Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mr.chidotoji
#681317

Download Tiểu luận Khiếu kiện quyết định buộc thôi việc miễn phí

Về thẩm quyền giải quyết các loại việc:
Căn cứ đơn kháng cáo và kháng nghị đề nghị Toà án xem xét lại Quyết định sơ thẩm: Đình chỉ giải quyết vụ án do ng¬ời khởi kiện tự rút đơn khởi kiện theo tiết b khoản 1, khoản 2 Điều 41 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.
Vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án Nhân dân các tỉnh và việc nộp dự phí kháng cáo đ¬ược căn cứ vào khoản 2 và khoản 4 Điều 29 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính; Điều 27 và Điều 28 ch¬ương VI án phí hành chính của Nghị định 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

thụ lý giải quyết, do đó vẫn mang tính chủ quan của người ra quyết định, thường là nội dung vẫn như cũ làm phát sinh khiếu kiện. Thứ hai, về mặt tâm lý của người khiếu kiện, khi vụ việc được giao cho người đã có quyết định hành chính hay hành vi hành chính, thì khi có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà kết quả không được như ý muốn thì người khiếu nại vẫn nghi ngờ, tiếp tục khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Thứ ba, ngưòi khiếu nại vì nôn nóng muốn giải quyết nhanh vụ việc mà cùng lúc lại gửi đơn thư đến nhiều cấp, nhiều ngành. Chính vì vậy việc nâng cao vai trò giải quyết của toà án hành chính trong các vụ khiếu nại, tố cáo là rất quan trọng. Có như vậy mới tránh được việc đơn thư gửi nhiều lần, trùng lặp về nội dung, các phán quyết của toà án cũng đảm bảo tính pháp lý, tránh được tình trạng đơn thư giải quyết kéo dài. vượt cấp.
Vụ án hành chính "Khiếu kiện quyết định buộc thôi việc" sau đây đã phần nào nói lên thực trạng việc khiếu nại, tố cáo ở các địa phương cũng như ở Trung ương nước ta hiện nay.
PHẦN I: TÌNH HUỐNG
Vụ việc xảy ra với người khởi kiện là ông Trần Văn Hùng, sinh năm 1954, địa chỉ số 20/4 phố Lý Thái Tổ, phường Bạch Đằng, thành phố Ngô Quyền, tỉnh BKT và người bị kiện là ông Cục trưởng Cục thuế tỉnh BKT. Với nội dung chủ yếu của vụ án như sau:
Ông Trần Văn Hùng là Đội trưởng Đội thuế phường Lê Lợi, thành phố Ngô Quyền. Từ năm 1996 đến tháng 2 năm 1999, gia đình ông Hùng có mua chịu một số lượng hàng hoá vật tư xây dựng (để xây dựng, sửa chữa nhà ở) của một số hộ kinh doanh trong địa bàn ông Hùng trực tiếp phụ trách và một số hộ trong địa bàn xã, phường khác trong thành phố, tổng số tiền là 120.000.000 đồng, mới trả nợ được 70.000.000 đồng. Do gia đình ông Hùng không trả nợ đúng hạn nên các hộ cho vay tiền gửi đơn khiếu nại đến Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Ngô Quyền và Chi cục Thuế thành phố Ngô Quyền đề buộc ông Hùng trả hết nợ.
Đến ngày 14/4/1999, ông Hùng chỉ còn nợ lại 18.000.000 đồng và ông đã viết tường trình trước Tổ kiểm tra xử lý của Công an, Chi cục Thuế thành phố Ngô Quyền, hứa số tiền còn lại sẽ có trách nhiệm trả nốt trong thời gian sớm nhất. Ngày 23/4/1999, Chi cục Thuế Ngô Quyền ra Quyết định số 7B/TCCB đình chỉ công tác đối với ông Hùng và ngày 15/6/1999, Chi cục Thuế gửi Báo cáo số 31/BC-TCCB gửi Cục Thuế tỉnh BKT báo cáo về việc ông Hùng còn thiếu nợ số tiền trên.
Đội Thuế phường Lê Lợi họp xét kiểm điểm kỷ luật ông Hùng vào ngày 6/7/1999, đề nghị Cục thuế áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo. Ngày 10/7/1999 Hội đồng kỷ luật Chi cục Thuế Ngô Quyền họp xét kỷ luật và ngày 03/8/1999 có Công văn số 24/ĐN-CCT đề nghị Cục thuế tỉnh BKT kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Hùng. Ngày 10/8/1999, Hội đồng kỷ luật Cục thuế tỉnh BKT họp xét kỷ luật ông Hùng và ngày 14/8/1999, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh BKT ban hành Quyết định số 03/QĐ-TCCB kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Hùng và buộc ông Hùng có trách nhiệm trả số nợ còn lại là 20.000.000 đồng cho các hộ ông Hùng đã mua hàng còn nợ.
PHẦN II: PHÂN TÍCH, XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
I. Mục đích của việc phân tích, xử lý tình huống:
Qua việc phân tích và xử lý tình huống cụ thể phần nào ta sẽ làm rõ được những cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác kiểm sát giải quyết án hành chính liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về việc kỷ luật cán bộ, công chức, từ đó nêu ra được những vấn đề cần đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi pháp luật về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Mặt khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như việc giải quyết các thủ tục về vấn đề này, chỉ rõ được những vấn đề vướng mắc trong tố tụng hành chính để góp ý xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính nhằm phát huy những mặt đạt được; khắc phục tồn tại, hạn chế của công tác kiểm sát giải quyết án hành chính để khâu công tác này đạt chất lượng, hiệu quả hơn.
II. Phân tích xử lý, tình huống:
Do ông Hùng có đơn khiếu nại đề ngày 19/8/1999 đối cới Quyết định nói trên, Cục trưởng Cục thuế tỉnh BKT có Công văn số 26/CT-TCCB đề ngày 11/10/1999 trả lời, khẳng định Quyết định số 03/QĐ-TCCB nêu trên là đúng.
Ngày 21/10/1999, ông Hùng khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân tỉnh BKT, đề nghị Toà án huỷ Quyết định số 03/QĐ-TCCB nêu trên. Toà án nhân dân tỉnh BKT thụ lý vụ án vào ngày 4/11/1999.
Ngày 29/12/1999, Cục thuế tỉnh BKT ban hành Quyết định số 11/QĐ-TCCB thu hồi Quyết định số 03/QĐ-TCCB nêu trên để “Chờ Hội đồng kỷ luật bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan sẽ xử lý tiếp ”.
Tại phiên toà sơ thẩm ngày 3/01/2000 của Toà án nhân dân tình BKT, không có Quyết định nêu trên nên ông Hùng rút đơn khởi kiện. Cùng ngày Toà án nhân dân đã ban hành Quyết định số 01/HCST đình chỉ việc giải quyết vụ án, với lý do ông Hùng rút đơn khởi kiện.
Ngày 10/01/2000, ông Hùng kháng cáo đối với Quyết định đình chỉ vụ án. ngày 12/01/2000, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BKT cũng có kháng nghị số 31/KN-HC đối với Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 01/HCST nêu trên.
Ngày 25/01/2000, Hội đồng kỷ luật Cục thuế tỉnh BKT lại xét kỷ luật đối với ông Hùng và ngày 29/02/2000, Cục thuế tỉnh BKT lại ban hành Quyết định số 01/QĐ-TCCB kỷ luật buộc thôi việc đối ông Hùng. Ngày 20/3/2000, khi ông Hùng nhận được Quyết định buộc thôi việc số 01 trên ông đã khiếu nại đối với Quyết định này.
Ông Hùng tiếp tục khởi kiện đối với Quyết định số 03/QĐ-TCCB ngày 14/8/1999 và Quyết định số 01/QĐ-TCCB ngày 29/2/2000 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh BKT bằng đơn đề ngày 31/5/2000.
Bản án hành chính phúc thẩm số 01/HCPT ngày 4/01/2001 của Toà phúc thẩm Toà án nhân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xử huỷ Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 01/HCST ngày 3/01/2000 của Toà án nhân tỉnh BKT, giao hồ sơ cho Toà án nhân dân tỉnh BKT xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật.
Bản án hành chính sơ thẩm số 03/HCST ngày 29/6/2001 của Toà án nhân tỉnh BKT đã xử: Bác yêu cầu đơn khởi kiện của ông Hùng, giữ nguyên Quyết định số 01/QĐ-TCCB ngày 29/2/2000 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh BKT.
Ngày 9/7/2001, ông Hùng kháng cáo.
Bản án phúc thẩm số 29/HCPT ngày 29/9/2001 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xử huỷ bản án sơ thẩm số 03/HCST nêu trên, giao hồ sơ về Toà án nhân dân tỉnh BKT xét xử sơ thẩm lại với thành phần Hội đồng xét xử khác.
Bản án hành chính sơ thẩm số 05/HCST ngày 27/12/2001 của Toà án nhân dân tỉnh BKT đã xử: Bác yêu cầu khởi kiện của ông Hùng, giữ nguyên Quyết định số 01/QĐ-TCCB ngày 29/2/2000 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh BKT.
Ngày 2/01/2002, ông Hùng kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Ngày 21/01/2002, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BKT cũng có kháng nghị số 62/KN-HC đối với Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án sơ thẩm nêu trên. ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement