Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sarsnoel1285_fx
#680836 Download Luận văn Thiết kế lưới không chế phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ từ 1:500 đến 1:5000 khu vực huyện Hoà Vang và quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng miễn phíMỤC LỤC.

LỜI NÓI ĐẦU 4
LỜI CẢM ƠN 5
CHƯƠNG 1 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ LƯỚI 6
I. MỤC ĐÍCH: 7
II. NHIỆM VỤ: 7
CHƯƠNG 2 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KHU ĐO 8
I. KHÁI QUÁT HUYỆN HOÀ VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 9
1. Địa hình thành phố Đà Nẵng 9
2. Khí hậu thành phố Đà Nẵng: 10
3. Vị trí địa lý, diện tích tự nhiên thành phố Đà Nẵng: 10
4. Các quận huyện của thành phố Đà Nẵng: 11
II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KHU ĐO – HUYỆN HOÀ VANG VÀ QUẬN CẨM LỆ 12
1. Phạm vi khu đo 12
2. Điều kiện tự nhiên 12
3. Kinh tế xã hội 14
III. TƯ LIỆU TRẮC ĐỊA VỀ KHU ĐO: 15
IV. KẾT LUẬN: 16
CHƯƠNG 3 CƠ SỞ TOÁN HỌC VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA THIẾT KẾ LƯỚI 18
I. CƠ SỞ TOÁN HỌC 19
1. Cơ sở trắc địa thiên văn 19
2. Kinh tuyến trung ương 20
II. TỶ LỆ ĐO VẼ 21
1. Sự cần thiết của việc chọn tỷ lệ bản đồ 21
2. Cơ sở chọn tỷ lệ bản đồ 21
III. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KHỐNG CHẾ TOẠ ĐỘ LƯỚI 22
1. Xác định hệ số hơn thua độ chính xác của hai cấp khống chế kề nhau 22
2. Ước tính hệ số giảm bậc 24
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ LƯỚI TOẠ ĐỘ ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ BẰNG CÔNG NGHỆ GPS. 27
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS 28
1. Khái niệm về GPS 28
2. Các thành phần của hệ thống GPS 28
3. Phương pháp định vị GPS 30
4. Ưu khuyết điểm của định vị GPS 32
a. Ưu điểm: 32
b. Nhược điểm: 33
II. MỐI QUAN HỆ GIỮA HỆ THỐNG TOẠ ĐỘ VUÔNG GÓC VÀ HỆ THỐNG TOẠ ĐỘ TRẮC ĐỊA 33
III. NGUYÊN TẮC CHUNG KHI THIẾT KẾ LƯỚI 34
IV. CÁCH CHỌN VỊ TRÍ ĐIỂM CƠ SỞ TRONG KHU ĐO 35
V. NGUYÊN TẮC ĐÁNH SỐ HIỆU ĐIỂM ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ 36
VI. MẬT ĐỘ VÀ SỐ LƯỢNG ĐIỂM KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG KHU ĐO 37
CHƯƠNG 5 ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC LƯỚI ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ 40
I. ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THIẾT BỊ ĐO 41
II. SƠ ĐỒ THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ LƯỚI ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ 42
III. THUẬT TOÁN ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC LƯỚI ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ 43
IV. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC LƯỚI ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ THIẾT KẾ 47
1. Giới thiệu phần mềm GPS-est 47
2. Giới thiệu chương trình ước tính viết bằng ngôn ngữ Matlab 47
3. Kết quả độ chính xác lưới địa chính cơ sở bằng phần mềm GPSest: 48
4. Kết quả độ chính xác lưới địa chính cơ sở bằng chương trình viết trên Matlab: 52
a. phương án 1: 52
b. phương án 2: 53
Sai số vị trí điểm 53
CHƯƠNG 6 LƯỚI TOẠ ĐỘ ĐỊA CHÍNH 57
I. QUY ĐỊNH CHUNG 58
II. THIẾT KẾ LƯỚI ĐỊA CHÍNH 60
1. Mật độ điểm 60
a. Qui định chung 60
b. Mật độ điểm Địa Chính của khu đo 60
2. Nguyên tắc đánh số hiệu điểm địa chính 61
CHƯƠNG 7 ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC LƯỚI ĐỊA CHÍNH 62
I. ƯỚC TÍNH SAI SỐ TRUNG PHƯƠNG ĐO GÓC CẠNH 63
1. Ước tính sai số trung phương đo cạnh : 63
2. Ước tính sai số trung phương đo góc : 64
3. Chọn thiết bị đo phù hợp : 65
II. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA LƯỚI THIẾT KẾ 65
1. Đánh giá độ chính xác của lưới thiết kế bằng phương pháp truyền thống 65
2. Nhận xét: 67
III. SƠ ĐỒ LƯỚI 68
IV. CÁC TUYẾN LƯỚI ĐỊA CHÍNH CỦA 2 PHƯƠNG ÁN 70
1. Phương án 1 70
2. Phương án 2 72
V. KẾT QUẢ ƯỚC TÍNH CỦA LƯỚI ĐỊA CHÍNH 75
1. Phưong án 1: 75
2. Phương án 2: 76
CHƯƠNG 8 DỰ TOÁN KINH PHÍ - CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG -TIẾN ĐỘ THI CÔNG 78
I. CƠ SỞ LẬP DỰ TOÁN 79
II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ 79
1. Phân loại khó khăn 79
2. Định biên 80
3. Định mức 81
4. cách lập dự toán 82
III. DỰ TOÁN KINH PHÍ 84
IV. CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG 85
V. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 86
1. Nội dung công việc 86
2. Ước tính khối lượng công việc và thời gian thi công 87
3. Lập lịch thi công và biểu đồ nhân sự: 88
a. Lịch thi công 88
b. Biểu đồ nhân sự 88
4. Lập lịch đo GPS: 90
VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC THI CÔNG 94
1. Chọn điểm 94
2. Chôn mốc và quy cách chôn mốc 94
3. Quy cách mốc Địa Chính Cơ Sở và Địa Chính 94
4. Máy sử dụng và quy định đo, kiểm tra, tính toán bình sai lưới 95
a. Đo lưới 95
b. Quy định đo 95
c. Kiểm tra và bảo quản máy 96
d. Xử lý tính toán và bình sai kết quả đo 97
5. Các công tác kiểm tra nghiệm thu và báo cáo sản phẩm 97
6. Công tác kỹ thuật an toàn lao động 98
CHƯƠNG 9 TỔNG KẾT LUẬN VĂN 99
I. TÊN VÀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI 100
1. Tên đề tài 100
2. Nội dung đề tài 100
II. YẾU TỐ KINH TẾ – KỸ THUẬT CỦA LƯỚI THIẾT KẾ 100
1. Yếu tố kỹ thuật 100
2. Yếu tố Kinh Tế: 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#978491 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement