Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pinky_mup
#678198

Download Tiểu luận Vấn đề sản xuất hàng hoá ở thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ miễn phí

Kinh tế tư nhân bao gồm kinh tế cá thể tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân. Kinh tế cá thể tiểu chủ là thành phần kinh tế tư hữu nhỏ mà thu nhập hoàn toàn dựa vào lao động và vốn của bản thân gia đình. Kinh tế cá thể tiểu chủ cũng là hình thức tư hữu nhưng có thuê lao động, tuy nhiên thu nhập vẫn chủ yếu dựa vào sức lao động, tay nghề của từng gia đình, từng người lao động. Hiện nay thành phần kinh tế này phần lớn hoạt động dưới hình thức hộ gia đình là một bộ phận đông đảo, có tiềm năng to lớn, có vị trí quan trọng lâu dài. Do đó cần hướng dẫn thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ vì lợi ích thiết thân và nhu cầu của sản xuất từng bước đi vào làm ăn hợp tác một cách tự nguyện, hay làm vệ tinh cho doanh nghiệp Nhà nước hay hợp tác xã, có như vậy mới khắc phục được những hạn chế vốn có như tính tự phát, manh mún, hạn chế tiến bộ kỹ thuật.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

LỜI NÓI ĐẦU
Thế kỷ XX ghi nhận trong lịch sử loài người những dấu ấn sâu sắc. Đây là thế kỷ của những cuộc cách mạng khoa học phát triển vượt bậc và nhanh chưa từng có, của những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, là thế kỷ của những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của thời đại. Việt Nam một dân tộc anh hùng đã bước qua cuộc đấu tranh giành độc lập tư do, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự ngạc nhiên và cái nhìn đầy khâm phục của bạn bè thế giới. Song, công cuộc xây dựng đất nước phát triển kinh tế -xã hội, với nền kinh tế mang nặng đường lối tập trung quan liêu bao cấp đã làm cho nước ta tụt hậu xa về mọi mặt từ kinh tế - văn hóa - đời sống xã hội… so với các nước trong khu vực nói riêng và các nước trên toàn thế giới nói chung. Nền kinh tế đó đã tạo ra tình trạng lạm phát, sự khan hiếm hàng hoá, nạn tham nhũng, suy thoái về đạo đức của cán bộ Đảng viên, cùng hàng loạt những tiêu cực xây dựng khác.
Đến công cuộc đổi mới, sự giác ngộ cùng với những thời cơ mới, Đảng đã đề ra quan điểm phát triển kinh tế - xã hội là : Phải phát triển nhanh hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội nhưng vẫn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Trong đó phải bố trí sao cho cơ cấu ngành, cơ cấu vùng, cơ cấu thành phần kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Về cơ cấu thành phần kinh tế thực hiện nhất quán chính sách nền kinh tế nhiều thành phần trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, phải chủ động sắp xếp lại tổ chức, đổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư chiều sâu, thay đổi trang thiết bị, cổ phần hóa một số doanh nghiệp. Chính những chính sách trên của Đảng đã làm cho nước ta thoát khỏi tình trạng cùng kiệt đói, từ một nước nhập khẩu lương thực nay chúng ta đã trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới, nền kinh tế dần dần được khôi phục và phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.
Qua 2 tháng được học tập lý luận tại trường và chuyến đi nghiên cứu thực tế tại Phường 4, thành phố Sóc Trăng, trước thực trạng phát triển kinh tế xã hội địa phương có liên quan đến kinh tế cá thể tiểu chủ, tui quyết định chọn đề tài “ Vấn đề sản xuất hàng hoá quy mô nhỏ ” làm đề tài viết bài thu hoạch của mình với mục đích thực hành, củng cố lại những kiến thức đã tiếp thu ở trường và qua đó mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần phát triển kinh tế hộ cá thể tiểu chủ trên địa bàn Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Đây thật sự là một vấn đề phức tạp và để giải quyết nó đòi hỏi không những phải có kiến thức sâu rộng mà cần có kinh nghiệm thực tế phong phú. Bản thân trình độ lý luận nhất định, mặt khác thời gian thực tế ngắn, chắc chắn đề tài không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy rất mong sự góp ý của các thầy, cô giáo trong bộ môn để đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Việc nghiên cứu đề tài này nhằm góp phần bổ sung vào các cơ chế, chính sách, kế hoạch địa phương, đánh giá sâu sát thực trạng thời gian qua và đề ra một số giải pháp cho thời gian tới, định hướng cho người sản xuất đi đúng hướng nhằm nâng cao giá trị lợi nhuận, lợi ích kinh tế, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề sản xuất hàng hoá ở vi mô nhỏ trên địa bàn phường 4, thành phố Sóc Trăng trong năm 2010, tập trung phân tích những kết quả đạt được, chưa được, hạn chế khó khăn và nguyên nhân đề nghiên cứu đề ra giải pháp phù hợp triển khai thực hiện năm 2011.
Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng ta làm cơ sở lý luận và phương pháp luận. Bài thu hoạch phân tích vấn đề sản xuất hàng hoá vi mô nhỏ, chủ yếu dưới góc độ kinh tế - xã hội gắn với thực tiễn, kết hợp với khảo sát, phân tích, tổng hợp các vấn đề mà đề tài đã xác định.
Kết cấu bài thu hoạch gồm có 3 phần chính:
Chương I: Những vấn đề lý luận về sản xuất hàng hoá quy mô nhỏ;
Chương II: Thực trạng sản xuất hàng hoá quy mô nhỏ trên địa bàn phường 4, thành phố Sóc Trăng.
Chương III: Một số phương hướng, giải pháp và kiến nghị trong vấn đề sản xuất hàng hoá quy mô nhỏ trên địa bàn phường 4, thành phố Sóc Trăng.
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT HÀNG HOÁ
QUY MÔ NHỎ
I- CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN:
Quá trình chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp lên sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế đầu tiên mà loài người sử dụng để giải quyết vấn đề sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai.
Sản xuất tự cung tự cấp là kiểu tổ chức sản xuất mà trong đó sản phẩm của người lao động làm ra được dùng để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cho nội bộ gia đình, từng công xã hay từng cá thể riêng lẻ. Sản xuất tự cung tự cấp còn được gọi là sản xuất tự cấp tự túc hay kinh tế tự nhiên.
Đây là kiểu tổ chức sản xuất khép kín nên nó thường gắn với bảo thủ trì trệ, nhu cầu thấp, kỹ thuật thô sơ, lạc hậu. Nền kinh tế tự nhiên tồn tại ở các giai đoạn phát triển thấp của xã hội( công xã nguyên thuỷ, nô lệ, phong kiến ) Ở Việt Nam hiện nay, kinh tế tự nhiên vẫn còn tồn tại ở vùng sâu vùng xa vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bào dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên khi lực lượng sản xuất phát triển cao, phân công lao động xã hội được mở rộng thì dần xuất hiện trao đổi hàng hoá khi trao đổi hàng hoá trở thành mục đích thường xuyên của sản xuất hàng hoá thì lúc đó sản xuất hàng hoá ra đời.
Sản xuất hàng hoá : là sản xuất ra sản phẩm để trao đổi để bán trên thị trường, sản phẩm ở đây không phải là sản xuất ra để thoả mãn nhu cầu nội bộ của người sản xuất mà sản xuất ra để trao đổi.
Cơ sở kinh tế- xã hội của sự ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá là phân công lao động xã hội và sự tách biệt về kinh tế giữa người sản xuất này và người sản xuất khác do các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất quy định. Phân công lao động là việc phân chia người sản xuất vào các ngành nghề khác nhau của xã hội hay nói cách khác đó là chuyên môn hoá sản xuất. Do chuyên môn hoá nên mỗi người chỉ sản xuất một hay một vài sản phẩm nhất định.Song nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của mọi người đều có nhiều loại sản phẩm vì vậy họ đòi hỏi phải có mối liên hệ trao đổi sản phẩm cho nhau, phụ thuộc vào nhau, phân công lao động là điều kiện của sản xuất hàng hoá. Điều kiện thứ hai của sản xuất hàng hoá là sự tách biệt về kinh tế giữa những người sản xuất do các quan hệ khác nhau về tư liệu sản xuất quy định. Dựa vào điều kiện này mà người chủ tư liệu sản xuất có quyền quyết định việc sử dụng tư liệu sản xuất và những sản phẩm do họ sản xuất ra. ...
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement