Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Frasier
#677135

Download Đề tài Nguồn gốc, bản chất, vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường miễn phí

mục lục107
Trang
Lời nói đầu 1
Phần I. Nguồn gốcvà bản chất của lợi nhuận 2
I. Quan điểm về lợi nhuận trong các học thuyết Mác -xít2
II. Quan điểm về lợi nhuận trong học thuyết của Mác5
Phần II.Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường 16
1. Vai trò động lực của lợi nhuận -xét từ khía cạnh lợi ích16
2. Vai trò của lợi nhuận đối với các nước Tư Bản Chủ Nghĩa 18
3. Vai trò của lợi nhuận đối với các nước Xã Hội 22 108
Chủ Nghĩa
Kết luận 29
Tài liệu tham khảo 30
Mục lục 3Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

1
LờI NóI ĐầU
Sự phát triển của Việt Nam cũng như của các nước Xã Hội
Chủ Nghĩa (XHCN) khác được đánh dấu bằng sự chuyển hướng
trong tư tưởng,nhận thức của các Đảng va Nhà Nước về Chủ
Nghĩa Xã Hội(CNXH) và con đường đi lên CNXH.ở Việt
Nam,từ sau những năm đổi mới đến nay mới chỉ có hơn 15
năm,đó thực sự chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn so với lịch
sử phát triển của một dân tộc,một đất nước.
Tuy nhiên,trong 15 năm đó,Việt Nam đã có những sự thay đổi
và phát triển vượt bậc.Từ một nước cùng kiệt đói va thiếu ăn quanh
năm,luôn phải trông chờ vào các khoản viện trợ,trợ giúp của các
nước khác,Việt Nam đã trở thành một nước xuất khẩu gạo đứng
thứ 2 trên thế giới (sau Thái Lan).Các nghành sản xuất Công-
Nông Nghiệp và Dịch Vụ đã đạt được những thành quả đáng
kể,đời sống của nhân dân được cải thiện vv...Có được sự phát
triển đó,như trên đã nêu,chính là nhờ sự đổi mới trong nhận
thức,tư duy về CNXH và con đường
đi lên CNXH .Trong số những nhận thức đó,đặc biệt quan
trọng,là sự đổi mới trong nhận thức về nguồn gốc và bản chất
của lợi nhuận nói chung cũng như sự đánh giá lại vai trò của lợi
2
nhuận trong công cuộc xây dựng CNXH nói riêng .Đảng và Nhà
Nước ta đã khẳng
định rằng chỉ dựa trên cơ sở có những hiểu biết đúng đắn về
nguồn gốc,bản chất và vai trò của lợi nhuận thì chúng ta mới có
thể thúc đẩy nền kinh tế phát triển,sớm đưa Việt Nam hội nhập
với các nước trong khu vực và trên thế giới cũng như xây dựng
thành công CNXH.
Vậy thì lợi nhuận là gì?Nguồn gốc,bản chất của lợi
nhuận?Vai trò của lợi nhuận trong việc phát triển nền kinh tế là
như thế nào?Những câu hỏi nay không phải dến bây giờ mới
được đặt ra mà từ rất lâu rồi con người đã có nhiều những quan
điểm khác nhau về lợi nhuận.Từ những quan điểm của các
trường phái lý luận trước Mác cho đến những trường phái lý
luận ngày nay,mỗi trường phái đều có những luận điểm,học
thuyết của mình để trả lời những câu hỏi đó.Trong số những
quan điểm đó,học thuyết của Chủ Nghĩa Mác(CN Mác),được
xây dựng trên nền tảng lý luận giá trị thặng dư(GTTD),đã giải
thích được một cách đầy đủ,chính xác và khoa học nhất về
nguồc gốc,bản chất và vai trò của lợi nhuận.Chính vì vậy mà
toàn bộ học thuyết của CN Mác nói chung và những lý luận về
3
lợi nhuận của CN Mác nói riêng đã được Đảng ta coi là cơ sở lý
luận quan trọng trong công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta.
Hơn nữa,do những hạn chế về mặt lịch sử cho nên dù các học
thuyết này có đúng đến mấy cũng luôn đòi hỏi phải được vận
dụng một cách hợp lý vào điều kiện hoàn cảnh của mỗi quốc gia
.Chính vì vậy mà đề án này,không chỉ phân tích nguồn gốc,bản
chất của lợi nhuận trong quan điểm của một số các trường phái
từ trước đến nay,đặc biệt là học thuyết của Mác , xem xét tới vai
trò của lợi nhuận như là một động lực cơ bản của nền kinh tế thị
trường(KTTT) mà còn xem xét tới quá trình vận dụng lý luận
vào thực tiễn ở nước ta để thấy được rõ nét hơn vai trò động lực
của lợi nhuận.
Trong phạm vi cho phép của bàiviết và do hiểu biết còn hạn
chế nên bài viết này khó tránh khỏi những sai sót .Vì vậy,em rất
mong nhận được sự chỉ dẫn,giúp đỡ của thầy giáo để em có
được những nhận thức đúng đắn hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
4
PHầN I : Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận
i/ Quan điểm về lợi nhuận trong các học thuyết phi Mác-xít:
1/Quan điểm của trường phái Trọng Thương về lợi nhuận:
Về mặt hoàn cảnh lịch sử,Chủ Nghĩa Trọng Thương(CNTT)
được ra đời vào thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của giai cấp tư
bản.ở giai đoạn này,vấn đề được quan tâm hàng đầu và mang
một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đó là tiền.Mọi cá nhân,mọi tổ
chức,thậm chí là mọi quốc gia đều tìm mọi cách để tích trữ thật
nhiều tiền,như nhận xét của Engels sau này thì
"các dân tộc chống đối nhau như những kẻ bủn xỉn,hai tay ôm
khư khư túi tiền quí báu, nhìn sang người láng giềng với con mắt
ghen tỵ,đa nghi".
Do được hình thành trong một hoàn cảnh lịch sử như vậy cho
nên toàn bộ học thuyết của CNTT nói chung và quan điểm về lợi
nhuận nói riêng đều được xây dựng trên cơ sở đồng nhất giá trị
với tiền bạc và lấy đối tượng nghiên cứu của Kinh Tế Chính
Trị(KTCT) là lĩnh vực lưu thông,coi KTCT "là khoa học về của
5
cải thương mại mà nhiệm vụ của nó là bán nhiều mua ít".Chính
vì vậy,CNTT cho rằng lợi nhuận là do lĩnh vực lưu thông,do sự
mua bán trao đổi mà sinh ra.Nó là kết quả của việc mua ít bán
nhiều ,mua rẻ bán đắt mà có.Họ cho rằng muốn có đượclợi
nhuận thì không có cách nào khác ngoài việc trao đổi buôn bán.
Về vai trò của lợi nhuận thì CNTT đã khẳng định rằng lợi
nhuận luôn là mục tiêu của mọi hoạt động trao đổi mua bán trên
thị trường.Điều này được thể hiện qua việc một quốc gia phải
luôn đảm bảo xuất siêu như Thomas Mun đã viết:" Chúng ta
phải thường xuyên giữ vững nguyên tắc là hàng năm bán cho
người nước ngoài với số lượng hàng hoá lớn hơn số lượng chúng
ta phải mua của họ".Còn đối với các thương nhân thì mục tiêu
của họ luôn là mua rẻ bán đắt nhằm thu được phần lợi nhuận
chênh lệch.
Nhìn chung thì các quan điểm về lợi nhuận của CNTT,cũng
như các quan điểm khác của họ,chưa có được sự nhận thức,phân
tích mang tính khoa học sâu sắc ,chưa mang tính quy luật.Tuy
nhiên,các quan điểm này cũng đóng vai trò khá quan trọng, làm
tiền đề cho các học thuyết kinh tế sau này.
6
2/Quan điểm của trường phái Tư Sản Cổ Điển về lợi nhuận:
Có thể nói rằng,trong giai đoạn trước Mác,trường phái Tư Sản
Cổ Điển(TSCĐ) là trường phái tiến bộ nhất.Đây cũng là một
trong ba trường phái được Mác chọn làm tiền đề lý luận cho học
thuyết của mình.Sở dĩ trường phái TSCĐ được đánh giá cao như
vậy là do đây là trường phái đầu tiên chuyển đối tượng nghiên
cứu của KTCT từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuất.Đó
cũng là lần đầu tiên các nhà kinh tế học không dừng lại ở việc
nghiên cứu,xem xét hiện tượng bên ngoài mà đã sử dụng phương
pháp trừu tượng hoá khoa học để đi sâu vào nhận thức,phân tích
nhằm tìm ra bản chất và tính quy luật của các sự vật,hiện tượng
đồng thời xây dựng một hệ thống các phạm trù như giá trị,giá
cả,lợi nhuận vv...
Được hình thành trong giai đoạn đầu của Chủ Nghĩa Tư
Bản(CNTB),trường phái TSCĐ đã có một số những đại biểu kiệt
xuất như W.Petty,A.Smith,D.Ricardo,vv...Quan điểm của các
đại biểu này về lợi nhuận vừa mang tính kế thừa người đi trước
vừa mang tính sáng tạo mà trong đó có một số quan điểm nổi
bật về lợi nhuận cuả phái Trọng Nông,A.Smith hay D.ricardo
mà ta sẽ xem xét sau đây.
7
Trước tiên là phái Trọng Nông,mặc dù thừa nhận quy luật giá
trị tuy nhiên họ lại cho rằng chỉ có lao động trong nông nghiệp
mới tạo ra...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement