Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vthbang
#680859 Link tải luận văn miễn phí cho ae
A - MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Sau hơn 05 năm thi hành Luật Đất đai 2003, công tác quản lý nhà nước (QLNN) về đất đai ngày càng hiệu quả và phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
- Năng lực, trình độ chuyên môn của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác QLNN về đất đai.
- Việc chấp hành pháp luật đất đai của các cấp, các ngành và của nhân dân chưa thật nghiêm minh; tình trạng lấn chiếm đất đai, giao đất không đúng thẩm quyền, thu tiền sử dụng đất sai quy định; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất còn nhiều bất cập, gây cho nhân dân nhiều bức xúc; tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai ở một số địa phương còn kéo dài; công tác quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất; công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo v.v…còn tồn tại những khiếm khuyết, sơ hở, tính đồng bộ chưa cao. Tất cả những vấn đề đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực và hiệu quả của công tác QLNN về đất đai. Việc nghiên cứu lĩnh vực QLNN về đất đai trong tình hình hiện nay là rất cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng nhằm:
- Tìm ra những nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong công tác QLNN về đất đai, đồng thời có biện pháp cụ thể, thích hợp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả QLNN về đất đai.
- Rút ra những bài học kinh nghiệm giúp các cấp, các ngành thực hiện tốt chức năng QLNN về đất đai.
- Nâng cao nhận thức toàn xã hội trong việc chấp hành tốt pháp luật đất đai.
- Bảo đảm quyền sở hữu của Nhà nước đối với đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân trong việc sử dụng đất.
Vân Canh là một trong ba huyện miền núi của tỉnh Bình Định đang được Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển, nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh cách thành phố Quy Nhơn khoảng 35 km, có lợi thế về giao thông như tỉnh lộ 638; đường sắt Bắc Nam chạy qua nối liền với tỉnh Phú Yên, có tiềm năng lớn về đất đai. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện đến năm 2020 là “ Nông lâm nghiệp – Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Du lịch và Dịch vụ ”. Vì vậy trong thời gian đến công tác QLNN về đất đai có ý nghĩa và tầm quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ổn định đời sống của nhân dân, khai thác tốt tiềm năng đất đai, bảo vệ quyền lợi hài hòa của Nhà nước và nhân dân trong việc sử dụng quỹ đất hiện có của địa phương.
Việc nghiên cứu đánh giá thực trạng của công tác QLNN về đất đai, đề ra các biện pháp thiết thực nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả của công tác này trên địa bàn huyện. là rất thiết thực trong giai đoạn hiện nay.
Với những ý nghĩa nêu trên, được sự quan tâm giúp đỡ của UBND huyện Vân Canh, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan tui chọn đề tài tiểu luận: “Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh”.
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- Nắm chắc các nội dung QLNN về đất đai được quy định trong Luật Đất đai năm 2003.
- Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất đai, thực trạng tình hình quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh trong thời gian (2005-2008), đánh giá những ưu khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân tồn tại, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác QLNN về đất đai trong thời gian đến.
- Tạo cơ sở pháp lý cũng như kỹ thuật cho công tác quản lý, sử dụng đất.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Nghiên cứu thực trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, thực trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh.
- Nghiên cứu thực trạng tổ chức bộ máy QLNN về đất đai, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ QLNN về đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh.
- Nghiên cứu thực trạng tình hình QLNN về đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh trong thời gian (2005-2008)
B - NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
I.1. Khái niệm và đặc điểm của đất đai.
Trong tất cả các điều kiện cần thiết để quá trình sản xuất được thực hiện, tạo ra của cải vật chất, cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người; đất đai giữ vị trí và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đất đai vừa là tư liệu sản xuất vừa là đối tượng sản xuất của nông nghiệp và cũng là nơi xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh và an ninh quốc phòng. Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, nó là yếu tố cấu thành nên lãnh thổ của mỗi quốc gia. Như vậy có thể nói đất đai là tài sản đặc biệt, là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế- văn hoá- xã hội- an ninh quốc phòng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#998652 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement