Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tutranviet
#678137

Download Tiểu luận Quá trình thành lập và phát triển của công ty TNHH CARBONE Việt Nam trong thời kỳ hội nhập miễn phí

- Công ty TNHH C.A.R.B.O.N.E Việt Nam.
- Trụ sở chính: Phòng 207 khu tẩp thể Dầu Khí, tổ 15, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.
- Ngành nghề kinh doanh: Buôn bán vật tư, thiết bị ngành đường sắt, công nghiệp, vật liệu xây dựng, các sản phẩm graphit, thiết bị nâng hạ, cẩu trục, xe nâng.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

LỜI MỞ ĐẦU
Đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập khu vực, thế giới. Việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế cho phép các doanh nghiệp có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, mở rộng hợp tác với nước ngoài. Đây là cơ hội đồng thời cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Để tồn tại, đứng vững và phát triển trong nền kinh tế cạnh tranh đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có môi trường kinh doanh tốt, cơ cấu tổ chức phù hợp và có trình độ quản lý cao. Bên cạnh đó sự sống còn của doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào các biện pháp tối ưu nhằm khai thác khả năng tiềm tàng của bản thân doanh nghiệp. Do đó, vấn đề bức xúc đặt ra hiện nay đối với các doanh nghiệp là làm sao với số vốn hiện có mà doanh nghiệp có thể đầu tư, sản xuất kinh doanh các mặt hàng có chất lượng tốt, chi phí thấp, giá thành hạ mà vẫn đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Để đạt được những đòi hỏi đó, không có cách nào hơn là doanh nghiệp phải thường xuyên đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính, có phương pháp kế toán thích hợp để phản ánh các số liệu, thông tin một cách chính xác, kịp thời đầy đủ, trung thực về tình trạng của doanh nghiệp để cho nhà quản lý doanh nghiệp có những phương pháp, biện pháp can thiệp kịp thời, đồng thời đề ra các mục tiêu phát triển phù hợp với doanh nghiệp của mình.
Em xin trình bày quá trình thành lập và phát triển của công ty TNHH C.A.R.B.O.N.E Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Do chưa nắm vững và thiếu thực tế có thể bài tiểu luận này em chưa nêu hết được các điều kiện và không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong thầy, cô giáo góp ý kiến để cho bài tiểu luận này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
NỘI DUNG
I. Thủ tục đăng ký kinh doanh của công ty TNHH C.A.R.B.O.N.E Việt Nam
1. Trước khi có luật doanh nghiệp
* Hồ sơ đề nghị thành lập và đăng ký kinh doanh
- Đối với Công ty, hồ sơ gồm:
Đơn đề nghị thành lập công ty. Trường hợp có xin ưu đãi đầu tư thì đơn đề nghị thành lập bao gồm cả nội dung xin ưu đãi đầu tư.
Phương án kinh doanh ban đầu hay dự án đầu tư đối với trường hợp xin ưu đãi ban đầu.
Điều lệ Công ty kèm theo:
+ Biên bản cuộc họp bầu hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (giám đốc), ban kiểm soát Công ty đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 12 thành viên trở lên hay biên bản cuộc họp các thành viên phân công người làm giám đốc Công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn có không quá 11 thành viên.
+ Biên bản góp vốn đã được Hội đồng thành viên, công ty thông qua, trong đó ghi rõ vốn góp bằng giá trị tài sản, vốn Điều lệ công ty đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp đăng ký kinh doanh nhiều ngành, nghề vốn Điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định của ngành nghề có mức vốn pháp định cao nhất.
Giấy tờ chứng thực về trụ sở giao dịch của công ty;
Giấy chứng thực về trình độ chuyên môn của người điều hành hoạt động kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật đòi hỏi người điều hành phải có trình độ chuyên môn;
Trong trường hợp các thành viên công ty chưa chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh mà cần xin trước giấy phép thành lập, thì cần có đơn đề nghị thành lập, phương án kinh doanh ban đầu hay dự án đầu tư khi đăng ký kinh doanh công ty phải bổ sung thêm giấy tờ còn thiếu trong hồ sơ.
* Trình tự cấp Giấy phép thành lập
Chủ doanh nghiệp tư nhân, sáng lập viên công ty hay người thay mặt theo ủy quyền nộp ba bộ hồ sơ đề nghị thành lập và đăng ký kinh doanh tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, công ty dự định đạt trụ sở chính.
Trường hợp doanh nghiệp tư nhân, công ty đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (gọi tắt khu công nghiệp) thì phải nộp hồ sơ đề nghị thành lập tại Ban quản lý, khu công nghiệp để ban quản lý khu công nghiệp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (gọi UBND cấp tỉnh) cấp Giấy phép thành lập và Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (nếu có). Ban quản lý khu công nghiệp phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư để sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi có Giấy phép thành lập của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ngận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến của sở quản lý ngành có liên quan. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ sở quản lý ngành phải có ý kiến bằng văn bản để sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thành lập.
Trường hợp thuộc diện ưu đãi đầu tư thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cùng một lúc với Giấy phép thành lập.
Sau khi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thành lập, nếu đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh thì sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân và công ty.
* Trình tự xét cấp ấy phép thành lập và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp tư nhân và công ty kinh doanh những ngành nghề quy định tại điều 5- Luật Doanh nghiệp tư nhân và điều11- Luật Công ty như sau:
Trong Thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ quản lý ngành. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ngận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng quản lý ngành phải có ý kiến bằng văn bản trình Thủ tướng Chính phủ,trường hợp Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ quản lý ngành có ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Bộ trưởng quản lý ngành phải có ý kiến bằng văn bản gửi chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi xin ý kiến. Quá thời hạn trên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không nhận được văn bản của Bộ quản lý ngành thì chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quyền xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép thành lập cho doanh nghiệp tư nhân và công ty.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thông báo của Thủ tướng Chính phủ hay các Bộ trưởng quản lý ngành. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thành lập cho doanh nghiệp tư nhân công ty. Trường hợp từ chối cấp giấy phép thành lập. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản giải thích lý do.
Trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cùng một lúc với Giấy phép thành lập.
Sau khi uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thành lập, nếu có đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Sở kế hoạch và Đầu tư cấp ngay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân hay công ty.
- Trình tự cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân, công ty kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề hay Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh như sau:
Đối với n...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement