Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ogc_vn
#677105

Download Tiểu luận Tác động của quy luật giá trị đối với nền kinh tế nước ta hiện nay miễn phí





Trong hơn một thập kỷ qua, khi sản xuất giống nhân tạo cá tra, cá basa thành công thì nghề nuôi cá tra, cá basa đã phát triển không ngừng. Kể từ khi trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam thì các doanh nghiệp chế biến thủy sản đã đẩy mạnh chế biến cá tra, cá basa xuất khẩu, nguồn cung luôn không đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp đã đẩy giá cá tra, cá basa nguyên liệu tăng mạnh khiến cho người dân ồ ạt đầu tư nuôi cá trên diện rộng đặc biệt ở vùng nước ngọt ĐBSCL. Đến năm 2008, diện tích nuôi cá tra ở ĐBSCL đạt 6160 ha, với sản lượng hơn 1,1 triệu tấn cá. Trong đó các địa phương đạt trên 1000 tấn cá tra như: An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre. Nhiều vùng đất lúa, đất vườn ven sông Tiền, sông Hậu được chuyển đổi sang nuôi cá, phong trào phá vườn cây, đào ruộng lúa vẫn diễn ra ồ ạt ở nhiều huyện thị.



Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế hàng hóa, có những quy luật kinh tế ràng buộc và chi phối hoạt động của những người sản xuất hàng hóa như: quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; quy luật tiết kiệm thời gian lao động; quy luật tăng năng suất lao động…Trong đó quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất, giữ vai trò chi phối nền sản xuất hàng hóa. Ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị. Vì vậy việc tìm hiểu, nắm bắt nội dung và tác động của quy luật giá trị có ý nghĩa hết sức to lớn. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước ta đang tiến hành xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thông qua phương pháp phân tích các tình huống thực tiễn trong nền kinh tế Việt Nam trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, mục đích nghiên cứu của đề tài là hiểu được nội dung và làm rõ tác động của quy luật giá trị đối với nền kinh tế nước ta hiện nay.
NỘI DUNG
I-Lý luận chung.
1. Nội dung của quy luật giá trị.
Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức là dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết.
Trong sản xuất, quy luật giá trị buộc người sản xuất phải làm sao cho mức hao phí lao động cá biệt của mình phải phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết, có như vậy họ mới có thể tồn tại được. Còn trong trao đổi hay lưu thông hàng hóa phải thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. Hai hàng hóa được trao đổi với nhau khi cùng kết tinh một lượng lao động như nhau, hay trao đổi, mua bán hàng hóa phải thực hiện với giá cả bằng giá trị.
Sự vận động của quy luật giá trị thông qua sự vận động cua giá cả hàng hóa. Vì giá trị là cơ sở của giá cả, còn giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị, nên trước hết giá cả phụ thuộc vào giá trị. Hàng hóa nào nhiều giá trị thì giá cả của nó sẽ cao và ngược lại.
Trên thị trường, ngoài giá trị, giá cả của hàng hóa còn phụ thuộc vào các nhân tố khác như: cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền. Sự tác động của các nhân tố này làm cho giá cả hàng hóa trên thị trường tách rời với giá trị và lên xuống xoay quanh trục giá trị của nó. Sự vận động giá cả thị trường của hàng hóa xoay quanh trục giá trị của nó chính là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. Thông qua sự vận động của giá cả thị trường mà quy luật giá trị phát huy tác dụng.
2. Tác động của quy luật giá trị.
Trong sản xuất hàng hóa quy luật giá trị có ba tác động chủ yếu sau:
2.1 Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Điều tiết sản xuất tức là điều hòa, phân bổ các yếu tố sản xuất giữa các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. Tác động này của quy luật giá trị thông qua sự biến động của giá cả hàng hóa trên thị trường dưới tác động của quy luật cung cầu. Nếu ở ngành nào đó khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả hàng hóa sẽ lên cao hơn giá trị, hàng hóa bán chạy, lãi cao, thì người sản xuất sẽ đổ xô vào ngành ấy. Do đó, tư liệu sản xuất và sức lao động được chuyển dịch vào ngành ấy tăng lên. Ngược lại, khi cung ở ngành đó vượt quá cầu, giá cả hàng hóa giảm xuống, hàng hóa bán không chạy và có thể lỗ vốn. Tình hình ấy buộc người sản xuất phải thu hẹp quy mô sản xuất lại hay chuyển sang đầu tư vào ngành có giá cả hàng hóa cao.
Điều tiết lưu thông của quy luật giá trị thông qua giá cả trên thị trường. Sự biến động của giá cả thị trường cũng có tác dụng thu hút luồng hàng hóa từ nơi giá cả thấp đến nơi giá cả cao, do đó làm cho lưu thông hàng hóa thông suốt.
2.2 Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển.
Các hàng hóa được sản xuất ra trong những điều kiện khác nhau do đó có mức hao phí lao động cá biệt khác nhau, nhưng trên thị trường thì các hàng hóa đều phải được trao đổi theo mức hao phí lao động xã hội cần thiết. Vậy người sản xuất hàng hóa nào mà có mức hao phí lao động thấp hơn mức hao phí lao động xã hội cần thiết, thì sẽ thu được nhiều lãi và càng thấp hơn càng lãi. Điều đó kích thích những người sản xuất hàng hóa cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến tổ chức quản lý, thực hiện tiết kiệm…nhằm tăng năng suât lao động, hạ chi phí sản xuất. Sự cạnh tranh quyết liệt càng thúc đẩy quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn, mang tính xã hội. Kết quả là lực lượng sản xuất xã hội được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ.
2.3 Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa người sản xuất hàng hóa thành người giàu, người nghèo.
Quá trình cạnh tranh theo đuổi giá trị tất yếu dẫn đến kết quả: những người có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn, có trình độ, kiến thức cao, trang bị kỹ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết, nhờ đó giàu lên nhanh chóng.Họ mua sắm thên tư liệu sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngược lại, những người không có điều kiện thuận lợi, làm ăn kém cỏi, hay gặp rủi ro trong kinh doanh nên bị thua lỗ dẫn đến phá sản trở thành cùng kiệt khó.
Như vậy những tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức to lớn.
II-Tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
1. Sản xuất cá tra, cá basa.
Như chúng ta đã biết thì thủy sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục hải quan, trong năm 2008, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt trên 1,2 triệu tấn, trị giá đạt trên 4,5 tỷ USD, tăng 33,7% về khối lượng và 19,8 % về giá trị so với năm 2007. Với khối lượng xuất khẩu lớn như vậy đã thúc đẩy sản xuất thủy sản trong nước phát triển nhanh chóng. Đặc biệt cá tra, cá basa của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang từng bước khẳng định là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Tuy nhiên trong thời gian qua việc sản xuất cá tra, cá basa lại có nhiều biến động dưới tác động của quy luật giá trị.
Trong hơn một thập kỷ qua, khi sản xuất giống nhân tạo cá tra, cá basa thành công thì nghề nuôi cá tra, cá basa đã phát triển không ngừng. Kể từ khi trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam thì các doanh nghiệp chế biến thủy sản đã đẩy mạnh chế biến cá tra, cá basa xuất khẩu, nguồn cung luôn không đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp đã đẩy giá cá tra, cá basa nguyên liệu tăng mạnh khiến cho người dân ồ ạt đầu tư nuôi cá trên diện rộng đặc biệt ở vùng nước ngọt ĐBSCL. Đến năm 2008, diện tích nuôi cá tra ở ĐBSCL đạt 6160 ha, với sản lượng hơn 1,1 triệu tấn cá. Trong đó các địa phương đạt trên 1000 tấn cá tra như: An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre. Nhiều vùng đất lúa, đất vườn ven sông Tiền, sông Hậu được chuyển đổi sang nuôi cá, phong trào phá vườn cây, đào ruộng lúa vẫn diễn ra ồ ạt ở nhiều huyệ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement