Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By rose_2005
#678231 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU 1
B. PHẦN NỘI DUNG 2
I- CƠ SỞ TRIẾT HỌC CỦA ĐỀ TÀI 2
1. Khái niệm nền kinh tế tri thức. 2
2. Vai trò của nền kinh tế tri thức trong công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 2
II- CƠ SƠ THỰC TIỄN. 3
1. Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam 3
2. Vai trò của đội ngũ trí tuệ cao trong sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước. 4
3. Kinh tế tri thức và con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. 7
4. Phương hướng,biện pháp khắc phục để phát triển kinh tế tri thức trong thời đại công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 8
C. PHẦN KẾT LUẬN 10
TÀI LIỆU THAM KHẢO 11


Kinh tế tri thức: một sản phẩm mới cực kì quan trọng, có thể nói là hết sức cơ bản của thời đai thông tin.Theo nhận định của Francis Bacon: “Tri thức là sức mạnh”luôn đúng với mọi thời đại tuy nhiên, chưa bao giờ vai trò của tri thức lại nổi bật như hiện nay. Kinh tế mới là động lực quyết định nhất thúc đẩy sự phát triển của nhân loại, là thời cơ và thách thức đối với vận mệnh của các quốc gia lớn nhỏ…Góp một phần rất quan trọng và tồn tại song song với nền kinh tế tri thức thì không thể không nói đến khoa học công nghệ hiện đại và đây cũng là con đường đi đến công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng IX đã khẳng định nhiệm vụ đẩy mạnh hiện đại hoá, hiện đại hoá nhằm phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp. Đó là nhiệm vụ hết sức nặng nề bởi lẽ xét toàn cục,nước ta chưa thoát khỏi tình trạng nước cùng kiệt và kém phát triển,trình độ phát triểnchung còn thấp kém, khoảng cách giữa nước ta và các nước không những chậm được thu hẹp mà còn có nguy cơ mở rộng. Hiện nay GDP bình quân đầu người của nước ta bằng khoảng 1/12 mức bình quân chung của thế giới, thuộc nhóm các nước cùng kiệt nhất thế giới. Trong điều kiện đó việc tìm ra con đường hợp lý, đưa ra những giải pháp thích ứng để đạt mục tiêu đã xác định có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội IX đã xác định: “con đường công nghiệp hoá của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với những nước đi trước, vừa có những bước đi tuần tự vừa có những bước đi nhảy vọt”. Vì vậy công nghiệp hoá - hiện đại là mục tiêu trước tiên và cần thiết để đưa nước ta ngày một giàu mạnh.
B. PhầN NộI DUNG
I- Cơ sở triết học của đề tài
1. Khái niệm nền kinh tế tri thức.
Kinh tế tri thức là nền kinh tế dựa trên công nghệ cao, đó là đặc trưng rất tiêu biểu của nền văn minh thông tin - sản phẩm của cách mạng thông tin,cách mạng tri thức. Nói đến tri thức, học tập và lĩnh hội tri thức không thể không nói đến khoa học công nghệ.
Những năm gần đây, trong nhiều công trình nghiên cứu, nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế và trong nhiều bản chiến lược của các quốc gia người ta đã dùng nhiều tên gọi khác nhau cho giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế như: kinh tế thông tin hay kinh tế mạng hay kinh tế số để nói lên vai trò quyết định của công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế, nhưng kinh tế tri thức là tên gọi thông dụng nhất, tên gọi này nói lên được nội dung kết lõi của kinh tế mới, còn kinh tế thông tin hay kinh tế số chỉ mới nói về công nghệ thông tin mặc dù công nghệ thông tin là nội dung chủ yếu nhất nhưng không bao gồm được các yếu tố tri thức và công nghệ khác.
2. Vai trò của nền kinh tế tri thức trong công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
Kinh tế tri thức có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tiến hành hiện đại hoá - công nghiệp hoá đất nước. Nước ta hiện nay cần xây dựng một nền kinh tế vững chắc song song với quá trình hiện đại hoá - công nghiệp hoá đất nước. Từ những năm 80 đến nay, do tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin,công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng… nền kinh tế thế giới đang biến đổi một cách sâu sắc, nhanh chóng về cơ cấu, chức năng và cách hoạt động. Đây không phải là một sự biến đổi bình thường mà là một bước ngoặt lịch sử có ý nghĩa trọng đại: nền kinh tế chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức, nền văn minh loài người chuyển từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ. Những năm gần đây nhiều công trình nghiên cứu, nhiều hội nghị, nhiều hội thảo quốc tế và trong nhièu văn bản chiến lược của nhiều tên gọi khác nhau nhưng nền kinh tế tri thức là tên gọi thường dùng nhất, tên gọi này nói lên được nội dung cốt lõi của nền kinh tế mới.chính vì vậy nước ta cần đặc biệt chú ý đến vai trò quan trọng của nền kinh tế tri thức trong quá trình tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước đưa nền kinh tế nước nhà bắt kịp và phát triển cùng thế giới.
II- Cơ sơ thực tiễn.
1. Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam
Nguyên nhân ra đời của nền kinh tế mới và xã hội mới toàn diện. ở đây cùng với vai trò của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ và của nền kinh tế thị trường hiện đại đang toàn cầu hoá, là 2 nguyên nhân đã được phân tích nhiều lần. Nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên nhân chính trị và văn hoá: khủng hoảng toàn diện của nền văn minh tư bản chủ nghĩa, chính vì hiện đại nên càng lỗi thời, bất lực và đầy tội ác, thất bại và chủ nghĩa tân tự do, phá sản của nền dân chủ thay mặt Âu-Mỹ, bế tắc của một hình thức tổ chức các Đảng chính trị, bắt chắc và xung đột trong một thế giới đầy mâu thuẫn. Và mặt khác thức tỉnh của con người và của các dân tộc, phát triển của dân tộc trực tiếp, xã hội dân sự và các hiệp hội phi chính phủ tự khẳng định của các bản sắc dân tộc, trọng lượng của văn hoá và con người trong phát triển, đấu tranh của các lực lượng hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ vì một xã hội tốt đẹp hơn.Tác động của quá trình xuất hiện mới là một xã hội toàn diện, làm chuyển biến sâu sắc 10 nhân tố thường được gọi là những nhân tố hợp thành của xã hội. Đó là: giáo dục suốt đời; tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hoá; công bằng xã hội; giữ gìn môi trường; an ninh quốc phòng; bản sắc dân tộc; hội nhập quốc tế; và cuối cùng là bùng nổ con người.
Điều đáng chú ý là ngày càng nhiều công trình của nhiều nhà nghiên cứu, từ những chân trời chính trị khác nhau, công nhận rằng cách mạng khoa học và công nghệ không chỉ là lực lượng sản xuất trực tiếp cực kì to lớn mà hơn thế nữa, đó chính là sức mạnh bên trong và là chất keo kết dính tất cả 10 nhân tố của xã hội mới nêu trên.
Theo chúng tôi, một cái nhìn tổng thể và toàn diện như vậy giúp chúng ta không bị rơi vào cái cảnh: “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” chuyển một cách nguy hại không kém gì nhau từ sai lầm kinh tế luận phủ định sang sai lầm kinh tế luận sùng bái thị trường.
Kinh tế là trung tâm, điều ấy đúng, song nói tâm tức là nói phiến diện, không có diện thì tâm chỉ là điểm chứ không còn là tâm. Quan hệ giữa tâm và diện không phải là tâm trước diện sau, cũng không chỉ là tâm chính, diện phụ, mà là quan hệ tương tác và phong phú. Để thuận tiện cho việc trình bày, sau đây tui tạm dừng thuật ngữ đã khá phổ biến là nền kinh tế tri thức được hiểu theo cách nhìn tổng thể và trong mối quan hệ giữa tâm và diện như vừa nêu trên.
Không có hai nền kinh tế tri thức nào giống nhau,tuy kinh tế tri thức có một số đặc chưng chung, đã được các nhà nghiên cứu trên thế giới và ở nước ta giới thiệu khá rõ. Mỗi bước xây dựng nền kinh tế tri thức của mình, trong hoàn cảnh và với đặc điểm của mình theo chiến lược,chính sách, giải pháp và bước di cùng mì...
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993727 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement