Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuy_an1104
#679864

Download Tiểu luận Vận dụng cặp nguyên nhân, kết quả phân tích nạn ùn tắc giao thông đô thị Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
 
I. PHẦN MỞ ĐẦU
II. PHẦN NỘI DUNG
A. LÝ THUYẾT
1. Khái niệm nguyên nhân và kết quả
2. Mối quan hệ biẹn chứng giữa nguyên nhân và kết quả
3. Phân loại nguyên nhân
4. Mội số kết luận về mặt phương pháp luận
B. VẬN DỤNG
1. Nguyên nhân
a. Nguyên nhân khách quan
b. Nguyên nhân chủ quan
2. Kết quả
3. Khắc phục
III. KẾT LUẬN
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ & KINH DOANH HÀ NỘI
KHOA TRIẾT HỌC & KHXH
* * * * * * * * * * * *
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
ĐỀ TÀI : VẬN DỤNG CẶP NGUYÊN NHÂN_KẾT QUẢ
PHÂN TÍCH NẠN ÙN TẮC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Sinh viên thực hiện : VÕ ANH TUẤN
Lớp :7A2_05
Mã sinh viên : 02A1952
Giáo viên hướng dẫn : TH.S_ P.GS PHẠM VĂN DUYÊN
HÀ NỘI _ 12/2002
I.PHẦN MỞ BÀI :
Vấn nạn giao thông đô thị Việt Nam đã và đang ngày càng trầm trọng vì hiện nay mặc dù chính phủ đã đề ra hướng giaỉ quyết và đầu tư nhưng vẫn chưa thấy có gì thay đổi nhiều . Câu hỏi được đặt ra là nguyên nhân nào mà ùn tắc vẫn còn tiếp tục trong nhiêù năm qua .
Un tắc giao thông đô thị không chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến đi lại của người dân mà ảnh hưởng quan trọng là đến kinh tế . Vì nó cản trở đến vận chuyển, lưu thông hàng hoá
v.v..bằng chứng cho thấy vốn đầu tư nước ngoài vào 2 tỉnh cùng kiệt Vĩnh Phúc và Bình Dương này lớn vì giao thông 2 tỉnh này rất thuận tiện đi lại với các thành phố lân cận trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự chuyển hướng đầu tư của nước ngoài vào 2 tỉnh cùng kiệt là vì giao thông đô thị đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn ách tắc .
Hiện nay, tại các thành phố đang trong quá trình hiện đại hoá như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì việc ùn tắc là khó tránh . Cái chính là biết hạn chế ùn tắc, phải tìm ra giải pháp phù hợp để từng bước đáp ứng dược nhu cầu đi lại trước mắt đồng thời vẫn có thể thích ứng được nhu cầu giao thông đô thị hiện đại trong vòng 10 đến 20 năm tới .
II. NỘI DUNG :
A. LÝ THUYẾT :
1. Khái niệm nguyên nhân và kết quả :
Nguyên nhân là tương tác giữa các mặt trong 1 sự vật hay giữa các sự vật với nhau gây ra những biến đổi nhất định .
Kết quả là những biến đổi xuất hiện do nguyên nhân tạo ra
2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyân nhân và kết quả :
_ Theo quan điểm biện chứng duy vật mối liên hệ nhân _ quả là mối liên hệ khách quan của bản thân các sự vật . Nó tồn tại ngoài ý muốn của con người không phụ thuộc vào việc ta có nhận thức được nó hay không .
_ Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả còn thể hiện ở chỗ : 1 hiện tượng nào trong đó mối quan hệ này là nguyân nhân thì trong mối quan hệ khác là kết quả và ngược lại .
_ Thực tiễn cho thấy cùng 1 nguyên nhân có thể gây nên nhiều kết quả khác nhau tuỳ từng trường hợp vào hoàn cảnh cụ thể . Ngược lại 1 kết quả có thể gây nên bởi nhiều nguyên nhân khác nhau tác động riêng lẻ hay tác đôngj cùng 1 lúc .
3.Phân loại nguyên nhân :
_ Nguyên nhân chủ yếu và nguyên nhân thứ yếu :
+ Nguyên nhân chủ yếu : là các nguyên nhân mà khi thiếu mặt thì kết quả sẽ không xảy ra .
+ Nguyên nhân thứ yếu : là các nguyên nhân mà khi có mặt của chúng chỉ quyết định những đặc điểm nhất thời, không ổn định, cá biệt của hiện tượng .
_ Nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài :
+ Nguyên nhân bên trong : là sự tác động lẫn nhau giữa những mặt hay những yếu tố của cùng 1 kết cấu vật chất nào đó và gây ra những biến đổi nhất định .
+ Nguyên nhân bên ngoài : là sự tác động lẫn nhau giữa những kết cấu vật chất khác và gây ra những biến đổi thích hợp trong kết cấu vật chất ấy
_ Nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan :
+ Nguyên nhân khách quan : là nguyân nhân xuất hiện và tác động độc lập đối với ý thức con người, của các giai cấp, các chính đảng v.v...
+ Nguyên nhân chủ quan : là nguyên nhân xuất hiện và tác động phụ thuộc vào ý thức con người trong lĩnh vực hoạt động của các cá nhân, các giai cấp, các chính đảng v.v.. nhằm thúc đẩy hay kìm hãm sự xuất hiện, phát triển ... các quá trình xã hội .
_ Nguyên nhân tác động cùng chiều và nguyên nhân tác động ngược chiều :
+ Nguyên nhân tác động cùng chiều : là các nguyên nhân khác nhau tác động lên sự vật theo cùng 1 hướng thì sẽ gây nên ảnh hưởng cùng chiều với sự hình thành kết quả .
+ Nguyên nhân tác động ngược chiều : là các nguyên nhân khác nhau tác động lên sự vật theo các hướng khác nhau thì chúng sẽ làm suy yếu, thậm chí hoàn toàn triệt tiêu tác dụng của nhau .
4. Một số kết luận về mặt phương pháp luân :
_ Vì mối liên hệ nhân _ quả tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào ý thức của con người nên chỉ có thể tìm nguyên nhân của hiện tượng ở trong chính thế giới
của hiện thực .
_ Vì nguyên luôn luôn xuất hiện trước kết quả nên khi nguyên nhân của 1 hiện tượng nào đó cần tìm trong những mặt, những sự kiện những mối liên hệ đã xảy ra trước khi xuất hiện .
_ Vì dấu hiệu đặc trưng của nguyên nhân trong mối liên hệ với kết quả là nguyên nhân sinh ra kết quả, nên khi xác định nguyên nhân của hiện tượng cần đặt biệt chú ý đến dấu hiệu đặc trưng ấy .
_ Vì 1 hiện tượng có thể do nhiều nguyên sinh ra nên trong quá trình xác định nguyên nhân của 1 hiện tượng nào đó cần hết sức tỉ mỉ, thận trọng, vạch ra cho được hiệu quả tác động của từng mặt, từng sự kiện, từng mối quan hệ cũng như các tổ hợp khác nhau của chúng trong việc làm nảy sinh hiện tượng để trên cơ sở đó có thể xác định đúng về nguyên nhấn sinh ra hiện tuợng .
_ Vì 1 hiện tượng trong mối quan hệ này là kết quả trong mối quan hệ khác có thể là nguyên nhân nên để hiểu rõ tác dụng của hiện tượng ấy cần xem xét nó trong những quan hệ mà nó giữ vai trò là nguyên nhân cũng như trong những quan hệ mà nó là kết quả .
_ Vì mối liên hệ nhân _ quả mang tính chất tất yếu nên ta có thể dựa vào mối quan hệ nhân _ quả để hành động trong quá trình hành động ấy cần lưu ý :
+ Muốn loại bỏ 1 hiện tượng nào đó cần loại bỏ mguyên nhân làm nảy sinh ra nó .
+ Muốn cho hiện tượng xuất hiện cần tạo ra nguyên nhân cùng những điều kiện cần thiết cho nguyên nhân sinh ra nó phát sinh tác dụng .Vì hiện tượng này có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân tác dộng riêng lẻ hay đồng thời trong hoạt động thực tiễn cần tuỳ từng trường hợp hoàn cảnh cụ thể mà lựa chọn phương pháp hành động chứ không hành động rập khuôn theo phương pháp cũ .
+ Vì các nguyên nhân chủ yếu và nguyên nhân bên trong giữa vai trò quyết định trong sự xuất, vận động và tiêu vong của hiện tượng, nên trong hoạt động thực tiễn cần dựa trước hết vào các nguyên nhân chủ yếu và nguyên nhân bên trong .
+ Để đẩy nhanh ( hay kìm hãm hay loại trừ ) sự phát triển của 1 hiện tượng xã hội nào đó cần làm cho các nguyên nhân chủ quan tác động cùng chiều (hay lệch hay ngược chiều ) với chiều vậm động của mối quan hệ nhân _ quả khách quan
B. VẬN DỤNG :
1. Nguyên nhân :
a. Nguyên nhân khách quan :
_ Thứ nhất : do cơ sở hạ tầng giao thông
+ Quá lạc hậu 1 phần do kinh tế yếu kém và do không thật sự chú trọng đến hạ tầng giao thông hay là chưa tính toán đến lâu dài. Hạ tầng xây dựng thiếu khao học, bố cục giao thông thành phố lại được tổ chức theo mạng xuyên tâm với nhiều trục chính kết nối bởi nhiều nhánh ngang và hướng vào trung tâm, mật độ giao thông trên các trục chính này rất lớn và giầy đặc quá tải vào các giờ cao điểm là điều khó tránh .
Hơn nữa h
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement