Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vovongtinhyeu
#680049

Download Đề tài Tình hình thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng ở Thị Xã Cửa Lò miễn phí

Qua thực tế công tác thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công ở Thị Xã Cửa Lò những năm gần đây cho thấy Thị Xã đã rất quan tâm tới công tác này, chăm sóc đời sống người có công cả về vật chất lẫn tinh thần. Mặc dù số lượng người có công trên địa bàn Thị Xã rất lớn, đội ngũ làm công tác chuyên môn còn thiếu nhưng với trách nhiệm và lòng biết ơn những ngươi có công với đất nước, phòng NVLĐTBXH Thị Xã Cửa Lò đã có gắng hết mình, giải quyết chế độ, quyền lợi cho các đối tượng một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định của Nhà nước. Mọi thủ tục xác nhận mức trợ cấp hay việc tổ chức chi trả cũng đều đươc tiến hành một cách đồng nhất và đúng quy định. Thông qua các văn bản sửa đổi, bổ sung Phòng đã lên kế hoạch và chi trả đúng theo hướng dẫn của Nhà nước, thể hiện trách nhiệm đối với người có công.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

B căn cứ theo tỷ lệ mất sức lao động và quy định của Nhà nước.
Tại thời điểm 4/2008 Phòng NVLĐTBXH Thị Xã Cửa Lò đã chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng là TB, NHCSNTB điều chỉnh theo NĐ 07/CP như sau:
TT
Tỷ lệ SGKNLĐ
Mức trợ cấp
TT
Tỷ lệ SGKNLĐ
Mức trợ cấp
1
21%
380 400
41
61%
1 104 000
2
22%
398 400
42
62%
1 123 200
3
23%
416 400
43
63%
1 141 200
4
24%
434 400
44
64%
1 159 200
5
25%
452 400
45
65%
1 177 200
6
26%
470 400
46
66%
1 195 200
7
27%
488 400
47
67%
1 213 200
8
28%
506 400
48
68%
1 231 200
9
29%
525 600
49
69%
1 249 200
10
30%
543 600
50
70%
1 267 200
11
31%
561 600
51
71%
1 285 200
12
32%
579 600
52
72%
1 303 200
13
33%
597 600
53
73%
1 322 400
14
34%
615 600
54
74%
1 340 400
15
35%
633 600
55
75%
1 358 400
16
36%
651 600
56
76%
1 376 400
17
37%
669 600
57
77%
1 394 400
18
38%
687 600
58
78%
1 412 400
19
39%
705 600
59
79%
1 430 400
20
40%
724 800
60
80%
1 448 400
21
41%
742 800
61
81%
1 466 400
22
42%
760 800
62
82%
1 484 400
23
43%
778 800
63
83%
1 502 400
24
44%
796 800
64
84%
1 521 600
25
45%
814 800
65
85%
1 539 600
26
46%
832 800
66
86%
1 557 600
27
47%
850 800
67
87%
1 575 600
28
48%
868 800
68
88%
1 593 600
29
49%
886 800
69
89%
1 611 600
30
50%
906 000
70
90%
1 629 600
31
51%
924 000
71
91%
1 647 600
32
52%
942 000
72
92%
1 665 600
33
53%
960 000
73
93%
1 683 600
34
54%
978 000
74
94%
1 701 600
35
55%
996 000
75
95%
1 720 800
36
56%
1 014 000
76
96%
1 738 800
37
57%
1 032 000
77
97%
1 756 800
38
58%
1 050 000
78
98%
1 774 800
39
59%
1 068 000
79
99%
1 791 600
40
60%
1 086 000
80
100%
1 810 800
Nhìn chung, khi thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên theo NĐ 07/CP cho thấy các đối tượng là TB, NHCSNTB đã phần nào giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, đảm bảo sự hợp lý và công bằng khi thực hiện chính sách.
Thương binh loại B
Hiện nay, toàn Thị xã co 09 đối tượng được công nhận và hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước. Mức trợ cấp, phụ cấp cho TB.B được phòng NVLĐTBXH điều chỉnh theo NĐ 07/CP như sau:
TT
Tỷ lệ SGKNLĐ
Mức trợ cấp
TT
Tỷ lệ SGKNLĐ
Mức trợ cấp
1
21%
303 600
41
61%
883 200
2
22%
319 200
42
62%
897 600
3
23%
333 600
43
63%
912 000
4
24%
348 000
44
64%
926 400
5
25%
362 400
45
65%
942 000
6
26%
376 800
46
66%
956 400
7
27%
391 200
47
67%
970 800
8
28%
405 600
48
68%
985 200
9
29%
420 000
49
69%
999 600
10
30%
434 400
50
70%
1 014 000
11
31%
448 800
51
71%
1 028 400
12
32%
463 200
52
72%
1 042 800
13
33%
477 600
53
73%
1 057 200
14
34%
492 000
54
74%
1 071 600
15
35%
506 400
55
75%
1 086 000
16
36%
522 000
56
76%
1 100 400
17
37%
536 400
57
77%
1 114 800
18
38%
550 800
58
78%
1 129 200
19
39%
565 200
59
79%
1 144 800
20
40%
579 600
60
80%
1 159 200
21
41%
594 000
61
81%
1 173 600
22
42%
608 400
62
82%
1 188 000
23
43%
622 800
63
83%
1 202 400
24
44%
637 200
64
84%
1 216 800
25
45%
651 600
65
85%
1 231 200
26
46%
666 000
66
86%
1 245 600
27
47%
680 400
67
87%
1 260 000
28
48%
694 800
68
88%
1 274 400
29
49%
709 200
69
89%
1 288 800
30
50%
724 800
70
90%
1 303 200
31
51%
739 200
71
91%
1 317 600
32
52%
753 600
72
92%
1 332 000
33
53%
768 000
73
93%
1 347 600
34
54%
782 400
74
94%
1 362 000
35
55%
796 800
75
95%
1 376 400
36
56%
811 200
76
96%
1 390 800
37
57%
825 600
77
97%
1 405 200
38
58%
840 000
78
98%
1 419 600
39
59%
854 400
79
99%
1 434 000
40
60%
868 800
80
100%
1 448 400
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mức phụ cấp được hưởng là 285 000đ
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có VTĐB nặng là 564 000đ
1.2.2 Bệnh binh
* Bệnh binh
Toàn Thị xã Cửa Lò có 138 Bệnh binh được công nhận và hưởng trợ cấp ưu đãi của Nhà nước. Mức trợ cấp, phụ cấp được phòng NVLĐTBXH điều chỉnh theo NĐ 07/CP như sau :
( đơn vị đồng/ tháng )
Tỷ lệ SGKNLĐ
Mức trợ cấp ( từ 01/01/08 )
41% - 50%
594 000
51% - 60%
739 000
61% - 70%
942 000
71% - 80%
1 087 000
81% - 90%
1 302 000
91% - 100%
1 448 000
Suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên mức phụ cấp là 285 000đ
Suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên có bệnh lý đặc biệt nặng mức phụ cấp là 564 000đ
Người phục vụ thương binh, bệnh binh ở gia đình.
Người phục vụ Thương binh, bệnh binh toàn Thị xã có 19 người được công nhận và hưởng trợ cấp ưu đãi của Nhà nước
Mức trợ cấp được điều chỉnh như sau:
Người phục vụ TB, BB từ 81% trở lên mức trợ cấp là 564 000đ.
Người phục vụ TB, BB từ 81% có VTĐB nặng mức trợ cấp là 730 000đ.
Nhìn chung, mức sống của Thương binh, bệnh binh và gia đình họ so với mức sống của nhân dân địa phương và so với chuẩn cùng kiệt đói thì mức sống của họ đã dần ổn định và co mức sống khá. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số ít gia đình NCC rơi vào hộ nghèo. Do vậy để giải quyết vấn đề này, cần tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho thương, bệnh binh và gia đình họ, động viên họ có ý chí vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Thị xã nói riêng và của đât nước nói chung.
1.2.3 Đối với Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng
Hiện nay, Phòng NVLĐTBXH Thị Xã Cửa Lò đang có 01 Bà mẹ VNAH còn sống, mẹ dang nhận được những quyền lợi và ưu đãi xã hội theo quy định của Nhà nước.
Ngoài bằng khen, huân huy chương BMVNAH, danh hiệu cao quý bà mẹ VN anh hùng. Hiện nay phòng đã chi trả cho mẹ khoản trợ cấp hàng tháng theo NĐ 07/CP là 1015 000đ và phụ cấp là 476 000đ. Hiện mẹ sống cùng con cháu và gia đình. Mẹ được chăm sóc đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Vào các ngày Lễ, tết, ngày TBLS 27/7 mẹ nhận được quà thăm hỏi của Chủ tịch nước, quà của chính quyền Thị Xã. Ngoài ra, mẹ còn được tổ chức đưa đi điều dưỡng, mua BHYT khám chữa bệnh, mẹ đang hưởng thọ 81 tuổi.
1.2.4 Tỡnh hỡnh trợ cấp ưu đói do Nhà nước quy định đối với liệt sỹ và gia đỡnh liệt sỹ.
Chế độ ưu đói đối với Liệt sỹ
Tổng số liệt sỹ ở Thị Xó Cửa Lũ hiện nay là 351 người. Liệt sỹ là những người đó hi sinh vỡ sự nghiệp đấu tranh giải phúng dõn tộc, họ trở thành anh hựng bất tử, sống mói muụn đời trong sự biết ơn của nhõn dõn, của đất nước.
Khi cú người hi sinh, được cụng nhận là liệt sỹ thỡ Phũng NVLĐTB sẽ kết hợp với cỏc ban ngành chức năng tổ chức lễ bỏo tử cho gia đỡnh liệt sỹ.
Lễ bỏo tử phải được tổ chức trang nghiờm, thể hiện trỏch nhiệm và lũng biết ơn đối với liệt sỹ và gia đỡnh liệt sỹ, để giỏo dục lũng yờu nước và chủ nghĩa anh hựng cho thế hệ trẻ và nhõn dõn địa phương.
Lễ tang, mai tỏng
Theo nghị định 07/NĐ-CP trợ cấp một lần khi bỏo tử cho liệt sỹ bằng 20 lần mức chuẩn ( mức chuẩn 564.000đ ) và chi phớ cho việc tổ chức bỏo tử là 1.000.000 đồng.
Cụng tỏc mộ, nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm
Hiện nay, UBND Thị Xó Cửa Lũ đó xõy dựng được 01 đài tưởng niệm liệt sỹ tại đoạn đường Sào Nam, thuộc đại lộ Nguyễn Sinh Cung – Thị Xó Cửa Lũ. Đõy là đoạn đường nằm ở vị trớ trung tõm của Thị Xó, khụng gian rộng rói, thoỏng mỏt.
Đồng thời tại 07xó phường 100% đó xõy dựng cỏc nghĩa trang liệt sỹ, quy tập được 40% hài cốt liệt sỹ thuận lợi cho việc thăm viếng của nhõn dõn và gia đỡnh liệt sỹ. Hàng năm, phũng NVLĐTBXH Thị Xó Cửa Lũ luụn cú kế hoạch tu sửa, nõng cấp, bảo quản nghĩa trang liệt sỹ từ ngõn sỏch Trung Ương và huy động sự đúng gúp cụng sức của cỏ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement