Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gaplatu_1991
#680190 Download Tiểu luận Sự ra đời một cách tất yếu của triết học Mác miễn phí
Mở đầu
Triết học Mác xuất hiện vào những năm giữa và cuối thế kỉ XIX. Sự xuất hiện của triết học Mác là một tất yếu lịch sử, một hiện tượng hợp qui luật biện chứng, khách quan và qui luật phát triển tư duy với sự sáng tạo thiên tài của các nhà sáng lập - Mác và ăngghen. Nó ra đời là do những đòi hỏi bức thiết của điều kiện về kinh tế - x• hội, lý luận và khoa học trong x• hội tư bản lúc bấy giờ chứ hoàn toàn không phải là một điều gì đặc biệt hay một sự độc thoại và tự dành cho mình quyền được áp đặt sự phát ngôn chân lý cuối cùng như các học giả tư sản thường tuyên truyền. Chúng ta thấy rằng đ• có sự hiện diện của các tiền đề về mặt kinh tế - x• hội, lý luận và khoa học tự nhiên tạo điều kiện thuận lợi và cấp thiết cho sự ra đời của triết học Mác. Triết học Mác thực sự đ• là sự kết tinh tất cả những giá trị cao quý của tư duy triết học, văn học và các khoa học khác của lịch sử nhân loại vào thời điểm ra đời đó. Đặc biệt triết học Mác - khác với các triết học trước nó - là sự tiếp thụ và kế thừa một cách có chọn lọc, có tính phê phán những tư tưởng triết học của nhân loại nói chung và của nền triết học Đức nói riêng, đồng thời tiếp thu kế thừa cả các di sản của các khoa học khác một cách hết sức sáng tạo. Hơn thế nữa sự ra đời của triết học Mác còn là một bước ngoặt cách mạng, là đỉnh cao trong sự phát triển lý luận triết học. Chính triết học Mác đ• mở ra một thế giới quan và phương pháp luận hoàn toàn mớimẻ, tiến bộ và khoa học cho toàn nhân loại nói chung và cho giai cấp vô sản nói riêng. Và tiếp theo đến lượt nó triết học Mác lại tạo ra những tiền đề mới cho sự phát triển toàn diện của các lĩnh vực khoa học và đời sống x• hội, đưa nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển “sau triết học Mác”.
Dưới đây chúng ta sẽ đi vào làm sáng tỏ những luận điểm chứng minh cho sự ra đời một cách tất yếu của triết học Mác từ các tiền đề về kinh tế-x• hội, lý luận, khoa học tự nhiên đồng thời chỉ rõ thực chất bước ngoặt cách mạng và ý nghĩa của nó đem lại trong triết học do C.Mác và Ph.ăngghen thực hiện.

1- Các tiền đề cho sự ra đời một cách tất yếu của triết học Mác.
1.1 - Các tiền đề về mặt kinh tế - x• hội:
Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX ở Tây âu. Đó chính là thời kỳ chủ nghĩa tư bản (CNTB) bước sang giai đoạn phát triển mới nhờ tác động của cuộc cách mạng công nghiệp. Nước Anh đ• trở thành cường quốc TBCN lớn nhất với lực lượng công nghiệp hùng mạnh. Cuộc cách mạng công nghiệp ở Pháp đang được hoàn thành, ở Đức cũng như ở tại một số nước Tây âu khác, cuộc cách mạng cũng làm cho cách sản xuất TBCN lớn lên nhanh chóng trong lòng x• hội phong kiến. Nhờ vậy, tính hơn hẳn của CNTB so với chế độ phong kiến được thể hiện một cách rõ rệt hơn lúc nào hết. Giai cấp tư sản trong quá trình thống trị x• hội chưa đầy một thế kỷ đ• tạo ra một lực lượng sản xuất lớn hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại.
Mặt khác, sự phát triển mạnh mẽ của CNTB đ• làm cho các mâu thuẫn x• hội vốn có của nó bộc lộ ngày càng gay gắt (mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa). Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân đ• mang ý nghĩa của cuộc đấu tranh giai cấp. Cuộc khởi nghĩa của thợ dệt Liông (Pháp) năm 1831 và lại nổ ra năm 1834 đ• vạch ra một điều bí mật quan trọng - đó là cuộc đấu tranh bên trong, diễn ra trong x• hội, giữa giai cấp của những người có của và giai cấp của những kẻ không có gì hết... ở Anh có phong trào Hiến chương (vào cuối những năm 30) đây là phong trào cách mạng vô sản to lớn đầu tiên, thực sự có tính chất quần chúng và tính chất chính trị. Nước Đức còn đang ở vào đêm trước của cuộc cách mạng tư sản, song phong trào vô sản cũng đ• được phát triển: Từ cuộc khởi nghĩa tự phát của thợ dệt ở Xilêdi năm 1844 đến sự xuất hiện của “Đồng minh những người chính nghĩa” - một tổ chức vô sản cách mạng.
Các cuộc đấu tranh này đ• chứng tỏ sự trưởng thành, lớn mạnh của giai cấp vô sản và phong trào công nhân cả về qui mô và tính chất và họ đ• trở thành lực lượng đối kháng với giai cấp tư sản. Đồng thời nó cũng chứng tỏ một điều hết sức quan trọng là vai trò lịch sử của giai cấp tư sản như là một lực lương cách mạng và tiến bộ của x• hội đ• đến hồi kết.
Nhưng khách quan nhìn nhận chúng ta thấy rằng phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển lúc này vẫn còn mang tính tự phát, thiếu tổ chức do chưa có được một nhận thức đầy đủ về cơ sở, mục đích, bản chất của cuộc đấu tranh và sứ mệnh cao cả của giai cấp vô sản.
Tất cả những điều đó đ• đặt ra một đòi hỏi hết sức khách quan và cấp thiết là phải có một vũ khí lí luận khoa học có tính dẫn đường cho phong trào cách mạng để giai cấp vô sản thực sự trở thành giai cấp tiến bộ, cách mạng được trang bị lý luận và có khả năng thực tiễn thực hiện triệt để mục đích cuộc đấu tranh giai cấp của họ là tự giải phóng mình và toàn thể quần chúng lao động bị áp bức bóc lột .
C.Mác và Ph.Ăng-ghen sống trong thời đại đó đ• nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc trên tinh thần phê phán tất cả những gì mà tư tưởng loài người đ• sáng tạo ra. Hơn thế nữa chính hai ông đ• thực sự chiến đấu trong phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, khái quát những kinh nghiệm đấu tranh của phong trào công nhân.
Chính từ đó triết học Mác ra đời và nó vừa gắn với lý luận vừa mang hơi thở của thực tiễn. Vì vậy triết học Mác đ• phản ánh đúng đắn lịch sử khách quan phong trào đấu tranh cách mạng, nguyện vọng và lợi ích chân chính của giai cấp vô sản và quần chúng lao động bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới. Triết học Mác ra đời vào lúc đó đ• đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách và khách quan cho phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và thực sự trở thành một học thuyết khoa học có tính chất dẫn đường đưa phong trào đấu tranh cách mạng đó đi từ tự phát đến tự giác.
Với sự hiện diện của triết học Mác, giai cấp công nhân đ• tìm thấy ở đó vũ khí tinh thần đúng như Mác đ• nói: “Cũng giống như triết học thấy giai cấp vô sản là vũ khí vật chất của mình, giai cấp vô sản thấy triết học là vũ khí tinh thần của mình”.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#968788 Link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement