Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhan_x5
#680835 Link tải miễn phí luận văn
Nghiên cứu quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn Thị xã Cửa Lò đến năm 2020
PHẦN MỞ ĐẦU
I. TÊN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
“ Nghiên cứu Quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn Thị xã Cửa Lò đến
năm 2020”
II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và các yếu tố vật chất nhân tạo quan
hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất,
sự phát triển tồn tại của con người và thiên nhiên .Cùng với gới sinh vật, con người
chịu tác động thường xuyên và bị chi phối bởi các điều kiện vật lý, hoá học, sinh
học, kinh tế, xã hội .của môi trường xung quanh.Song sự tác động của con người
vào môi trường tự nhiên là rất lớn.
Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và những biến đổi về kinh tế - xã hội
mang tính toàn cầu trong những thập kỷ qua đã tác động sâu sắc đến tự nhiên và
làm cho nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, cân bằng sinh thái bị phá vỡ, chất
lượng môi trường ngày càng suy giảm. Thông qua các hoạt động của mình, con
người đã thải vào tự nhiên hàng triệu tấn chất thải, trong đó chất thải rắn là một
trong những loại chất thải gây ra nhiều vấn đề đáng lo ngại.
Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, vấn đề rác thải ở các thành phố, thị xã
của nước ta ngày càng trở nên nghiêm trọng và đang trở thành hiểm hoạ môi trường
sống của cư dân thành thị.
Thị xã Cửa Lò là một đô thị tuy mới thành lập song đã có những bước phát
triển mạnh mẽ. Bộ mặt thị xã đã có những đổi thay hàng ngày với quá trình cải
thiện, nâng cấp, mở rộng đô thị hiện tại, phát triển các khu công nghiệp và các khu
du lịch mới. Sự tăng trưởng của các ngành kinh tế được thúc đẩy bởi một động lực
mà thiên nhiên đã ưu đãi cho Cửa Lò, đó là tiềm năng du lịch, đặc biệt là thế mạnh
về du lịch biển .

Nghiên cứu quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn Thị xã Cửa Lò đến năm 2020
Cùng với sự đi lên của nền kinh tế thị xã, sự tập trung dân cư càng thêm
đông đúc thì sức ép lên môi trường ngày càng lớn. Trong đó chất thải rắn là một
trong những vấn đề được quan tâm với việc lượng chất thải rắn phát sinh trên địa
bàn thị xã ngày càng tăng. Bên cạnh đó, vào mùa du lịch, một lượng rất lớn du
khách trong và ngoài nước đã tập trung về đây. Kèm theo sự tăng đột biến về số
lượng người đó là một lượng chất thải rắn đáng kể, góp phần vào tổng lượng chất
thải rắn phát sinh, tạo nên những ngày cao điểm về chất thải rắn trên địa bàn thị xã.
Vấn đề này đang đặt ra một nhiệm vụ khá nặng nề cho sự phát triển bền vững của
đô thị.
Bên cạnh đó, môi trường sống của thị xã cũng chịu áp lực nặng nề của gần
50 ngìn cư dân ở đây. Một phần lớn dân cư sống dựa vào ngư nghiệp và nông
nghiệp với ý thức bảo vệ môi trường chưa cao nên đã gây ra nhiều vấn đề về chất
thải rắn, nhất là tại các khu dân cư.
Mặc dù, rác thải ở thị xã Cửa Lò chưa nghiêm trọng như ở một số đô thị
khác nhưng nếu không có biện pháp quản lý có hiệu quả thì sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến điều kiện vệ sinh môi trường.
Đặc biệt Cửa Lò được thiên nhiên ưu đãi cho bãi tắm lý tưởng. Với chiều dài
gần 10km, đựoc bao quanh bởi hai con sông ở hai đầu, độ dốc thoải đều. nước biển
trong xanh, sóng vừa phải, độ mặn thích hợp, khí hậu trong lành là những đặc điểm
mà không phải bãi tắm nào cũng có được. Sức hấp dẫn này đã thu hút một lượng
lớn du khách đến với thị xã trong mùa du lịch. Thị xã đã xác định du lịch - dịch vụ
là nguồn kinh tế mũi nhọn và trọng yếu trong cơ cấu kinh tế của thị xã.
Trong hoạt động kinh doanh, du lịch được mệnh danh là ngành “công nghiệp
không khói”. Điều này đã làm cho nhiều người nhất là những người tham gia trực
tiếp vào hoạt động du lịch chủ quan và coi nhẹ những ảnh hưởng tiêu cực của du
lịch lên môi trường. Và tài nguyên môi trường du lịch cũng luôn chịu tác động của
các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó bao gồm cả hoạt động phát triển du lịch.
Những tác động này có thể là tích cực song cũng có thể là tiêu cực, ảnh hưởng xấu
đến cảnh quan, môi trường của khu du lịch. Rác thải luôn là vấn đề nghiêm trọng
cho mọi khu du lịch, bởi việc thu gom và tập kết chất thải rắn nếu không phù hợp

Nghiên cứu quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn Thị xã Cửa Lò đến năm 2020
có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về cảnh quan môi trường, sức khoẻ cộng
đồng và xung đột xã hội.
Cửa Lò đang phấn đấu trở thành trung tâm du lịch hàng đầu tỉnh Nghệ An.
Với lượng du khách lớn tập trung lớn vào mùa du lịch đã làm gia tăng đáng kể
lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn. Và lượng chất thải rắn từ cư dân và du
khách đã có những ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ lên hoạt động du lịch của Thị xã.
Thế nhưng công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn còn nhiều yếu kém và bất
cập: lượng chất thải rắn phát sinh chưa được thu gom triệt để, tồn đọng với số
lượng lớn trong các khu dân cư, lượng chất thải rắn vào mùa du lịch gia tăng đột
biến và gây tác động lớn, Quả thực chất thải rắn đang trở thành mối nguy hại lớn
trong tiến trình phát triển của Thị xã Cửa Lò. Đây là vấn đề cần sự quan tâm đúng
mức của các cấp, các ban ngành và của mọi người dân thị xã.
Tìm hiểu nguyên nhân của những tồn tại này, từ đó đề xuất một số giải pháp tích
cực cho việc quản lý chất thải rắn, đề tài mong muốn góp phần vào việc phát triển
bền vững Thị xã du lịch Cửa Lò.
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đề tài tập trung nghiên cứu về lĩnh vực chất thải rắn tại Thị xã Cửa Lò với
các nội dung liên quan sau:
1. Tổng quan về hệ thống thu gom chất thải rắn đô thị
- Quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị
- Hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn đô thị
- Tình hình hoạt động thu gom và vận chuyển chất thải rắn đô thị ở Việt Nam
2. Điều tra và đánh giá hiện trạng chất thải rắn tại Thị xã Cửa Lò
Bao gồm các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa
bàn Thị xã.Khái quát những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của những tồn tại
bất cập trong công tác quản lý chất thải rắn.
Việc nghiên cứu về chất thải rắn ở Cửa Lò còn được cụ thể hoá với việc tiến
hành nghiên cứu đối với 3 nguồn rác thải đó là:

- Chất thải rắn từ các hộ gia đình .
- Chất thải rắn thương mại - văn phòng ( như các nhà hàng, khách sạn, các
cơ quan hành chính sự nghiệp )
- Chất thải rắn từ các điểm thu gom ( nghĩa là các điểm tập kết rác dọc các
trục đường chính )
Các thông số được lựa chọn để đánh giá là:
- Tỷ lệ phát sinh chất thải rắn : kg/người/ngày
- Thành phần chất thải rắn được biểu thị bằng phần trăm khối lượng cho từng
tiêu chí rác thải.
3. Chất thải rắn và hoạt động kinh doanh phát triển du lịch
Ngay từ khi mới thành lập, du lịch-dịch vụ được xác định là ngành kinh tế
chiếm vị trí hàng đầu trong cơ cấu nền kinh tế của Thị xã. Việc phát triển du lịch
không khỏi kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực, gây ô nhiễm tới môi trường. Trong
đó lượng chất thải rắn gia tăng nhanh một cách đột ngột với số lượng lớn vào mùa
du lịch là một vấn đề lo ngại và không dễ giải quyết một cách kịp thời và triệt để.
Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm do chất thải rắn, đặc biệt là tới hoạt động du lịch
của Thị xã cũng là một trong các vấn đề mà đề tài quan tâm.
4. Định hướng quy hoạch hệ thống thu gom chất thải rắn Thị xã Cửa Lò đến
năm 2020.
- Dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh đến năm 2020
- Định hướng tổ chức hệ thống thu gom chất thải rắn
5. Đề xuất giải pháp thu gom chất thải rắn nhằm góp phần phát triển bền
vững Thị xã du lịch Cửa Lò.
Trên cơ sở tìm hiểu tình hình quản lý chất thải rắn tại Thị xã và hoạt động
kinh doanh phát triển du lịch-nguồn chính tạo nên lượng chất thải rắn lớn vào mùa
du lịch, sẽ đề xuất một số giải pháp về mặt quản lý chất thải rắn, giúp cho công tác
quản lý chất thải rắn ngày một tốt hơn, hạn chế khả năng gây ô nhiễm ảnh hưởng
tới các hoạt động du lịch, nhằm góp phần phát triển bền vững Thị xã du lịch Cửa
Lò.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#987441 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement