Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lehongthu2001
#679080

Download Tiểu luận Phát thanh toạ đàm và xây dựng kịch bản toạ đàm miễn phí

Nội dung Trang
Phần mở đầu
Phần 1. Những khái niệm chung 3
1.1 Toạ đàm 3
1.2 Phát thanh toạ đàm 4
Phần 2. Năng lực,phẩm chất của người tổ chức toạ đàm phát thanh 6
2.1 Vai trò của người dẫn 6
2.2 Yêu cầu đối với người dẫn 7
Phần 3. Kỹ năng thực hiện toạ đàm phát thanh 8
3.1 Chuẩn bị 8
3.2 Thực hiện 9
Phần 4. Kết luận 11
Phần 5. Kịch bản chương trình toạ đàm phát thanh 12
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA BÁO CHÍ
*********
TIỂU LUẬN
Môn: BÁO PHÁT THANH
ĐỀ TÀI:
PHÁT THANH TOẠ ĐÀM VÀ XÂY DỰNG KỊCH BẢN TOẠ ĐÀM
Họ và tên : Đặng Hùng Mạnh
Lớp : Báo chí K28 – Yên Bái
Trường : Học viện báo chí tuyên truyền
Yên Bái, tháng 1 năm 2011
MỤC LỤC
Nội dung
Trang
Phần mở đầu
Phần 1. Những khái niệm chung
3
1.1 Toạ đàm
3
1.2 Phát thanh toạ đàm
4
Phần 2. Năng lực,phẩm chất của người tổ chức toạ đàm phát thanh
6
2.1 Vai trò của người dẫn
6
2.2 Yêu cầu đối với người dẫn
7
Phần 3. Kỹ năng thực hiện toạ đàm phát thanh
8
3.1 Chuẩn bị
8
3.2 Thực hiện
9
Phần 4. Kết luận
11
Phần 5. Kịch bản chương trình toạ đàm phát thanh
12
PHẦN 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG
Toạ đàm
Toạ đàm là một trong các hình thức thông tin hiệu quả trên báo chí. Về nội dung,nó thường phản ánh những sự kiện, vấn đề nổi bật trong đời sống. Về hình thức, toạ đàm được khu biệt với những thể loại báo chí khác ở chỗ nó là một cuộc tranh luận, bàn cãi, trao đổi giữa một nhóm người có liên quan,có hiểu biết xung quanh một chủ đề nào đó. Ý kiến của họ có thể nhất trí hay không nhất trí với nhau nhưng đều bám sát và làm sáng tỏ những khía cạnh có liên quan đến chủ đề trong một chừng mực nào đó, giúp cho công chúng có được những hiểu biết sâu sắc và đúng đắn. Trước hết ta tìm hiểu nghĩa của toạ đàm. Theo nghĩa gốc " Toạ đàm " có nghĩa là ngôi để trò chuyện. Trên báo chí, hình thức này được sử dụng khi trong cuộc sống xuất hiện một vấn đề hay một sự kiện nổi lên thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng, đang cần có lời giải đáp. Tuy nhiên nó không chỉ là một cuộc trò chuyện mà đã mở rộng thành những cuộc trao đổi, bàn bạc, tranh luận…. giữa những người tham gia. Trong một cuộc toạ đàm thường có nhiều ý kiến khác nhua nhưng chính điều đó lại tạo lên cái hấp dẫn của toạ đàm. Một cuộc toạ đàm ít nhất phải có 3 người tham gia. Một người không bao giờ thay đổi vai trò của mình chính là người dẫn chương trình( phóng viên, biên tập viên…) Đây là người có vai trò tổ chức dẫn dắt cho những tranh luận, bàn bạc. Những người cùng tham gia là những người có uy tín, có kinh nghiệm hay có địa vị xã hội nhất định liên quan đến chủ đề đã đưa ra. Những ý kiến của họ nêu ra trong các cuộc toạ đàm thường mang tính chất cá nhân nhưng có dộ tin cậy cao.
Những thành viên tham gia toạ đàm được chọn lọc để trình bày quan điểm mà họ đã nắm vững và hiểu thấu về một chủ đề. Mặc dù mỗi cuộc toạ đàm đều có chủ đề được xác định từ trước nhưng các thành viên tham gia toạ đàm đều có thể mang lại những chủ đề mới.
Người dẫn chương trình có nhiệm vụ xác định chủ đề, vấn đề mà cuộc toạ đàm nhằm tới. Một cuộc toạ đàm thành công chỉ khi nào giải quyết được những vấn đề đã nêu ra.
Một cuộc toạ đàm được thực hiện qua 3 bước : gồm có
- Người dẫn chương trình nêu lý do, chủ đề của cuộc toạ đàm và những yêu cầu cụ thể được đặt ra trong cuộc toạ đàm.
- Người dẫn giới thiệu những người tham gia toạ đàm.
- Người dẫn nêu vấn đề và lần lượt đặt câu hỏi và mời những người tham gia phát biểu.
Một cuộc toạ đàm có chất lượng tốt ngoài ý kiến có chất lượng của các thành viên tham gia còn cần vào vai trò của người dẫn. Các ý kiến của các thành viên cần được sắp xếp một cách lôgíc để tạo lên sức hấp dẫn và đẻ có thể giải quyết được chủ đề đã nêu ra.
1.2 Phát thanh toạ đàm
So với báo in, phát thanh có thế mạnh của sự tiện lợi và cách thông tin bằng lời nói giao tiếp, còn so với truyền hình, thông tin của phát thanh nhanh và kích thích mạnh mẽ trí tưởng tượng của người nghe. Với lối diễn tả thân mật, gợi mở,phát thanh có thể tạo ra hiệu quả thông tin rất cao. Tất nhiên, không phải lúc nào thông tin phát thanh cũng được công chúng tiếp nhận dễ dàng. Điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố của quá trình tiếp nhận thông tin như phương tiện, thời gian, ngôn ngữ, độ tuổi….
Bên cạnh nhu cầu tiếp nhận những thông tin, thính giả phát thanh ngày nay còn có xu hướng muốn được tham gia các chương trình phát thanh. Mong muốn có được cảm giác gần gũi, thân mật, mong tìm được sự mới mẻ, đa dạng và xác thực trong những thông tin được nghe qua radio và muốn chủ động tham gia vào quá trình tiếp nhận thông tin.
Toạ đàm thu thanh là một trong những hình thức thông tin có thể đáp ứng được những yêu cầu khó khăn này. Nó không chỉ nhằm truyền đạt thông tin về các sự kiện, vấn đề, hoàn cảnh, tình huống… mà còn có nhiệm vụ phân tích,lý giải.
Vậy toạ đàm thu thanh là một cuộc trao đổi, bàn cãi, tranh luận của một nhóm đại biểu nào đó về một chủ đề nhất định nhằm truyền đạt thông tin tới người nghe bằng phương tiện truyền thông radio.
Sử dụng toạ đàm có thể đem lạo hiệu quả trên báo phát thanh. Toạ đàm thu thanh có thể góp phân vào cuộc tranh luận trên sóng phát thanh, phản ánh và thể hiện tiến trình dân chủ hoá đời sống xã hội. Toạ đàm thu thanh phát trực tiếp hiện nay còn có thể đuợc thực hiện với sự tham gia trực tiếp của công chúng thính giả qua hệ thống tổng đài điện thoai. Họ có thể nêu ra bất cứ câu hỏi nào cho các thành viên trong toạ đàm. Đây là một thể loại có khả năng tạo ra mối giao lưu giữa chủ thể truyền thống với công chúng. Đây cũng được coi là phương pháp tốt nhất để công chúng có thể tiếp nhận các nguồn thông tin một cách sinh động trực tiếp, đồng thời có thể bầy tỏ thái độ, hành động của mình trước những vấn đề mà cuộc toạ đàm nêu ra,
Bản chất của quá trình tác động rađio là một quá trình liên tục mà qua đó ta hiểu được người khác và ngược lại, một sự tương tác để đi đến sự hiểu biết, là sự truyền tải ý tưởng tình cảm bằng cách sử dụng ký hiệu nhằm nâng cao nhận thức, mở rộng hiểu biết, điều chỉnh hành vi phù hợp với nhu cầu phát triển.
PHẦN 2. NĂNG LỰC PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI TỔ CHỨC TOẠ ĐÀM
2.1 Vai trò của người dẫn ( Chủ toạ )
Vai trò và công việc của người dẫn chương trình ( chủ toạ ) toạ đàm thu thanh là cực kỳ quan trọng. Cuộc toạ đàm thanh công hay không một phần chính là do ai trò của nhân vật này.
Người dẫn chương trình có thể là một phóng viên hay biên tập viên của đài. Trong một cuộc toạ đàm, người dẫn giữ vai trò trung tâm , có nhiệm vụ là khâu nối liên kết các thành viên tham gia toạ đàm trong một khối quan tâm trung, một chủ đề chung hướng tới công chúng thính giả. Đây là người chịu trách nhiệm về sự thành hay bại của toàn bộ kể cả nội dung cũng như hình thức của cuộc toạ đàm.
Nhiệm vụ chủ yếu của người dẫn chương trình trong khi tiến hành toạ đàm là bảo đảm tính mục đích, tính đa dạng sinh động tạo cơ hội cho tất cả các thành viên dược trình bầy quan điểm của mình, thay đổi tiếng nói của các thành viên sao cho cân đối, không để một người nói quá dài hay có người không được nói. Người dẫn chương trình cũng là người tổng kết ý kiến của các thành viên tham g...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement