Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hathuynguyen94
#679771 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Giới thiệu đề tài tiểu luận 2
Chương I. Giai cấp 3
I. Giai cấp là gì? 3
II. Nguồn gốc và kết cấu giai cấp. 3
1. Nguồn gốc giai cấp 3
2. Kết cấu giai cấp. 4
Chương II. Đấu tranh giai cấp 6
Kết luận 13
Tài liệu tham khảo 14
g xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động
các giai cấp và tầng lớp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. Các
giai cấp, tầng lớp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà họ
còn bị áp bức về chính trị, xã hội và tinh thần. Không có sự bình đẳng giữa
giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, chẳng hạn giữa giai cấp các nhà tư bản với
giai cấp những công nhân làm thuê. Giai cấp bóc lột bao giờ cũng dùng mọi
biện pháp và phương tiện bảo vệ địa vị giai cấp của họ, duy trì củng cố kinh tế
xã hội cho phép họ được hưởng những đặc quyền, đặc lợi giai cấp. Công cụ
chủ yếu là quyền lực nhà nước. Lợi ích cơ bản của giai cấp bị trị đối lập với
lợi ích cơ bản của giai cấp thống trị. Đây là đối kháng về quyền lợi giữa
những giai cấp áp bức bóc lột và những giai cấp, tầng lớp bị áp bức, bị bóc
lột.
Đối kháng là nguyên nhân của đấu tranh giai cấp. Có áp bức thì có đấu
tranh chống áp bức. Vì vậy đấu tranh giai cấp không do một lý thuyết xã hội
nào tạo ra mà là hiện tượng tất yếu không thể tránh được trong xã hội có áp
bức giai cấp.
Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực thúc đẩy sự vận động
và phát triển của xã hội có sự phân chia giai cấp.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013746 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement