Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By canary586
#679018 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chương 1: Cơ sở thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
1.1. Khái niệm về bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
1.2. Mục đích, yêu cầu của bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
1.3. Cơ sở toán học của bản đồ.
1.4. Nội dung của bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
1.5. Các phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Chương 2: Cơ sở khoa học của Viễn thám và GIS trong thành
lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
2.1. Những tiếp cận cơ bản về Viễn thám.
2.1.1. Năng lượng điện từ.
2.1.2. Tính chất của dải sóng điện từ.
2.1.3. Cơ chế tương tác.
2.1.4. Phổ điện từ.
2.1.5. Một số quy luật phản xạ phổ của các đối tượng sử dụng đất ở Việt
Nam thể hiện trên ảnh tổ hợp màu giả (FCC-RGB).
2.1.6. Những ưu thế của phương pháp Viễn thám
2.2. Đặc điểm của ảnh vệ tinh.
2.2.1. Cấu trúc của ảnh vệ tinh.
2.2.2. Các dạng tưliệu Viễn thám.
2.2.3. Những ưu thế và hạn chế của ảnh vệ tinh.
2.3. Các kỹ thuật xử lý ảnh số.
2.3.1. Kỹ thuật chỉnh, khôi phục hình ảnh.
2.3.2. Kỹ thuật tăng cường, làm nổi bật hình ảnh trong xử lý ảnh số.
2.3.3. Kỹ thuật tách chiết thông tin.
2.4. Các phương pháp phân loại đa phổ.
2.4.1. Phân loại có kiểm định.
2.4.2. Phân loại không kiểm định.
Chương 3: Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Kim
Sơn năm 1995 và năm 2001 bằng công nghệ Viễn thám và GIS.
3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội huyện Kim Sơn.
3.2. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Kim Sơn năm 1995 và
năm 2001.
3.2.1. Quy trình các bước thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện
Kim Sơn trên cơ sở sử dụng ảnh vệ tinh kết hợp với các tài liệu khác.
3.2.2. Nội dung các bước thực hiện.
3.3. Đánh giá tình hình sử dụng đất huyện Kim Sơn năm 1995.
3.4. Đánh giá tình hình sử dụng đất huyện Kim Sơn năm 2001.
Chương 4: Nghiên cứu tình hình biến động sử dụng đất huyện
Kim Sơn giai đoạn 1995-2001.
4.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp nghiên cứu biến động sử dụng đất.
4.2. Thành lập bản đồ biến động sử dụng đất huyện Kim Sơn giai đoạn 1995-2001.
4.3. Đánh giá tình hình biến động sử dụng đất huyện Kim Sơn giai đoạn
1995ư2001.
4.4. Nhận xét xu hướng sử dụng đất huyện Kim Sơn trong những năm sắp tới.

1.Tính cấp thiết của đề tài.
Phát triển là qui luật tất yếu của tự nhiên và xã hội. Con ng−ời là thành viên của
xã hội, chính vì vậy mà con ng−ời cũng không thể nằm ngoài quy luật đó. Xu h−ớng
của con ng−ời là ngày càng tiến đến một cuộc sống sao cho tiện nghi nhất, tự động
hoá nhiều nhất. Để đạt đ−ợc điều đó con ng−ời không ngừng tìm tòi, nghiên cứu ra
những công nghệ mới. Công nghệ Viễn Thám và GIS là một trong những thành quả
nghiên cứu của con ng−ời phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên nói
chung, và trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất đai nói riêng.
Đối với những nhà quản lý đất đai, đặc biệt là cán bộ địa chính thì việc nắm đ−ợc
tình hình sử dụng đất của khu vực mình quản lý là rất quan trọng, không những vậy
để quản lý đ−ợc đất đai họ còn phải nắm đ−ợc quy luật hình thành, phát triển cũng
nh− những biến động sử dụng đất trong những năm khác nhau.
Bản đồ sử dụng đất là công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý đất đai. Nó
cung cấp đầy đủ các thông tin hiện thời về tình hình sử dụng đất, nó cũng là căn cứ
pháp lý để nhà n−ớc quản lý đất đai bằng quy hoạch và pháp luật.
Bản đồ biến động sử dụng đất là bản đồ cung cấp thông tin về những biến động
tình hình sử dụng đất của cùng một khu vực tại hai thời điểm khác nhau. Loại bản đồ
này giúp cho những nhà quản lý tìm ra đ−ợc quy luật phát triển của các lớp thông tin
trên một đơn vị đất đai từ đó đ−a ra đ−ợc các quyết định đúng.
Bản đồ sử dụng đất ở các cấp tỉnh, huyện, xã tr−ớc đây đ−ợc thành lập chủ yếu
bằng các ph−ơng pháp truyền thống, tốn rất nhiều thời gian, sức lực, kinh phí và việc
phải th−ờng xuyên phải cập nhật, điều chỉnh biến động tiến hành rất khó khăn.
Hiện nay vấn đề sử dụng ảnh vệ tinh kết hợp với công nghệ tin học đặc biệt là
công nghệ Viễn thám và GIS trong công tác thành lập bản đồ đã hạn chế đ−ợc rất
nhiều những khó khăn về kinh phí cũng nh− thời gian thành lập bản đồ. Mặt khác,
do tính chất đa thời gian của Viễn thám mà thông tin đ−ợc tách chiết, từ t− liệu Viễn
thám có khả năng phản ánh khách quan và đảm bảo tính thời sự, rất thuận lợi cho
việc nghiên cứu biến động.
2.Mục đích của đề tài.
Viễn Thám và GIS là một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam nh−ng những
công dụng của Viễn Thám và GIS thì không thể phủ nhận đ−ợc. Tuy vậy việc khai
thác hết những chức năng của công nghệ này thì ở Việt Nam còn nhiều hạn chế.
Chính vì vậy mục đích của đề tài là b−ớc đầu nghiên cứu thử nghiệm công nghệ
Viễn thám –GIS trong vấn đề theo dõi biến động sử dụng đất.
3.Nhiệm vụ của đề tài.
Chọn ảnh vệ tinh và những tài liệu có liên quan của khu vực cần nghiên cứu.
Nghiên cứu cơ sở khoa học thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ
biến động sử dụng đất.
- Nghiên cứu ph−ơng pháp giải đoán ảnh trong phòng và kiểm tra ngoài thực địa.
- Nghiên cứu công nghệ xử lý ảnh, công nghệ thành lập bản đồ.
- Xử lý tài liệu, số liệu thu thập đ−ợc.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1027077 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement