Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#680759 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Đất đai là tài nguyên Quốc gia vô cùng quý giỏ, là tư liệu sản xuất đặc biệt trong sản xuất nụng – lõm nghiệp, là phần quan trọng nhất trong môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xõy dựng cỏc cụng trỡnh kinh tế, văn hóa – xó hội, an ninh – quốc phũng, là nơi tồn tại của xó hội loài người. Đất đai là tài nguyên có hạn về số lượng, có vị trí cố định trong không gian, không thể thay thế và di chuyển được theo ý muốn chủ quan của con người. Chính vỡ vậy, việc quản lý và sử dụng tài nguyờn quý giỏ này một cỏch hợp lý khụng những cú ý nghĩa quyết định đến sự phát triển ủa nền kinh tế đất nước mà cũn đảm bảo cho mục tiêu chính trị và phát triển xó hội.
Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng Hũa Xó Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Chương 2 Điều 17,18 quy định “ đất đai thuộc quyền sử hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý theo Hiến phỏp và Phỏp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài…”
Trờn thực tế công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nước ta được quy định chặt chẽ trong các văn bản pháp luật và được triển khai thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên trong quá trỡnh thực hiện Luật đất đai cũng như các quy định khỏc vẫn cũn khỏ nhiều hạn chế trong khõu tổ chức thực hiện. Nhiều văn bản tính chất pháp lý cũn chồng chộo và mõu thuẫn, tỡnh trạng chuyển dịch đất đai ngoài sự kiểm soát của pháp luật. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đỡnh cũn chậm đặc biệt là đối với đất ở … Việc tranh chấp đát đai diễn ra dưới nhiều hỡnh thức. Đứng trước thực trạng đó, để công tác quản lý và sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả, cần rút kinh nghiệm từ thực tế trong quá trỡnh quản lý và sử dụng đất. Trên cơ sở đó, xây dựng các biện pháp nhằm quản lý và sử dụng đất hiệu quả hơn, bền vững hơn. Đánh giá một cách đầy đủ và khoa học tỡnh hỡnh quản lý đất đai.
Được sự phân công của khoa Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, được sự hướng dẫn của thầy giáo – Thạc sỹ Hoàng Anh Đức.
tui tiến hành nghiên cứu đề tài :“ Tìm hiểu thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính của xã Tân Triều – Huyện Thanh Trì – TP. Hà Nội từ khi có luật đất đai đến nay”
2. Mục đích và yêu cầu.
2.1. Mục đích.
- Tỡm hiểu và nắm chắc những quy định của Nhà nước về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ và quản lý sơ địa chính.
- Tỡm hiểu cụng tỏc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xó Tõn Triều – Huyện Thanh Trỡ – TP Hà Nội nhằm phỏt hiện những tồn tại và hạn chế của qỳa trỡnh này. Qua đó đề xuất biện pháp khắc phục khó khăn, nhằm phát huy những mặt tích cực trong công tác này.
2.2. Yờu cầu.
- Để phục vụ công tác nghiên cứu đề tài cần nắm vững các nội dung quản lý nhà nước về đất đai.
- Các số liệu điều tra, thu thập được phảo chính xác, khách quan và phản ánh trung thưc việc thực hiện công tác tại địa phương.
- Hiểu và vận dụng tốt quy trỡnh, quy phạm, văn bản về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính.
- Các giải pháp đề xuất phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và có tính khả thi.
PHẦN 2
TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Sơ lược về lịch sử đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính quy cỏc thời kỳ.
1.1. Thời kỳ phong kiến.
Đất nước ta vốn có bề dày lịch sử đáng tự hào, riêng về lịch sử quản lý đất đai và đo đạc bản đồ đó được Quốc tế công nhận. Có hai yếu tố được các triều đại quan tâm đó là “đinh” nghĩa là lao động và “điển thổ” nghĩa là đất đai. Công tác địa chính ở nước ta được tiến hành đầu tiên vào thế kỷ thứ IV cho đến thời kỳ Gia Long 1806, nước ta tiến hành đo đạc, lập sổ địa bạ cho từng cụm, từng xó với nội dung rừ đâu là đất công, đâu là đất tư và định hạng đất để thu thuế.
1.2.Thời kỳ phỏp thuộc.
Trong thời gian thực dân Pháp đô hộ, đất nước ta bị chia cắt làm ba miền: Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. Ở mỗi kỳ thực dân Pháp thực hiện một chế độ cai trị khác nhau.
a). Ở Bắc kỳ.
Áp dụng chế độ quản thủ địa chính, năm 1906, Sở địa chính chính thức được ra đời. Sau khi đó phõn định địa giới các huyện, tổng, năm 1912 Sở Địa chính đo đạc ở các tỉnh : Bắc Ninh, Bắc Giang, Phúc Yên. Năm 1920, công việc đo đạc để tính thuế đó cơ bản xong. Cỏc thành phố Hà Nội, Hải Phũng, Đà Nẵng được coi là nhượng địa của Pháp, áp dụng chế độ bảo thủ, điền thổ theo sắc lệnh ngày 02/02/1925. Cũn cỏc tỉnh khỏc được lập Ty Địa chính, thực hiện quản thủ điền thổ theo hai chế độ:
- Quản thủ Địa chính các tài liệu chưa được phê chuẩn tại các xó cú phỏc họa giải thửa.
- Quản thủ Địa chính theo các tài liệu được phê chuẩn, ở các nơi đó đo đạc, lập bản đồ giải thửa chính xác.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1006828 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement