Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Nicky
#679959 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


Phần mở đầu

Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng cộng sản Việt nam nêu rõ: “ Đảng làm giàu trí tuệ của mình bằng cách không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nắm vững và vận dụng sáng tạo những luận điểm cơ bản và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phải không ngừng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động, từ phong trào cách mạng của quần chúng”.
Đối với Đảng ta, kiên trì, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin có tính nguyên tắc số một. Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin, vận dụng một cách đúng đắn, thích hợp với điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin một cách sáng tạo.
Là một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác, được Lênin phát triển, Đảng Cộng sản Việt nam vận dụng sáng tạo trên thực tiễn sinh động Việt nam, triết học Mác- Lênin đã tạo ra vũ khí tinh thần sắc bén cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Triết học Mác- Lênin là một môn học hết sức quan trọng, nó đã và đang được cán bộ, đảng viên và toàn dân ta tiếp đón nhiệt tình và say mê học tập, nghiên cứu nghiêm túc.
Tuy nhiên triết họcMácLênin, mặc dù là một cuộc là một cuộc cách mạng trong lịch sử triết học, nhưng nó là một tất yếu lịch sử, một hiện tượng hợp quy luật. Nó là kết tinh tất cả những tinh hoa, giá trị cao quý của tư duy triết học, văn học, khoa học của lịch sử nhân loại. Có thể nói, sự ra đời của triết học Mác-Lênin vừa là bước ngoặt cách mạng, là đỉnh cao trong sự phát triển lý luận triết học, vừa là sự tiếp thu, kế thừa biện chứng những di sản triết học và khoa học của nhân loại.
Do đó chúng ta không thể nắm chắc triết học Mác- Lênin nếu chúng ta không nghiên cứu lịch sử triết học của nhân loại nói chung, triết học ấn độ cổ đại nói riêng. Bởi vậy ở bài viết này chúng ta cùng nghiên cứu những nét đặc thù của triết học ấn độ cổ đại, tư tưởng triết học Phật giáo, và những giá trị của nó.
Cấu trúc của bài viết này bao gồm:
Phần mở đầu
Chương I: Những đặc thù của triết học ấn độ cổ đại
1. Khái quát về lịch sử, địa lý, văn hoá - xã hội ấn độ cổ đại
2.Những nét đặc thù của triết học ấn độ cổ đại
3. Sự hình thành và phát triển của triết học ấn độ cổ đại
4. Những trường phái triết học chính thống
5. Những trường phái triết học không chính thống


Chương II: Tư tưởng triết học Phật giáo, và những giá trị của nó
1. Người sáng lập ra đạo Phật
2. Nội dung tư tưởng triết học và triết lý nhân sinh quan, cùng con đường giải thoát “Bể khổ” của Phật giáo
3. Những giá trị của triết học Phật giáo
Phần kết luậni. Những đặc thù của triết học ấn độ cổ đại

ấn độ là một trong những chiếc nôi của nền văn minh nhân loại. Nơi đây triết học đã xuất hiện từ rất sớm, tư tưởng triết học ấn độ cổ đại được hình thành từ cuối thiên nhiên kỷ thứ II đầu thiên nhiên kỷ I trước CN. Những tư tưởng triết học cao siêu, những triết lý tôn giáo lớn của Đạo Phật, Đạo Jaina, Đạo Hindu...đã từng toả sáng tới nhiều quốc gia trên thế giới và đã được lãnh tụ của nhân dân ấn độ vận dụng trong bước đường đấu tranh giải phóng dân tộc mình. ở Đông- Nam á, trong đó có Việt nam, Phật giáo đã được truyền bá sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân từ những năm đầu kỷ nguyên và sự ảnh hưởng của nó đối với đời sống nhân dân ta ngày nay còn khá sâu đậm và phức tạp. Vì vậy việc nghiên cứu lịch sử triết học ấn độ nói riêng và văn minh ấn độ nói chung là hết sức cần thiết. Suy ngẫm về nền triết học lâu đời ấy không chỉ để tìm hiểu, học hỏi trong đó những nét tinh tuý, độc đáo của tri thức đa dạng về tự nhiên và về con người ấn độ mà còn chính là mài sắc tu duy, góp vào hành trang tư tưởng của mình tri thức có một không hai của nhân loại, vươn tới đỉnh cao của khoa học, như Anghen đã từng nhắc nhở, góp phần làm sống động tình hữu nghị hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới.

1.1 Khái quát về lịch sử xã hội –văn hóa ấn độ cổ đại
a. Về hoàn cảnh địa lý:
ấn Độ cổ đại là một bán đảo lớn ở nam Châu á. Điều kiện tự nhiên rất phức tạp, có sông ngòi và các vùng đồng bằng trù phú, có núi non trùng điệp, hiểm trở, có sa mạc khô khan nóng nực, khí hậu có những vùng nóng, ẩm, mưa nhiều, giá lạnh khác nhau. Chính sự đa dạng và khắc nhiệt của điều kiện tự nhiên đã tác động nhiều tới đời sống, ghi đậm nét những dấu ấn trong tâm trí người ấn độ.

b. Về xã hội:
Xã hội ấn độ cổ đại xuất hiện sự phân chia giai cấp rất sớm. Từ thế kỷ thứ VI-IV trước CN Nhà nước đã được xác lập. Sự cạnh tranh giữa các quốc gia lớn nhỏ vào thế kỷ VI trước CN đã dẫn tới sự thôn tính lẫn nhau, lập nên quốc gia rộng lớn vào thế kỷ IV trước CN.
Xã hội ấn độ cổ đại có sự giao lưu kinh tế với Địa Trung Hải rất sớm. Nét đặc thù của xã hội ấn độ cổ đại là sự tồn tại lâu dài công xã nông thôn với lao động của người dân công xã là chủ yếu, thì chế độ nô lệ kiểu gia trưởng và nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, trong đó các đế vương nắm quyền lực vô hạn về sở hữu ruộng đất và thần dân đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới tính chất và sự phát triển của tự nhiên và chế độ đẳng cấp, thể chế xã hội luôn đè nặng lên đời sống của người dân ấn độ
Một nét đặc thù khác nữa của xã hội ấn độ cổ đại là sự phân chia đẳng cấp rất khắc khe và nghiệt ngã, nó không những đụng chạm đến quyền lực của nông dân, mà còn đụng chạm đến cả thương nhân và thợ thủ công thành thị. Nó ngăn trở con đường phát triển của sức sản xuất xã hội. Một làn sóng phản đối sự thống trị của đạo Bà la môn và chế độ đẳng cấp được biện minh của luật lệ thần thánh và sự bảo vệ của pháp luật thế quyền đã làm rung động cả nông thôn và thành thị ấn độ cổ đại. Trong lĩnh vực tư tưởng, cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật, vô thần, chủ nghĩa hoài nghi chống uy quyền của kinh Vê đa và tín điều tôn giáo Bà la môn đã diễn ra rất quyết liệt, thể hiện rõ ở phong trào tự do tư tưởng, đòi bình đẳng xã hội ở ấn độ cổ đại.
Một nét đặc thù nữa của xã hội ấn độ cổ đại là tôn giáo bao trùm toàn bộ đời sống xã hội. Trong xã hội ấn độ cổ đại người ta thờ cúng nhiều thần thánh khác nhau.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement