Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By meo_con_co_don_94
#676494

Download Tiểu luận Quá trình hình thành và nguyên tắc phát hành tiền giấy miễn phí


MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU 3
1. Vấn đề nghiên cứu 3
2. Mục đích nghiên cứu 3
I. TIỀN TỆ 4
1. Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ 4
2. Các chức năng của tiền tệ 5
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TIỀN GIẤY 6
1. Nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của tiền giấy 6
2. Lịch sử hình thành tiền giấy 6
3. Bản chất tiền giấy 7
III. NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY 8
1. Nguyên tắc phát hành tiền giấy 8
1.1. Nguyên tắc phát hành dựa trên cơ sở trữ kim làm đảm bảo 8
1.2. Nguyên tắc phát hành tiền có đảm bảo bằng hàng hoá 8
2. Các kênh phát hành tiền 9
3. Phát hành tiền nguyên nhân chính gây ra lạm phát 10
KẾT LUẬN 11
TÀI LIỆU THAM KHẢO 12


Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
--------Ô&Í--------
Tiểu luận
Môn: Kinh tế Chính trị
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT HÀNH TIỀN GIẤY
Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Thương
Lớp: Pháp 2 – NNTM2 – K49
Giáo viên: Th.Sĩ Vũ Thị Quế Anh
HÀ NỘI, THÁNG 5 NĂM 2010
MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU
Vấn đề nghiên cứu
Từ rất sớm trong lịch sử loài người đã xuất hiện nhu cầu phải có một hình thức tiền tệ làm trung gian trao đổi. Thổ dân ở các bờ biển châu Á, châu Phi, trước đây đã dùng vỏ sò, vỏ ốc làm tiền tệ. Lúa mì và đại mạch được sử dụng ở vùng Lưỡng Hà, gạo được dùng ở quần đảo Philippines, trước Công nguyên, ở Trung Quốc kê và lụa được sử dụng làm tiền tệ… Dùng tiền tệ bằng hàng hoá như trên có những bất tiện nhất định trong quá trình phục vụ trao đổi, như dễ hư hỏng, không đồng nhất,… nên không được mọi người mọi nơi chấp nhận, do đó dẫn đến việc sử dụng tiền tệ bằng kim loại. Nhưng số lượng các kim lọai quý như vàng bạc không có nhiều so với nhu cầu trao đổi hàng hóa ngày càng tăng của mọi người, từ đó đã dẫn đến sự ra đời và phát triển của tiền giấy. Tiền giấy được coi là loại tiền tệ tiên tiến nhất.
Vậy tại sao tiền giấy lại ra đời và nó được phát hành dựa trên nguyên tắc nào? Tiểu luận này chính là nghiên cứu về cơ sở hình thành và nguyên tắc phát hành tiền giấy.
Mục đích nghiên cứu
Chỉ ra lịch sử hình thành và chức năng của tiền tệ, từ đó, đưa ra quá trình hình thành tiền giấy, cùng với các nguyên tắc phát hành tiền giấy từ đó giải thích hiện tượng lạm phát.
I. TIỀN TỆ
Tiền giấy được coi là loại tiền tệ tiên tiến nhất. Do đó, để có thể biết được quá trình hình thành tiền giấy, cần biết được lịch sử ra đời và chức năng của tiền tệ.
Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ
Tiền tệ có giá trị không phải vì nó có giá trị tự thân mà vì những gì tiền tệ có thể trao đổi được. Lịch sử của tiền tệ chính là lịch sử phát triển các hình thái giá trị từ thấp đến cao, từ hình thái giản đơn cho đến hình thái đầy đủ nhất là tiền tệ.
Sự phát triển các hình thái giá trị
Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên:
Đây là hình thái phôi thai của giá trị, nó xuất hiện trong giai đoạn đầu của trao đổi hàng hoá, trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao đổi trực tiếp vật này lấy vật khác. Ví dụ: 1m vải = 10 kg thóc. Ở đây, giá trị của vải được biểu hiện ở thóc. Còn thóc là cái được dùng làm phương tiện để biểu hiện giá trị của vải. Hàng hoá (vải) mà giá trị của nó được biểu hiện ở một hàng hoá khác (thóc) thì gọi là hình thái giá trị tương đối. Còn hàng hoá (thóc) mà giá trị sử dụng của nó biểu hiện giá trị của hàng hoá khác (vải) gọi là hình thái vật ngang giá.
Hình thái giá trị tương đối và hình thái vật ngang giá là hai mặt không thể tách rời, đồng thời là hai cực đối lập của một phương trình giá trị. Trong hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên thì tỷ lệ trao đổi chưa thể cố định.
Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng:
Khi lực lượng sản xuất phát triển hơn, sau phân công lao động xã hội lần thứ nhất. Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt, trao đổi trở nên thường xuyên hơn, một hàng hóa này có thể quan hệ với nhiều hàng hóa khác. Tương ứng với giai đoạn này là hình thái đầy đủ hay mở rộng.
Ví dụ:
10 kg thóc hay
1m vải = 2 con gà hay ...
0,1 chỉ vàng hay

Đây là sự mở rộng hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên. Trong ví dụ trên, giá trị của 1m vải được biểu hiện ở 10kg thóc hay 2 con gà hay 0,1 chỉ vàng… Như vậy, hình thái vật ngang giá đã được mở rộng ra ở nhiều hàng hóa khác nhau. Tuy nhiên là trao đổi chưa cố định.
Hình thái chung của giá trị:
Với sự phát triển cao hơn của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội, hàng hóa được đưa ra trao đổi thường xuyên, đa dạng và nhiều hơn. Nhu cầu trao đổi trở nên phức tạp hơn, người có vải muốn đổi thóc, người có thóc lại không cần vải mà lại cần thứ khác. Trong tình hình đó người ta chấp nhận đi đường vòng, mang hàng hóa của mình đổi lấy thứ hàng hóa được nhiều người ưa chuộng, rồi đem hàng hóa đó đổi lấy thứ hàng hóa mình cần. Khi đó, thì hình thái chung của giá trị xuất hiện.
Ví dụ:
10 kg thóc
Hoặc 2 con gà = 1m vải
Hoặc 0,1 chỉ vàng
v.v…
Ở đây, tất cả các hàng hóa đều biểu hiện giá trị của mình ở cùng một thứ hàng hóa đóng vai trò là vật ngang giá chung. Tuy nhiên, vật ngang giá chung chưa ổn định ở một thứ hàng hóa nào. Mỗi địa phương lại có hàng hóa ưa chuộng khác nhau.
Hình thái tiền tệ
Khi lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội phát triển hơn nữa, sản xuất hàng hóa và thị trường ngày càng mở rộng làm cho trao đổi giữa các địa phương vấp phải khó khăn, đòi hỏi khách quan dẫn đến phải hình thành vật ngang giá chung thống nhất. Khi vật ngang giá chung được cố định lại ở một vật độc tôn và phổ biến thì hình thái tiền tệ của giá trị xuất hiện.
Lúc đầu có nhiều kim loại đóng vai trò tiền tệ, nhưng về sau được cố định lại ở kim loại quý: vàng, bạc và cuối cùng là vàng. Đến đây, giá trị trao đổi hàng hóa đã có một phương tiện biểu hiện thống nhất. Tỉ lệ trao đổi được cố định.
Bản chất của tiền tệ
C.Mác đã nghiên cứu và tìm thấy nguồn gốc và bản chất của tiền tệ.
Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra từ trong thế giới hàng hóa làm vật ngang giá chung thống nhất cho các hàng hóa khác, nó thể hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ giữa người sản xuất hàng hóa.
Các chức năng của tiền tệ
Thước đo giá trị
Tiền tệ dùng để biểu hiện và đo lường giá trị của các hàng hóa. Để đo lường giá trị hàng hóa không cần thiết phải là tiền mặt mà chỉ cần so sánh với lượng vàng nào đó một cách tưởng tượng. Sở dĩ có thể làm được như vậy, vì giữa giá trị của vàng và giá trị của hàng hóa trong thực tế đã có một tỷ lệ nhất định. Cơ sở của tỉ lệ đó là thời gian lao động xã hội cần thiết hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó.
Phương tiện lưu thông
Với chức năng làm phương tiện lưu thông, tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa. Để làm chức năng lưu thông hàng hóa ta phải có tiền mặt. Trao đổi hàng hóa lấy tiền làm môi giới gọi là lưu thông hàng hóa.
Phương tiện cất trữ:
Làm phương tiện cất trữ, tức là tiền được rút khỏi lưu thông đi vào cất trữ. Sở dĩ tiền làm được chức năng này là vì: tiền đại biểu cho của cải xã hội dưới hình thức giá trị, nên cất trữ tiền là một hình thức cất trữ của cải. Để làm chức năng phương tiện cất trữ, tiền phải có đủ giá trị, tức là tiền vàng, bạc. Chức năng cất trữ làm cho tiền trong lưu thông thích ứng một cách tự phát với nhu cầu tiền cần thiết cho lưu thông.
Phương tiện thanh toán:
Làm phương tiện thanh toán, tiền được dùng để trả nợ, nộp thuế… Khi sản xuất và trao đổi hàng hóa phát triển đến trình độ nào đó tất yếu nảy sinh việc mua bán chịu. Trong hình thức giao dị...
Hình đại diện của thành viên
By 363kidnextdoor
#778384 em rất thích bài viết này :D , thực ra nó cũng liên quan đến phần e sắp thi, Ad hay Mod có thể gửi link download cho e được k ạ ? :beg:
Em Thank ạ !
Mail của e là : [email protected]
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#778614
363kidnextdoor đã viết:em rất thích bài viết này :D , thực ra nó cũng liên quan đến phần e sắp thi, Ad hay Mod có thể gửi link download cho e được k ạ ? :beg:
Em Thank ạ !
Mail của e là : [email protected]Em download tại đây nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement