Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#678152 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Chương I.
Giới thiệu và phương pháp nghiên cứu
1.1.Giới thiệu chung.
1.1.1. Khái niệm.

1.1.1.1.Ngân hàng.
Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.

1.1.1.2. Tín dụng.
Tín dụng là hoạt động tài trợ của Ngân hàng cho khách hàng. Là quan hệ vay mượn dựa trên sự tin tưởng và hoàn trả.

1.1.2. Các nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng thương mại.

1.1.2.1. Phân loại tín dụng Ngân hàng.
Có rất nhiều tiêu thức để phân loại tín dụng Ngân hàng thương mại. Sau đây là một vài cách phân loại chủ yếu:

1.1.2.1.1.Phân loại theo hình thức
1.1.2.1.1.1. Chiết khấu.
Chiết khấu thương phiếu là việc ngân hàng ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị của thương phiếu trừ đi phần thu nhập của ngân hàng để sở hữu một thương phiếu chưa đến hạn
1.1.2.1.1.2. Cho vay.
Cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định.
1.1.2.1.1.3. Bảo lãnh.
Bảo lãnh là việc ngân hàng cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính hộ khách hàng của mình. Mặc dù không phải xuất tiền ra song ngân hàng đã cho khách hàng sử dụng uy tín của mình để thu lợi.
1.1.2.1.1.4. Cho thuê.
Cho thuê là việc ngân hàng bỏ tiền mua tài sản để cho khách hàng thuê theo những thỏa thuận nhất định. Sau thời gian nhất định, khách hàng phải trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng.

1.1.2.1.2. Phân loại theo tài sản đảm bảo.
Tài sản đảm bảo các khoản tín dụng cho phép ngân hàng có được nguồn thu nợ thứ 2 bằng cách bán các tài sản đó khi nguồn thu nợ thứ nhất không có hay không đủ. Tín dụng có thể được chia thành:
1.1.2.1.2.1. Cho vay có tài sản đảm bảo.
Cam kết đảm bảo là cam kết của người nhận tín dụng về việc dùng tài sản mà mình đang sở dụng, hay khả năng trả nợ của người thứ 3 để trả nợ cho ngân hàng.
1.1.2.1.2.2. Cho vay không tài sản đảm bảo.
Loại tín dụng này được cấp cho các khách hàng có uy tín, thương là khách hàng làm ăn thường xuyên có lãi, tình hình tài chính vững mạnh, ít sảy ra tình trạn nợ nần dây dưa, hay món vay tương đối nhỏ so với vốn của người vay.
1.1.2.1.3. Phân loại tín dụng theo rủi ro.

Để phân loại theo tiêu thức này, ngân hàng cần nghiên cứu các mức độ, các căn cứ để chia loại rủi ro.
1.1.2.1.4. Phân loại theo thời gian.
Phân loại theo thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng vì thời gian liên quan mật thiết dến tính an toàn và snh lợi của tín dụng cũng như khả năng hoàn trả của khách hàng.Theo thời gian tín dụng được chia thành;
*Tín dụng ngắn hạn: Từ 12 tháng trở xuống;
*Tín dụng trung hạn: Từ 1 năm đến 5 năm;
*Tín dụng dài hạn: Trên 5 năm.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#997656 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement