Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By onlyone_yunho_tvxq
#678165

Download Báo cáo thực tập tại Vụ thẩm định và giám sát đầu tư miễn phí

Hiện nay,Văn phòng thẩm định có 18 chuyên viên thực hiện việc thẩm dịnh và được chia thành các mảng riêng biệt phụ trách công tác thẩm định trong những lĩnh vực cụ thể như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, khoa học giáo dục nếu nhận được hồ sơ yêu cầu thẩm định thì lãnh đạo văn phòng thẩm định trực tiếp phân công cán bộ theo dõi dự án và tiến hành thẩm định dự án. Đối với dự án nhỏ thì chỉ một người tham gia thẩm định nhưng dự án lớn thì 2 đến 3 người tham gia. Những dự án lớn, phức tạp được đưa ra hội đồng thẩm định cấp nhà nước. Trong quá trình thẩm định thì Vụ thẩm định phải phối hợp với các Vụ, Viện khác có liên quan đến dự án
Trong hnững năm qua công tác thẩm định tại Vụ thẩm định và Giám sát Đầu tư đã có những chuyển biến tích cực cả về mặt số lượng và chất lượng các dự án:
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

c và xử lý các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền của bộ
- Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của bộ theo mục tiêu và nội dung , chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Từ những nhiệm vụ, chức năng của bộ kế hoạch và đầu tư thì bộ quy định chức năng nhiệm vụ của cụ thẩm định và giám sát đầu tư
* Về chức năng
Vụ thẩm định và giám sát đầu tư thuộc bộ kế hoạch và đầu tư giúp bộ trưởng thực hiện các chức năng quản lý nhà nước trong việc thẩm định dự án và giám sát đầu tư
* Về nhiệm vụ
+Chủ trì tổ chức thực hiện công tác thẩm định, thẩm tra các quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng lãnh thổ ,các dự án đầu tư trong nước ,đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ quyết định hay cho phép đầu tư và các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp phép của bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư
Tham gia với các vụ liên quan trong bộ xem xét để bộ có ý kiến đối với các dự án đầu tư ,các dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền quyết định của các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp
+Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư; tổ chức thẩm định các dự án đầu tư quan trọng quốc gia theo quy chế làm việc của hội đồng
+Làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác giám sát tổng thể đầu tư trong phạm vi toàn quốc; giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trong nước; Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hay thủ tướng giao, phối hợp với các đơn vị trong bộ thực hiện đánh giá tổng thể đầu tư cho nền kinh tế quốc dân.
+ Tham gia nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư; chủ trì soạn thảo các văn băn quy phạm cụ thể trong lĩnh vực thẩm định và giám sát đầu tư; hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định, giám sát đầu tư cho các bộ, ngành địa phương.
+ Tổng kết đánh giá, báo cáo về công tác thẩm định ,giám sát các dự án đầu tư cung cấp thông tin cần thiết cho mạng thông tin nội bộ.
+ Phối hợp văn phòng Bộ quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định theo quy định của nhà nước
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư giao
* Về quyền hạn
+ Yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện giám sát ,đánh giá đầu tư ở các cấp có liên quan báo xáo theo chế độ quy định ,cung cấp các thông tin ,tài liệu bổ sung liên quan đến nội dung giám sát ,đánh giá đầu tư nếu cần thiết
+Trong trường hợp cần thiết có thể tiếp xúc ,trao đổi trực tiếp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư ở các cấp có liên quan với chủ đầu tư và kiểm tra trực tiệp tại hiện trường .Cơ quan có nhu cầu tiếp xúc trao đổi trực tiếp hay kiểm tra trực tiếp tại hiện trường phải có kế hoạch ,nội dung làm việc cụ thể và thông báo trước với cơ quan, đơn vị liên ngành.
+Kiến nghị với cấp có thẩm quyền việc điều chỉnh dự án khi cần thiết hay huỷ bỏ quyết định đầu tư ,đình chỉ ,tạm dừng thực hiện các dự án đầu tư nếu trong quá trình giấm sát đấnh giá đầu phát hiện có những sai phạm nghiêm trọng. Báo cáo cấp có thẩm quyền về việc vi phạm các quy định về giám sáe ,đánh giá đầu tư của chủ đầu tư, của các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan trong phạm vi nhiệm vụ giám sát ,đánh giá được quy định và kiến nghị các giải pháp xử lý theo mức độ vi phạm.
3.Cơ cấu tổ chức của vụ thẩm định và giám sát đầu tư
Vụ thẩm định và giám sát đầu tư có vụ trưởng và một số phó vụ trưởng và các chuyên viên. Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên .Biên chế của vụ do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư quyết định chung.
Cơ cấu tổ chức phân công nhiệm vụ chuyên môn của vụ thẩm định và giám sát đầu tư cụ thể như sau:
- Đồng chí vụ trưởng phụ trách chung
-Các đồng chí vụ phó được phân công giúp đỡ đồnh chí vụ trưởng , xem xét , giải quyết các công việc chuyên môn gồm : thẩm tra , giám sát đánh giá các dự án thuộc các ngành , lĩnh vực cụ thể:
.Nguyễn Xuân Tự phụ trách các lĩnh vực
-Giao thông vận tải (csht ,đường bộ , sắt , hàng không , phương tiện vận tải )
-Cấp thoát nước , công trình đô thị , vệ sinh môi trường
- Các khu công nghiệp , khu chế xuất , khu đô thị , khu dân cư
- Vật liệu xây dựng, lọc, hoá dầu
- Dịch vụ, du lịch, thương mại, tài chính, ngân hàng
Mai Hữu Dũng phụ trách các lĩnh vực:
- Công nghiệp nhẹ (giầy da, dệt may, rượu bia, đồ uống, đường, thực phẩm , giấy)
- Bưu chính viễn thông
-Y, dược giáo dục đào tạo
-Thể thao, văn hoá nghệ thuật , bảo tồn bảo tàng
-Khoa học công nghệ, phát thanh truyền hình
.Trịnh Hữu Văn phụ trách các lĩnh vực
-Điện (nguồn , đường dây , trạm)
-Thuỷ lợi (hồ chứa, các công trình thuỷ lợi khác )
-Cơ khí, luyện kim, chế tạo, khai khoáng
-Nông, lâm nghiệp, thuỷ, hải sản
Một số lĩnh vực khác như: quy hoạch ngành, sản phẩm, lãnh thổ quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên , an ninh quốc phòng thì phân công cụ thể từng trường hợp
Việc giám sát ở địa phương như sau: các đồng chí vụ phí có nhiệm vụ theo dõi , đôn đốc công việc của chuyên viên , phối hợp với các đơn vị khác trong bộ và tham gia xử lý một số công việc theo sự phân công của vụ trưởng
Về các việc khác các đồng chí liên quan đến hoạt động chung được phân công như sau
- Đồng chí Cao Văn Bản phụ trách nhóm tổng hợp , tổ chức , nhân sự
- Đồng chí Mai Hữu Dũng phụ trách các công việc (nội vụ , quản lý cơ sở vật chất , thiết bị )thông tin nội bộ về hệ thống thông tin chung của vụ
- Đồng chí Nguyễn Xuân Tự phụ trách công tác đào tạo huấn luyện
- Đồng chí Trịnh Hữu Văn phụ trách thông tin đối ngoại (cung cấp thông tin cho mạng thông tin của bộ); nghiên cứu khoa học
Quy trình xử lý công việc
- Chuyên viên nghiên cứu , xử lý , giải quyết các nhiệm vụ được qua chuẩn bị các văn bản dự thảo chuyển cho các đồng chí phó vụ trươngr phụ trách lĩnh vực chuyên môn xem xét , sửa đổi , bổ sung văn bản theo yêu cầu của đồng chí vụ phó
- Các đồng chí vụ phó xem xét văn bản dự thảo sau khi chuyên viên hoàn chỉnh trình vụ trưởng xem xét trình lãnh đạo bộ (đối với văn bản bộ ký) hoậc trình chánh văn phòng (đối với văn bản không do lãnh đạo bộ ký )
II.Trình tự thực hiện và tình hình hoạt động của vụ thẩm định và giám sát đâu tư trong những năm qua
1.Quy trình thẩm định dự án đầu tư nội bộ Bộ kế hoạch và đầu tư
1.1 Mối quan hẹ giữa các bộ phận trong quá trình thẩm định dự án
a.Dự án đầu tư trong nước .
Văn phòng Bộ tiếp nhận hồ sơ , thu lệ phí thẩm định trong một ngày chuyển hồ sơ đến vụ thẩm định (dự án ODA gửi hồ sơ đến vụ kinh tế đối ngoại) Theo ý kiến của văn phòng thẩm định dự án đầu tư và vụ Kinh tế đối ngoại ,Văn phòng Bộ có trách nhiệm sao gửi đủ hồ sơ cho các vụ liên quan nếu chủ dự án không gửi đủ số lượng
(Văn phòng thẩm định dự án đầ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement