hoặc
nếu thiếu vốn sẽ làm công tác thi công bị gián đoạn kéo dài thời gian xây dựng,
công trình bị bỏ hoang làm gia tăng thất thoát, lãng phí.
 Sản phẩm xây dựng có thời gian sử dụng lâu dài, tuổi thọ cao nên sai
lầm trong xây dựng sẽ gây tổn thất lớn cả về giá trị ( chi phí xây dựng dự án) và
chất lượng dự án.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014743 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement