Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cosmo
#679916

Download Tiểu luận Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền, những ưu điểm và điều kiện áp dụng miễn phí

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU. 1
NỘI DUNG . 2
I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT. 2
1. Khái niệm. 2
2. Những yêu cầu của tổ chức sản xuất. 2
3. ỹ nghĩa của tổ chức sản xuất. 2
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SẢN XUẤT. 3
1. Các phương pháp tổ chức sản xuất. 3
a. Theo dây chuyền. 3
b. Theo nhóm. 4
c. Đơn chiếc. 5
2. Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền. 6
a. Khái niệm. 6
b. Phân loại sản xuất theo dây chuyền. 6
c. Đặc điểm. 7
d. Hiệu quả và quản lý dây chuyền. 8
III. PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA P2 TỔ CHỨC THEO DÂY CHUYỀN. 9
KẾT LUẬN. 10
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 11
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Lời mở đầu
T
ừ sau đại hội đảng lần thứ VI Đảng và Nhà Nước ta đã chủ trương chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế quản lý theo kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế quản lý theo cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế có sự quản lý vĩ mô của nhà quản lý theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngày nay nền kinh tế thị trường cũng tạo ra nhiều cơ hội mới nhưng đồng thời cũng có những thách thức lớn tác động trực tiếp tới các doanh nghiệp. Mặt khác, chúng ta có thể khai thác lợi thế về công nghệ, đẩy nhanh tốc độ sản xuất để đáp ứng được mọi nhu cầu cho xã hội, buộc các doanh nghiệp phải cạnh tranh quyết liệt trên thị trường trong nước và quốc tế. Do đó các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, không còn cách nào khác là phải phấn đấu nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải có một phương pháp tổ chức sản xuất thích hợp nhất để tạo cho doanh nghiệp đó luôn luôn phát triển.
Chính vì những lý do trên, em đã nghiên cứu đề tài: “Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền, những ưu điểm và điều kiện áp dụng”
Nội dung của đề tài bao gồm:
Khái niệm cơ bản của tổ chức sản xuất
Các phương pháp tổ chức sản xuất
Phạm vi ứng dụng của phương pháp tổ chức theo dây chuyền
Em xin chân thành Thank thầy: Phạm Văn Minh đã hướng dẫn em bài viết này. Do trình độ có hạn, em kính mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn ./.
Em xin chân thành cảm ơn!
Nội dung
I. Khái niệm cơ bản của tổ chức sản xuất
1. Khái niệm
Tổ chức sản xuất là sự bố trí các công đoạn, các khâu trong cả dây chuyền nhằm thực hiện chu trình kinh doanh từ “đầu vào” đến “đầu ra”.
Kết quả của quá trình này hình thành các nơi làm việc, các phân xưởng và các bộ phận phục vụ sản xuất hay dịch vụ và dây chuyền sản xuất. Tổ chức sản xuất có quan hệ chặt chẽ với loại hình sản xuất, chiến lược kinh doanh, phương tiện, thiết bị, nhà xưởng sẵn có của mỗi doanh nghiệp.
2. Những yêu cầu của tổ chức sản xuất
Do tính phức tạp của tổ chức sản xuất cùng với những trở ngại về công nghệ, tổ chức trong quá trình tổ chức sản xuất để thiết kế phương án tổ chức thích hợp với lĩnh vực kinh doanh và điều kiện cụ thể của từng các doanh nghiệp. Chính vì thế, cần đảm bảo những yêu cầu sau:
Tính hiệu quả của hoạt động sản xuất.
Thích hợp với đặc điểm thiết kế của sản phẩm và dịch vụ.
An toàn cho người lao động.
Phù hợp với khối lượng sản phẩm sản xuất.
Thích ứng với môi trường sản xuất bao gồm cả môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp.
Đáp ứng những đòi hỏi của công nghệ và phương pháp chế biến.
3. ý nghĩa của tổ chức sản xuất
Tổ chức sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng. Nó được xây dựng trên cơ sở những lí do chủ yếu sau:
Tổ chức đúng sẽ tạo ra năng suất, chất lượng cao, tốc độ sản xuất nhanh, tận dụng và huy động tối đa các nguồn lực vật chất vào sản xuất.
Tổ chức sản xuất ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến chi phí và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tổ chức sản xuất đòi hỏi có sự nỗ lực và đầu tư rất lớn về sức lực và tài chính.
Đây là một vấn đề dài hạn mà sai lầm sẽ khó khắc phục hay rất tốn kém.
II. Các phương pháp tổ chức sản xuất
1. Các phương pháp
a. Theo dây chuyền
Tổ chức sản xuất theo dây chuyền có hiệu quả nhất đối với loại hình sản xuất lặp lại, thường được sử dụng để thiết lập luồng sản xuất sản phẩm thông suốt, nhịp nhàng, khối lượng lớn. Mỗi đơn vị đầu ra đòi hỏi cùng một trình tự các thao tác từ đầu đến cuối. Các nơi làm việc và thiết bị thường được bố trí thành dòng nhằm thực hiện đúng trình tự các bước công việc đã được chuyên môn hoá và tiểu chuẩn hoá, có khả năng sắp xếp quá trình tương ứng với những đòi hỏi về công nghệ chế biến sản phẩm. Máy móc, thiết bị chế biến có thể sắp đặt theo một đường cố định như các băng tải để nối liền giữa các hoạt động tác nghiệp với nhau, hình thành các dây chuyền. Căn cứ vào tính chất của quá trình sản xuất, đường di chuyển của nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm, người ta chia thành dây chuyền sản xuất hay lắp ráp.
Dây chuyền sản xuất có thể được bố trí theo đường thẳng hay đường chũ U. Có thể biểu diễn như sơ đồ sau:
Sơ đồ tổ chức theo đường thẳng
Sản
phẩm
hoàn
chỉnh
Nơi
làm
việc
1
Nơi
làm
việc
n
Nơi
Làm
Việc
3
Nơi
làm
việc
2
Nguyên
liệu
.......
.
Sơ đồ bố trí hình chữ U
5
8
7
6
4
3
2
1
9
* Những ưu điểm của tổ chức sản xuất theo dây chuyền
Tốc độ sản xuất sản phẩm nhanh.
Chi phí đơn vị sản phẩm thấp.
Chuyền môn hoá lao động, giảm chi phí, thời gian đào tạo và tăng năng xuất.
Việc di chuyển của nguyên liệu và sản phẩm dễ dàng.
Mức độ sử dụng thiết bị và lao động cao.
Hình thành thói quen, kinh nghiệm và có lịch trình sản xuất ổn định.
Dễ dàng hơn trong hạch toán, kiểm tra chất lượng, dự trữ và khả năng kiểm soát hoạt động sản xuất cao.
* Những hạn chế:
Hệ thống sản xuất không linh hoạt với những thay đổi về khối lượng sản phẩm, thiết kế sản phẩm và quá trình.
Hệ thống sản xuất có thể bị ngừng khi có một công đoạn bị trục trặc.
Chi phí bảo dưỡng, duy trì máy móc thiết bị lớn.
Không áp dụng được chế độ khuyếnh khích cá nhân do tăng năng suất lao động của một công nhân không có tác dụng thực tế.
b. Theo nhóm
Phương pháp sản xuất theo nhóm không thiết kế quy trình công nghệ, bố trí thiết bị, máy móc, công cụ để sản xuất từng loại chi tiết cá biệt mà làm chung cho cả nhóm, dựa vào các chi tiết tổng hợp đã lựa chọn. Phương pháp này bao gồm những công việc sau:
Tất cả chi tiết của các loại sản phẩm cần chế tạo, sau khi được tiêu chuẩn hoá, được phân loại thành từng nhóm, căn cứ vào kết cấu, công nghệ giống nhau, yếu cầu máy móc và đồ gá lắp cùng loại.
Lựa chọn chi tiết tổng hợp của nhóm. Chi tiết tổng hợp là chi tiết phức tạp hơn và tổng hợp tất cả các yếu tố của các chi tiết khác trong cùng nhóm.
Lập quy trình công nghệ cho nhóm hay là cho chi tiết tổng hợp đã chọn.
Tiến hành xây dựng định mức thời gian các bước công việc của chi tiết tổng hợp.
Thiết kế, chuẩn bị dụng cụ, đồ gá lắp cho cả nhóm và bố trí thiết bị, máy móc để sản xuất.
* Hiệu quả của phương pháp tổ chức sản xuất theo nhóm
Giảm bớt thời gian chuẩn bị về kỹ thuật.
Giảm nhẹ công tác xây dựng mức kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch và điều độ sản xuất.
Tạo điều kiện nâng cao loại hình sản xuất.
Tạo điều kiện cải tổ chức lao động, nâng cao hệ số sử dụng đồ gá lắp và nhờ đó giảm chi phí hao mòn máy móc, giảm giá thành sản phẩm.
c. Đơn chiếc
Tổ chức sản xuất theo đơn chiếc là tổ chức chế biến sản phẩm từng chiếc một hay theo từng đơn đặt hàng nhỏ. Sản phẩm chỉ được sản xuất một lần, không lặp lại th...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement