Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Nicky
#679959

Download Tiểu luận Những nét đặc thù của triết học Ấn Độ cổ đại, tư tưởng triết học Phật giáo và những giá trị của nó miễn phí

Tư tưởng triết học trong bộ sử thi Ramayyana:
Tư tưởng chủ yếu như dấu son trong Ramayyana đó là ý nghĩa triết lý đạo đức- nhân sinh trong quan niệm về con người, về xã hội và bổn phận tự nhiên của con người, về cái thiện và cái ác của người ấn độ cổ xưa. Con người không phải là cái gì tuyệt đối, đơn điệu, mà luôn luôn chứa đựng những mâu thuẫn, có phần cao thượng, có cái thiện nhưng cũng có phần thấp hèn, có cái ác luôn giằng co, đun đẩy nhau.
Trong Ramayyana cũng ghi lại những quan điểm duy vật ngây thơ, cho rằng con người ta sinh ra từ đất và chết đi lại trở về với lòng đất vĩnh viễn, phê phán cái gọi là linh hồn bất tử và giáo lý Bàlamôn. Đồng thời đề cao cảnh giác: Chúng ta chỉ tin ở những điều mà cảm giác của chúng ta cho biết mà thôi.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

iểu gia trưởng và nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, trong đó các đế vương nắm quyền lực vô hạn về sở hữu ruộng đất và thần dân đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới tính chất và sự phát triển của tự nhiên và chế độ đẳng cấp, thể chế xã hội luôn đè nặng lên đời sống của người dân ấn độ
Một nét đặc thù khác nữa của xã hội ấn độ cổ đại là sự phân chia đẳng cấp rất khắc khe và nghiệt ngã, nó không những đụng chạm đến quyền lực của nông dân, mà còn đụng chạm đến cả thương nhân và thợ thủ công thành thị. Nó ngăn trở con đường phát triển của sức sản xuất xã hội. Một làn sóng phản đối sự thống trị của đạo Bà la môn và chế độ đẳng cấp được biện minh của luật lệ thần thánh và sự bảo vệ của pháp luật thế quyền đã làm rung động cả nông thôn và thành thị ấn độ cổ đại. Trong lĩnh vực tư tưởng, cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật, vô thần, chủ nghĩa hoài nghi chống uy quyền của kinh Vê đa và tín điều tôn giáo Bà la môn đã diễn ra rất quyết liệt, thể hiện rõ ở phong trào tự do tư tưởng, đòi bình đẳng xã hội ở ấn độ cổ đại.
Một nét đặc thù nữa của xã hội ấn độ cổ đại là tôn giáo bao trùm toàn bộ đời sống xã hội. Trong xã hội ấn độ cổ đại người ta thờ cúng nhiều thần thánh khác nhau.
c. Về văn hoá khoa học:
Nền văn minh sông ấn, hay là nền văn minh Indus, hay là nền văn minh Harapapa là nền văn minh thành thị xuất hiện rất sớm từ khoảng 2500 năm trước CN. Ngay từ thời Vê đa thiên văn học ấn độ đã bắt đầu xuất hiện. Người ấn độ cổ đã biết sáng tạo ra lịch pháp, phỏng đoán trái đất hình cầu và tự quay quanh trục của nó. Cuối thế kỷ V trước CN người ấn độ đã giải thích được hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. Về toán học họ cũng đã phát minh ra chữ số thập phân, tính được trị số pi...Hoá học, y học cũng rất phát triển.
Tất cả những đặc điểm về hoàn cảnh địa lý, xã hội, văn hoá và khoa học kỹ thuật là những tiền đề lý luận và thực tiễn phong phú làm nẩy sinh những tư tưởng triết học của ấn độ thời cổ đại.
1.2 Những nét đặc thù của triết học ấn độ cổ đại
Các luận thuyết triết học được phát sinh từ tư tưởng triết học đầu tiên là kinh thánh Vê đa, một trong những bộ kinh cổ của ấn độ. Các luận thuyết triết học sau thường dựa vào các luận thuyết có trước. Các nhà triết học sau chỉ là phát triển các quan điểm ban đầu không đạt mục đích tạo ra thứ triết học mới. Đa số hệ thống triết học dựa vào tri thức đã có trong Vê đa, mức độ nội dung của nó đã thay đổi.
Các luận thuyết triết học ấn độ cổ đại rất chú ý tới vấn đề nhân bản, đó là vấn đề nhân sinh quan và con người được giải thoát. Hầu hết các trường phái triết học đều bàn tới cuộc sống con người, dù cách tiếp cận của các trường phái triết học khác nhau.
Phạm trù “tính không’’ được chú ý nhiều trong một số trường phái triết học, đem đối lập “không’’ và “ hữu”, qui cái “hữu” về cái “không”. Biểu hiện một trình độ tư duy trừu tượng khá cao ở triết học ấn độ cổ đại.
Giữa triết học và tôn giáo, duy vật và duy tâm, biện chứng và siêu hình thường có đan xen vào nhau, tạo ra vẻ đẹp riêng của nhiều luận thuyết triết học ấn độ cổ đại.
Về vấn đề bản thể luận: Quan điểm duy tâm, tôn giáo và nhị nguyên luận trong triết học ấn độ cổ đại đều thừa nhận: “Tinh thần thế giới” Brát man sáng tạo và chi phối toàn bộ vũ trụ, linh hồn của con người (at man) là hiện thân của Brát man tồn tại vĩnh viễn theo luật luân hồi. Mục đích của linh hồn là siêu thoát, là điều kiện để linh hồn cá nhân thống nhất với “tinh thần thế giới”. Muốn vậy, con người không tham gia gì biết đổi cuộc sống trần thế, coi đó là cuộc sống xấu xa để thiên định nhờ sự linh báo của kinh Vê đa. Riêng Phật giáo không thừa nhận “ tinh thần thế giới” hay Thượng đế , có nghĩa là không thừa nhận có chúa. Phật giáo thừa nhận những nguyên tố tạo thành vũ trụ có tính chất vĩnh hằng. Nhưng Phật giáo thừa nhận linh hồn (at man) bất tử, độc lập với thể xác, trải qua nhiều kiếp do Nghiệp qui định, Phật hướng con người vào cõi Niết bàn và để đến được Niết bàn con người phải khổ công tu luyện, hướng tới cái tâm. Quan điểm duy vật trong triết học ấn độ cổ đại thừa nhận thế giới là vật chất, bao gồm vất chất Thô và Tinh. Không có lực lượng thần thánh nào tham gia, thừa nhận thế giới vật chất vận động, không có sự tồn tại của linh hồn phi vật chất, con người là sản phẩm của vật chất.
Về phép biện chứng: phép biện chứng chất phát thô sơ là một gía trị lớn của triết học ấn độ cổ đại, thừa nhận thế giới vật chất vận động, biến đổi theo luật nhân quả. Thấy được mâu thuẫn của thế giới vật chất, nằm trong sự thống nhất giữa hai mặt đối lập.Thế giới bao quanh con người vừa vận động, vừa đứng im. Đó là một mâu thuẫn con người cần chấp nhận. Đặc biệt đạo Phật với nguyên tắc căn bản là đạo lý duyên sinh chi phối vũ trụ và nhân sinh. Duyên sinh là do nhân duyên sinh ra, các hiện tượng vũ trụ nhân sinh đều do mối quan hệ kết hợp với nhau mà sinh ra. Hiện tượng quan hệ này liên quan đến quan hệ khác là nhân duyên. Sự vật xuất hiện là nhân duyên hội tụ, sự vật tiêu vong là do nhân duyên ly tán. Đó là duyên sinh, duyên diệt . Vì thế mà vạn vật trong vũ trụ biến hoá không ngừng.
Về vấn đề đạo đức: Đạo đức là một trong những hình thái ý thức sớm nhất của các hình thái ý thức xã hội. Mẫu người lý tưởng của xã hội ấn độ cổ đại là con người đạo sỹ tâm linh, là con người ý thức vũ trụ. Các nhà triết học duy tâm, tôn giáo chủ trương con người từ bỏ cuộc đời trần tục xấu xa, không tham gia gì vào cuộc đời đó, phái thiền hay Niết bàn, nghĩa là chủ trương sống khổ hạnh. Các nhà duy vật cho rằng: Đời người phải được hưởng mọi thú vui của cuộc sống, quyền đó là hợp với tự nhiên.
1.3. Sự hình thành và phát triển của triết học ấn độ cổ đại
Thời kỳ Vê đa (từ thế kỷ VII trước CN):
Đây là thời kỳ xa xưa nhất, là thời kỳ dân Aryen thiết định dần dần trên đất ấn độ và truyền bá văn hoá, văn minh Aryen
Là thời kỳ thờ nhiều thần, có tín ngưỡng của thổ dân Dravidien, và của nhiều dân tộc xâm lăng, đặc biệt là dân da trắng ấn-Âu Aryen tràn vào bắc ấn độ đầu thiên nhiên kỷ thứ II trước CN.
Thời kỳ này gọi là thời kỳ Vê đa, vì cơ sở tư tưởng của thời kỳ này là bộ kinh Vê đa. Nghĩa đen chữ Vê đa là biết, kinh Vê đa chứa tất cả cái biết của dân Aryen khi du nhập vào lưu vực Tây ấn Hà...Chữ Aryen không chỉ vào một giai cấp, một đô thị, hay một dân tộc. Họ từ Trung á du nhập vào ấn độ khoảng 3500-1200 trước CN, dần dần lan truyền sang lưu vực sông Hằng chinh phục và đồng hoá dân bản xứ thuộc chủng tộc Dravidien.
Tư tưởng triết học thời kỳ này được biểu hiện trong những tác phẩm chủ yếu: Kinh Vê đa, Kinh Upanisad, và hai cuốn sử thi Ramayyana, Mahacharata.
*Kinh Vê đa: là một trong nh
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online