Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By me_o
#677354 Download Đề tài Cách xây dựng các hàm trong C++,minh hoạ và hướng dẫn người sử dụng các hàm trước khi dùng miễn phíCác hàm em sẽ xây dựng trong đề án như sau:
-Xây dựng hàm vẽ tam giác tô sẵn màu nền
-Xây dựng hàm vẽ hình tròn tô sẵn màu nền
-Xây dựng hàm vẽ hình chữ nhật tô sẵn màu nền
-Xây dựng hàm vẽ hình tròn nội tiếp trong hình vuông
-Xây dựng hàm tính các đại lượng trong tam giác khi biết tạo độ 3 đỉnh (A,B,C):
+Diện tích
+Chu vi
+ma
+ha
+la
+r
Tóm tắt nội dung:

LỜI NÓI ĐẦU
Cho đến nay, có rất nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng để thiết kế các chương trình máy tính. Trong đó, C++ là một ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trong việc thiết kế các chương trình ứng dụng cũng như thiết kế phần mềm hệ thống. Tuy nhiên, trong C++ việc xây dựng hàm trong thư viện là công việc khó khăn đối với người lập trình .Do đó, em chọn đề tài "Nêu cách xây dựng các hàm trong C++,minh hoạ và hướng dẫn người sử dụng các hàm trước khi dùng" nhằm tạo lập một thư viện các hàm và ứng dụng các hàm trong việc xử lý .


NỘI DUNG ĐỀ TÀI GỒM BA CHƯƠNG:

Chương I - Giới thiệu về các hàm trong C++
Chương II - Khai báo và định nghĩa hàm
Chương III - Tham số trong gọi hàm và phạm vi của đối tượng
Chương IV - Chương trình xây dựng hàm
Chương V - Hưỡng dẫn sử dụng hàm cho người dùng

Mục đích chủ yếu của em trong đề tài này là học tập, nghiên cứu và đưa ra các ý tưởng giải thuật của mình. Do đó phần ứng dụng các hàm chỉ áp dụng đối với các hàm đã được xây dựng ở trong thư viên hàm .
Do hạn chế về trình độ, thời gian thực hiện đề tài trên do đó không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong được sự góp ý của các Thày, các Cô và các bạn sinh viên.
CHƯƠNG I

Khái quát về các hàm trong trong C++

1.1. Tổng quan về chương trình con
Các chương trình con cho phép lập trình viên mô đun hoá chương trình .Nói chung , các biến định nghĩa trong chương trình con là các biến cục bộ , chúng chỉ được biết trong bản thân chương trình con tại đó chúng được định nghĩa .Hỗu hết chương trình con đều có tham số .Các tham số cung cấp thông tin truyền giữa các chương trình con .Các tham số của chương trinhg con nói chung cũng được xem như các biến cục bộ.

1.2. Các Mô đun chương trình trong C++.

Các Môđun trong C++ được gọi là hàm. Chúng ta sẽ bàn đến cả hai laọi hàm trên trong chương này .Các hàm chuẩn trong thư viện cảu C++ cung cấp rấy nhiều các thao tác tính toán ,thao tác trên xâu ký tự,thao tác ký tự ,vào/ra và nhiều thao tác thông dụng khác .Chúng làm cho công việc của lập trình viên dễ dàng hơn vì các hàm này đưa ra rất nhiều khả năngcho các lập trình viên.Mặc dù các hàm trong thư viện chuẩn không phải là một phần trong ngôn ngữ lập trình C++,theo chuẩn ANSI C++ chúng hàm không thay đổi trong các chương trình dịch C++ khác nhau.
Lập trình viên có thể viết các hàm thao tác các công việc xác định dùng tại nhiều nơi trong chương trình .Các hàm loại này đôi khi còn được gọi là “Hàm người dùng định nghĩa” .Các câu lệnh cài đặt cụ thể hàm này chỉ phải viết một lần ,chúng được ẩn bên trong và có thể dùng lại nhiều lần.1.3 Giới thiệu thư viện các hàm toán học
Thư viện các hàm toán học cho phép lập trình viên thực hiện các thao tác toán học cơ bản . Một vài hàm trong thư viện các hàm toán học của C++ được tổng kết trong bảng(1). Chúng ta sẽ sử dụng thư viện các hàm toán học ở đây để giới thiệu các khái niệm hàm .
Vi dụ:
Ta sử dụng hàm như sau:
Mã: Chọn tất cảchar *dkt1,*dkt2;
   cout<<"\n Nhap day ky tu 1 :";
   cin.get(dkt1 , 24);
   cin.ignore();
   cout<<"\n Nhap day ky tu 2 :";
   cin.get(dkt2 , 24);


Bảng các hàm thường dùng trong thư viện chuẩn

Hàm Mô tả Vi dụ
Mã: Chọn tất cảsqrt(x)   Căn bậc hai   sqrt(9)=3   
exp(x)   Hàm mũ ex    exp(1)=2.718282   
log(x)   Hàm logarit tự nhiên cảu x   log(2.718=1282   
sin(x)   sin của x    sin(0.0)=0.0   
cos(x)   cos của x   cos(0.0)=1.0   
tan(x)   tan của x   tan(0.0)=0.0   
pow(x,y)   X mũ y   pow(2,7)=128   


CHƯƠNG II

2.1 Một số ví dụ
Mỗi chương trình đều có một hàm chính main() . Hàm này gọi các hàm khi để thực hiện công việc của chương trình..

Mã: Chọn tất cả#include<stdio.h>
int square(int);
void  main()
{
int i;
for (i=1;i<=10;i++)
cout<<” “,square(I);
cin>>square;
}
int square(int x);
{
      int   y;
y=x*x;
return y;
}


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement