Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By MrKen_pr09x
#680935

Download Khóa luận Nghiên cứu tính trữ lượng khí của lô (A) bồn trũng Mã Lay – Thổ Chu miễn phí

- Đối với vỉa khí thì sự giãn nở của lượng chất lưu còn lại trong vỉa chủ yếu là sự giãn nở của lượng khí còn lại và một phần nhỏ là sự giãn nở của nước nguyên sinh. Đối với vỉa dầu không có nón khí thì sự giãn nở của lượng chất lưu còn lại trong vỉa là sự giãn nở của lượng dầu còn lại, sự tách ra từ dầu của khí hòa tan khi áp suất vỉa nhỏ hơn áp suất bảo hòa và sự giãn nở của nước nguyên sinh. Đối với vỉa dầu có nón khí thì sự giãn nở của lượng chất lưu còn lại trong vỉa là tương tự như trường hợp vỉa không có nón khí nhưng có thêm sự giãn nở của khí tự do ở nón khí.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ït nhỏ đôi khi hạt thô. Hệ tầng có chiều dày thay đổi từ 30 – 500m. Trong trầm tích của hệ tầng đã phát hiện các hóa thạch bào tử phấn hoa, Foraminifera, Nannofossil thuộc phứ hệ Fl.Meridonalis – Stenochlaenalaurifolia – Antocerisporites. Trong thành phần bào tử phấn hoa có nhiều Carya, Antingiatrong thành phần thực vật núi cao của Pinu, Podocarpus…
Môi trường thành tạo là biển nông chịu ảnh hưởng của nguồn lục địa .
Hệ Neogen – Thống Plioxen – Hệ tầng Biển Đông (N2bđ)
Trầm tích của hệ tầng phát triển và gắn liền với quá trình hình thành thềm lục địa biển Đông và đặc trưng bởi sét, bột xám và xám xanh mềm dẻo xen kẽ các lớp bở rời, chủ yếu là hạt nhỏ, đôi chỗø hạt trung, thô bán gốc cạnh, bán tròn cạnh, chọn lọc tốt chứa nhiều háo đá động vật biển(Foram, Mollusca) . Trầm tích hệ tầng biển Đông phân bố rộng khắp trong bể có chiều dày tương đối ổn định 400m – 600m. Môi trường thành tạo là trầm tích biển .
Hình 4 : Địa tầng tổng hợp thềm lục địa Tây Nam - Việt Nam
Hình 5 :Sơ đồ mặt cắt bể MaLay – Thổ Chu
CHƯƠNG III:
KIẾN TẠO
PHÂN TẦNG CẤU TRÚC
Tầng cấu trúc dưới (móng trước Đệ Tam)
Bản đồ cấu trúc móng trước Đệ Tam cho thấy móng ở rìa Đông Bắc bể Mã Lay - Thổ Chu thuộc phần lục địa Việt Nam có dạng đơn nghiêng, bị các hệ thống đứt gãy thuận có biên độ dịch chuyển không lớn nằm theo hướng Tây Bắc – Đông Nam phân cắt nên những hố sụp, khối nâng nhỏ với mức độ thấp. Thành phần vật chất móng đệ tam gồm đá biến chất đa khoáng, có cát kết dạng quarzit phân dị mỏng.Tuổi được xác định từ Pecmi – Kreta. Bề mặt móng bị phân dị mạnh bởi quá trình tách giãn vá nén ép, phong hóa trong phạm vi toàn vùng.
Tầng cấu trúc trên (trầm tích Đệ Tam hiện đại)
Tầng cấu trúc trên là những trầm tích phủ bất chỉnh hợp trên móng, bề dày tầng trầm tích này khoảng 2600 m. Tầng này có thể chia làm 3 phần sau :
Phụ tầng cấu trúc Oligoxen
Phụ tầng cấu trúc Mioxen
Phụ tầng cấu trúc Plioxen – Đệ tứ
Phụ tầng cấu trúc Oligoxen
Phụ tầng này gồm K, L được thành tạo bởi các vật liệu tầng trầm tích lấp đầy các địa hào trong suốt thời kỳ tách giãn và tạo Rifft trong môi trường biển nông. Phụ tầng Oligoxen có độ dày thay đổi từ 500 – 800m và trong phụ tầng này có tầng sét K được coi là tầng đá mẹ sinh dầu khí chính trong khu vực
Phụ tầng cấu trúc Mioxen
Phụ tầng trầm tích Mioxen nằm phủ bất chỉnh hợp trên tầng trầm tích Oligoxen được thành tạo trong môi trường biển nông và đồng bằng ven biển. các thành tạo Mioxen được đặt trưng bởi các trầm tích lục nguyên như: cát kết, bột kết, sét kết, xen kẽ các vỉa than mỏng dao động trong khoảng 1800 – 2200m. Nó đóng vai trò là tầng sinh, tầng chứa dầu khí chính, được chắn bởi các vỉa sét có chiều dày từ 3 – 6 m. Các vỉa dầu khí được phát hiện chủ yếu nằm trong Mioxen dưới.
Phụ tầng cấu tạo plistoxen – Đệ tứ
Trầm tích phụ tầng này chủ yếu là tập sét bột, và cát kết hạt mịn xen kẽ với bề dày thay đổi. Các tập sét biển nông hầu như không thấm, đóng vai trò là màn chắn tốt.
QUÁ TRÌNH TIẾN TRIỂN TRẦM TÍCH ĐỆ TAM
Giai đọan sang bằng kiến tạo trước khi hình thành các bể trầm tích Đệ tam (Paleoxen)
Trầm tích Paleoxen hầu như không phát hiện thấy ở thềm lục địa Việt Nam. Điều đó phù hợp nhận định rằng: Paleoxen là thời kỳ san bằng kiến tạo mang tính chất khu vực, đó là kết quả của quá trình nâng lên và bị bóc mòn của những pha cuối cùng của thời kỳ tạo núi Yến Sơn. Paleoxen chính là thời kỳ chuyển tiếp giữa hai giai đoạn vận động tạo núi Yến Sơn ( Jura – Kreta – Paleoxen) và Hymalaya ( Eoxen – Oligoxen – Mioxen - Neogen). Kết quả đã được phản ánh bằng hai phức hệ kiến trúc hoàn toàn khác nhau : Phức hệ dưới ( móng của trầm tích Đệ Tam ) liên quan đến các thành tạo Paleozoi – Mezozoi, bị uốn nếp, biến vị mạnh, và phức hệ trên ( trầm tích Đệ Tam ) bao gồm các trầm tích lục nguyên với Kanozoi ít bị biến dị và phát riển liên quan chặt chẻ với sự hình thành và phát triển của các trũng trên thềm .
Giai đọan hình thành các bể trầm tích Đệ Tam ( Eoxen – Oligoxen )
Vào đầu Eoxen, do ảnh hưởng của các pha đầu vận động tạo núi Hymalaya, các đứt gãy sâu có phương Tây Bắc - Đông Nam được hình thành từ trước Đệ Tam tiếp tục họat động trở lại, trong đó có các đứt gãy tạo nên những địa hào hẹp nhưng rất sâu, được lấp đầy bởi các trầm tích hạt thô. Kết quả của những họat động kiến tạo kiểu này làm cho lực tách giãn ngày càng mạnh, và đến Oligoxen hoạt động của hệ thống đứt gãy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam tăng lên. Các họat động tách giãn của Biển Đông đã mở ra các bồn trũng của thềm lục địa và được ngăn cách bằng các đới nâng khu vực. Như vậy, thực tế là các trầm tích Oligoxen đã được thành tạo đồng thời với quá trình tách giãn liên tục .
Giai đoạn phát triển và mở rộng các bể trầm tích Đệ tam ( Mioxen sớm – giữa )
Như đã nói ở trên, sau giai đoạn tạo Rift về cơ bản các bồn trũng và các dãy nâng tương đối, các hố sâu đã được hình thành. Họat động có tính chu kỳ trở lại của tạo núi Hymalaya vào đầu Mioxen sớm đã tác động gây ảnh hưởng đến chuyển động nâng lên và hạ xuống mang tính chất khu vực. Trầm tích Mioxen sớm đã phủ chồng gối trên các trầm tích Oligoxen và chịu ảnh hưởng kế thừa bề mặt địa hình đã được tạo lập vào cuối Oligoxen.
Giai đoạn phát triển và mở rộng các bồn trũng Đệ Tam đã tạo nên những tầng chứa dầu khí quan trọng, đó là những doi cát, thân cát có liên quan đến trầm tích cửa sông, hay tiền châu thổ trong các trầm tích trước tam giác châu.
Giai đọan xóa nhòa thu hẹp các bể trầm tích Đệ tam (Mioxen muộn)
Vào thời kỳ này, mặt cắt trầm tích tướng tam giác châu và biển nông bị thu hẹp dần, thay vào đó là các trầm tích lục địa.Có lẽ vào giai đoạn này liên quan đến các chuyển động nâng trong toàn khu vực, tạo nên bề mặt bào mòn giữa Mioxen giữa và Mioxen trên, đồng thời tạo nên những phần uốn nếp trong Neogen.
Giai đọan hình thành thềm lục địa ( Plioxen )
Vào thời kỳ Plioxen, hoạt động biển tiến bắt đầu ảnh hưởng và phát triển rộng khắp khu vực Biển Đông.Trầm tích Plioxen phủ trên mặt bào mòn như một bất chỉnh hợp góc đặc trưng. Các tập trầm tích thể hiện rõ đặc tính phân lớp nghiêng, thoải, song song hay xiên chéo với chiều dày tăng dần về phía trung tâm và được mở rộng ra khỏi khuôn khổ các bể.
Sơ đồ mặt cắt bể Malay – Thổ Chu
Hình 6: Mặt cắt địa chấn trên một mỏ khí lớn của bể MaLay – Thổ Chu
Hình 7 : Mặt cắt địa chấn trên một mỏ khí lớn của bể MaLay – Thổ Chu
Hình 7: Mặt cắt địa chấn trên một mỏ khí lớn của bể MaLay – Thổ Chu
Hình 8: Những nét đặt trưng về kiến tạo bờ biển phía đông
NHỮNG NÉT ĐẶT TRƯNG VỀ BỒN VÀ CẤU TRÚC CỦA VỊNH THÁI LAN
Hình 9: Những nét đặc trưng về cấu trúc những bồn và miền của vịnh Thái Lan
PHẦN II:
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP
CÂN BẰNG VẬT CHẤT
I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP
Phương trình cân bằng vật chất tổng quát để cập trong khóa luận ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement