Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Corydon
#681235

Download Ebook 100 bài thơ Đường miễn phí

Bài hát ngôi nhà bịgió thu phá nát
Tháng tám, đang giữa mùa thu, gió gàodữdội
Cuốn phăng cảmấy lớp tranh trên mái nhà ta.
Tranh bay qua sông, rải rác khắp vùng ven sông
Cái bay cao thì mắc trên ngọn cây rừng.
Cái bay thấp thì quay lộn rồi rơi xuốngvùng ao chuôm
chìm nghỉm.
Lũtrẻxóm Nam khinh ta già yếu,
Trước mắt ta dám làm đámkẻcướp
cứcông nhiên ôm tranh chạy khuất vào bụi tre.
Rát cổbỏng họng gào chẳng ăn thua gì,
Ta đành quayvề, chống gậy đứng thởdài !
Chốc lát gió yên mây đen nhưmực,
Cảnh trời thu mịt mờ, mỗi lúc một tối.
Chiếc chăn vải đã cũ, lạnh như đồng
thằng con xấu nết, nằm trái thói, lục đục đạp rách toang.
Nhà đã dột, giườngkhông chỗnào khô,
Mưa cứrảrích không ngớt hạt.
Từkhi loạn lạc, mình đã ít ngủ
Naylại bịgiầm nước thâu đêm, chịu sao nổi đến sáng
Ước gì có hàng nghìn vạn gian nhà rộng rãi,
Đểche ủcho tất cảhàn sĩ trong thiên hạ,
khiến mặt ai cũng được tươi vui,
Vững nhưnúichẳngsợmưa gió lay chuyển!
Than ôi ! Baogiờ đượctrông thấy ngôi nhà ấy hiện ra
cao ngất,
thì dù một cáinhà tan nát, một mình ta chết cũngcam
lòng !Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ần
Sinh ca tịch mịch nhàn thâm động
Vân hạc tiêu điều tuyệt cựu lân
Thảo thụ tổng phi tiền độ sắc
Yên hà bất tự vãng niên xuân
Đào hoa lưu thuỷ y nhiên tại
Bất kiến đương thời khuyến tửu nhân
Lại đến Thiên Thai hỏi Ngọc Châu,
Rêu xanh đá trằng nhuộm màu trần.
Đàn im ca vắng trơ hang rỗng,
Hạc lặng mây lờ dứt nghĩa thân.
Cây cỏ rày xem ngơ ngẩn sắc,
Khói sương giờ cũng hững hờ xuân.
Hoa đào nước chảy y như cũ,
Chén rượu khuyên mời vắng chủ nhân.
K.D
Chú thích: Ngọc Chân , tên nàng tiên trong động Thiên Thai .
47. Mạch thượng tặng mĩ nhân
Lí Bạch 李白 Lǐ Bái
P.H.N 2004 55
陌上赠美人
骏马骄行踏落花
垂鞭直拂五云车
美人一笑褰珠箔
遥指红楼是妾家
Mò shàng zèng měi rén
Juàn mǎjiāo xíng tà luò huā
Chuí biān zhì fú wǔ yūn chē
Měi rén yī xiào qiān zhū bò
Yāo zhǐ hóng lóu shì qiè jiā
O
Trên đường, tặng thơ cho mĩ nhân
Con tuấn mã đi nghênh ngang giẫm lên hoa rụng
Buông roi phất thẳng vào cỗ xe mây năm màu
Người đẹp liền cười, kéo rèm châu nhìn ra
trỏ lầu hồng phía xa : đó là nhà em.
Tuấn mã kiêu hành đạp lạc hoa
Thuỳ tiên trực phất ngũ vân xa
Mĩ nhân nhất tiếu khiên châu bạc
Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia
dịch thơ :
Vó ngựa đạp trên những cánh hoa
Đầu roi lướt chạm cỗ xe ngà
Vén rèm người đẹp cười tươi trỏ
Nhà thiếp lầu hồng cách phía xa.
(Trần Trọng Kim dịch)
48. Mao ốc vi thu phong sở phá ca
P.H.N 2004 56
đỗ phủ 杜甫 Dù Fǔ
茅屋为秋风所破歌
八月秋高风怒号
卷我屋上三重茅
茅飞度江酒江郊
高者挂挂长林消
下者飘转沉塘幼
南村群童欺我老无力
忍能对面为盗贼
公然抱茅入竹去
唇焦口燥呼不得
归来依仗自叹息
俄顷风定云墨色
秋天漠漠向昏黑
布衾多年冷似铁
骄儿恶卧踏里裂
床床屋漏无干处
雨脚如麻未断约
自经丧乱少睡眠
长夜沾湿何由沏
安得广度千万间
大屁天下寒士俱欢颜
风雨不动安如山
呜呼!何时眼前突兀见此屋
吾庐独破受冻死亦足。
Máo wú wéi qiū fēng suǒ pò gē
Bā yuè qiū gāo fēng nù hào
Juǎn wǒ wù shàng san chōng máo
Máo fēi dù jiàng jiǔ jiāng jiao
Gao zhě guà guà chāng lín xiao
Xià zhě piao zhuǎn chén táng you
Nán cūn qún tóng qī wǒ lǎo wú lì
Rěn néng duì mian wéi dào zéi
Gong rán bao máo rù zhù qù
Chún jiao kou zao hu bù dé
Gui lái yí zhang zì tan xí
Ē qǐng feng ding yún mò sè
Qiū tiān mò mò xiàng hun hei
Bù qin duō nián lěng sì tiě
Jiao ér è wǒ tà lǐ liè
Chuáng chuáng wù lòu wú gan chù
Yǔ jiǎo rú má wèi duán yue
Zì jing sang luàn shǎo shuì mián
Cháng yè zhàn shì hé yóu qie
An dé guàng xià qiàn wàn jian
Dà pi tian xià hán shì jù huan yán
Feng yǔ bù dòng an rú shan
Wu hu ! hé shì yǎn qián tù wù jiàn cǐ wù
Wú lú dú pò shou dong sǐ yí zú .
O
P.H.N 2004 57
Bài hát ngôi nhà bị gió thu phá nát
Tháng tám, đang giữa mùa thu, gió gào dữ dội
Cuốn phăng cả mấy lớp tranh trên mái nhà ta.
Tranh bay qua sông, rải rác khắp vùng ven sông
Cái bay cao thì mắc trên ngọn cây rừng.
Cái bay thấp thì quay lộn rồi rơi xuống vùng ao chuôm
chìm nghỉm.
Lũ trẻ xóm Nam khinh ta già yếu,
Trước mắt ta dám làm đám kẻ cướp
cứ công nhiên ôm tranh chạy khuất vào bụi tre.
Rát cổ bỏng họng gào chẳng ăn thua gì,
Ta đành quay về, chống gậy đứng thở dài !
Chốc lát gió yên mây đen như mực,
Cảnh trời thu mịt mờ, mỗi lúc một tối.
Chiếc chăn vải đã cũ, lạnh như đồng
thằng con xấu nết, nằm trái thói, lục đục đạp rách toang.
Nhà đã dột, giường không chỗ nào khô,
Mưa cứ rả rích không ngớt hạt.
Từ khi loạn lạc, mình đã ít ngủ
Nay lại bị giầm nước thâu đêm, chịu sao nổi đến sáng
Ước gì có hàng nghìn vạn gian nhà rộng rãi,
Để che ủ cho tất cả hàn sĩ trong thiên hạ,
khiến mặt ai cũng được tươi vui,
Vững như núi chẳng sợ mưa gió lay chuyển!
Than ôi ! Bao giờ được trông thấy ngôi nhà ấy hiện ra
cao ngất,
thì dù một cái nhà tan nát, một mình ta chết cũng cam
lòng !
Mao ốc vi thu phong sở phá ca
Bát nguyệt thu cao phong nộ hào
Quyển ngã ốc thượng tam trùng mao
Mao phi độ giang sái giang giao
Cap giả quải quyên trường lâm sao
Hạ giả phiêu chuyển trầm đường ao
Nam thôn quần đồng khi ngã lão vô lực
Nhẫn năng đối diện vi đạo tặc
Công nhiên bão mao nhập trúc khứ
Thần tiêu khẩu táo hô bất đắc
Quy lai ỷ trượng tự thán tức !
Nga khoảnh phong định, vân mặc sắc
Thu thiên mạc mạc hướng hôn hắc
Bố khâm đa niên lãnh tự thiết
Kiêu nhi ác ngoạ đạp lí liệt
Sáng đầu ốc lậu vô can xứ
Vũ cước như ma vị đoạn tuyệt
Tự kinh táng loạn thiểu thuỵ miên
Trường dạ triêm thấp hà do triệt !
An đắc quảng hạ thiên vạn gian
Đại tý thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan
Phong vũ bất động an như sơn
Ô hô ! Hà thì nhãn tiền đột ngột hiện thử ốc
Ngô lư độc phá thụ đống tử diệc túc !
P.H.N 2004 58
49. Minh tranh 鸣筝 Míng zhēng Đàn tranh
Lí Đoan 李端 Lǐ Duān
鸣筝金 粟柱
素手玉 房前
欲得周郎顾
时时误拂线
Míng zhēng jin sù zhù
Sù shǒu yù fáng qián
Yù dè Zhou Lāng gù
Shí shí wú fú xián
Đàn tranh phím bằng vàng
Bàn tay trắng đẹp trước phòng ngọc
Muốn Chu lang quay nhìn
thỉnh thoảng gẩy sai dây đàn
Minh tranh kim túc trụ
Tố thủ ngọc phòng tiền
Dục đắc Chu lang cố
Thời thời ngộ phất huyền
dịch thơ:
Đàn minh tranh phím trụ vàng,
Bàn tay trắng đẹp của nàng trên dây
Muốn chàng quay mặt nhìn đây
Bồn chồn thi thoảng gẩy sai cung đàn.
( Phùng Hoài Ngọc )
Lời bàn :
Giai thoại Chu Du . Là một đại tướng nhưng Chu Du say mê âm nhạc. Có lần, Chu Du mời
một kĩ nữ đàn tranh nổi tiếng đến biểu diễn . Kĩ nữ rất vui mừng, hồi hộp được mời, được phục vụ
bậc anh hùng nổi tiếng nhất xứ Đông Ngô. Khi cô đàn, Chu lặng nghe, nhắm nghiền mắt . Nhưng
cô lại muốn Chu vừa nghe đàn vừa nhìn ngắm sắc đẹp của cô. Cô nghĩ ra mẹo : gẩy sai một nốt
nhạc, thế là Chu Du bừng mắt, cau mặt nhìn kĩ nữ như oán trách. Cô rất thích thú, lại gảy tiếp thật
hay . Thi thoảng cô lại dùng mẹo ấy . . ..
P.H.N 2004 59
Ai giỏi nhạc hơn ai, kĩ nữ hay Chu Du đại tướng ? Cuộc gặp gỡ giữa một nhà nghệ sĩ
biểu diễn và một nhà phê bình âm nhạc. Mỗi người đều có năng lực âm nhạc khác nhau. Họ đều
hiểu rõ tài năng của người kia (P.H.N)
50. Mộ xuân qui cố sơn thảo đường
暮 春 归 故 山 草 堂
Mù chūn guī gù shān cǎo táng
Tiền Khởi 钱 起 Qián Qǐ
谷 口 春 残 黄 鸟 稀
辛 夷 花 尽,杏 花 飞
始 怜 幽 竹 山 窗 下
不 改 青 阴 待 我 归
Gù kǒu chūn cán huáng niǎo xī
Xīn yī huā jìn xìng huā fēi
Shǐ liān yōu zhù shān chuāng xià
Bù gǎi qīng yīn dǎi wǒ guī
o
Cửa động xuân tàn chim hoàng oanh hiếm hoi
Hoa tân di rụng hết, hoa hạnh bay bay
Chỉ thương cây trúc lặng lẽ dưới song cửa núi
Không thay đổi sắc màu, đợi ta về
Cốc khẩu xuân tàn hoàng điểu hi
Tân di hoa tận, hạnh hoa phi
Thỉ liên u trúc sơn song hạ
Bất cải thanh âm đãi ngã qui
P.H.N 2004 60
51. Mộng Lí Bạch (bài 1) 梦 李 白 Mèng Lǐ Bái
Đỗ Phủ 杜 甫 Dù Fǔ
死 别 已 吞 声
生 别 长 恻 恻
江 南 瘴 ?地
逐 客 无 消 息
古 人 入 我 梦
明 我 长 相 忆
君 今 在 罗 网
何 以 有 羽 翼
恐 非 平 生 魂
路 远 不 可 测 !
魂 来 枫 林 青
魂 返 关 山 黑
Sǐ biè yǐ tun sh...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement