Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenthuy_2603
#679837 Download Tiểu luận Thực trạng tiền lương và các giải pháp về vấn đề tiền lương ở Việt Nam miễn phíMỤC LỤC
Lời nói đầu 1
I.Lý luận về tiền lương. 2
1. Định nghĩa về tiền lương dưới CNTB. 2
2. Sự chuyển hoá của giá trị sức lao động hay giá cả sức lao động thành tiền công lý giải cho việc “ Nhà Tư bản thuê công nhân trả lương đủ sức lao động nhưng công nhân vẫn bị bóc lột ”. 3
3.Các hình thức của tiền công. 5
4. Những nhân tố quyết định sự sự biến đổi của tiên công và hiện tượng tiền lương trong CNTB thường thấp hơn giá trị sức lao động. 8
II. Thực trạng tiền lương và các giải pháp về vấn đề tiền lương ở Việt Nam. 9
1. Thực trạng tiền lương. 9
2. Các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương. 12
Kết luận 14
Tài liệu tham khảo.
Tiền lương là một vấn đề nhạy cảm và có liên quan không những đối với người lao đông mà còn liên quan mật thiết đến tất cả các doanh nghiệp và toàn xã hội. Tiền lương là một trong những công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước. Một sự thay đổi nhỏ trong chính sách tiền lương của Nhà nước kéo theo sự thay đổi về cuộc sống và sinh hoạt của hàng triệu người lao động về kết quả sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp.
Đối với người lao động , tiền lương là một khoản thu nhập cơ bản và quan trọng nuôi sống bản thân người lao động và gia đình họ .Còn đối với doanh nghiệp tiền lương chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị .
Tiền lương không phải là một vấn đề mới mẻ nhưng nó luôn được đặt ra như một vấn đề cấp thiết và quan trọng đối với các đoen vị, Chính sách tiền lương đúng đắn và phù hợp thì có thể phát huy được tính sáng tạo năng lực quản lý ,tinh thần trách nhiệm ý thức và sự gắn bó của người lao động, từ đó mới có thể phát huy nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh .
Chính vì vậy việc xây dựng và quản lý quỹ tiền lương đúng đắn , chặt chẽ sẽ góp phần giảm bớt một phần không nhỏ chi phí quản lý, sản xuất kinh doanh của từng đơn vị.

I- BẢN CHẤT TIỀN LƯƠNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1- Một số khái niệm:
• Bản chất tiền lương:
Khi nghiên cứu tiền lương trong nền kinh tế thị trường, C.Mác chỉ rõ: về bản chất tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa sức lao động, là giá cả của hàng hóa sức lao động.
Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, tiền lương được định nghĩa là một phần thu nhập quốc dân biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, được nhà nước phân phối một cách có kế hoạch cho công nhân viên căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động mà họ cống hiến.
Thông qua khái niệm này, trong thời kỳ kế hoạch hóa tập trung thì tiền lương là một phần tổng thu nhập mà công dân nước đó tạo ra, do nhà nước chi trả theo kế hoạch, như vậy người trả lương là nhà nước, nguồn chi trả là từ đóng góp của người lao động vào nền kinh tế, căn cứ chi trả là dựa trên chất lượng và số lượng lao động mà họ cống hiến. Trong thời kỳ này, tiền lương thể hiện quy luật phân phối theo lao động, nhà nước đứng ra điều hành trực tiếp toàn bộ nền sản xuất xã hội kể cả các kệnh phân phối. Cách phân phối này đã tạo sự yên tâm, tin tưởng của người lao động hoạt động trong các lĩnh vực vì dù làm việc gì, ở đâu thì khi lao động như nhau đều được hưởng như nhau – làm theo năng lực, hưởng theo lao động.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tiền lương được hiểu là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo giá trị sức lao động mà họ hao phí trên cơ sở thỏa thuận (hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động).
Thông qua khái niệm này thì người chi trả lương là người sử dụng lao động, căn cứ trả lương là sức lao động hao phí. Để có căn cứ trả lương theo giá trị sức lao động hao phí đòi hỏi phải xác định chính xác mức độ hao phí sức lao động cả về số lượng cũng như chất lượng, đồng thời phải tính đến những yếu tố ảnh hưởng đến nó trong từng thời kỳ, đặc biệt phải xác định được vốn nhân lực để hoàn trả đúng giá trị nà người lao động đã đầu tư trước đây. Nguồn chi trả- xuất phát từ giá trị sử dụng của sức lao động, nghĩa là người lao động phải có bản năng tạo ra được một giá trị lớn hơn giá trị sức lao động của bản thân anh ta. Trong nền kinh tế thị trường sức lao động là hàng hóa nên giá trị của nó được xác định trước khi đem bán, người bán sức lao động đưa ra giá trước, hai bên thỏa thuận để đi đến thỏa thuận, thỏa thuận đó phải được thể hiện trong hợp đồng lao động làm cơ sở pháp lý để trả lương cũng như giải quyết các tranh chấp lao động nếu có. Khi thỏa thuận, người sử dụng lao động cũng phải đánh giá đúng khả năng của người lao động và tổ chức tốt quá trình sản xuất của mình sao cho thu lại được ít nhất bằng giá trị đã bỏ ra mua sức lao động. Đặc biệt trong việc tham gia đóng góp tạo nên giá trị mới cho doanh nghiệp mà nổi rõ là lợi nhuận, do đó sức lao động nào có bản năng tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó càng nhiều thì phải càng được trả cao.
• Phân biệt tiền lương với tiền công
Hiện nay thuật ngữ tiền công, tiền lương thường được sử dụng lẫn lộn, thay thế cho nhau, không có sự phân biệt rạch ròi giữa chúng và sử dụng không thống nhất. Xét về bản chất tiền lương và tiền công đều là giá cả sức lao động, tuy nhiên trong thực tế chúng được sử dụng không giống nhau. Có quan điểm cho rằng tiền công tiền công được trả cho con người, còn tiền lương được trả cho công việc. Có quan điểm lại dựa trên đặc điểm công việc cụ thể để phân biệt tiền công và tiền lương:
“Tiền công: là số tiền trả cho người lao động tùy thuộc vào số lượng thời gian làm việc thực tế (ngày, giờ), hay số lượng sản phẩm được sản xuất ra, hay tùy thuộc vào khối lượng công việc đã hoàn thành. Tiền công thường được trả cho công nhân sản xuất, các nhân viên bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhân viên văn phòng.
Tiền lương: là số tiền trả cho người lao động một cách cố định và thường xuyên theo một đơn vị thời gian (tuần, tháng, năm). Tiền lương thường được trả cho các cán bộ quản lý và các nhân viên chuyên môn, kỹ thuật” .
Theo giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, từ “tiền lương” thường được dùng trong khu vực nhà nước, có nguồn chi trả từ ngân sách Nhà nước, còn “tiền công” thường được dùng trong khu vực tư nhân, dịch vụ thuê mướn lao động và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nguồn chi trả từ kết quả sản xuất kinh doanh. Do nguồn hình thành tiền lương và tiền công khác nhau nên tính chất ổn định của tiền lương và tiền công là khác nhau, tiền lương thường ổn định cao hơn, ít phụ thuộc vào biến động thị trường, tiền công ổn định thấp hơn và phụ thuộc vào biến động thị trường nhiều hơn so với tiền lương.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977749 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977770 Trả lời rồi mà, bạn không để ý à Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement