Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thientrangtrannguyen
#679978 Download Tiểu luận miễn phí
MỤC LỤC
Trang
PhầnI. Đặt vấn đề 1
Phần II. Giải quyết vấn đề 3
1. Quan điểm toàn diện và cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện 3
2. Nguyên tắc toàn diện trong quản lý kinh tế 4
3. Đường Lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam 7
Phần III. Kết luận 14
Tài liệu tham khảo
Thực trạng đất nước ta vào giữa thập kỷ 80 với những khó khăn gay gắt và phức tạp đã đặt ra t yêu cầu khách quan, bức xúc, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, để làm xoay chuyển tình hình, tạo ra một sự chuyển biến có ý nghĩa quyết định trên bước đường đi lên. Đảng phải đổi mới sự lãnh đạo và chỉ đạo một cách mạnh mẽ. Phải đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, đảng phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình, từ đó đề ra những chính sách và biện pháp chính xác hữu hiệu.
Đại hội VI của đảng đề ra đường lối “đổi mới toàn diện và trước hết là đôỉ mới kinh tế, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội VI đã phân tích đúng đắn nguyên nhân của tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội từ nhiều năm trước, đồng thời đề ra các biện pháp để từng bước phát triển, hàng hóa phong phú dồi dào, đời sống của nhân dân khoing ngừng được nâng cao, tạo ra được những tiền đề cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, vai trò lãnh đạo của đảng được cuảng cố vững chắc, giữ vững được định hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta có thể khẳng định đường lối đổi mới mà đảng đề ra là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng phía sau những thành tựu đó cũng còn không ít những khó hăn. Do đó cần nghiên cứu bổ xung và hoàn thiện những nguyên tắc quan điểm, biện pháp để kinh tế- xã hội nước ổn địnhvà phát triển. Đây là việc làm cần thiết và hết sức quan trong đối với đất nước, vì vậy tui đã quyết định chọ đề tài “nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác – Lênin. Với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam ” để nghiên cứu. Hơn nữa đây là đề tài mang giá trị thực tiễn và giá trị khoa học lớn góp phần làm sáng tỏ nguyên tắc hoàn diện, một nguyên tắc cơ bản trong triết học Mác – Lênin. Mô hình kinh tế- xã hội cũ đã tồn tại khá lâu ở nước ta, mó đã ăn sâu bám rễ vào tư duy nhận thức của chúng ta, vì vậy để đảm bảo cho công cuộc đổi mới thắng lợi chúng ta cần xem xét một cách toàn diện những điều kiện cụ thể của nước ta. Đây là lần đầu tiên em làm tiểu luận nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung cũng như hình thức. Kính mong thầy giáo tận tình sửa chữ và góp ý cho em để em có thể hoàn thành bài luận tốt hơn. Em xin Thank những góp ý của thầy.


II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
1. Nguyên tắc toàn diện.
Khi xem xét sự vật hiện tượng ta phải đặt nó trong mối quan hệ với các vật hiện tượng khác, xem xét tất cả các mặt các yếu tố, các mối quan hệ vốn của nó. Thấy được từng mối quan hệ trong tổng thể vủa nó. Nguyên tắc này đòi hỏi phải nghiên cứu sự vật trong tính toàn vẹn và quan hệ phức tạp của nó, phải có cái nhìn bao quát, tổng thể. Đương nhiên, con người không thể nghiên cứu hết được tất cả các mặt các mối liên hệ nhưng nguyên tắc hoàn diện xuất phát từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của các sự vật hiện tượng, các sự vật và hiện tượng muôn hình nuôn vẻ trong thế giới không cái nào tồn tạimột cách cô lập, mà chúng là một thể thống nhất, trong đó các sự vật hiện tượng tồn tại bằng cách tác động lẫn nhau, ràng buộc nhau, quy định và chuyển hoá lânc nhau. Mối liên hệ này chẳng những riễn ra ở mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, trong xã hội và trong tư duy mà còn diễn ra giữa các yếu tố, các mặt khác các quá trình của mỗi sự vật và hiện tượng. Mối liên hệ trên đây là khách quan nó bắt nguồn từ tính thống nhất vật chất của thế giới biểu hiện trong các quá trình tự nhiên, xã hội và tư duy, mối liên hệ của sự vật hiện tượng trong các quá trình muôn vẻ. Điều quan trọng là làm thế nào để trong khi ứng dụng nguyên tắc toàn diện chúng ta không bỏ sót, không tính trùng. Để khắc phục được tình trạng đó cần phân loại các mối liên hệ theo phương pháp khác nhau. Trên bình diện triết học người ta thường quan tâm đến các nhóm chủ yếu như mối liên hệ bên trong và bên ngoài, trực tiếp và gián tiếp cơ bản và không cơ bản. chủ yếu và thứ yếu… Chúng ta cần đánh giá đúng vị trí và vai trò của từng mối liên hệ, từ đó xác định được vấn đề nào cần giải quyết trước, vấm đề nào là cấp thiết. Nếu không có quan điêMôi trường toàn diện khi xem xét sự vật, hiện tươngk thì chúng ta sẽ không nắm được bản chất của sự vật hiện tượng đó, ta sẽ có một cái nhìn sai lệch và siêu hình về sự vật hiện tượng, từ đó dẫn đến ta có quan điểm siêu hình về thế giới vật chất, đây là sai lầm cơ bản và chủ yếu của các nhà triết học duy vật trước Mác. họ cho rằng mọi sự vật hiện tượng của thế giơí đều tồn dại cô lập nhau, tách rời nhau, từ đó có cái nhìn sai lệch về thế giới khách quan.
Trong khi hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội cho đất nước phải tính đến tất cả các mối quan hệ trên các bình diện có thêt có ví dụ như:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#972576 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement