Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chetdianh_deemyeunguoikhac
#680031

Download Tiểu luận Tôn giáo trong thế kỉ XXI miễn phí

Kiểu tôn giáo hiện đại ra đời nhằm làm cho tôn giáo phù hợp với sự phát triển mới của lịch sử xó hội . đặc trưng của kiểu tôn giáo này là nó đó cú giỏo lý,giỏo luật,cú hệ thống lễ nghi thờ cỳng chặt chẽ , và đặc biệt là có tổ chức - nghĩa là nó đó là một tiểu hệ thống kiến trỳc thượng tầng.
Tụn giỏo dõn tộc (hay quốc gia) gắn liền với xó hội cú giai cấp đầu tiên(xó hội chiếm hữu nụ lệ) điển hỡnh là tụn giỏo đa thần của Hy Lạp vị thần đứng đầu trong vạn thần miếu (Pantheon ) là thần Dớt -vị chúa tể tr ên trời , rồi đ ến các vị thần như:
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

oài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi mặt : Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy có một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó chính là một bộ phận cấu thành nên thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở của một xã hội, đó chính là tôn giáo.
Tôn giáo một vấn đề tưởng chừng như vô cùng cũ kĩ, nhưng thực chất nú luôn luôn mới mẻ . Cũng bởi vì tôn giáo nằm trong một bộ phận cấu thành nên xã hội này nên cùng với sự thay đổi của loài người mà tôn giáo cũng có những sự biến đổi dù là về nội dung hay chỉ là về hình thức . Tụn giỏo - một hiện tượng xó hội phức tạp , chỉ cú thể giải thớch nú một cỏch khỏch quan khoa học dựa trờn những quan niệm của nền tảng Triết học duy vật về lich sử ,cũng như nhận thức duy vật khoa học. Tôn giáo là một hình thức phản ánh hư ảo , xuyên tạc đời sống hiện thực và đã ra đời cách đây hàng chục nghìn năm nhưng ngày nay trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật trên thế giới , tôn giáo dường như vẫn có sự phát triển đa dạng về hình thức và rộng lớn về quy mô . Vì vậy dường như không thể giải quyết vấn đề tôn giáo một cách đơn thuần về mặt nhận thức xã hội.
Mặt khác vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội ngày càng thể hiện rõ nét , tôn giáo tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống tinh thần , các tôn giáo lớn thường không chỉ ảnh hưởng sâu sắc trong phạm vi một quốc gia riêng lẻ mà tầm ảnh hưởng còn mang tính quốc tế.
Một số học giả phương Tây còn cho rằng trong thế kỉ tới cuộc đấu tranh trong ý thức hệ không còn nữa mà chuyển sang đấu tranh tôn giáo.
Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay, vấn đề tôn giáo hiện nay đã được Đảng và Nhà nước ta xem xét, đánh giá lại trên quan điểm khách quan hơn, không xoá bỏ một cách duy ý chí như trước nữa mà nhìn nhận trên quan điểm phát huy những mặt tích cực, gạt bỏ những mặt tiêu cực trong các tôn giáo. đặc biệt là các chỉ thị về tôn giáo, hay quan điểm của các tôn giáo hiện nay là: sống tốt đời đẹp đạo .
Trong bài tiểu luận ngắn của mình tui chỉ muốn nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ triết học, đặc biệt là nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin.
Vì chỉ là một bài tiểu luận ngắn nên tui chỉ có thể nói sơ qua về quá trình hình thành và phát triển của tôn giáo nhưng sẽ tập trung vào phân tích bản chất và xu hướng phát triển của nó trong thế kỉ XXI này ( những khoảnh khắc mà chúng ta đang sống ) trong đó lấy lịch sử hình thành và phát triển của tôn giáo làm cái nền để nhìn nhận nó như là một mối liên hệ nhân quả tất yếu.
B . giải quyết vấn đề :
I- Lịch sử hình thành tôn giáo :
1.Bản chất ,nguồn gốc của tụn giỏo :
a. Bản chất :
Dựa trờn cơ sở của quan niệm duy vật về lịch sử , cũng như những quan niệm của C.Mỏc về tụn giỏo , Ph. Ăng-ghen đó đưa ra một định nghĩa cú tớnh chất kinh điển từ gúc độ triết học về tụn giỏo như sau : “Nhưng tất cả mọi tụn giỏo chẳng qua chỉ là sự phản ỏnh hư ảo – vào đầu úc con người - của những lực lượng bờn ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ ; chỉ là sự phản ỏnh trong đú những lực lượng ở trần thế đó mang hỡnh thức những lực lượng siờu trần thế” . Định nghĩa này khụng những đó chỉ ra được bản chất của tụn giỏo mà cũn chỉ ra con đường hỡnh thành ý thức hay niềm tin tụn giỏo. Ở định nghĩa trờn chỳng ta thấy rằng ,Ph. Ănghen đó tiếp tục luận điểm cho rằng con người sỏng tạo ra tụn giỏo (tất nhiờn con người ở đõy là con người của hiện thực lịch sử ).Sự sỏng tạo ra tụn giỏo của con người được thực hiện thụng qua con đường nhận thức . Chủ thể tạo ra tụn giỏo là con người , đối tượng của sự phản ỏnh mà con người sỏng tạo ra tụn giỏo là sức mạnh ở bờn ngoài thống trị cuộc sống hàng ngày của con người ,cũn cách nhận thức để tạo ra tụn giỏo là cách hư ảo .Với chủ thể , đối tượng và cách của nhận thức như trờn thỡ kết quả là con người tạo ra cai siờunhiờn thần thỏnh trong đầu úc của mỡnh thuộc lĩnh vực ý thức ,niềm tin.
Địnhnghĩa của PH. Ănghen về tụn giỏo tuy là định nghĩa cú tớnh chất bao quỏtvề hiện tượng tụn giỏo ,là định nghĩa rộng những cũng đó chỉ rừ cỏi đặc trưng , cỏi bản chất của tụn giỏo đú là niềm tin hay thế giới quan hoang đường hư ảo của con người . Sự ra đời hiện tượng tụn giỏo với bản chất như trờn là tất yếu khỏch quan ,vỡ khi con ngưũi bị bất lực trước sức mạnh của thế giới bờn ngoài thỡ con người cần đến tụn giỏo nhằm bự đắp cho sự bất lực ấy . Điều đú cũng cú nghĩa là bản chất của tụn giỏo được thể hiện rừ nhất thụng qua chức năng đền bự hư ảo của nú .
b. Nguồn gốc :
VI.Lờ-nin đó gọi toàn bộ những nguyờn nhõn và điều kiện tất yếu làm nảy sinh niềm tin tụn giỏo là những nguồn gốc của tụn giỏo .Nguồn gốc đú bao gồm : Nguồn gốc xó hội ,nguồn gốc nhận thức ,nguồn gốc tõm lý .
Nguồn gốc xó hội của tụn giỏo là toàn bộ những nguyờn nhõn và điều kiện khach quan của đời sống xó hội tất yếu làm nảy sinh và tỏi hiện những niềm tin tụn giỏo .Trong đú cú một số nguyờn nhõn và điều kiện gắn với mối quan hệ giữa con người với con người .Chỳng ta thấy rằng ,sự thống trị của tự nhiờn đối với con người khụng phải được quyết địnhbởi những thuộc tớnh và quy luật của bản thõn giới tự nhiờn mà được quyết định bởi tớnh chất mối quan hệ của con người với tự nhiờn ,nghĩa là bởi sự phỏt triển kộm của lực lượng sản xuất xó hội mà trước hết là cụng cụ lao động .Như vậy khụng phải bản thõn giới tự nhiờn sinh ra tụn giỏo mà là mối quan hệ đặc thự của con người với tự nhiờn ,do trỡnh độ sản xuất quyết định .Trong tất cả cỏc hỡnh thỏi xó hội trước Cộng sản Chủ Nghĩa ,những mối quan hệ xó hội đó phỏt triển một cỏch tự phỏt . Những quy luật phỏt triển của xó hội biểu hiện như là những lực lượng mự quỏng ,trúi buộc con người và ảnh hưởng quyết định đến số phận của họ .Những lực lượng đú trong ý thức con người được thần thỏnh hoỏ và mang hỡnh thức của những lực lượng siờu nhiờn .
Nguồn gốc nhận thức của tụn giỏo cũng như mọi ý thức sai lầm chớnh là sự tuyệt đối hoỏ ,sự cương điệu mặt chủ thểcủa nhận thức con người(hay hỡnh thức chủ quan của nú),biến nú thành cỏi khụng cũn nội dung khỏch quan , khụng cũn cơ sở “thế gian” , nghĩa là thành cỏi siờu nhiờn thần thỏnh .
Nguồn gốc tõm lý của tụn giỏo theo Phoi – o- bỏch khụng chỉ bao gồm những tỡnh cảm tiờu cực (sự lệ thuộc sợ hói ,khụng thoả món , đau khổ ,cụ đơn ,..)mà cả những tỡnh cảm tớch cực (niềm vui ,sự thoả món,tỡnh yờu ,sự kớnh trọng …)khụng chỉ những tỡnh cảm ,mà cả những điều mong muốn , ước vọng ,nhu cầu khắc phục những tỡnh cảm tỡnh cảm tiờu cực muốn được đền bự hư ảo .
2. Chức năng xó hội của tụn giỏo
Chủ nghĩa Mỏc cho rằng tụn giỏo là ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement