Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nekoi_chan1406
#680834

Download Đồ án Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ QUY HOẠCH TRUNG TÂM
THỊ TRẤN VĨNH BẢO .
2. MỤC TIÊU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .
4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .
5. CĂN CỨ LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ
5.1. Các luật cơ bản liên quan đến quản lý quy hoạch xây dựng .
5.2. Các nghị định, thông tư, quyết định, chỉ thị quan đến quản lý quy hoạch xây dựng
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO .
PHẦN I: HIỆN TRẠNG KHU VỰC TRUNG TÂM THỊ TRẤN VĨNH BẢO
1. NHỮNG NÉT CHUNG KHU TRUNG TÂM THỊ TRẤN VĨNH BẢO
1.1 Vị trí địa lý
1.2 Hiện trạng sử dụng đất .
1.3 Điều kiện tự nhiên khu vực trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo .
1.3.1 Địa hình .
1.3.2 Khí hậu .
1.3.3 Địa chất thủy văn .
1.3.4 Địa chất công trình .
2. HIỆN TRẠNG KHU VỰC TRUNG TÂM THỊ TRẤN VĨNH BẢO
2.1 Lịch sử hinh thành và phát triển Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
2.2 Lịch sử hình thành và phát triển trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo .
2.3 Hiện trạng kinh tế - xã hội .
2.3.1 Tình hình dân cư .
2.3.2 Tình hình kinh tế
2.3.3 Tình hình an ninh – chính trị .
2.4 Hiện trạng kiến trúc cảnh quan .
2.5 Hiện trạng giao thông .
2.6 Hiện trạng cung cấp điện
2.6.1 Các nguồn cung cấp điện .
2.6.2 Hệ thống dây dẫn và thiết bị chiếu sáng .
2.6.3 Hiện trạng cấp điện .
2.6.4 cách quản lý điện .
2.7 Hiện trạng cấp nước
2.7.1 Nguồn cung cấp nước .
2.7.2 Mạng lưới đường ống cấp nước
2.7.3 Hiện trạng cấp nước .
2.7.4 Các loại nước cấp cho khu vực .
2.7.5 Hình thức cấp nước .
2.7.6 cách quản lý việc cấp nước .
2.8 Hiện trạng thoát nước .
2.8.1 Hiện trạng nền .
2.8.2 Thoát nước thải .
2.8.3 Thoát nước mưa
2.8.4 Trạm bơm và trạm xử lý nước thải .
2.9 Vệ sinh môi trường .
2.9.1 Rác thải .
2.9.2 Không khí .
PHẦN II: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
1. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG KHU VỰC .
1.1 Nhận định sơ bộ .
1.2 Phân tích SWOT .
1.3 Điều tra nguyện vọng của người dân .
2 CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KĨ THUẬT CỦA CÁC CÔNG TRÌNH .
2.1 Xác định quy mô dân số đô thị.
2.2 Chỉ tiêu về sử dụng đất .
2.3 Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật .
3 ĐỊNH HưỚNG VÀ CÁC PHưƠNG ÁN QUY HOẠCH .
3.1 Định hướng không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể .
3.2 Định hướng quy hoạch sử dụng đất khu trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo .
3.3 Các dự án đang được đầu tư xây dựng .
3.4 Cơ cấu quy hoạch.
3.5 Quy hoạch sử dụng đất ( giai đoạn đến năm 2020 ) .
4 QUY HOẠCH MẠNG LưỚI HẠ TẦNG KĨ THUẬT .
4.1 Quy hoạch giao thông .
4.2 Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng .
4.3 Quy hoạch cấp nước .
4.4 Quy hoạch mạng lưới thoát nước .
4.5 Vệ sinh môi trường . .
5 GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN .
5.1 Giải pháp .
5.2 Tổ chức thực hiện .
6 ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA DỰ ÁN .
6.1 Thuận lợi .
6.2 Khó khăn .
7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ái đƣợc trồng hàng cây Bàng tạo bóng mát cho
khu phố. Cây Bàng trung bình có tuổi thọ trung bình từ 15-20 năm
Đồ án tốt nghiệp – Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
SVTH: Phạm Hải Hưng – Trần DuyTú
Ngành Xây dựng và Quản lý đô thị - ĐHDL Hải Phòng
Trang 56
Tuy nhiên vẫn có tình trạng ngƣời dân tự ý trồng cây lộn xộn gây mất
mỹ quan cho khu trung tâm.
Mặt Nƣớc trung tâm có diện tích 0,7ha là diện tích mặt nƣớc hồ trung tâm thị
trấn và diện tích mặt ao Ủy Ban Nhân Dân huyện. Mặt nƣớc không bị ô
nhiễm giúp điều hòa không khí trung tâm.
Đồ án tốt nghiệp – Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
SVTH: Phạm Hải Hưng – Trần DuyTú
Ngành Xây dựng và Quản lý đô thị - ĐHDL Hải Phòng
Trang 57
2.4.5 Công trình kiến trúc nhà ở
Nhà ở của ngƣời dân ở khu vực nghiên cứu tập trung 2 bên mặt đƣờng tuyến
phố Đông Thái.
Bình quân đất ở của ngƣời dân trung tâm thị trấn: 48 (m2/ngƣời dân)
nhỏ hơn so với tiêu chuẩn của thành phố ( 55 ÷ 65 m2/ngƣời dân ).
ủa trung tâm thị trấn cao 95%.
Nhà ở trung tâm là nhà chia lô chủ yếu là 1 hay 2 tầng, kết cấu bê
tông cốt thép.
Hầu hết đều là buôn bán và kinh doanh, Nhà đơn điệu về mặt kiến
trúc, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.
Đồ án tốt nghiệp – Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
SVTH: Phạm Hải Hưng – Trần DuyTú
Ngành Xây dựng và Quản lý đô thị - ĐHDL Hải Phòng
Trang 58
70%
24%
6%
Nhà sử dụng tốt Nhà bình thƣờng
Nhà hƣ hỏng
Tình trạng nhà bê tông cốt thép
Nhà ở theo từng thời kỳ :
Trƣớc năm 1975
- Thời kỳ này trung tâm
thị trấn Vĩnh Bảo chỉ là
làng xã ,do đó nhà ở đều
do nhân dân xây dựng tự
phát chƣa có quy hoạch,
hầu hết là nhà tranh
vách đất, 90% nhà ở
nông nghiệp, 10% là
quân nhân hay phi
nông nghiệp.
Từ năm 1975 – 2000
- Kinh tế có khá hơn, sau thời gian
mở cửa xoá bỏ bao cấp,nhờ có sự
hỗ trợ của Nhật cho nông dân vay
vốn không hoàn lại. Toàn trung tâm
thị trấn Vĩnh Bảo còn khoảng 70%
là nhà ở nông nghiệp , 20% nhà ở
kết hợp buôn bán và 10% là nhà có
kiến trúc mới. Bắt đầu đã có nhà
xây bằng gạch và BTCT, nhà cao
tầng hầu nhƣ không có, khoảng 1-2
tầng.
Sau năm 2000
- Đã đƣợc xây dựng có
quy hoạch phù hợp với kế
hoạch phát triển của thị
trấn và thành phố. Nhà ở là
nhà xây lô, bê tông cốt thép
kết hợp buôn bán, nhà ở cá
nhân. Đã có nhiều nhà có
kiến trúc đẹp, kiên cố, tầng
cao khoảng 1 – 3 tầng.
Đồ án tốt nghiệp – Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
SVTH: Phạm Hải Hưng – Trần DuyTú
Ngành Xây dựng và Quản lý đô thị - ĐHDL Hải Phòng
Trang 59
Nhà được xây dựng trước năm 1975 Nhà được xây dựng từ năm 1975 đến 2000
Nhà được xây dựng từ năm 2000 đến nay Tầng cao trung bình nhà dân 1- 3 tầng
Nhà ở trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo có tầng cao phù hợp quy hoạch chung của
thị trấn Vĩnh Bảo.
Nhà ở trung tâm hầu hết là nhà kinh doanh kết hợp nhà ở cá nhân.
45%
50%
5%
Nhà 1 tầng
Nhà 2 tầng
Nhà 3 tầng
rrrr
Đồ án tốt nghiệp – Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
SVTH: Phạm Hải Hưng – Trần DuyTú
Ngành Xây dựng và Quản lý đô thị - ĐHDL Hải Phòng
Trang 60
Đồ án tốt nghiệp – Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
SVTH: Phạm Hải Hưng – Trần DuyTú
Ngành Xây dựng và Quản lý đô thị - ĐHDL Hải Phòng
Trang 61
2.5 Hiện trạng giao thông
2.5.1 Giao thông đối ngoại
Quốc lộ 10 là tuyến giao thông quan trọng xuyên suốt từ Hải Phòng đến
Thái Bình, có các tuyến xe khách chạy qua với mật độ lớn
Đồ án tốt nghiệp – Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
SVTH: Phạm Hải Hưng – Trần DuyTú
Ngành Xây dựng và Quản lý đô thị - ĐHDL Hải Phòng
Trang 62
Bãi đỗ xe.
Trong khu vực nghiên cứu chƣa có bãi đỗ xe.
Dọc đƣờng 10 chủ yếu là các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ của các hộ
gia đình. Các nhà hàng, cửa hiệu để kinh doanh buôn bán… Các cửa
hàng buôn bán, phục vụ dịch vụ luôn có lƣợng khách nhất định trong
ngày và vấn đề là chỗ để xe cho khách hàng?
Giải pháp để xe hiện nay.
Các công trình phụ trợ giao thông.
Trạm xăng dầu: Trên trục đƣờng 10 thuộc trung tâm thị trấn không có
trạm xăng dầu nào.
Lộ giới đƣờng = 28,0 m
Lòng đƣờng 2x9 = 18,0 m.
Hè đƣờng 2x 5,0 = 10,0 m.
Kết cấu mặt đƣờng: bê tông
nhựa
Mặt cắt đường 10
Đồ án tốt nghiệp – Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
SVTH: Phạm Hải Hưng – Trần DuyTú
Ngành Xây dựng và Quản lý đô thị - ĐHDL Hải Phòng
Trang 63
Các trạm sửa chữa, bảo dƣỡng xe: Trong khu vực có khá nhiều cửa
hàng sửa chữa, bảo dƣỡng xe. Nhƣng những cửa hàng này hầu nhƣ
hoạt động với quy mô nhỏ.
Vỉa hè.
Mặt cắt vỉa hè của đƣờng 10:
Đồ án tốt nghiệp – Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
SVTH: Phạm Hải Hưng – Trần DuyTú
Ngành Xây dựng và Quản lý đô thị - ĐHDL Hải Phòng
Trang 64
Hệ thống thoát nƣớc.
Do điều kiện địa hình thuận lợi, hệ thống thoát nƣớc trên đƣờng khá tốt nên
trên trục đƣờng hầu nhƣ chƣa xảy ra hiện tƣợng ngập lụt.
Hệ thống thoát nƣớc trên đƣờng là hệ thống thoát nƣớc chung. Cống đƣợc bố
trí 2 bên đƣờng.
Đồ án tốt nghiệp – Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
SVTH: Phạm Hải Hưng – Trần DuyTú
Ngành Xây dựng và Quản lý đô thị - ĐHDL Hải Phòng
Trang 65
Nƣớc mƣa đƣợc thu và đổ về sông Sạ Kinh Đông
Hệ thống điện và đèn chiếu sáng.
Trên đƣờng 10: hệ thống đèn đƣờng đƣợc bố trí ở 2 bên đƣờng và sử dụng
đèn cần đơn. Đèn ở đây khá tốt, nhƣng không đủ ánh sáng cho ngƣời đi bộ
trên vỉa hè.
Đường 10
 Do đường 10 mới được xây dựng cách đây chục năm nên cơ sở hạ tầng tương
đối tốt và hoàn chỉnh. Nhưng hiện giờ lưu lượng tham gia giao thông ngày
càng lớn nên trục đường có thể không đáp ứng đủ nhu cầu thông hành sau
này.
Đồ án tốt nghiệp – Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
SVTH: Phạm Hải Hưng – Trần DuyTú
Ngành Xây dựng và Quản lý đô thị - ĐHDL Hải Phòng
Trang 66
2.5.2 Giao thông đối nội
1. Đƣờng 13,5 m đang trong quá trình xây dựng và cải tạo:
Bề rộng đƣờng = 13,5 m
Lòng đƣờng = 7,5 m
Hè đƣờng 2x3 = 6,0 m
2. Đƣờng 17,5 m: Đƣờng qua khu hành chính.
Đồ án tốt nghiệp – Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
SVTH: Phạm Hải Hưng – Trần DuyTú
Ngành Xây dựng và Quản lý đô thị - ĐHDL Hải Phòng
Trang 67
ch
Ø g

i ®
•ê
ng
®
á
ch
Ø g

i ®
•ê
ng
®
á
Bề rộng đƣờng = 17.5 m
Lòng đƣờng = 7.5 m
Hè đƣờng hai bên = 5m
3. Đƣờng Đông Thái: chiều dài 200 m
Bề rộng đƣờng = 21m
Lòng đƣờng = 15 m
Hè đƣờng hai bên 2x3,0 = 6m
Đồ án tốt nghiệp – Lập hồ sơ quản lý quy hoạch trung tâm th
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement