Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Edric
#678144 Download Tiểu luận Ý nghĩa của việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng an ninh miễn phí
Mục lục

A. Lời mở đầu 1
B.Nội dung 2
B1.Vài nét về kinh tế_xã họi và quốc phòng an ninh ở Việt Nam hiện nay. 2
B2.Nội dung chính 3
I.Nội dung của việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng an ninh 3
II.Ý nghĩa của việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng an ninh. 5
III.Một số biện pháp cơ bản để thực hiện tốt kết hợp giữa phát triển kinh tế_xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng an ninh. 9
C. Ý kiến cá nhân. 11
D. Kết luận 12

Thế giới đang vận động theo một xu hướng tăng trưởng và hoàn thiện hơn.Điều này kéo theo sự chuyển đổi cơ cấu của các quốc gia,lãnh thổ lớn nhỏ trên toàn cầu.Việt Nam là một nước đang phát triển,đang nỗ lực hết mình để thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá Đất nước và hội nhập với nền kinh tế thế giới.Sự kiện gia nhập WTO vừa qua đã và đang mở ra trước mắt Việt Nam rất nhiều cơ hội cũng như thách thức.Trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức WTO chỉ mới là bước đi đầu tiên của Việt Nam trên con đường hội nhập thế giới.Chính vậy nên ngay từ bây giờ Việt Nam cần có những bước đi thật vững chắc.Kết hợp phát triển Kinh tế với tăng cường Quốc phòng _An ninh là một trong những đường lối cơ bản và mang một ý nghĩa hết sức to lớn trong công cuộc nâng cao vị thế của nước
Hiện nay,khả năng duy trì hoà bình,ổn định trên thế giới và khu vực cho phép chúng ta tập trung sức vào nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế.Nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác, luôn luôn kết hợp phát triển kinh tế _xã hội với tăng cường quốc phòng_an ninh để chủ động đối phó với thế lực thù địch trong mọi tình huống.Kinh tế_xã hội phát triển,quốc phòng vững mạnh sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước.
Chính vì sự tò mò muốn hiểu thêm về ý nghĩa của sự kết hợp này,em đã chọn đề tài ”ý nghĩa của việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng _an ninh” để thực hiện bài tiểu luận của mình.Nội dung chính gồm có 3 phần sau:
1.Nội dung của việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh
2.ý nghĩa của việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với tăng cường quốc phòng
3.Một số biện pháp cơ bản để thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với tăng cường quốc phòng_an ninh.
Do kiến thức còn hạn hẹp và sự tìm tòi chuă thật kỹ nên bài tiểu luận không tránh khỏi những sai sót,kính mong thầy cô thông cảm và sửa đổi cho em có một bài tiểu luận hoàn thiện hơn.Em xin chân thành Thank thầy (Đại tá) Nguyễn Văn Ba và các thầy cô đã tận tình giúp em hoàn thanh bài tiểu luận này.
B.Nội dung
B1.Vài nét về kinh tế_xã họi và quốc phòng an ninh ở Việt Nam hiện nay.
1.Kinh tế_xã hội
Việt Nam đang trên con đường CNH,HĐH đất nước,vì vậy Đảng và Nhà nước chủ trương xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng CNXH,mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới.
Sau 11 năm nỗ lực đàm phán và hoàn thiện hơn đất nước về mọi mặt,ngày 07/11/06 vừa qua Việt Nam đã trở thành thành viên 150 của WTO.Song đó chưa phải là tất cả những gì mà Việt Nam mong muốn đạt được.Sự kiên gia nhập này đã và đang mở ra trước mắt cho nền kinh tế_xã hội Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức.Một mặt,việc gia nhập WTO sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội lớn về mở rộng thị trường xuất nhập khẩu,tiếp cận nhiều hàng hoá,dịch vụ,công nghệ,kỹ thuật và quản lý,được đối xử công bằng trên thị trường quốc tế,cải thiện các điều kiện cần thiết cho phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho nhân dan trong nước.Mặt khác,nếu Việt Nam không đảm bảo ,nâng cao sức cạnh tranh của Doanh nghiệp và nền kinh tế thì sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương về kinh tế do nhập siêu,thu hẹp thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước,những chấn động về thị trường và tình trạng phá sản,thất nghiệp,tội phạm…Mà thực tế thì hiện nay,sức cạnh tranh của Việt Nam trên mọi khía cạnh mà đặc biệt là nền kinh tế còn thấp,đòi hỏi phải có những đột phá mới.Việt Nam cần xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành,lĩnh vực và lãnh thổ.Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại,tạo tiếng nói trên trường quốc tế nhưng vẫn phải giữ được độc lập tự chủ kinh tế của nước nhà.
2.Quốc phòng_an ninh
Quốc phòng_an ninh không chỉ gồm việc bảo vệ chủ quyền về lãnh thổ mà còn đảm bảo an ninh chính trị,an ninh xã hội,an ninh kinh tế,an ninh văn hoá,tư tưởng.Xu hướng toàn cầu hoá hiện nay với sự vượt bậc của khoa học_kỹ thuật trên thế giới đã kéo theo sự thay đổi trong cơ cấu,nội dung và phương hướng của quốc phòng an ninh trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Hiện nay,Việt Nam đang nỗ lực để nâng cao hơn nữa chất lượng,hiệu quả công tác quốc phòng an ninh đảm bảo cho từng khu vực,từng địa phương luôn chủ động trước mọi thủ đoạn của kẻ thù và sẵn sàng chống trả trong mọi tình huống,từ đó nâng lên thành sức mạnh ổn định của toàn quốc.
“Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập,chủ quyền,thống nhất,toàn vẹn lãnh thổ;bảo vệ an ninh quốc gia,trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá;bảo vệ Đảng,Nhà nước và lợi ích quốc gia,dân tộc”(1)
B2.Nội dung chính
I.Nội dung của việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng an ninh
1.Kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh
Trong phân vùng lãnh thổ nói chung và ở từng địa phương nói riêng.
Đây là nội dung quan trọng nhất trọng các nội dung của việc kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng an ninh.Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX đã xác định”kết hợp giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng an ninh trong quy hoạch và phát triển kinh tế_xã hội trong từng vùng,từng khu vực.Hiệu quả kinh tế_xã hội luôn gắn với yêu cầu bảo đảm cho tăng cường quốc phòng an ninh”(2)
Hiện nay,đất nước Việt Nam có 3 vùng kinh tế trọng điểm ở miền Nam,miền Bắc và miền Trung.Do đặc thù địa hình và dân cư,nên giữa các vùng ở nứoc ta có sự phát triển kinh tế _xã hội không đồng đều.Vì thế mà việc phát triển kinh tế_xã hội từng vùng phải phù hợp với chiến lược quốc phòng an ninh ở vùng đó và ngược lại,việc tăng trưởng quốc phòng an ninh phảI dựa trên cơ sở kinh tế_xã hội tại mỗi vùng,sao cho vùng đó luôn”mạnh về chính trị,giàu về kinh tế,vững về quốc phòng,an ninh”.Sự kết hợp vững chắc giữa hai yếu tố này sẽ tạo nên động lực phát triển một cách toàn diện của xã hội và để dành thế chủ động đối với địch trong mọi tình huống.
Để sự kết hợp giữa phát triển kinh tế_xã hội với không ngừng tăng cường quốc phòng an ninh được thực hiện có hiệu quả thì cần dựa vào quy hoạch phát triển kinh tế_xã hội và chiến lược phòng thủ của cả nước nói chung và đặc điểm của từng lãnh thổ,địa phương nói riêng.
2.Kết hợp phát triển kinh tế_xã hội với không ngừng tăng cường quóc phòng an ninh trong ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp quốc phòng nói riêng.
Như chúng ta đã biết,đất nước đang trong giai đoạn công nghiệp hoá,hiện đại hoá ,chính vậy mà công nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển chung của xã hội,nhất là trong thời kỳ hội nhập như hiện nay.Công nghiệp tạo ra cơ sở vật chất_kỹ thuật cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân và là quá trình hoạt động gắn liền với sự kết hợp giữa dân cư và quốc phòng an ninh.
“Trong quy hoạch phát triển ngành c...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Của bạn đây nhé

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#768861
quankunnh17 đã viết:cho mình xin bản down đầy đủ ..thank you!Của bạn đây nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983265 Của bạn đây nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement