Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Clintwood
#679740 Download Tiểu luận Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích những mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam miễn phíMỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 2
I. Khái quát về nội dung của qui luật mâu thuẫn. 2
1.1. Một số khái niệm cơ bản của qui luật. 2
1.1.1. Mâu thuẫn: 2
1.1.2 .Vai trò của quá trình đấu tranh của các mặt đối lập: 2
1.2. Nội dung của quy luật mâu thuẫn 3
1.2.1. Tính khách quan và phổ biến của mâu thuẫn 3
1.2.2. Sự đấu tranh của các mặt đối lập trong tính thống nhất của nó tạo ra nguồn gốc và nguồn lực cho môi số vấn đề và phát triển. 3
1.3 Một số loại mâu thuẫn 6
1.3.1. Mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài 6
1.3.2. Mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản 7
1.3.3. Mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu 7
1.3.4. Mâu thuẫn đối kháng và không đối kháng 8
CHƯƠNG 2: NHỮNG MÂU THUẪN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIÊN NAY 9
2.1 Khái quát nền kinh tế thị trường của Việt Nam 9
2.1.1 Khái niệm 9
2.1.2 Nền kinh tế thị trường theo định hước XHCN ở nước ta 9
2.2 Một số mâu thuẫn cơ bản trong nền KTTT ở Việt Nam hiện nay 13
2.2.1 Mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX 13
2.2.2 Mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội 14
2.2.3 Mâu thuần giữa các hình thái kinh tế trước đây trong KTTT. 15
2.2.4.Mâu thuẫn giữa KTTT và mục tiêu xây dựng con người XHCN. 15
KẾT LUẬN 17
Chiến tranh kết thúc, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội trong tinh thần phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân. Bên cạnh những thuận lợi về người, về tài nguyên, về cách mạng thế giới, về uy tín của Đảng, trước mắt còn chồng chất những khó khăn: nền kinh tế vốn cùng kiệt nàn lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng; hậu quả xã hội do chiến tranh để lại còn nặng nề; đời sống cán bộ nhân dân còn nhiều thiếu thốn; kẻ thù tìm cách phá hoại, bao vây cấm vận…Mặc dù đường lối cơ bản được xác định đúng đắn, Đảng ta cũng mắc phải những sai lầm. Nguyên nhân cơ bản là bệnh chủ quan duy ý trí thể hiện ở cả hai mặt: vừa nóng vội vừa bảo thủ trì trệ. Hậu quả là dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội đã kéo dài 10 năm. Nhận thức được sai lầm, khuyết điểm của mình, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng. Đảng đề ra đường lối đổi mới. Trong đó nhấn mạnh: nhiệm vụ trung tâm là đổi mới kinh tế, từ nền kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).
Kết quả chỉ sau 10 năm (1986 – 1996) đổi mới, nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội; đã kết thúc chặng đầu của thời kỳ quá độ và chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; GDP tăng gấp đôi, đời sống cán bộ và nhân dân được cải thiện rõ rệt. Bước tiếp theo là kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng, chính trị càng thêm ổn định, các mặt khác tiếp tục phát triển; thế và lực cách mạng Việt Nam ngày càng vững chắc; vị thế đất nước ta ngày càng nâng cao trong quan hệ quốc tế.
Bên cạnh những thành tựu to lớn chúng ta đã đạt được cũng phải kể đến những hạn chế nảy sinh và tồn tại song song trong quá trình xây dựng nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta như: sự phân hoá giàu nghèo, nạn thất nghiệp, giá trị đạo đức bị coi nhẹ, tình trạng đối xử bất bình đẳng xảy ra ở một vài bộ phận dân chúng, môi trường sinh thái bị đe dọa nghiêm trọng, khủng hoảng kinh tế... Những hạn chế này gây ra những cản trở lớn trong sự phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, hiện đại và văn minh theo định hướng XHCN. Để giải quyết được những mâu thuẫn này, Đảng và nhà nước ta đã không ngừng đưa ra các giải pháp kinh tế, chính trị, xã hội thông qua các lần họp trong các kỳ đại hội Đảng, tuy nhiên đây là một vấn đề hết sức khó khăn, đòi hỏi có các sách lược sáng suốt và tinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng của việc giải quyết các mâu thuẫn đó nhằm đưa nền kinh tế nước ta đi đúng hướng, phát triển đúng mục tiêu XHCN, đồng thời để hiểu rõ hơn bản chất của các mâu thuẫn trên em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “ Vận dông quy luật mâu thuẫn để phân tích những mâu thuẫn trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam” để làm tựa đề cho tiểu luận của mình.

Tiểu luận bao gồm các nội dung chính sau:
1. Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về quy luật mâu thuẫn.
2. Vận dông quy luật mâu thuẫn để phân tích những mâu thuẫn trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam.
3. Phương hướng giải quyết các mẫu thuẫn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#975425 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement