Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thaoanhtranthi
#680725 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
1. Lý do lựa chọn đềtài. .
1.1. Cơsởlý luận. . 1
1.2. Cơsởthực tiễn . 2
2. Mục đích nghiên cứu . 3
3. Đối tượng và khách thểnghiên cứu . 3
4. Giảthuyết khoa học . 3
5. Nhiệm vụnghiên cứu. 3
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu . 4
7. Phương pháp nghiên cứu . 4
CHƯƠNG 1. CƠSỞLÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU . 5
1.1.KHÁI QUÁT VỀLỊCH SỬNGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ . 5
1.1.1. Vấn đềgiao tiếp trong tâm lý học nước ngoài . 5
1.1.2. Vấn đềgiao tiếp ởViệt Nam . 6
1.2. Một sốvấn đềvềgiao tiếp .
1.3. Đặc điểm nghềthầy giáo và giao tiếp sưphạm .
1.3.1. Đặc điểm nghềthầy giáo . 15
1.3.2. Khái niệm, đặc điểm giao tiếp sưphạm. 17
1.4. Khảnăng giao tiếp sưphạm .
1.4.1. Khái niệm khảnăng giao tiếp sưphạm. 25
1.4.2. Các nhóm kĩnăng giao tiếp sưphạm. 27
1.5. Khái niệm sinh viên .
1.6. Kết luận chương 1.
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 36
2.1. Vài nét về địa bàn nghiên cứu .
2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn .
2.3. Kết luận chương hai .
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢNĂNG GIAO TIẾP SƯPHẠM CỦA SINH VIÊN
CÁC NGÀNH SƯPHẠM TRƯỜNG ĐHSP ĐÀ NẴNG . 42
3.1. Thực trạng khảnăng giao tiếp sưphạm của sinh viên ngành sưphạm trường ĐHSP
Đà Nẵng. .
3.1.1. Khảnăng giao tiếp của sinh viên các ngành sưphạm Trường ĐHSP Đà Nẵng 42
3.1.2. Khảnăng giao tiếp của sinh viên khối tựnhiên so với khối xã hội . 46
3.1.3. Khảnăng giao tiếp của sinh viên năm 3 so với sinh viên năm 4. 49
3.2. Những vấn đềvềgiao tiếp sưphạm mà sinh viên năm 4 gặp phải trong quá trình
thực tập sưphạm.
3.3. Các yếu tốchi phối làm hạn chếkhảnăng giao tiếp sưphạm của sinh viên trường
ĐHSP Đà Nẵng. .
3.4. Các giải pháp đềxuất .
3.5. Kết luận chương 3.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 65
1. Kết luận .
2. Các kiến nghị .
PHỤLỤC . 68
1
MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở lý luận.
Hiện nay trên thế giới giao tiếp ñã trở thành một ngành khoa học ñộc lập,
một ngành tâm lý học chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người với con
người. Ở Việt Nam, ngành tâm lý nghiên cứu về giao tiếp ñang hình thành và phát
triển ngày càng khẳng ñịnh vai trò vô cùng quan trọng của giao tiếp trong ñời sống
tâm lý của cá nhân và xã hội.
Giao tiếp có ý nghĩa cực kì quan trọng ñối với mỗi người. Con người luôn
sống trong xã hội, nên giao tiếp giữa con người với con người là nhu cầu tất yếu,
nếu không có giao tiếp thì sẽ không có sự tồn tại và phát triển của xã hội, giao tiếp
là cơ chế bên trong của sự tồn tại và phát triển ấy.
Cùng với hoạt ñộng, giao tiếp ñang là yếu tố quyết ñịnh sự hình thành, phát
triển của loài người cũng như của từng cá nhân. Nhờ tham gia vào hoạt ñộng giao
tiếp mà các ñặc trưng xã hội của con người ñược hình thành, cá nhân lĩnh hội ñược
những kinh nghiệm lịch sử xã hội, chuyển hoá thành kinh nghiệm riêng của cá
nhân, thành phẩm chất và năng lực của chính mình ñể tham gia vào ñời sống xã hội.
Có như vậy cá nhân mới tồn tại, thích nghi và phát triển cùng với sự tồn tại và phát
triển của xã hội.
Mọi kinh nghiệm xã hội ñều chứa ñựng trong thế giới ñối tượng và trong thế
giới con người. Muốn chiếm lĩnh ñược nó con người phải ñược tiếp xúc, giao tiếp
với ñối tượng, ñặc biệt phải giao tiếp với những người xung quanh – những người
lớn hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhờ có sự hướng dẫn chỉ bảo của người khác
thông qua giao tiếp mà cá nhân lĩnh hội ñược những kinh nghiệm lịch sử - xã hội
loài người chứa ñựng trong ñối tượng ñó một cách nhanh nhất, nhân cách ñược phát
triển phù hợp với yêu cầu của xã hội. Thực tế ñã chứng minh: Giao tiếp trong môi
trường nhà trường, môi trường giáo dục giữa thầy và trò, giữa nhà giáo dục và
người ñược giáo dục, giữa người ñược giáo dục với nhau giúp cho cá nhân lĩnh hội
ñược những tri thức cần thiết bằng những con ñường nhanh nhất và ñỡ tốn kém
nhất, tạo ñiều kiện tối ưu cho sự hình thành và phát triển nhân cách. Giao tiếp còn là

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991670 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement