Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vanlinhna
#677128 Download Công thức lý thuyết thặng dư và bài tập miễn phíBài 17: Tư bản ứng trước 500.000 đô la. Trong đó bỏ vào nhà xưởng 200.000 đô la, máy móc, thiết bị là 100.000 đô la. Giá trị của nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu phụ gấp 3 lần giá trị sức lao động.
Hãy xác định tổng số: tư bản cố định, tư bản lưu động, tư bản bất biến, tư bản khả biến.
Trả lời:
Tổng số tư bản cố định là 300.000 đô la ; Tổng số tư bản lưu động là 200.000 đô la
Tổng số tư bản bất biến là 450.000 đô la ; Tổng số tư bản khả biến là 50.000 đô la.

Bài 18: Toàn bộ tư bản ứng trước là 6 triệu đô la, trong đó giá trị nguyên vật liệu là 1,2 triệu đô la, nhiên liệu, điện là 200.000 đô la, tiền lương 600.000 đô la. Giá trị máy móc và thiết bị sản xuất gấp 3 lần giá trị nhà xưởng và công trình. Thời gian hao mòn hoàn toàn của chúng là 10 và 25 năm.
Hãy tính tổng số tiền khấu hao sau 8 năm.
Trả lời: 2,72 triệu đô la.

Bài 19: Một cỗ máy có giá trị 600.000 đô la, dự tính hao mòn hữu hình trong 15 năm. Nhưng qua 4 năm hoạt động giá trị của các máy mới tương tự đã giảm đi 25 %.
Hãy xác định sự tổn thất do hao mòn vô hình của cỗ máy đó.
Trả lời: 110.000 đô la.

Công thức lý thuyết thặng dư

1. Các lưu ý cơ bản
• Tiền tư bản bỏ ra gồm 2 phần :
+ Tư bản cố định : Tiền đầu tư vào máy móc thiết bị + nhà xưởng
+ Tư bản lưu động : Tiền đầu tư vào dưới dạng nguyên , nhiên , vật liệu + sức lao động.
VD : TB bỏ ra 2tr $ vào :
- 1.2tr $ máy móc nhà xưởng
- 500k $ nguyên , nhiên , vật liệu
→ 300k $ sẽ là tiền công cho sức lao động

Kết luận :

- ∑ ( TB cố định + TB lưu động ) = Chí phí sản xuất
- Giá trị thặng dư dôi ra ngoài khi người làm thuê bỏ sức lao động ra và bị TB chiếm ko

Chí phí sản xuất Giá trị sản phẩm mới
-Tiền mua phụ NVL (đinh ốc v..v ): 30$
-Tiền hao mòn máy móc : 5$

-Tiền mua sức lao động / ngày : 2$
1 ngày = 12h lao động

-Giá trị của phụ tùng được chuyển vào: 30$
-Giá trị của máy móc được chuyển vào: 5$

-Giá trị mới do lao động tạo ra trong 12h lao động: 6$
Tổng cộng 37$ Tổng cộng 41$

• Thời gian lao động gồm 2 phần :
+ Tgian lao động tất yếu : Là thời gian lao động bỏ ra để bù vào cho bằng chi
phí ban đầu. ( hay sản xuất số sản phẩm cần thiết để
bán )
+ Tgian lao động thặng dư : Là thời gian lao động tạo ra giá trị thặng dư cho xã
hội

• PP tính giá trị thặng dư gồm 2 kiểu :
+ PP Tuyệt đối : Kéo dài thêm tg lao động / ngày mà giữ nguyên tg lao động tất
yếu. ( hay là tăng cường độ lao động )
+ PP Tương đối : Cải thiện trình độ lao động , giảm tg lao động tất yếu mà tg
lao động / ngày vẫn không đổi. ( hay là tăng năng suất lao động )
VD :
1 ngày làm 8h chia làm 4h tất yếu – 4h thặng dư

* Theo PP Tuyệt đối : tăng từ 8h – 10h
- Do tg tất yếu không đổi nên tg thặng dư tăng lên = 6h
- Theo trc khi tăng giờ Tỷ suất GTTD = m’ = (4/4) .100% = 100%
- Sau khi tăng 2 h : m’ = (6/4).100% = 150 % ( tăng 50 % )

* Theo PP Tương đối : giảm tg tất yếu từ 4h xuống còn 2h
- Do tg lao động / ngày không đổi nên tg thặng dư tăng lên = 6h
- m’ = (6/2).100% = 300%

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ai cần tải gì vào đây yêu cầu Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement