Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Willhard
#679770

Download Báo cáo Kiến tập sư phạm tại trường chính trị tỉnh Bắc Giang miễn phí

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nền kinh tế Bắc Giang vẫn còn những hạn chế sau: Chất lượng tăng trưởng chưa cao, GDP bình quân đầu người còn thấp; Thu ngân sách trên địa bàn chỉ đảm bảo được 70% nhu cầu chi thường xuyên; Số lượng doanh nghiệp tăng nhanh nhưng quy mô còn nhỏ, không tập trung, trình độ kỹ thuật công nghệ còn lạc hậu nên năng suất lao động còn thấp, khả năng cạnh tranh còn hạn chế; Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch theo hướng tích cực, nhưng chất lượng chưa cao, nhất là lĩnh vực dịch vụ; Đầu tư nước ngoài vào tỉnh tăng chậm, quy mô nhỏĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

của Bắc Giang, đất nông nghiệp chiếm 32,4%; đất lâm nghiệp có rừng chiếm 28,9%; còn lại là đồi núi, sông suối chưa sử dụng và các loại đất khác.
Uớc điều tra dân số 01/04/2009, dân số Bắc Giang có 1.555.720 người, với mật độ dân số 407 người/km², gấp 1,7 lần mật độ dân số bình quân của cả nước. Trên địa bàn Bắc Giang có 26 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đông nhất là người Kinh, chiếm 88,1% dân số toàn tỉnh, tiếp đến là người Nùng chiếm 4,5%; người Tày 2,6%; người Sán Chay và người Sán Dìu, mỗi dân tộc 1,6%; người Hoa 1,2%; người Dao 0,5%.
Danh nhân:Thánh Hùng Linh Công, Đoàn Xuân Lôi, Trịnh Ngô Dụng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Đình Tuân, Nguyễn Khắc Nhu, Cô Giang tức Nguyễn Thị Giang, Cô Bắc tức Nguyễn Thị Bắc, Thân Nhân Trung.
Du lịch: Chùa Bổ Đà, Làng nghề Thổ Hà, ATK2 - An toàn khu dự bị của Trung ương và Xứ ủy Bắc kỳ, Bảo tàng Hoàng Hoa Thám và Đồn Phồn Xương ở huyện Yên Thế, Lăng Dinh Hương ở Hiệp Hòa, Khu di tích Suối Mỡ và Đền Suối Mỡ huyện Lục Nam, Chùa Đức La huyện Yên Dũng, Cây Dã hương hơn 1.000 tuổi ở xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, gốc cây Dã hương phải 8 người ôm.
Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về mặt tổ chức và của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia về mặt chuyên môn.
Để tìm hiểu và nắm bắt được tình hình thực tế của địa phương, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị tỉnh Bắc Giang; cũng như học hỏi về phương pháp, kỹ năng và kiến thức chuyên ngành; đồng thời để thuận tiện cho việc đi lại, nên em chọn địa điểm kiến tập cho mình là trường Chính trị tỉnh Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang – quê hương yêu dấu.
NỘI DUNG
I – CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG
Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, trưởng, phó phòng cấp huyện, cấp tỉnh và cán bộ dự nguồn các chức danh trên.
Trường có nhiệm vụ thực hiện các Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp với    Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia (Học viện báo chí và Tuyên Truyền), mở các lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị Quản lý nhà nước theo yêu cầu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Qua 50 năm hình thành và phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường ngày càng trưởng thành về cả số lượng và chất lượng. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể tỉnh, sự chỉ đạo về công tác chuyên môn của các cơ quan trung ương, qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, vươn lên và ngày càng phát triển.
Chức năng của trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
Theo quyết định 184 của Ban Bí thư trung ương, trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp thường xuyên của Ban thường vụ tỉnh ủy. Về chuyên môn, trường chịu sự chỉ đạo của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia. Trường có chức năng đào tạo cán bộ, công chức địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể… Chức năng của trường được thay đổi để phù hợp với từng thời kì lịch sử của đất nước.
Trường có chức năng sau: “Giúp ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cho các ủy viên ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các ủy viên ban thay mặt hành chính tiểu khu; huấn luyện cho các cán bộ làm công tác văn phòng của ủy ban nhân dân xã, thị trấn và cán bộ các tiểu ban chuyên môn của ban thay mặt hành chính tiểu khu; giúp ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc biên soạn tài liệu, bồi dưỡng báo cáo viên, đồng thời hướng dẫn về nội dung phương pháp để ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị trấn tự tổ chức bồi dưỡng cho đại biểu ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn…”
Chức năng của nhà trường là bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng ở cơ sở, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật và nghiệp vụ công tác đoàn thể quần chúng để nâng cao năng lực công tác cho cán bộ làm công tác Đảng, cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ đoàn thể quần chúng; bồi dưỡng cho giảng viên ở các trung tâm giáo dục lý luận ở các huyện và thị xã, thành phố trong tỉnh”.
Qua 60 năm xây dựng và phát triển, trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt chức năng bồi dưỡng cán bộ, đảng viên của mình.
Nhiệm vụ của trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, trưởng, phó phòng cấp huyện, cấp tỉnh và cán bộ dự nguồn các chức danh trên.
Trường có nhiệm vụ thực hiện các Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp với   Học việc Chính trị - Hành chính Quốc gia mở các lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị - Quản lý nhà nước theo yêu cầu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
xác định nhiệm vụ của trường Chính trị tỉnh Bắc Giang từ đào tạo lý luận chính trị sơ cấp lên đào tạo lý luận trung cấp. Theo đó, nhà trường có nhiệm vụ mở các lớp chương trình lý luận chính trị trung cấp về chủ nghĩa Mác – Lênin cho hai hệ tập trung và hệ tại chức với lưu lượng học viên trung bình từ 600 đến 1000 người.
Đào tạo chương trình trung cấp lý luận và trung cấp quản lý nhà nước, quản lý các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh; Mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo lại, các lớp tập huấn cho cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cơ sở trở lên.
Trong những năm gần đây, theo quyết định 184 của Ban bí thư trung ương, xác định nhiệm vụ của trường Chính trị tỉnh Bắc Giang bao gồm 8 nhiệm vụ sau: Đào tạo cán bộ quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cơ sở, cán bộ dự nguồn, cán bộ công chức cấp cơ sở; Đào tạo lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo quản lý, cho cán bộ, công chức nhà nước; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh lãnh đạo của các tổ chức Đảng cơ sở; Bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã và huyện; Đào tạo tiền công vụ đối với các công chức dự bị và bồi dưỡng chuyên viên cho các chức danh tương đương; Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và thực tiễn ở cơ sở; Mở các lớp bồi dưỡng theo chỉ đạo của tỉnh ủy.
Trong những năm qua, trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao phó, hàng năm trường nhận được nhiều danh hiệu thi đua của tỉnh ủy, của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia.
Hoạt động ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement