Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By shiroyuki_93
#680948

Download Khóa luận Hiện trạng tài nguyên dầu khí Việt Nam, sự phân bố và xu hướng bổ sung trong tương lai miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM 5
I.LỊCH SỬ THĂM DÒ DẦU KHÍ Ở VIỆT NAM: 5
II. CÁC THÀNH TỰU TRONG THĂM DÒ DẦU KHÍ: 12
1.Các hoạt động TKTD dầu khí: 13
2.Các thành công trong công tácTKTD dầu khí: 16
III. ĐẶC ĐIỂM DẦU KHÍ: 19
1.Đặc điểm dầu Việt Nam: 19
2.Đặc điểm khí Việt Nam: 22
CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC BỒN TRẦM TÍCH LIÊN QUAN TRÊN THỀM LỤC ĐỊA MIỀN NAM VIỆT NAM 36
I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÁC BỂ ĐỆ TAM Ở VIỆT NAM: 36
CƠ CHẾ KIẾN TẠO, HÌNH THÀNH BỂ TRẦM TÍCH ĐỆ TAM Ở VIỆT NAM: 42
1.Các yếu tố địa động lực: 42
2. Mô hình biến dạng tạo bể trầm tích: 45
III.CÁC BỂ TRẦM TÍCH ĐỆ TAM VIỆT NAM: 48
3.1. Tổng quát về phân loại bể 48
3.2. Tổng quan về các loại bể trầm tích Đệ Tam Việt Nam 50
3.3 Đặc điểm hình thành các bể trầm tích Đệ Tam thềm lục địa Việt Nam 52
CHƯƠNG III: CÁC BỂ TRẦM TÍCH LỚN Ở 61
I. BỂ SÔNG HỒNG: 61
II. BỒN PHÚ KHÁNH: 70
III. BỒN CỬU LONG: 75
IV .BỒN MÃ LAI THỔ CHU: 82
V. BỂ NAM CÔN SƠN: 89
CHƯƠNG IV: HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN DẦU KHÍ VIỆT NAM, SỰ PHÂN BỐ VÀ XU HƯỚNG BỔ SUNG TRONG TƯƠNG LAI. 94
1.Hiện trạng nguồn tài nguyên dầu khí Việt Nam: 94
2 .Trữ lượng dầu khí Việt Nam trong khung cảnh dầu khí khu vực: 94
3. Phân bố trữ lượng dầu: 96
4. Phân bố trữ lượng khí: 98
5. Kết luận 100
Kết Luận 104
TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Mô hình biến dạng tạo bể trầm tích :
Có hai yếu tố chính để hình thành, phát triển một bể trầm tích, đó là cần có lực gây căng giãn và cần có không gian để căng giãn xảy ra. Như đã trình bày ở phần trên, lực gây căng giãn là lực húc của mảng Ấn Độ ở góc hội tụ Tây Tạng gây ra chuyển động thúc trồi của miền cấu trúc vỏ lục địa Đông Dương, còn không gian căng giãn tập trung vào khu vực thềm lục địa và Biển Đông ngày nay. Để có được không gian căng giãn này cần có sự sắp xếp lại các vi mảng ở Biển Đông.
Trường lực gây tách giãn thay đổi theo thời gian không liên tục, nên các chuyển động thúc trồi của miền cấu trúc vỏ lục địa Đông Dương cũng bị phân dị và có cường độ khác nhau từ Nam lên Bắc, tạo tính nhiều pha cũng như chi hpối quy mô, diện tích tại đây của sự căng giãn, tuy nhiên qui mô diện tích này cũng cần xem xét trong khung cảnh cho phép của không gian căng giãn.
Quan sát hình dạng phần lục đại của miền cấu trúc vỏ lục địa Đông Dương có đường bờ biển cong hình chữ “S”, trong đó phần bụng nhô ra phía Biển Đông nhiều nhấtc là địa khối KonTum cố kết rắn chắc, đầu của chữ “S” tương ứng và liên quan đến bể Sông Hồng, đuôi của chữ “S” tương ứng và liên quan đến hai bể Cửu Long và Nam Côn Sơn. Vì thế, chúng ta có thể giả thiết rằng địa khối Kon Tum bị đẩy thúc trồi xa nhất, phần Bắc và Nam của miền cấu trúc này, năng lượng đẩy bị tiêu hao vào căng giãn, tạo các bể trầm tích.
Như vậy, các bể trầm tích Đệ Tam ở Việt Nam được hình thành dưới sự tác động qua lại của các yếu tố địa động lực đã nêu trên và tùy theo vị trí mà có trọng số ảnh hưởng khác nhau của các yếu tố này. Có bể hình thành do một yếu tố địa động lực và có bể hình thành do nhiều yếu tố địa động lực và có nhiều pha căng giãn chồng lên nhau (polyhistory) và các yếu tố địa động lực xảy ra theo thời gian như sau:
Pha căng giãn Creta-Paleocen (ở khu vực Nam lục địa Nam Trung Hoa);
Va mảng Ấn Độ vào mảng Âu – Á vào Eocen: giai đoạn đầu giập vỡ đáy bể trầm tích;
Chuyển động thúc trồi vào Oligocen – Miocen: giai đoạn căng giãn, sụt lúc tạo bể trầm tích;
Giãn đáy Biển Đông (32-17 tr.n.).
Do phần lớn các bể trầm tích Đệ Tam ở Việt Nam có tuổi hình thành ở Oligocen nên chịu tác động chủ yếu của hai yếu tố địa động lực trong thời gian này là chuyển động thúc trồi và giãn đáy Biển Đông. Hai yếu tố này xảy ra gần như đồng thời, chúng tương tác và hỗ trợ lẫn nhau.
III.CÁC BỂ TRẦM TÍCH ĐỆ TAM VIỆT NAM:
3.1. Tổng quát về phân loại bể
Theo Bally (1975) một bể trầm tích được định nghĩa là “những phạm vi (realm) sụt võng (subsidence) có chiều dày trầm tích thông thường vượt trên 1 km, ngày nay còn được bảo toàn và gắn liền nhau (coherent)”. cần nói thêm về khái niệm bể, theo nghĩa rộng hơn của Bally (1975): bể trầm tích là một diện tích của vỏ trái đất được phủ bởi một tập trầm tích dày hơn so với vùng xung quanh và theo cách hiểu trên thì không có ranh giới rõ ràng, có bể có ranh giới rõ ràng, có bể có ranh giới khép kín, có bể mở về phía các bể lớn hơn. Vì thế khi bàn về các bể trầm tích Đệ Tam ở Việt Nam, có những bể là bể trầm tích thực theo cách hiểu thông thường , là một đới trũng có ranh giới, những cũng có những diện tích được gọi là “bể” theo nghĩa rộng, không phải là đới trũng lớn và cũng không có rành giới rõ ràng.
Theo chế độ địa động lực, cơ chế hình thành các bể có thể được chia ra làm ba loại: hình thành liên quan đến chế độ phân ly hay căng giãn; liên quan đến chế độ hội tụ hay nén ép; và liên quan đến các cắt trượt. Có nhiều kiểu phân loại bể của các tác giả khác nhau như Perrôdn, 1971; Bally, 1975; Klemme, 1975 và Dickinson, 1976, nhưng đều gắn với các kiểu vỏ lục địa và kiểu rìa mảng. Trong ngành dầu khí, các quan điểm chủ yếu tập trung theo hướng nghiên cứu các quá tình tiến hóa bể liên quan đến việc sinh thành dầu khí, nên có hai hướng phân loại: theo hình dạng, cấu trúc bể theo nguồn gốc, tiến hóa bể. Mục tiêu của các phân loại này nhằm tương tự hóa các bể chưa thăm dò dầu khí từ các bể đã thăm dò và khai thác dầu khí.
Trên thực tế có thể phân loại các bể trầm tích trên cơ sở những tiêu chuẩn như sau:
Vị trí của các bể trên các mảng thạch quyển (lithospheric plate) Đa số các bể phân bố ở những đới rộng (active zone) - ở ranh giới các mảng. Ngoài ra, còn có các bể, đặc biệt các bể rộng nhất, nằm ngay trên mảng (bể nội lục – intracratonic basin).
Cơ chế tạo bể (basin drive mechnism) và bản chất của quá tình kiến tạo (nature of tectonic process). Sự phát triển của các bể trầm tích bị chi phổi bởi sự chuyển động tương đối giữa các mản và chịu ảnh hưởng của các ranh giới (boundary) phân ly, hội tụ hay biến dạng của mảng. Một số bể trầm tích (bể nội lục) hiện đã ở xa các giới hạn của mảng ngày y, nhưng chúng có thể có liên quan đến các ranh giới mảng cổ.
Sự tiến hóa của bể và cấu trúc bể. Bể đã qua ba thời kỳ tiến hóa mới sinh (juvenile), trưởng thành (mature) và cuối cùng (final). Một bể có thể trải qua một, hai hay tất cả các giai đoạn tiến hóa. Xa hơn nữa, một bể có thể chỉ trải qua một chu kỳ hay nhiều chu kỳ phát triển.
Dựa vào các tiêu chuẩn nêu trên, hiện trong địa chất dầu khí áp dụng rộng rãi bảng phân loại (đơn giản) các kiểu bể trầm tích sau:
Bể căng giãn (extensional basin)
Trên cơ sở đặc điểm quá trình căng giãn và vị trí hình thành bể được chia ra các kiểu bể căng giãn sau đây:
Bể kiểu bồn nội lục (intracratonic sag basin) là các trũng đơn lẻ trên bình đồ gần như đẳng thước, hiện tượng sụt lún bị không chế bở đứt gãy, mà do vòm nhiệt dâng lên trong vỏ trên manti.
Bể rift răng giãn (extensional rift basin) được hình thành trên ranh giới phân ly, nơi quyển mềm (asthenosphere) trồi lên, tạo sự tách giãn của vỏ lục địa. Kiểu này cũng có thể hình thành trong nội mảng, có pha rift ban đầu, sau đó là sụt lún nhiệt, được gọi là aulacogen hay rift dở dang (failed rift).
Bể căng giãn sau cung (back-arc extension basin) hình thành trên một rìa tích cực (active margin) vùng ranh giới hội tụ của khung cấu trúc sau cung (back-arc setting). Đây là kiểu căng giãn do sự thay đổi tốc độ nén ép ngang.
Bể căng giãn rìa thụ động (passive margin extensional basins) với sự phát triển của delta, đây chính là một cánh của một bể rift căng giãn ở giai đoạn tạo vỏ đại dương.
Bể kéo toác (pull-apart basin)
Bể kéo toác, còn gọi là bể trượt bằng căng/ép ngang (pull-apart hay transtensional/transpressional strike-slip basins), là các bể chịu tác động của cả sự căng giãn và trượt bằng.
Bể kéo toác hình thành cả trên các ranh giới biến dạng (transform boundary) của một mảng và cả trong nội mảng. Ví dụ như trong mô hình thúc trồi của Tapponnier cho vùng Đông Nam Á thì một số bể được hình thành theo cơ chế này, lúc đầu là trượt căng, tiếp theo là trượt ép trong nội mảng.
Kiến tạo nghịch đảo không tham gia vào quá trình hình thành bể ban đầu, mà là quá trình thứ sinh xảy ra trong các bể căng giãn hình thành từ sự thay đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement