Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Eldur
#681039 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đất đai luôn là một yếu tố quan trọng và hết sức cần thiết. Đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp, đất đai là tư liệu không thể thiếu được. Ngoài ra đất đai còn là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn để phân bố dân cư xây dựng kinh tế xã hội,văn hóa và an ninh quốc phòng (Tổng cục địa chính,1998).
Vai trò của đất đai đối với sản xuất và đời sống thật lớn và đa dạng. Tuy nhiên đất đai chỉ phát huy vai trò vốn có của nó dưới tác động tích cực của con người một cách thường xuyên. Ngược lại đất đai không thể phát huy tác dụng của nó nếu con người sử dụng không hợp lí.
Ngày nay trong công cuộc đổi mới và phát triển đang tạo ra những bước đi và sức tăng trưởng kinh tế xã hội rất cao, đồng thời áp lực về đất đai thể hiện rất rõ.Vì vậy, quy hoạch rất cần thiết để giải quyết các vấn đề về sử dụng đất đai có hiệu quả. Nhưng để giải quyết vấn đề và có hướng quy hoạch đúng đắn thì cần có sự kết hợp đa ngành, trong đó thị trường nhà đất là quan trọng để đưa kinh tế phát triển, giải quyết các vấn đề về nhà ở một cách hợp lí, vai trò thị trường đất đai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển nền kinh tế thị trường nói riêng. Chúng ta chưa chính thức thừa nhận thị trường đất đai, từ đó chưa có chủ trương, chính sách và các biện pháp cụ thể, phù hợp để định hướng và tạo điều kiện cho các quan hệ đất đai vừa vận động theo các quy luật của thị trường, đồng thời vừa vận động theo định hướng của Nhà nước. Trong khi đó nhu cầu chuyển nhượng, mua bán đất đai lại là một nhu cầu thực tế, thiết yếu và có xu hướng ngày càng gia tăng. Do vậy hầu hết các quan hệ chuyển nhượng, mua bán đất đai trong những năm qua đã phải vận động gần như trong một cơ chế thị trường không chính thức và mang tính tự phát.
Phải thấy ngay rằng, thị trường nhà đất ở nước ta đang biến động bất thường, gây ra những thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế quốc gia. Sở dĩ như vậy một phần là chưa có sự phối hợp giữa nhà quy hoạch và kinh doanh nhà đất, do đó đề tài “Khảo sát sự ảnh hưởng của quy hoạch và các yếu tố khác đến thị trường nhà đất ở Thành phố Cần Thơ” với mục đích:
- Xác định sự ảnh hưởng giữa quy hoạch, thị trường nhà đất và các yếu tố khác ở khu vực Cần Thơ.
- Thiết lập về mối quan hệ giữa phát triển quy hoạch và thị trường nhà đất.
- Kiến nghị giải pháp phát triển đồng loạt về quy hoạch và thị trường nhà đất, để kinh tế xã hội khu vực cũng như nước nhà phát triển một cách toàn diện hơn.

CHƯƠNG I
LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
I. Khái quát về quy hoạch
1.1 Một số khái niệm
1.1.1 Quy hoạch
Theo Dennis J. McKenzie (1998), quy hoạch được định nghĩa như sau: “Quy hoạch là hoạch định trước những việc cần làm và đặt ra trước những mục tiêu cần đạt tới”.
Theo Lê Tấn Lợi (1999), thì quy hoạch là sự bố trí sắp xếp công việc theo không gian. Nhằm định hướng sự phát triển hợp lý của đô thị trong từng giai đoạn và lâu dài với các nhiệm vụ cơ bản sau:
- Về sản xuất: khu sản xuất; khu kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi trong khả năng sản xuất và phát triển.
- Về đời sống: đảm bảo mọi hoạt động của người dân đô thị.
- Về không gian kiến trúc, cảnh quan và môi trường: tạo vẻ đẹp đặc trưng cho đô thị.
1.1.2 Đô thị hoá
Theo Lê Tấn Lợi (1999), đô thị hoá là một tiến trình tất yếu: nâng cao săng suất lao động; tái định cư trên quy mô quốc gia; tái bố trí sử dụng đất đai; cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
Theo Nguyễn Đình Hương (2003), thì đô thị hoá là xu hướng tất yếu của toàn cầu. Đô thị hoá bản thân nó bao gồm hai đặc trưng, đó là sự bùng nổ nhanh chóng dân số của khu vực đô thị; và sự thay đổi các đặc tính lạc hậu của đô thị hiện có cần được hiện đại hoá.
Theo Võ Kim Cương (2004), thì đô thị hoá là một quá trình biến đổi các khu vực lãnh thổ trở thành đô thị. Khu vực lãnh thổ ban đầu có thể là đất nông - lâm nghiệp, đất trống đồi trọc hay khu dân cư nông thôn. Đối với một quốc gia, đô thị hoá bao gồm hai quá trình,quá trình mở rộng các đô thị hiện có và quá trình hình thành các đô thị mới.
1.1.3 Quy hoạch sử dụng đất đai
Với những áp lực và hiện trạng sử dụng đất đai như hiện nay cho thấy nguồn tài nguyên đất đai ngày càng khan hiếm và có giới hạn, dân số thế giới gia tăng nhanh. Do đó, đòi hỏi phải có sự đối chiếu hợp lý giữa các kiểu sử dụng đất đai và loại đất đai để đạt được khả năng tối đa về sản xuất ổn định và an toàn lương thực, đồng thời cũng bảo vệ được hệ sinh thái cây trồng và môi trường đang sống.
Qui hoạch sử dụng đất đai là nền tảng trong tiến trình này. Đây là một thành phần cơ sở có liên quan đến hệ sinh thái các vùng núi, sa mạc hoang vu, hay các vùng đồng bằng ven biển, đồng thời lại nằm trong mục tiêu phát triển và bảo vệ rừng, đất trồng và tài nguyên ven biển. Qui hoạch sử dụng đất đai là yếu tố chính trong tất cả yêu cầu phát triển và bảo vệ các vùng đất đai nông nghiệp (Lê Quang Trí, 2000).
1.1.4 Quy hoạch đô thị
Quy hoạch đô thị là một bộ phận của quy hoạch không gian có mục tiêu trọng tâm là nghiên cứu những vấn đề về phát triển và quy hoạch xây dựng đô thị, các điểm dân cư kiểu đô thị. Quy hoạch đô thị có liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học chuyên ngành nhằm giải quyết tổng hợp những vấn đề về tổ chức sản xuất, xã hội, đời sống vật chất, tinh thần và nghỉ ngơi giải trí của nhân dân, tổ chức hệ thống hạ tầng kĩ thuật, nghệ thuật kiến trúc và tạo lập môi trường sống đô thị (Nguyễn Đình Hương, 2003).
Theo Lê Tấn Lợi (1999), thì quy hoạch đô thị là bài toán tổng hợp xem xét toàn bộ vấn đề kinh tế-xã hội-môi trường nhằm giải quyết hài hoà các lợi ích trước mắt và lâu dài, cá thể và công đồng; cục bộ và toàn bộ của nhân dân.
1.2 Ý nghĩa của quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất đai
Quy hoạch sử dụng đất đai giúp địa phương thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên cở sở bố trí có hiệu quả quỹ đất được thể hiện qua các mặt sau:
- Làm căn cứ để lặp kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm, thực hiện việc giao đất, thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
- Giúp UBND xã đưa ra các giải pháp tối ưu cho các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tiềm năng đất đai.
- Hạn chế sự chòng chéo và chuyển đổi mục đích tùy tiện trong quản lý sử dụng đất đai
- Cụ thể quá quy hoạch sử dụng đất đai (Phùng Quang Trung, 2002).
1.3 Mục tiêu của quy hoạch sử dụng đất đai

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1042313 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement