Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#680813 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Mở đầu .3
CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ , ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VÙNG CAO NGUYÊN ĐÁ VÔI QUẢN BẠ - HÀ GIANG .5
I.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ VÙNG NGHIÊN CỨU .5
I.1.1. Vị trí địa lý .5
I.1.2. Đặc điểm địa hình, giao thông .6
I.1.3. Đặc điểm khí hậu .6
I.1.4. Dân cư, kinh tế, văn hóa .7
I.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÙNG NGHIÊN CỨU .8
I.2.1. Lịch sử địa chất, địa chất thủy văn vùng Quản Bạ - Hà Giang 8
I.2.2. Đặc điểm địa chất, địa tầng khu vực nghiên cứu .9
I.3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VÙNG NGHIÊN CỨU .15
I.3.1. Đặc điểm các nguồn nước mặt .16
I.3.2. Đặc điểm nước dưới đất . 17
CHƯƠNG II : KHẢ NĂNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TÌM KIẾM NƯỚC NGẦM VÙNG CAO NGUYÊN ĐÁ VÔI
QUẢN BẠ - HÀ GIANG .20
II.1. ĐẶC ĐIỂM LÁT CẮT ĐỊA ĐIỆN VÙNG CAO NGUYÊN ĐÁ VÔI
QUẢN BẠ HÀ GIANG .20
II.1.1. Đặc điểm địa chất hiện tượng Karst 20
II.1.2. Đặc điểm lát cắt địa điện khu vực khảo sát 23
II.2. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TÌM KIẾM
NƯỚC NGẦM VÙNG CAO NGUYÊN ĐÁ VÔI QUẢN BẠ - HÀ GIANG 25
II.2.1. Phương pháp từ mặt đất .25
II.2.2. Phương pháp phổ Gamma .26
II.2.3. Phương pháp điện trường tự nhiên .26
II.2.4. Phương pháp đo sâu điện trở .27
II.2.5. Phương pháp đo sâu phân cực .27
II.2.6. Phương pháp đo sâu chuyển trường ( TEM ) 27
II.2.7. Phương pháp đo sâu cộng hưởng từ hạt nhân 28
II.2.8. Phương pháp đo sâu từ Tellua âm tần (ANTZ ) 28
II.3. PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐA CỰC ĐỐI XỨNG
WENNER – SCHLUMBERGER 28
II.3.1. Phương pháp đo sâu đa cực 28
II.3.2. Giải bài toán thuận 29
II.3.3. Giải bài toán ngược .31
II.3.4. Phương pháp đo sâu đối xứng Wenner – Schlumberger .32
II.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TÀI LIỆU ĐO SÂU ĐA CỰC .34
II.4.1. Xử lý theo tuyến 34
II.4.2. Xử lý theo diện tích .36
CHƯƠNG III : KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐA CỰC ĐỐI XỨNG WENNER – SCHLUMBERGER TÌM KIẾM NƯỚC NGẦM VÙNG CAO NGUYÊN ĐÁ VÔI TÂY BẮC THỊ TRẤN TAM SƠN-QUẢN BẠ - HÀ GIANG .37
III.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VÙNG TÂY BẮC
THỊ TRẤN TAM SƠN QUẢN BẠ HÀ GIANG 37
III.1.1. Đặc điểm địa chất 37
III.1.2. Đặc điểm địa chất thủy văn 37
III.2. KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐA CỰC ĐỐI XỨNG WENNER- SCHLUMBERGER TÌM KIẾM NƯỚC NGẦM VÙNG CAO NGUYÊN ĐÁ VÔI TÂY BẮC THỊ TRẤN TAM SƠN – QUẢN BẠ - HÀ GIANG .38
III.2.1.Mục đích, nhiệm vụ và các bước khảo sát .38
III.2.2. Công tác thi công địa vật lý 39
III.2.3. Khối lượng công việc thi công 40
III.2.4. Kết quả khảo sát .42
KẾT LUẬN .52
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 53
Sau khi học xong chương trình Đại học ngành Địa vật lý, em được nhà trường phân công đi thực tập tốt nghiệp từ ngày 4 tháng 1 năm 2010 đến ngày 10 tháng 3 năm 2010, trong quá trình thực tập em đã thu thập được tài liệu để viết đồ án với đề tài
“Nghiên cứu áp dụng phương pháp điện đo sâu đa cực đối xứng Wenner-Schlumberger tìm kiếm nước ngầm vùng cao nguyên đá vôi Tây Bắc thị trấn Tam Sơn Quản Bạ Hà Giang . ”
Nội dung đồ án được đề cập đến các vấn đề sau:
• Đã sưu tầm và nghiên cứu đặc điểm địa lý – địa chất – địa chất thuỷ văn vùng cao nguyên đá vôi Quản Bạ Hà Giang.
• Từ những đặc điểm địa lý - địa chất – địa chất thuỷ văn của vùng cao nguyên đá vôi Quản Bạ Hà Giang đồ án đã trình bày các phương pháp địa vật lý có khả năng tìm nước ngầm vùng cao nguyên đá vôi . Trong đó đã trình bày sâu sắc về phương pháp đo sâu điện đa cực đối xứng Wenner – Schlumberger là phương pháp chủ đạo để tìm kiếm nước ngầm ở vùng này.
• Đã trình bày kết quả xử lý tài liệu phương pháp đo sâu điện đa cực Wenner – Schlumberger, và giải thích kết quả địa chất vùng Tây Bắc Thị Trấn Tam Sơn Quản Bạ Hà Giang.
Đồ án gồm có 3 chương.
Chương I: Đặc điểm địa lý – địa chất – địa chất thủy văn vùng cao nguyên đá vôi Quản Bạ - Hà Giang .
Chương II: Khả năng áp dụng phương pháp địa vật lý tìm kiếm nước ngầm vùng cao nguyên đá vôi Quản Bạ - Hà Giang.
Chương III: Kết quả áp dụng phương pháp đo sâu điện đa cực đối xứng Wenner – Schlumberger tìm kiếm nước ngầm vùng cao nguyên đá vôi Tây Bắc thị trấn Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang.
Với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của PGS. TS Nguyễn Trọng Nga và các thầy cô trong bộ môn Địa vật lý – Trường Đại học Mỏ- Địa chất em đã hoàn thành đồ án vào ngày 15 tháng 6 năm 2010.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1026940 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By tungvd
#1044710 Thank bạn
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement