Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phuongthuphuong87
#680003

Download Tiểu luận Phân tích khái niệm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân miễn phí

MỤC LỤC
Mở đầu 1
Nội dung
I. Khái niệm cơ bản: giai cấp công nhân, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
II.1. Khái niệm giai cấp công nhân 2
II.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân 4
II. Điều kiện khách quan và chủ quan để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh
II.1. Điều kiện khách quan 4
II.2. Những nhân tố chủ quan 5
III. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam
III.1. Giai cấp công nhân Việt Nam 6
III.2. Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam 7
Kết luận 9
Tài liệu tham khảo 10
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Mở đầu
Một trong những phát hiện vĩ đại của C.Mác, Ăng-ghen là đã sớm biết tách riêng giai cấp vô sản ra đời từ khối quần chúng bị áp bức, phát hiện ra vị trí đặc biệt và những xu hướng lịch sử của nó. Trong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những người giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dư và chính trị xã hội. Từ đó, C.Mác và Ăng-ghen đã khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và chỉ ra những hình thức và phương pháp thực hiện sứ mệnh lịch sử đó.
Lí luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là vấn đề chủ yếu nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin.
Sự tác động của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ ảnh hưởng tới sự chuyển biến của lịch sử thế giới là thay đổi từ hình thái kinh tế này sang hình thái kinh tế khác, thay đổi từ chế độ kinh tế này sang chế độ kinh tế khác ... mà còn làm thay đổi tình hình kinh tế chính trị xã hội trên toàn thế giới, nó tác động tới quá trình sản xuất cụ thể, tới bộ mặt phát triển của thế giới.
Khai thác đi sâu vào vấn đề này sẽ giúp em hiểu sâu sắc hơn về sứ mệnh của giai cấp công nhân trong thời đại hiện nay, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Do trình độ nhận thức và sự hiểu biết của em chưa thực sự sâu rộng nên bài viết của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy, cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
NộI DUNG
I. Khái niệm cơ bản: giai cấp công nhân, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
I.1. Khái niệm giai cấp công nhân
C.Mác và Ăng-ghen đã dùng nhiều thuật ngữ khác nhau để nói về giai cấp công nhân như: giai cấp vô sản, lao động làm thuê ở thế kỉ XIX, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công nhân hiện đại… để biểu thị một khái niệm: giai cấp công nhân - con đẻ của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho cách sản xuất hiện đại.
Như vậy, giai cấp công nhân là giai cấp của những người lao động trong các lĩnh vực công nghiệp, trực tiếp hay gián tiếp sản xuất ra của cải vật chất, có trình độ công nghệ và kĩ thuật hiện đại, có tính xã hội cao; là giai cấp của những người mà sức lao động của họ kết hợp với tư liệu sản xuất sẽ sản xuất ra giá trị thặng dư - nguồn gốc chủ yếu cho sự giàu có của xã hội.
Theo C.Mác và Ăng-ghen giai cấp công nhân mang hai thuộc tính cơ bản sau đây:
-Về cách lao động, cách sản xuất: đó là người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao.
-Về vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa: đó là người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư.
Hiện nay, thế giới đã bước vào thời đại phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật. Trong điều kiện ấy, giai cấp công nhân có trình độ văn hóa, tay nghề cao hơn, một số công nhân đã có cả tư liệu sản xuất, cổ phiếu, đời sống một bộ phận được cải thiện... Song những biểu hiện đó không làm thay đổi địa vị cơ bản của công nhân trong chủ nghĩa tư bản. Họ vẫn là lực lượng chủ yếu làm ra của cải vật chất cho xã hội và lợi nhuận cho các nhà tư bản, là lực lượng đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản, bị bóc lột nhiều nhất và khoảng cách về thu giữa họ với giới chủ ngày càng lớn. Công nhân trong các nước tư bản phát triển được trí tuệ hóa, giảm lao động chân tay, có chút ít cổ phần trong doanh nghiệp... thì họ càng bị ràng buộc, càng bị bóc lột mạnh mẽ và tinh vi hơn.
Theo cuốn "Lịch sử phát triển giai cấp vô sản" của Mác và Ăng-ghen thì:"những người vô sản đầu tiên xuất hiện trong công nghiệp và trực tiếp do công nghiệp sản sinh ra". Như vậy, giai cấp công nhân là sản phẩm của nền công nghiệp mới. Cùng với sự phát triển của nền đại công nghiệp, các giai cấp khác đều dần dần bị phân hóa, suy tàn và tiêu vong. Chỉ có giai cấp công nhân là lớn lên cùng sự phát triển của công nghiệp.
Vào thời kì đầu, công nhân chủ yếu là nông dân và những người bị áp bức, họ bắt buộc phải làm việc trong các nhà máy, công xưởng để kiếm sống. Tiếp theo, cùng với sự công phá của công nghiệp, giai cấp công nhân được bổ sung những tầng lớp xã hội mới: trí thức, sinh viên, tiểu chủ...
Cơ cấu của giai cấp công nhân cũng rất đa dạng. Công nhân trình độ cao đã qua đào tạo,hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến, hiện đại. Công nhân tay nghề thấp chưa qua đào tạo hay chỉ được đào tạo ngắn hạn, làm các công việc phổ thông. Giai cấp công nhân hiện nay không những trong lĩnh vực công nghiệp mà trong mọi ngành nghề khác nhau: những người trực tiếp đứng máy, những chuyên gia nghiên cứu, sáng chế, những người hoạt động ở các ngành dịch vụ như bưu điện, viễn thông, giao thông vận tải, du lịch, ngân hàng, thông tin, những nhân viên thừa hành làm công ăn lương phục vụ cho hệ thống quản lý của các công ty.
Trong nền đại công ngiệp, giai cấp công nhân thay mặt cho cách sản xuất tiên tiến, nắm toàn bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất để sáng tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Đây là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để,có ý thức tổ chức và kỷ luật cao, có tinh thần quốc tế. Những địa vị và đặc điểm ấy không thể có được ở giai cấp nào ngoài giai cấp công nhân. Bởi vì nó là sản phẩm của nền đại công nghiệp.
I.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Khái niệm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: Là toàn bộ những chức năng cơ bản, khách quan mà giai cấp công nhân có thể và cần thực hiện, để lãnh đạo cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp lao động khác, nhằm thủ tiêu xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, phù hợp quy luật phát triển lịch sử với lợi ích cơ bản của mình.
Nói một cách khái quát, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, cùng kiệt nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh.
ở nước ta, giai cấp công nhân trước hết phải làm cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phải lãnh đạo cuộc cách mạng đó thông qua đội tiền phong của mình là Đảng cộng sản Việt Nam.
II. ĐIềU KIệN KHáCH QUAN Và CHủ QUAN Để GIAI CấP CÔNG NHÂN THựC HIệN Sứ MệNH
II.1. Điều kiện khách quan
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement