Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#680128

Download Tiểu luận Phân tích và lấy ví dụ về sự lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí với một mức sản lượng nhất định hay tối đa hóa sản lượng với một mức chi phí cố định miễn phí

 
Xét một hiệu sản xuất bánh ngọt thực hiện hoạt động kinh doanh với giá thuê lao động(L) là w=18.000.000đ/1 đơn vị lao động(nhân viên bán hàng, nhân viên sản xuất, người quản lý.); giá của 1 đơn vị vốn r= 9.000.000đ/1 đơn vị vốn (thuê mặt bằng, nhà xưởng, mua nguyên vật liệu, máy móc ). Hiệu bánh ước lượng được hàm sản xuất của minh là:Q=3KL.
Với chi phí là TC=540.000.000đ đạt được sản lượng lớn nhất.
Với mức sản lượng cố định là Q=1350 hiệu bánh sẽ lựa chọn đầu vào như thế nào để tối thiểu hóa chi phí.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Bài thảo luận kinh tế vi mô Đề tài: Phân tích và lấy vị dụ minh họa về sự lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí với một mức sản lượng nhất định hay tối đa hóa sản lượng với một mức chi phí cố định. ĐƯỜNG ĐỒNG LƯỢNG Là đường gồm tập hợp tất cả các điểm biểu thị các cách kết hợp các đầu vào vốn và lao động khác nhau để tạo ra cùng một mức sản lượng giống nhau. Đường đồng lượng là đường dốc xuống về phía phải có độ dốc âm. Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên MRTS Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên giữa K và L là giá trị tuyệt đối của độ dốc của đường đồng lượng. Giá trị MRTS cho biết số lượng K cần thiết phải tăng thêm để sản xuất ra mức sản lượng Q0 khi ta giảm đi một đơn vị L. MRTS= ĐỒ THỊ ĐƯỜNG ĐỒNG LƯỢNG (K) (L) 0 4 4 1 1 Q1=4 Q2=8 Q3=16 A B ĐƯỜNG ĐỒNG PHÍ Là đường gồm tập hợp tất cả các điểm thị sử dụng cùng một mức chi phí để mua các mức đầu vào khác nhau,giá của đầu vào và các yếu tố khác không đổi. Đường đồng phí là đường dốc xuống về phía phải và có độ dốc âm. Độ dốc của đường đồng phí là: -(w/r). ĐỒ THỊ ĐƯỜNG ĐỒNG PHÍ Độ dốc đường đồng phí là: -(w/r) K L C0 C/r C/w Slope=-w/r 0 Các yêu cầu của việc lựa chọn các đầu vào. Điểm lựa chọn các đầu vào tối ưu phải nằm trên đường đồng lượng. Doanh nghiệp sử dụng hết chi phí. Doanh nghiệp sẽ lựa chọn các đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí hay tối đa hóa sản lượng tại điểm đường đồng phí tiếp xúc với đường đồng lượng. Đồ thị về sự lựa chọn các đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí sản xuất một mức sản lượng nhất định E K L K* L* 0 C3/r C2/r C1/r Q0 C2/w C3/w C1/w Điều kiện cần và đủ để tối thiểu hóa chi phí. Tại điểm tiếp xúc giữa đường đồng phí và đường đồng lượng thì độ dốc của hai đường bằng nhau. Điều kiện cần và đủ: MPl/w=MPk/r Q0= f(L,K) Đồ thị minh họa sự lựa chọn mức sản lượng tối đa với một mức chi phí nhất định. K L E K* A C/w L* C/r Q1 Q0 Q2 0 Điều kiện cần và đủ để tối đa hóa sản lượng. MPL/w= MPK/r C=rK+wL Ví dụ cụ thể Xet một hiệu sản xuất bánh ngọt thực hiện hoạt động kinh doanh với giá thuê lao động(L) là w=18.000.000đ/1 đơn vị lao động(nhân viên bán hàng, nhân viên sản xuất, người quản lý..); giá của 1 đơn vị vốn r= 9.000.000đ/1 đơn vị vốn (thuê mặt bằng, nhà xưởng, mua nguyên vật liệu, máy móc…). Hiệu bánh ước lượng được hàm sản xuất của minh là:Q=3KL. Với chi phí là TC=540.000.000đ đạt được sản lượng lớn nhất. Với mức sản lượng cố định là Q=1350 hiệu bánh sẽ lựa chọn đầu vào như thế nào để tối thiểu hóa chi phí. Các sự lựa chọn đầu vào khác nhau Lò nướng bánh Máy trộn bột Đồ thị: minh họa sự lựa chọn mức sản lượng tối đa với mức chi phí TC=540.000.000đ K L A 15 Q2=1350 Q1=750 Q3=3600 0 B C 30 40 20 60 30 5 50 25 10 D Sản lượng cố định Tối thiểu hóa chi phí. E K L 30 15 0 Q0=1350 45 600 10 300 D B C1 C2 C3 Các giải pháp. Thắt chặt việc quản lý. Đưa ra các nhận định đúng đắn với tình hình kinh tế thị trường, để từ đó có những giải pháp, đường lối phát triển phù hợp. Đánh giá đúng tiềm lực của bản thân và các đối thủ cạnh tranh. ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement