Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By girl_lanhchanh_love_boy_luumanh9
#679013

Download Tiểu luận Nữ phục của dân tộc Mường ở Hòa bình miễn phí

 
MỤC LỤC
 
Mở đầu ----------------------------------------------------------------------------1
Nội dung---------------------------------------------------------------------------2
I. Khái niệm----------------------------------------------------------------2
1. Khái niệm văn hóa-----------------------------------------------2
2. Văn hóa tộc người -----------------------------------------------3
II. Nữ phục của dân tộc Mường ở Hòa bình---------------------------5
1. Y phục-------------------------------------------------------------5
2. Đồ trang sức------------------------------------------------------8
III. Một số nhận định về nữ phục của dân tộc Mường--------------10
Kết luận -------------------------------------------------------------------------12
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

NỘI DUNG
I. Khái niệm
1. Khái niệm văn hóa
Văn hóa có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của lịch sử nhân loại , cũng như của từng tộc người và sự hình thành ý thức tự giác của tộc người . Mỗi tộc người trong quá trình phát triển đều sáng tạo ra một phức hợp văn hóa phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội của chính tộc người đó.Trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại văn hóa bao giờ cũng gắn liền với một tộc người , mà sự phát triển của các tộc người lại hết sức phong phú, đa dạng. Do đó nền văn hóa của các tộc người cũng đa dạng , phong phú .
Từ “văn hóa” có nguồn gốc từ tiếng La tinh , có rất nhiều nghĩa, nó được dùng để chỉ những khái niệm có nội hàm hết sức khác nhau .Ở Việt Nam , văn hóa được dùng theo nghĩa thông dụng để chỉ học thức (trình độ văn hóa) , lối sống (nếp sống văn hóa) hay trình độ văn minh của một giai đoạn phát triển của lịch sử (văn hóa Đông Sơn , văn hóa Hùng Vương )...
Theo quan niệm của UNESCO, văn hóa bao gồm nghĩa rộng nghĩa hẹp .Theo nghĩa hẹp thì “ Văn hóa là tổng thể những hệ thống biểu trưng ( kí hiệu ) chi phối cách ứng xử và giao tiếp trong một cộng đồng , khiến cộng đồng đó có đặc thù riêng” . Còn theo nghĩa rộng “ Văn hóa phức thể – tổng thể các đặc trưng – diện mạo về tinh thần , vật chất , tri thức va ø tình cảm khắc họa nên bản sắc của một cộng đồng gia đình
2
xóm , làng , vùng quê , quốc gia , xã hội”(1) .Theo cách hiểu như vậy , ta thấy văn hóa gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác .
Theo phó giáo sư ,tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm“Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn , trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình”(2)
Để có một định nghĩa như vậy phải căn cứ vào những đặc trưng của văn hóa như :Tính hệ thống,tính giá trị , tính nhân sinh, tính lịch sử.
Như vậy , cho đến nay có hơn 400 định nghĩa về văn hóa , mỗi định nghĩa đều có giá trị riêng của nó.Theo tui ,dù định nghĩa ở khía cạnh , góc độ nào đi nữa thì văn hóa được dùng để chỉ toàn bộ những sáng tạo của con người về vật chất và tinh thần , ứng xử , đó là những sáng tạo và hoạt động lợi ích cho cuộc sống của con người , cho xã hội loài người và thế giới xung quanh hay nói cách khác ngắn gọn hơn: Văn hóa là tất cả những gì con người sáng tạo nên nhằm mục đích phục vụ con người.
2.Văn hóa tộc người
Trong nghiên cứu dân tộc học , văn hóa tộc người được hiểu là bao
gồm tổng thể các yếu tố về văn hóa vật chất ,văn hóa tinh thần , giúp cho việc phân biệt tộc người này với tộc người khác . Chính văn hóa tộc người là nền tảng nảy sinh và phát triển ý thức tự giác tộc người . Trong
-----------------------
1.Đặng Nghiêm Vạn – Dân tộc học đại cương – Nxb Giáo dục 1998, tr.122 .
2.Trần Ngọc Thêm - Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam – Nxb TP.HCM,1997,tr.27
3
thực tế lịch sử , những tộc người ( đặc biệt là những tộc nguời nhỏ , trình
độ phát triển kinh tế , văn hóa thấp )vì một lý do nào đó bị đồng hóa dẫn
đến không còn giữ được tiếng nói và văn hóa của mình thì ý thức tự giác tộc người cũng khó có cơ sở để tồn tại . Mỗi tộc người trong quá trình tồn tại và phát triển đều sáng tạo cho mình một phức hợp văn hóa phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, xã hội của chính tộc người đó. Những giá trị văn hóa của từng tộcngười đã làm phong phú bức tranh văn hóa nhân loại.
Văn hóa tộc người là tổng thể các yếu tố văn hóa mang tính đặc trưng và đặc thù dân tộc , nó thực hiện chức năng cô kết tộc người và phân biệt tộc người . Tức là những yếu tố văn hóa làm cho dân tộc này khác với dân tộc kia bao gồm ngôn ngữ , trang phục ,tín ngưỡng và nghi lễ , văn hóa dân gian , tri thức dân gian về tự nhiên , xã hội , về bản thân con người , về sản xuất , ẩm thực , tâm lý dân tộc và những nội dung khác liên quan tới hoạt động lao động sản xuất , hoạt động xã hội của con người .
Như vậy , theo tui đềà cập đến văn hóa tộc người là đề cập tới một phạm vi rộng lớn gồm toàn bộ các khía cạnh đời sống của tộc người nhưng không phải chung chung về văn hóa, mà là những gì tạo nên sắc thái ,bản sắc riêng mà tộc người đó tồn tại không bị hòa lẫn với tộc người khác. Bản sắc văn hóa của một tộc người là tổng thể những tính chất , tính cách được hình thành và tồn tại bền vững trong tiến trình lịch sử , góp phần tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần trước những thách thức lớn lao của mỗi tộc người .
II. Nữ phục của người Mường ở Hòa bình
4
Hòa bình là vùng đất cổ, là nơi cư trú của nhiều dân tộc anh em, trong
đó tỉ lệ người Mường chiếm đa số . Vì thế Hòa bình còn được gọi là tỉnh
Mường. Dân tộc Mường sống xen kẽ với người Việt , người Thái , người Dao, người Tày...họ mang những nét chung của các tộc người sống ở phương Nam . Trang phục Mường được thể hiện ở y phục và đồ trang sức .
Trang phục là một bộ phận của văn hóa vật chất , phản ánh nếp sống cộng đồng .Trong trang phục, nữ phục mang đậm đặc điểm dân tộc nhất. Do đó tìm hiểu nữ phục của người Mường ở Hòa Bình để chúng ta hiểu biết thêm sắc thái của một trong 54 dân tộc anh em ở nước ta.
Trang phục tuy cùng một chất liệu là vải bông tự dệt bằng khung cửi và nhuộm màu , nhưng trang phục thể hiện giới tính rõ rệt- trang phục nữ và nam không giống nhau .
Bộ nữ phục thường ngày cuả người Mường gồm nhiều bộ phận , với các chức năng khác nhau như : váy , áo , khăn và đồ trang sức .
Người Mường ở Hòa Bình cũng như ở Sơn Tây , Thanh Hóa … có sự thống nhất trong cách ăn mặc , do vậy nữ phục của người Mường thể hiện rõ đặc trưng của một nhóm tộc người .
1.Y phục
Một là , váy áo:
So với quần áo đàn ông thì quần áo phụ nữ Mường phức tạp hơn ,vẫn
còn giữ được tính cách độc đáo của nó như ở Hòa bình , Thanh hóa, một
số nơi khác quần áo còn đang sử dụng, song có sự chế biến bắt chướckiểu
khác.
Nữ phục Mường gồm có một chiếc váy , một cái yếm , một chiếc áo
5
ngắn hay một chiếc áo dài . Chiếc áo dài ai cũng có vì không phải chỉ
mặc trong dịp lễ cúng , mà trong buổi tiếp khách đơn giản cũng phải có nó, về điểm này không có gì khác biệt giữa người đàn bà quí tộc và người đàn bà nông dân . Aùo dài xưa , đàn bà quý tộc và người đàn bà nông dân cùng cắt một kiểu , song đàn bà qúy tộc lựa chọn vải sang trọng hơn để mặc trong những ngày lễ tết lớn như : Sa tanh màu sặc sở , các loại gấm vóc , họ dùng để may áo dài hay may váy .
Chiếc váy là điểm đặc biệt nhất trong nữ phục Mường , đó là một tấm vải may tròn thẳng từ nách xuống mắt cá , khá dài và khá rộng để có thể gấp lên ở cả hai chiều , nghĩa là có thể buộc nút ở giữa hai bên ngực , hay buộc nút ở phía ngực phải và để thõng xuống thắt lưng . Chiếc vá...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement