Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tieubaoa1
#679962

Download Tiểu luận Phép biện chứng duy vật với Quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam miễn phí

Mục lục
 
LỜI NÓI ĐẦU 2
CHƯƠNG I:THỰC TRẠNG VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO THỰC TIỄN QUẢN Lí DOANH NGHIỆP 3
1. Những ưu điểm và hiệu quả của việc vận dụng phép biện chứng duy vật vào doanh nghiệp: 3
2. Những khuyết điểm và hạn chế của việc vận dụng phép biện chứng duy vật: 5
CHƯƠNG II: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI VẬN DUNG PHÉP DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀO THỰC TRANG DOANH NGHIỆP 8
1. Người quản lý phải nắm bắt được chính xác quy luật khách quan. 8
2. Phát huy tính sáng tạo của công nhân viên chức trong doanh nghiêp. 9
3. Phát hiện kịp thời, phân tích và giải quyết mâu thuẫn đúng lúc, đúng chỗ, đủ điều kiện. 10
KẾT LUẬN 11
Tài liệu tham khảo 12
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Phép biện chứng duy vật với Quản lý doanh nghiệp ở Việt NAM
Mục lục
LỜI NểI ĐẦU
Phộp biện chứng duy vật là sự thống nhất hữu cơ giữa lý luận và phương phỏp.Hệ thống cỏc nguyờn lý quy luật,phạm trự của nú khụng chỉ phản ỏnh đỳng hoạt động của thế giới tự nhiờn, xó hội, tư duy và là cụng cụ sắc bộn nhận thức thế giới khỏch quan của con người, mà cũn chỉ ra được những cỏch thức để định hướng đỳng hoạt động cụ thể nhằm mang lại hiệu quả năng suất cao trong thực tiễn.
Quản lý doanh nghiệp là một quỏ trỡnh kếp hợp giữa chủ quan và khỏch quan, nờn khụng thể khụng cú phương phỏp tư duy đỳng đắn mà dẫn đến thành cụng được; cũng như vậy,sẽ là hết sức sai lầm khi sử dụng phương phỏp tư duy siờu hỡnh trong quản lý núi chung, quản lý doanh nghiệp núi riờng. Ph. Ăngghen đó nhận định: “Phương phỏp tư duy ấy (siờu hỡnh – B.T.) mới xem thỡ cú vẻ như hoàn toàn cú thể chấp nhận được, bởi vỡ nú là phương phỏp của cỏi mà người ta gọi là lý trớ lành mạnh của con người…, tuy là một người bạn đường rất đỏng kớnh…, nhưng dự sao thỡ nú cũng sẽ gặp phải một ranh giới mà nếu nú vượt quỏ thỡ nú cũng sẽ trở thành phiến diện, hạn chế, trỡu tượng và sa vào những mõu thuẫn khụng thể nào giải quyết được”. Chớnh vỡ lẽ đú mà vận dụng những nội dung phộp biện chứng duy vật vào trong thực tế quản lý doanh nghiệp mang một ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức to lớn.
CHƯƠNG I:
THỰC TRẠNG VẬN DỤNG PHẫP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO THỰC TIỄN QUẢN Lí DOANH NGHIỆP
1. Những ưu điểm và hiệu quả của việc vận dụng phộp biện chứng duy vật vào doanh nghiệp:
Mỗi doanh nghiệp hoạt động theo dạng nào là dựa vào cơ sở triết lý của nú. Lẫn lộn những nhận định trong thực tiễn với những lý luận cao siờu cú thể làm cho người ta ngạc nhiờn, nhưng triết lý và cỏch thức tiến hành cụng việc làm ăn luụn là những người bạn tốt đối với người quản lý. Những quyết định đưa ra trong thực tiễn hợp lý về cụng việc cú nhiều cơ hội thành cụng một cỏch chắc chắn hưn nếu biết dựa vào sự tập hợp ý kiến, triết lý nhất quỏn. Dựa vào triết lý cú thể giỳp cho doanh nghiệp bảo vệ thành cụng tớnh đặc thự của mỡnh, trỡnh bày một cỏch cụ thể và minh bạch những thế mạnh của mỡnh trước đối tỏc, thấy được những yếu tố căn bản hay thứ yếu, quan trọng hay khụng quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp.
Mỗi doanh nghiệp phải xỏc định được: mục tiờu của doanh nghiệp, phương phỏp hành động; những ràng buộc do mụi trường kinh tế - xó hội đặt ra. Để cú được một triết lý của doanh nghiệp tuỳ từng trường hợp vào một quỏ trỡnh suy nghĩ lõu dài, cõn nhắc kỹ lưỡng mọi mọi quyết định của mỡnh. Vỡ quỏ trỡnh đi đến quyết định của doanh nghiệp là qỳa trỡnh dựa vào sự hợp tỏc, sự tham gia của nhiều người, nghĩa là toàn bộ cụng nhõn viờn phải nhận thức đầy đủ được mục đớch đề ra. Trong thực tiễn, mỗi doanh nghiệp đều cú triết lý riờng của mỡnh - triết lý đú tự tạo cho mỡnh một nhõn cỏch trong kinh doanh, chỳng tụi gọi là “yếu tố văn hoỏ của doanh nghiệp”. Trong một doanh nghiệp, một số người cú những nhõn cỏch hoàn toàn nhất quỏn; những người khỏc thỡ thường xuyờn phải giải quyết những cuộc xung đột nội tõm; một số người tỏ ra là ổn định trong khi những người khỏc lại muốn khụng ngừng tự khỏm phỏ ra mỡnh. Đối với cỏc doanh nghiệp lhỏc nhau lại cú một loạt những dạng văn hoỏ hay nhõn cỏch khỏc nhau trong kinh doanh.
Những nguyờn tắc do triết lý đề xướng rất quan trọng đối với việc xõy dựng doanh nghiệp, nú giỳp cho doanh nghiệp tỏc động vào đời sống hàng ngày cú hiệu quả, giỳp cho doanh nghiệp phỏt triển sơ đồ văn hoỏ của mỡnh, từ đú cú thể khắc phục đỏng kể một phần phương phỏp quan liờu, mệnh lệnh thường mắc phải, kiểm soỏt chặt chẽ được người lao động. Từ đú nú giỳp ta đạt tới được hiệu suất quản lý nhày càng cao và tạo mối quan hệ đoàn kết trong lao động. Do vậy, quỏ trỡnh phỏt triển triết lý doanh nghiệp nhất quỏn phải bắt đầu bằng tạo ra một tổng thể giỏ trị và niềm tin nhất quỏn với nhau, nhưng cũng phải phự hợp với hiện trạng bờn ngoài của thị trường và của mụi trường xó hội.
Hoạt động của doanh nghiệp chịu đựng vụ số sự kiện, tư liệu sống. Trỏch nhiệm của người quản lý là phải xử lý, tinh luyện những tư liệu sống bằng cỏch đưa ra những văn bản triết lý và phải chỉnh lý thường xuyờn những văn bản nhằm tạo ra một xung lượng xỏc tiến hoat động kinh doanh đạt hiệu quả,xỏc định rừ thỏi độ đối với những vấn đề hoạt động mới nảy sinh của doanh nghiệp. Mọi nhõn viờn trong doanh nghiệp phải nắm chắc, quỏn triệt văn bản đú, dự cho khụng phải tất cả mọi người đều tỏn thành.
Vấn đề là bằng cỏch nào và làm thế nào để truyền đạt cỏc quyết định quản lý đến với nhõn viờn. Nếu trong doanh nghiệp ớt nhõn viờn, người quản lý đều biết tờn từng người, thỡ cú thể thong qua chuyện trũ với cụng nhõn ở xưởng mỏy cho họ những lời khuyờn thiết thực về cuộc sống mà chuyển những nội dung quyết định phự hợp đến họ. Nếu trong doanh nghiệp quỏ đụng nhõn viờn thỡ khụng cho phộp người quản lý truyền đạt những quyết định bằng miệng, hay bằng lời tõm sự gần gũi nữa, mà phải thụng qua phương phỏp “Giấy trắng mực đen” để truyền đạt những quyết định nhằm đem lại sự thành cụng cho doanh nghiệp.
Như vậy, triết lý của doanh nghiệp khụng phải được xõy dựng từ con số khụng, khụng phải là lời tuyờn bố theo từng cõu từng chữ, mà là sự mềm hoỏ linh hoạt tuỳ từng trường hợp vào những vấn đề mới được đặt ra trong doanh nghiệp, nhằm chuyển tải những nguyờn tắc quản lý doanh nghiệp đến với nhõn viờn một cỏch sinh động và phự hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn kinh doanh. Thớ dụ, người quản lý đưa ra ý tưởng: “Tất cả vỡ chất lượng và tớnh thẩm mỹ của sản phẩm”, thỡ phải truyền đạt cho mọi nhõn viờn nhất quỏn triết lý đú để thực thi, đồng thời hướng nhận thức của khỏch hàng với nhận thức của doanh nghiệp mỡnh. Ngược lại, khụng cú biện phỏp để chuyển tải ý tưởng đú đến với được mọi nhõn viờn và đối tỏc của mỡnh thỡ quyết định đú khụng đạt được mục đớch, chỉ dừng lại ở ý tưởng,cho dự quyết định quản lý đú rất đỳng đắn. Một quyết định quản lý mới xuất hiện, rất cú thể nội bộ doanh nghiệp chưa thống nhất ngay, khỏch hàng cũng cú thể từ chối nếu nhưa nhất quỏn với triết lý của doanh nghiệp, thậm chớ mất khỏch hàng, nhưng về sau sẽ giữ được uy tớn của doanh nghiệp nếu triết lý đú là đỳng đắn, phự hợp. Chắc chắn rằng khi khỏch hàng đến với doanh nghiệp thỡ đều là những người đó nhất quỏn với triết lý của chỳng ta, và họ là người hỗ trợ cho doanh nghiệp phỏt triển lõu dài.
Túm lại, triết lý của doanh nghiệp đặt ra những mục đớch và phương phỏp hoạt động cho một cộng đồng mà mọi nhõn viờn cố gắng đạt tới. Sự vật và hiện tượng ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement