Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hot_girl404
#679910

Download Tiểu luận Vai trò của quần chúng với các sự kiện chính trị của đất nước miễn phí

Quần chúng nhân dân là nhóm xã hội không có những đặc điểm chung về nhân khẩu, thành phần, xuất thân nhưng họ lại có đời sống tâm lý chung. Đặc điểm của nhóm này là sự lây lan tâm lý rất nhanh và hiệu quả thông qua những kênh không chính thức. Nước ta có 54 dân tộc anh em ở khắp mọi miền đất nước với những đặc trưng riêng biệt nhưng khi nghe lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì khối đại đoàn kết dân tộc ấy chứng tỏ ngay sức mạnh của mình. Đó là bởi những sự kiện chính trị này hợp với những mong muốn, với suy nghĩ của quần chúng nhân dân. Trong suốt hai cuộc kháng chiến, bao nhiêu con người Việt Nam đã không ngại hy sinh hạnh phúc cá nhân để vì mục đích đem lại độc lập, tự do cho đất nước. Phải chăng trước những sự biến lớn lao, con người có thể quên đi bản thân mình để hoà vào cái chung - dân tộc.
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG VỚI CÁC SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ
CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Vài nét về sự kiện chính trị:
Chính trị là một lĩnh vực thuộc hệ thống kiến trúc thượng tầng và nằm trong mối liên hệ qua lại với các lĩnh vực khác thuộc kiến trúc thượng tầng cũng như cơ sở hạ tầng của xã hội. Mỗi một quốc gia, một đảng phái đều có những đường lối, quan điểm chính trị riêng của mình để rồi từ đó xây dựng nên Nhà nước - công cụ quản lý xã hội. Chính trị cũng có đời sống riêng của mình phụ thuộc vào những biến đổi của thời đại gắn liền với các quá trình chính trị, sự kiện chính trị. Qua đó có thể tìm hiểu được thái độ chính trị của mỗi con người, mỗi nhóm người trong xã hội.
Sự kiện chính trị là một loại sự kiện xã hội có khả năng gây áp lực lên cá nhân, các thành viên của xã hội. Chúng xuất hiện do những biến động của đời sống xã hội và đồng thời sự xuất hiện của chúng cũng tạo nên những ảnh hưởng. Sự kiện chính trị không hình thành một cách ngẫu nhiên mà luôn luôn xuất phát từ những mâu thuẫn nội tại hay do điều kiện khách quan tác động tới một quốc gia.
Các nhà xã hội học thường chia sự kiện chính trị thành ba loại, căn cứ vào ba cấp độ tác động khác nhau: sự kiện chính trị chức năng, sự kiện chính trị có tầm lịch sử và sự kiện chính trị có tầm xã hội học.
Sự kiện chính trị chức năng là những sự kiện chính trị diễn ra trong đời sống xã hội bình thường, không làm thay đổi kết cấu quyền lực. Những sự kiện loại này thường diễn ra có tính chu kỳ, được các quy luật và thủ tục hành chính quy định trước, đồng thời không làm thay đổi bản chất của hệ thống chính trị mà trong đó, nó diễn ra. Cho dù mang tính chất thường xuyên và đơn giản nhất nhưng sự kiện chính trị theo chức năng cũng diễn ra không kém phần phức tạp, khó khăn ở thời điểm quyết định. Như trong các cuộc bầu cử, chính là thời điểm quan trọng để một đảng phái, một tập hợp chính trị xác định vị thế, vai trò của mình trong cơ cấu quyền lực nói chung. Quần chúng khi đó giữ một vai trò quan trọng quyết định tới kết quả của sự kiện chính trị này.
Sự kiện chính trị có tầm lịch sử là những sự kiện diễn ra ngoài phạm vi hoạt động bình thường của xã hội. Tuy có làm thay đổi đáng kể cấu trúc quyền lực nhưng bản chất chính trị của hệ thống cấu trúc ấy vẫn được giữ vững. Sau những biến cố chính trị lịch sử này, vai trò vị thế của nhiều tập hợp chính trị nhất là các đảng phái, tổ chức chính trị được sắp xếp lại. Ví dụ như các cuộc đảo chính ở các nước tư bản chủ nghĩa để lật đổ nhóm, tập đoàn tư bản này nhưng lại ủng hộ nhóm, tập đoàn tư bản khác hay những cuộc cải cách kinh tế, chính trị sâu rộng.
Sự kiện chính trị có tầm xã hội học là những sự kiện đánh dấu sự tiến hoá, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi hẳn tính chất, cơ cấu quyền lực chính trị của một xã hội. Đó là sự phế bỏ quyền thống trị của tập hợp chính trị này và trao nó cho tập hợp chính trị khác với sự thay đổi cơ bản về chất. Điển hình là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã loại bỏ sự thống trị của Nhà nước thực dân phong kiến đô hộ của thực dân Pháp, xây dựng nên Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.
Trên thực tế, sự phân chia các sự kiện chính trị này chỉ có tính chất tương đối. Đôi khi một sự kiện ở góc độ này mang tầm lịch sử nhưng ở góc độ khác lại có tầm nhìn xã hội học.
Từ những vấn đề lý thuyết trên có thể thấy sự kiện chính trị là một hiện tượng rất thường gặp trong đời sống chính trị của một quốc gia. Đặc biệt là với nước ta, một nước đã trải qua rất nhiều những biến động của lịch sử. Có những sự kiện chính trị đã làm thay đổi cả vận mệnh dân tộc như cách mạng tháng 8 năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và thắng lợi rực rỡ của cuộc tấn công ngày 30 tháng 4 năm 1975 đem lại thống nhất độc lập quốc gia. Trong thời kỳ xây dựng đất nước, sự kiện chính trị có dấu ấn mạnh mẽ nhất, tạo sức bật cho sự phát triển đất nước chính là sự đổi mới của chính sách kinh tế, chính trị xoá bỏ thời kỳ bao cấp, mạnh dạn bước vào xây dựng kinh tế thị trường.
Sự thành công của các sự kiện chính trị trên không chỉ nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Nhà nước mà còn nhờ một lực lượng đông đảo về số lượng, ngày càng tiến bộ về chất lượng - đó chính là quần chúng nhân dân.
2. Vai trò của quần chúng nhân dân với các sự kiện chính trị của đất nước:
Chủ thể của đời sống xã hội với mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hoá ... chính là người dân của quốc gia. Từ tập hợp quần chúng đó, các cá nhân xuất sắc với năng lực quản lý sáng suốt, tầm nhìn chiến lược sẽ trở thành những người lãnh đạo của các tổ chức chính trị tập hợp những nhóm xã hội theo chính kiến và đường lối của mình. Các tập hợp chính trị trong quá trình phát triển, đấu tranh sẽ tạo nên các sự kiện chính trị.
Bất kỳ một chế độ chính trị hay một quốc gia nào muốn tồn tại vững bền đều phải tạo được lòng tin và phát huy sức mạnh của nhân dân. Bởi đây là lực lượng đông đảo và có tiếng nói quyết định đối với mọi sự thay đổi của xã hội. Lịch sử thế giới đã có chứng kiến bao nhiêu biến động với những cuộc cách mạng mà khởi nguồn là từ quần chúng nhân dân. Biết dựa vào nhân dân để hành động, đó chính là sách lược cơ bản mà bất kỳ một thể chế chính trị nào cũng có thể vận dụng nếu muốn thành công trong sự nghiệp của mình.
Ở nước ta, ngay từ trong lịch sử, các nhà lãnh đạo đã biết vận dụng thế trận lòng dân để dẫn dắt dân tộc Việt Nam đấu tranh dựng nước và giữ nước. Hưng Đạo Vương Trần Hưng Đạo - vị tướng lỗi lạc đã từng nói " Thời bình phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước". Thấu hiểu những mong muốn, tâm tư của người dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên tất cả, đó chính là đường lối chính trị đơn giản mà hiệu quả. Đó là lý do, là động lực để người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn tới những học sinh chỉ quen việc đèn sách, từ người lính ở chiến trường tới bà mẹ già gắn bó với quê hương sẵn sàng đứng lên cầm súng, cầm cuốc...để chống lại kẻ thù xâm lược. Và cũng chính những người dân ấy với đôi bàn tay đầy vết xước, với những nồi đau mất mát còn chưa thể quên bắt đầu xây lại ngôi nhà, xây dựng lại đất nước sau sự tàn phá của chiến tranh. Phải chăng những người dân bình thường ấy không phải là nền tảng, là nguồn gốc tạo nên sức mạnh dân tộc chiến thắng mọi hung tàn, cường bạo, tạo lập một cuộc sống hoà bình, hạnh phúc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài ba đã tiếp thu di sản đường lối chính trị nhân dân của những người đi trước, tìm tòi và đúc kết thành kim chỉ nam cho sự nghiệp lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Bác đã từng nói:"Dân bao giờ cũng là gốc của nước. Vì nước ba...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement