Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Braeden
#679729

Download Tiểu luận Vai trò của nhân tố đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay miễn phí

MỤC LỤC
 
Nội dung Trang
A. Lời mở đầu
B. Nội dung
I. Vấn đề con người trong tiết học Mác – Lênin
1. Một số quan niệm về con người trong triết học trước Mác
2. Quan niệm của triết học Mác – Lênin về bước con người
II. Vai trò của nhân tố đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay
1. Nhân tố con người là gì?
2. Vai trò
a. Hạn chế trong việc phát triển nguồn lực con người
b. Vai trò
C. Kết luận
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

n về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những vấn đề chủ yếu nhất của giai cấp chủ nghĩa Mác – Lênin. Để thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình thì trong những nhân tố chủ quan việc thành lập Đảng cộng sản là nhân tố giữ vai trò quyết định nhất bảo đảm cho giai cấp công nhân hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình.
Có thể nói: “Đảng cộng sản ra đời là một tất yếu đối với việc hoàn thành sứ mẹnh lịch sử của giai cấp công nhân”. Bởi vì:
Thứ nhất: Trong thực tế lịch sử, phong trào công nhân chống giai cấp tư sản đã xuất hiện ngay từ khi chủ nghĩa tư bản ra đời. Mặc dù quy mô mở rộng nhưng ngày càng thất bại, khi chưa có Đảng lãnh đạo, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân chỉ mang tính tự phát, rời rạc, chưa có tổ chức và hệ thống, chưa có lý luận dẫn đường. Khi Đảng cộng sản ra đời và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, giai cấp công nhân mới chuyển mình từ đấu tranh tự phát lên tự giác, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trở thành điều kiện để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
Thứ hai: Đảng cộng sản sinh ra từ phong trào công nhân, Đảng cộng sản là bộ phận không thể tách rời của giai cấp công nhân, mục đích và lợi ích của Đảng và của giai cấp công nhân là thống nhất, không có Đảng cộng sản – hạt nhân chính trị của phong trào công nhân, bản thân giai cấp công nhân không thể trở thành lực lượng chính trị độc lập, cũng không thể trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng, hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình.
Thứ ba: Đảng cộng sản ra đời là người thay mặt chân chính cho lợi ích của giai cấp công nhân và lợi ích dân tộc trong phạm vi một nước, đồng thời cũng vì lợi ích chung của phong trào cộng sản và quốc tế. Chính vì vậy giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo ra được cơ sở thống nhất tư tưởng và hành động, phát huy tư cách là người lãnh đạo trong đấu tranh chống áp bức bóc lột, xây dựng một xã hội mới.
Thứ tư: Đảng cộng sản ra đời – luôn là đội tiên phong chính trị của giai cấp công nhân và của toàn xã hội. Sức mạnh để chiến thắng giai cấp tư sản và mọi kẻ thù khác không chỉ là ở số lượng và ở tinh thần chiến đấu của giai cấp công nhân mà chủ yếu là ở trình độ tổ chức và giác ngộ chính trị của nó. Điều đó được thực hiện tập trung ở chính Đảng – một tổ chức chính Đảng bao gồm những người ưu tú nhất, giác ngộ chính trị - xã hội cao, có tinh thần đấu tranh quyết liệt kiên quyết nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Thứ năm: Đảng cộng sản ra đời, là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc. Trong những thời điểm lịch sử quan trọng, những quyết định đúng đắn của Đảng sẽ tạo điều kiện đưa cách mạng tiến lên thông qua hành động của bộ phận giai cấp công nhân.
Có thể nói, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam cũng chỉ có thể thực hiện thắng lợi khi quyền lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân, thông qua vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản việt nam được giữ vững và không ngừng tăng cường. Kỉ niệm này sinh của C.Mác vĩ đại, giai cấp công nhân toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục thực hiện lý tưởng cao đẹp của Người, xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam và góp phần xứng đáng vào quá trình thực hiện sứ mệnh của toàn thế giới của giai cấp công nhân. Đó là một trong những bài học hàng đầu của mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trên thế kỷ qua.
MỤC LỤC
Nội dung Trang
A. Lời mở đầu
B. Nội dung
I. Vấn đề con người trong tiết học Mác – Lênin
1. Một số quan niệm về con người trong triết học trước Mác
2. Quan niệm của triết học Mác – Lênin về bước con người
II. Vai trò của nhân tố đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay
1. Nhân tố con người là gì?
2. Vai trò
a. Hạn chế trong việc phát triển nguồn lực con người
b. Vai trò
C. Kết luận
A. LỜI MỞ ĐẦU
Con người. Danh từ thiêng liêng thật gần gũi nhưng cũng rất bí ẩn với mỗi chúng ta. Con người sinh ra từ đâu? Ý nghĩa cuộc sống con người là gì? Con người có thực sự làm chủ tự nhiên, xã hội và bản thân mình hay không? Con người có thật sự hiểu biết về sự tồn tại của mình hay không? Đó là câu hỏi mà loài người đã bao công giải đáp từ hàng ngàn năm nay. Triết học Mác – Lênin đã dựa trên quan điểm duy vật triệt để và phương pháp biện chứng đi sâu nghiên cứu về vấn đề con người, giải quyết các câu hỏi như: Con người là gì, nguồn gốc của con người, ý nghĩa của cuộc sống con người … Hiểu về chính mình con người sẽ giải thích được sự tồn tại của mình và hơn thế góp phần cải tạo cuộc sống cho xứng đáng với cuộc sống con người và làm chủ cuộc sống của mình. Ở Việt Nam công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đã và đang đạt được những thành tựu to lớn. Vấn đề phát triển nguồn nhân lực đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm hàng đầu. Bởi vậy, để đẩy nhanh sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đưa sự phát triển cách mạng lớn lao đó đến thành công ở một nước vẫn còn trong tình trạng lạc hậu như nước ta, chúng ta không thể không phát triển con người Việt Nam. Một lần nữa ta có thể khẳng định tính cấp thiết và ý nghĩa quan trọng của việc đề cao vai trò nhân tố con người trong nền kinh tế hiện nay. Qua đó, em đã chọn đề tài: “Vai trò của nhân tố con người trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay” cho bài tiểu luận triết học của mình.
B. NỘI DUNG
I. Vấn đề con người trong triết học Mác – Lênin
1. Một số quan niệm về con người trong triết học trước Mác
Vấn đề con người, theo nghĩa rộng bao gồm toàn bộ nội dung nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Vấn đề con người là nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung và triết học Mác – Lênin nói riêng.
a. Trong triết học phương Đông
Các trường phái triết học tôn giáo phương Đông nhận thức về con người trên cơ sở thế giới quan duy tâm, thần bí hay nhị nguyên luận. Trong triết học phật giáo, con người là sự kết hợp giữa danh và sắc (vật chất và tinh thần), “cuộc sống vĩnh cửu” là ở cõi niết bàn còn theo quan niệm Nho giáo và lão giáo, triết học cũng giải thích nguồn gốc con người hay từ một đáng thần linh tối cao, hay từ một lực lượng siêu nhiên thần bí. Ngoài ra, triết học phương Đông còn có một số quan niệm nữa như của Tuân Tử, Lão tử, … bàn về nguồn gốc và bản chất con người. Nhìn chung triết học Phương Đông đã biểu hiện tính đa dạng, phong phú, thiên về con người trong mối quan hệ chính trị đạo đức, con người đó biểu hiện yếu tố duy tâm, có pha trộn tính duy vật chất phác trong quan hệ với tự nhiên, xã hội và tư duy.
b. Trong triết học phương Tây trong nước
Thời cổ đại, quan niệm về con người còn tương đối tuy tâm và chất phác. Triết học Hy Lạp cổ đại xem con người và thế giới xung quanh là tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Đến triết học thời cận đại, t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement