Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#681025

Download miễn phí Khóa luận Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã năm 2010 từ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 bằng công nghệ số ở xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài nhơn, tỉnh Bình Định


MỤC LỤC

Trang
MỤC LỤC 6
PHẦN MỞ ĐẦU 8
1. Lý do chọn đề tài 8
2. Mục đích nghiên cứu 9
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 9
4. Giới hạn nghiên cứu 10
5. Phương pháp nghiên cứu 10
6. Cấu trúc khoá luận 11
PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12
Chương 1. Tổng quan về công tác thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã 12
1.1. Cơ sở lý luận về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 12
1.1.1. Những công nghệ áp dụng thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 12
1.1.2. Các vấn đề về bản đồ hiện trạng sử dụng đất 13
1.2. Cơ sở pháp lý 18
Chương 2. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 20
2.1. Khái quát chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Hoài Thanh Tây 20
2.1.1. Điều kiện tự nhiên 20
2.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 23
2.1.3. Thuận lợi và khó khăn 24
2.2. Quá trình thành lập, hoàn chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất 25
2.2.1. Xây dựng Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình 27
2.2.2. Công đoạn chuẩn bị 28
2.2.3. Công tác ngoại nghiệp 56
2.2.4. Công đoạn chỉnh sửa, chuyển vẽ kết quả điều tra, bổ sung thực địa lên bản đồ nền dạng số để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 58
2.2.5. Công đoạn trình bày và biên tập bản đồ 62
2.2.6. In bản đồ, kiểm tra, chỉnh sửa 82
2.2.7. Viết thuyết minh bản đồ 95
2.2.8. Ghi dữ liệu bản đồ vào đĩa CD 95
2.2.9. Kiểm tra, nghiệm thu 95
2.2.10. Đóng gói và giao nộp sản phẩm 95
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101
Kết luận 101
Kiến nghị 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

Tóm tắt nội dung:

2d của bản đồ hiện trạng sử dụng đất nên khi chuyển từ seedfile của bản đồ địa chính qua bản đồ hiện trạng phải phóng to file bản đồ tổng thể lên 10 lần. Để làm được điều đó ta tiến hành như sau:
Hình 22: Hộp thoại Scale
Trong file bản đồ tổng thể ta sử dụng công cụ Move và Snap vào một điểm góc thửa bất kì trên tờ bản đồ để lấy tọa độ của điểm đó. Ghi tọa độ đó ra giấy nháp (X1, Y1). Tiếp theo, bao Fence toàn bộ tờ bản đồ tổng thể → sử dụng công cụ Scale để phóng to tờ bản đồ tổng thể lên 10 lần. Khi chọn công cụ Scale sẽ xuất hiện hộp thoại Scale, chọn các thông số bên trong như hình sau:
Sau khi chọn các thông số như hình trên thì nhấp chuột Data vào một điểm bất kỳ trên màn hình. Đến đây tờ bản đồ tổng thể đã được phóng to lên 10 lần so với bình thường.
Tiếp đến tham chiếu tờ bản đồ tổng thể lên tờ bản đồ nền bằng cách khởi động file bản đồ hoaithanhtay_nen.dgn, vào File → Reference sẽ xuất hiện hộp thoại Reference File. Trong hộp thoại này chọn Tools → Attach sẽ xuất hiện hộp thoại Preview Reference, trong hộp thoại này ta tìm đến file HTT_tongthe.dgn.
Nhấp OK ba lần liên tiếp để quay trở về hộp thoại Reference File.
Hình 23: Hộp thoại Reference File
Lúc này tờ bản đồ tổng thể đã được tham chiếu lên file bản đồ nền. Để sử dụng file tham chiếu ta sẽ sao chép file tổng thể này sang file bản đồ nền. Tiến hành như cách tham chiếu đã nói ở trên:
Bao Fence toàn bộ tờ bản đồ tham chiếu, sử dụng cộng cụ Move sẽ xuất hiện hộp thoại Copy Element, chọn các thông số trong hộp thoại như hình 20.
Sau đó nhấp chuột vào một điểm trong Fence rồi liền sau đó nhấp chuột vào hộp Key-in và gõ lệnh dx=0,0. Nhấn phím ENTER trên bàn phím, khi đó file bản đồ tham chiếu đã được sao chép sang file bản đồ nền, ta có thể sử dụng file bản đồ này một cách bình thường. Tuy nhiên, File bản đồ tổng thể mới copy sang bản đồ nền nó không nằm tại toạ độ chính xác ban đầu. Muốn đưa về toạ độ chính xác của nó ta chỉ cần tiến hành một vài thao tác nhỏ:
Nhấp vào công cụ Place SmartLine , sau đó trên hộp Key-in ta sẽ nhập một lệnh với cú pháp như sau: xy=X,Y. Trong đó, X=X1, Y=Y1 với X1, Y1 là toạ độ của điểm góc thửa mà ta đã chọn trên đây. Nhấn phím ENTER sẽ xuất hiện một tia mà góc tia có toạ độ X1, Y1, sau đó ta nhấp chuột vào vị trí bất kỳ trên màn hình để có một đoạn thẳng. Ta phải ghi nhớ điểm góc có toạ độ X1,Y1.
Bao Fence vào toàn bộ file bản đồ.
Nhấp vào công cụ Move và trong hộp thoại Move Element ta bỏ chọn Copies → Snap vào điểm góc thửa đã chọn để lấy toạ độ X1, Y1→ nhấp chuột Data và snap vào điểm góc có toạ độ X1, Y1 của đoạn thẳng mới vẽ được ở trên.
Đến đây, tờ bản đồ tổng thể đã được tham chiếu, sao chép vào bản đồ nền và đưa về đúng vị trí địa lý của nó.
Bước 2: Biểu thị hệ thống thủy văn.
Hệ thống thủy văn bao gồm các đường bờ sông, bờ hồ… Để xây dựng hệ thống thủy văn đúng theo các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường ta sử dụng Workspace: ht_qh5. Khi sử dụng Workspace này cho phép ta vẽ các đường thủy văn dạng tuyến đúng theo hệ thống ký hiệu chuẩn mà không phải tốn nhiều thời gian để xem thông tin thuộc tính của các kí hiệu trong tập ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất (xem phụ lục số 02) Để hiểu sâu hơn về bước này ta lần lượt tìm hiểu trình tự sau:
Mở file bản đồ hoaithanhtay_nen.dgn, trong hộp thoại MicroStation Manager chọn Workspace: ht_qh5 như hình sau:
Hình 24: Chọn Workspace ht_qh5 lúc khởi động MicroStation
Tiến hành khởi động bình thường ta sẽ thấy giao diện làm việc của MicroStation sẽ có thêm nhiều công cụ làm việc hơn bình thường. Các kí hiệu dạng tuyến được vẽ khi sử dụng các công cụ này.
Hình 25: Giao diện mới khi sử dụng Workspace ht_qh5
Hình 26: Hộp thoại Feature Collection
Để biểu thị hệ thống thủy văn chủ yếu sử dụng công cụ FC SELECT FEATURE để vẽ các ký hiệu dạng tuyến. Chọn công cụ này xuất hiện hộp thoại Feature Collection:
Trong hộp thoại này chia làm hai khung, khung phía bên trái cho phép chọn thể loại biểu thị, khung bên phải cho phép lựa chọn chức năng riêng của thể loại đó. Nếu biểu thị hệ thống thủy văn, khung phía bên trái ta chọn Thủy văn, khung phía bên phải chọn chức năng thích hợp. Ví dụ trên thực tế có một kênh mương nhỏ, yêu cầu thể hiện 1 nét thì ta chọn chức năng Thủy văn 1 net 0.2 ht. các thông số kỹ thuật của đường thủy văn 1 nét này hoàn toàn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật trong tập ký hiệu bản đồ hiện trạng 2010 như về lực nét, màu sắc, lớp, độ rộng.
Sau khi chọn các chức năng cần thiết trong khung Feature Code ta nhấn OK và tiến hành số hóa các đối tượng thủy văn như sông, suối, các đường mương, đập, đê, cống…
Hình 27: Số hóa các đối tượng thủy văn
Kết thúc quá trình số hóa hệ thống thủy văn chúng ta biểu thị hệ thống ghi chú thủy văn như tên sông, tên hồ, tên mũi đất… Tiến hành như sau:
Trong hộp thoại Feature Collection tại mục Category Name chọn Ghi chú, trong mục Feature Code chọn chức năng cần thể hiện.
Hình 28: Lựa chọn ghi chú thủy văn
Tương tự như số hóa các đối tượng thủy văn dạng tuyến, sau khi chọn xong chức năng thể hiện ta nhấp nút OK.
Hình 29: Trình bày hệ thống ghi chú thủy văn
Trên thanh công cụ Main của MicroStation chọn công cụ Place Text sẽ xuất hiện hộp thoại Text Editor. Trong hộp thoại này ta nhập tên ghi chú của đối tượng thủy văn.
Lưu ý: Trước khi nhập ghi chú phải khởi động chương trình bàn phím tiếng Việt UniKey hay VietKey và sử dụng bảng mã TCVN3 (ABC).
Bước 3: Biểu thị hệ thống giao thông.
Hệ thống giao thông bao gồm đường sắt, đường bộ và các công trình giao thông có liên quan. Tiến hành số hóa các đối tượng dạng tuyến giao thông cũng tương tự như việc số hóa các đối tượng thủy văn:
- Trong hộp thoại Feature Collection tại mục Category Name chọn Giao thông, trong mục Feature Code chọn chức năng cần thể hiện.
- Nhấp OK và tiến hành số hóa.
Trong quá trình số hóa cần phân biệt được đâu là đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường liên xã, liên thôn… Mặt khác phải biết được bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:5000 thì hệ thống giao thông phải được vẽ theo tỷ lệ, ngoại trừ đường mòn và đường đất nhỏ thì còn cho phép vẽ theo nữa tỷ lệ [7]. Từ đó chọn các chức năng thích hợp để số hóa một cách chính xác.
Hình 30: Trình bày hệ thống giao thông
Lưu ý: Trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã đường bộ biểu thị đến đường chính trong khu dân cư, khu đô thị, các xã thuộc khu vực giao thông kém phát triển, khu vực miền núi phải biểu thị cả đường mòn.
Hình 31: Số hóa các đối tượng dạng cầu
Sau khi số hóa hệ thống giao thông, bước tiếp theo chúng ta số hóa các đối tượng dạng cầu, ghi chú đường giao thông bằng cách làm tương tự như trên.
Bước 4: Biểu thị dáng đất.
Dáng đất được biểu thị bằng đường bình độ và điểm ghi chú độ cao, khu vực miền núi có độ dốc lớn chỉ biểu thị đường bình độ cái của bản đồ địa hình cùng tỷ lệ và điểm độ cao đặc trưng.
Như vậ...

Link download cho anh em:


Các file đính kèm theo tài liệu này:
  • KHOALUANIN .DOC
  • Danh.muc.bang.bieu,sodo,bandohinhanh (2).doc
  • Danh.muc.cac.tu.viet.tat (1).doc
  • loicamon in.doc
  • Mucluc.doc
  • phuluc.doc
  • tai.lieu.tham.khao.doc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement