Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vanlongnguyen89
#676480 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
I. THỰC TIỄN CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ KHI PHÁP XÂM LƯỢC 3
II. VẤN ĐỀ DÂN TỘC – DÂN CHỦ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO TRONG CÁC CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG TA 6
1. Giai đoạn 1930 – 1935 6
1.1. Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 6
• Nội dung Luận cương: 6
1.2. Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng từ 1931 – 1935 13
2. Giai đoạn 1936 -1939 15
2.1Hoàn cảnh lịch sử 15
Tình hình thế giới: 15
Tình hình trong nước: 16
2.2. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng 17
3.Giai đoạn 1939 – 1945 19
3.1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng 19
a. Tình hình thế giới và trong nước 19
b.Nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng 21
c. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 23
3.2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 24
a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần * Thời cơ trong cách mạng tháng Tám: 24
b. Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền trong cả nước: 27
c. Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945: 29
III. KẾT LUẬN 31ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT 2 NHIỆM VỤ DÂN TỘC DÂN CHỦ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1930 – 1945

LỜI MỞ ĐẦU: Trước kia, Việt Nam vốn là một nước phong kiến và nông nghiệp. Từ khi bị đế quốc Pháp xâm chiếm, Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Với đặc trưng của một nước tư bản chủ nghĩa, Pháp trong cả hai lần khai thác thuộc địa đã áp dụng chính sách độc quyền - chia để trị. Chúng chia nước ta làm ba xứ để cai trị : Bắc kì - Trung kì và Nam kì. Giữa thực dân Pháp và phong kiến Việt Nam có sự cấu kết chặt chẽ với nhau. Pháp dựa vào phong kiến để lấy cơ sở đàn áp nhân dân, còn phong kiến Việt Nam lại nhờ vào Pháp để duy trì địa vị của mình. Những hình thức áp bức, bóc lột tàn nhẫn, dã man của phong kiến chẳng những không được xoá bỏ mà còn bị thực dân Pháp lợi dụng để bóc lột, áp bức nhân dân Việt Nam nặng nề thêm. Nguyên nhân đó là dẫn đến sự mâu thuẫn gay gắt giữa nông dân và phong kiến, vấn đề dân chủ được đặt ra.


I. THỰC TIỄN CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ KHI PHÁP XÂM LƯỢC

Thực dân Pháp khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam để kinh doanh lấy lợi, chủ nghĩa tư bản đã phát sinh. Chúng ra sức bóc lột nhân dân Việt Nam, coi đó là nguồn nhân công rẻ mạt để phục vụ cho quá trình khai thác thuộc địa của chúng. Trong vô vàn hình thức bóc lột, phải kể đến thủ đoạn bóc lột nhân dân ta bằng cách đánh thuế nặng (thuế ruộng đất, thuế thân, thuế rượu, thuế muối, thuế thuốc phiện và hàng trăm thứ thuế khác…). Chính điều đó làm cho nhân dân ta càng khốn đốn, mâu thuẫn giữan hân dân ta và thực dân Pháp ngày càng quyết liệt. Sự bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho tình hình xã hội Việt Nam có sự phân hoá sâu sắc; trong đó giai cấp nông dân chiếm trên 90% vừa bị phong kiến, lại vừa bị thực dân bóc lột nặng nề bằng cả thủ đoạn sưu cao, thuế nặng, tô tức, phu phen, tạp dịch… giai cấp công nhân ra đời sớm nhưng cũng bị Pháp đàn áp. Giai cấp tư sản bị Pháp chèn ép đến cùng, không thể nào ngóc đầu lên được. Thực trạng Việt Nam lúc này vô cùng khốn đốn. Trong xã hội Việt Nam có hai mâu thuẫn cơ bản cần được giải quyết.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement