Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By luong_luyen
#680012

Download Tiểu luận Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng vào quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
NỘI DUNG
I. Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội. 2
1. Khái niệm của lực lượng sản xuất. 2
2. Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống Xã hội 4
II. Sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam vào quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay. 6
1. Khái niệm công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 6
2. Sự vận dụng của Đảng Cộng Sản vào quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam. 8
3. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá tạo ra ngững kết quả và mối liên hệ với lực lượng sản xuất. 10
III. Giải pháp. 12
KẾT LUẬN 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO 16
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

LờI NóI ĐầU
Trong quá trình phát triển lịch sử của loài người có rất nhiều giai đoạn hình thành và phát triển đất nước. Trải qua mỗi giai đoạn dều có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến sự thành công hay thất bại của chế độ xã hội đó. Trong đó vai trò của lực lượng sản xuất có phần lớn quyết định đến xã hội.
Là một nước đi theo con đường CNXH, và đang trong thời kì quá độ lên XHCN nên chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trên các lĩnh vực, chính vì vậy muốn cho đất nước phát triển theo định hướng XHCN Đảng và nhà nước ta đã nghiên cứu rất kĩ về vai trò của lực lượng sản xuất và đã có sự vận dụng phù hợp lực lượng sản xuất vào quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá của nước ta hiện nay.
Qua nghiên cứu và tìm hiểu em đã chọn đề tài: “Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng vào quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay”.
Do hạn chế về hiểu biết nên trong bài viết của em sẽ khó tránh khỏi những sai sót. Em kính mong được các thầy cô chỉ bảo để bài viết của em được đầy đủ ý và sâu sắc hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
NộI DUNG
I. Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội.
1. Khái niệm của lực lượng sản xuất.
1.1. Khái niệm:
Lực lượng sản xuất là yếu tố đông nhất, phát triển không ngừng, quyết định quan hệ sản xuất.
1.2. Cấu trúc lực lượng sản xuất.
Lực lượng sản xuất bao gồm yếu tố con người và những yếu tố vật của quá trình sản xuất.
a. Yếu tố con người:
Lực lượng sản xuất,trước hết là yếu tố con người có khả năng lao động,có kiến thức, có thói quen, kinh nghiệm và kỹ năng kỹ thuật sản xuất.
Khi phân tích về lực lượng sản xuất trong xã hội tư bản C.Mác đã viết:trong tất cả những công cụ sản xuất thì lực lượng sản xuất hùng phát triển nhất là bản thân của cách mạnh. Như vậy Mác đã khẳng định con người là yếu tố có vai trò to lớn nhất, quyết định trong lực lượng sản xuất.
Lênin viết:Lực lượng sản xuất chủ yếu của nhân loại, là công nhân”. Giống như Mác,Lênin đặt con người vào vị trí hàng đầu , số 1:các ông đều coi con người phải là người công nhân, giai cấp tiên tiến, nghĩa là đều nhấn mạnh đến “chất lượng của người lao động, lực lượng sản suất.
Con người tham gia vào quá trình sản xuất với tư cách là một yếu tố của lực lượng sản xuất, trước hết bằng chính sức mạnh cơ bắp của mình và trong quá trình đó, tự nhiên tác động trở lại làm con người ngày càng hoàn thiện về trí tuệ, đúng là lao đọng đã sáng tạo ra chính bản thân con người”. ở đây, con người là một sinh vật xã hội có trí tuệ cho nên khi tham gia vào qúa trình lao động, ngoài sức mạnh cơ bắp nó còn đựơc chỉ huy bằng trí tuệ.Thông qua hoạt động thực tiễn, con người dùng trí tuệ để nhận thức bản chất, quy luật của các sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, sử dụng chúng làm phương tiện sản xuất và con người không ngừng tạo ra cho mình những lực lượng sản xuất ngày càng lớn mạnh, tinh vi.
b. Yếu tố vật của quá trình sản xuất:
Nhấn mạnh vai trò của công cụ lao động và của yếu tố người trong lực lượng sản xuất, C.Mác không xem nhẹ đối tượng lao động bởi vì nó là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất.Con người chỉ có thể dùng công cụ lao động để biến khả năng lao động của mình thành hiện thực và tạo ra những vật phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu của mình trên cơ sở những đối tượng lao động nhất định.
Nếu như trong tiến trình lịch sử tư liệu lao động càng phong phú, trí tuệ và năng lực của con người càng phát triển, khả năng nhận thức và cải biến tự nhiên của con người càng cao thì phạm vi đối tượng lao động càng được mở rộng. Điều đó nói lên rằng các yếu tố trong lực lượng sản xuất quan hệ rất chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với nhau một cách biện chứng như là những yếu tố của hệ thống.
Trong lực lượng sản xuất, công cụ lao động có một vai trò quan trọng, là thước đo sự chinh phục tự nhiên của con người. Với mục đích luôn muốn tăng năng suất và giảm cường độ lao động , con người dã sáng tạo ra chúng để nối dài các khí quan và tăng sức mạnh cơ bắp của mình. Nhờ đó mà công cụ ngày càng được hoàn thiện, hiện đại, nó có thể thay thế hầu hết các thao tác kĩ thuật khéo léo của con người, đó là vai trò to lớn cua công cụ lao động. Tuy nhiên, đã gọi là công cụ lao động, nó không thể ơ dạng nguyên thuỷ của tự nhiên, nó không thể tự ra đời mà phải có sự chế tạo của con người và chế tạo công cụ lao động chính là đặc trưng cơ bản để phân biệt giữa con người và con vật. Con người chính là động vật biết chế tạo công cụ lao động. Như vậy công cụ lao động yếu tố được coi là “động” của lực lượng sản xuất, chẳng qua cũng chỉ là phần tự nhiên được trí tuệ hoá mà thôi, công cụ lao động càng tinh vi, điều đó càng chứng tỏ con người càng hiện đại,càng tách xa thế giới tự nhiên.
1.3. Vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất.
Với tính cách một hệ thống, lực lượng sản xuất không ngừng biến đổi và thực tế đang có những biến đổi căn bản về chất ở thời đại chúng ta.Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất cũng thể hiện tính khách quan của nó là lực lượng sản xuất luôn đi trước và xét cho cùng, quyết định sự phát triển xã hội.Tất nhiên chúng ta không nên “tuyệt đối hoá” quá mức vai trò “độc tôn” của lực lượng sản xuất mà bỏ qua sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với nó khi giữa chúng có sự phù hợp. Sự phát triển chệch hướng của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là do yếu tố chủ quan , chứ không phải là do tính đặc thù của quy luật đó. Quan hệ sản xuất là yếu tố quyết định, làm tiền đề cho lực lượng sản xuất phát triển khi nó phù hợp được với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Nó làm nhiệm vụ chỉ ra mục tiêu, bước đi và tạo quy mô thích hợp cho lực lượng sản xuất hoạt động , cũng như bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động, phát huy tính tích cực, sáng tạo của con người - nhân tố quan trọng và quyết định trong lực lượng sản xuất.
2. Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống Xã hội.
Lịch sử loài người là lịch sử biến đổi và phát triển của các cách sản xuất từ thấp đến cao. cách sản xuất là sự thống nhất hai mặt gắn chặt với nhau: lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Trong cách sản xuất thì lực lượng sản xuất là yếu tố động nhất, phát triẻn không ngừng, quyết định quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất với tính cách hạ tầng cơ sở lại quyết đinh thượng tầng kiến trúc. Vì vậy suy cho cùng, lực lượng sản xuất quyết định mọi mặt của đời sống xã hội, quyết định mọi sự biến đổi từ thấp đến cao của lịch sử loài người, của các hình thái kinh tế – xã hội. Sự biến đổi và phát triển lực lư
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement