Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yeurauxanh
#676341 Download Đề cương ôn tập Lịch sử văn minh thế giới miễn phí
Đề cương ôn tập : LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
Câu 1: Cơ sở hình thành và thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập?
Câu 2: Quá trình hình thành đạo Hồi , Ảnh hưởng của Việt Nam?
Câu 3: Những thành tựu cơ bản của văn minh Ấn Độ thời cổ trung đại ?
Câu 4: Sự hình thành và phát triển của đạo Phật thời cổ trung đại, phân tích ảnh hưởng tích cực của Đạo phật đối với xã hội Việt Nam hiện nay ?
Câu 5: Điều kiện hình thành những thành tựu cơ bản của văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại?
Câu 6: Những thành tựu của văn minh TQ thời cổ trung đại và chứng minh ảnh hưởng của những thành tựu đó đối với sự phát triển văn minh thế giới?
Câu 7: Bốn phát minh lớn về KHKT của Trung Quốc thời cổ trung đại và ý nghĩa của nó ?
Câu 8: Quá trình hình thành tư tưởng nho giáo và phân tích những đặc điểm chính của tư tưởng này. Nêu ảnh hưởng của nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay ?
Câu 9: Điều kiện hình thành nền văn minh khu vực Đông nam Á và những thành tựu cơ bản của nền văn minh đó, Việt Nam đã có những đóng góp gì cho nền văn minh khu vực?
Câu 10: Điều kiện hình thành nền văn minh Hy Lạp – La Mã và những thành tựu cơ bản của nền văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại ?
Câu 11: Sự ra đời và phát triển của đạo Ky tô thời cổ trung đại ở châu Âu ?
Câu 12: Hoàn cảnh ra đời nền Văn Hóa Tây Âu ? Những thành tựu nổi bật của nền văn minh Tây Âu thời phục hưng ? Nội dung tư tưởng Văn Hóa Tây Âu ?
Câu 13: Kết quả và ảnh hưởng của công cuộc phát kiến địa lý đối với sự phát triển của văn minh nhân loại ?
Câu 14: Hoàn cảnh ra đời và ảnh hưởng của phong trào văn hóa phục hưng ?
Câu 15: Quá trình cải cách tôn giáo và sự hình thành của đạo tin Lành ở Tây Âu thời trung đại ?
Câu 16: Quá trình hình thành và đặc điểm của chế độ phong kiến Tây Âu, phân tích, so sánh những đặc điểm chủ yếu của chế độ phong kiến Phương Đông – Phương Tây?
Câu 17: Cách mạng công nghiệp và những thành tựu cơ bản của cuộc cách mạng đó?
Câu 18: Nguồn gốc của cuộc cách mạng KHKT lần 2 (Cách mạng công nghệ) ? Những thành tựu cơ bản của văn minh thế giới nửa thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI ?
Câu 19: Điều kiện hình thành những thành tựu cơ bản của nền văn minh công nghiệp, Nền văn minh công nghiệp đã có đóng góp gì cho sự phát triển chung của nhân loại và công cuộc CNH – HĐH ở Việt Nam hiện nay ?
Câu 20: Kể tên nền văn minh trên thế giới mà A/c yêu thích, cơ sở hình thành của nền văn minh tiêu biểu ?
Câu 21: Thế nào là cách mạng công nghiệp, những thành tựu của KHCN nửa sau thế kỷ XX có tác động thế nào đến quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở việt Nam hiện nay. ?
Câu 22: Thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp? Những thành tựu khoa học nửa sau thế kỷ 20 có tác động thế nào đối với quá trình Công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở VN hiện nay ?
Câu 23: Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19) ? Thành tựu của Cách mạng công nghiệp ? Những hệ quả của Cách mạng công nghiệp, Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (1871-1914) ? Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai ?
Câu 24: Lịch sử văn minh thế giới có mấy con đường?
Câu 25 : Văn minh nhân tạo, Văn Minh công nghiệp?
Câu 26: Đặc điểm của Văn Minh Hiện đại là gì?
Câu 27: Những điều kiện của văn minh Nhật Bản?
Câu 28: Vai trò của các cuộc CMTS đối với sự ra đời của văn minh hiện đại?
Câu 29: Suy nghĩ về xu hướng hội nhập các nền văn minh trên Thế Giới ?
Câu 30: Văn minh phương Đông cổ trung đại gồm những quốc gia nào?
Câu 31: Đặc điểm về tự nhiên - kinh tế - chính trị của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?
Câu 32: Tại sao nhà nước ở khu vực Đông Nam Á xuất hiện muộn?
Câu 33: Phân tích sự khác nhau giữa nghệ thuật Hy Lạp – Lã Mã với Ấn Độ và Trung Quốc?
Câu 34: Vì sao gọi chế độ chính trị Hy lạp La Mã là dân chủ cộng hoà?
Câu 35: Cải cách tôn giáo ở Châu âu thời trung cổ có ý nghĩa gì với văn minh châu âu hiện đại?
Câu 36: Đặc điểm tiêu biểu văn minh của từng nước trong thời Cổ - Trung đại của phương Đông?
Câu 37: Khái niệm lịch sử?
Câu 38: Khái niệm văn hóa – văn minh?
Câu 39: Khái niệm Phương Đông – Phương Tây?
Câu 40: Cơ sở hình thành văn minh Phương Đông cổ đại?
Câu 41: Cơ sở hình thành văn minh Phương Tây cổ đại?
Câu 42: Thành tựu chữ viết và Khoa học tự nhiên của Ai Cập?
Câu 43: Thành tựu văn học (bộ kinh của tôn giáo) và tôn giáo của Ấn Độ?
Câu 44: Chữ viết của Trung Quốc?
Câu 45: Tư tưởng trùng phái pháp gia (trị nước) đường lối xây dựng đất nước?
Câu 46: Thành tựu chữ viết và thần thoại của Hy Lạp?
Câu 47: Thành tựu khoa học tự nhiên của La Mã?
Câu 48: Tôn giáo của La Mã?
Câu 49: Sự ra đời các thành thị?
Câu 50: Sự ra đời của các trường Đại học?
Câu 51: Nội dung chủ yếu của phong trào văn hóa phục hưng (nhân văn)?
Câu 52: Các phong trào phát kiến địa lý?
Câu 57: Ảnh hưởng văn minh ấn độ và trung quốc đến văn minh đông nam á ?
Câu 58: Nêu và phân tích những đặc trưng cơ bản của khu vực văn hóa, văn minh Đông Nam Á ?
Câu 59: Trình bày sự ra đời, phát triển và ý nghĩa của thành thị trung đại đối với sự phát triển của văn minh Tây Âu trung đại ?
Câu 60: Phát kiến địa lí: Nguyên nhân, hệ quả. Các cuộc phát kiến địa lí lớn thế kỉ XIV-XV ?
Câu 61: Phong trào văn hoá Phục Hưng: nguyên nhân, thành tựu cụ thể trong các lĩnh vực, ý nghĩa của phong trào đối với sự phát triển văn minh thế giới ?
Câu 62: Trình bày những tiến bộ trong lĩnh vực KHKT trên thế giới thế kỉ XVIII-XIX? Ý nghĩa của các thành tựu đối với nền văn minh thế giới?
Câu 63: Cuộc Cách Mạng Khoa Học-Kĩ Thuật lần thứ hai (những năm 40 của thế kỉ XX) ?
Câu 64: Trình bày các thành tựu văn minh cụ thể ở các nền Văn Minh cổ trung đại ?
( Ai Cập cổ trung đại Đông Nam Á, Trung quốc cổ trung đại, Vạn Lý Trường Thành, Tử cấm thành)
Câu 65: Giải thích những điều kiện xuất hiện, phát triển và nguyên nhân lụi tàn của các nền văn minh. Cho ví dụ?
Câu 66: Trung Quốc có những trường phái tư tưởng gì? Chúng còn có ý nghĩ như thế nào cho ngày hôm nay?
Câu 67: Ảnh hưởng của những phát minh kỹ thuật của Trung Quốc với Châu Âu thời Trung cổ như thế nào?
Câu 68: Giải thích vì sao Ai Cập lại được coi là nền văn minh sớm nhất nhân loại?
Câu 69: Vì sao lại nói đặc trưng của văn minh ấn độ là tôn giáo?
Câu 70: Những thành tựu đặc sắc của nền văn minh lưỡng hà là gì?
Câu 71: Những thành tựu của văn hóa phương Tây cổ trung đại và ảnh hưởng đối với nền văn hóa ?
Câu 72: Suy nghĩ về xu hướng hội nhập các nền văn minh trên Thế Giới.
Câu 73: So sánh nhà nước phương đông và phương tây cổ đại ?
Câu 74: Tại sao văn minh phương tây cổ đại phát triển hơn phương đông?
Câu 75: Cổ đại phương đông và phương tây, nền văn minh nào tiến bộ hơn ?
Câu 76: "Tư tưởng chủ đạo của phong trào văn hóa phục hưng là chủ nghĩa nhân văn. Đó là hệ tư tưởng luôn coi trọng con người". Hãy cm câu nói trên?
Câu 77: Những thành tựu trong lĩnh vữc KHTN của VM Ai Cập
Câu 78: Những tiền đề dẫn đến sự ra đời của đạo Phật ở Ấn Độ cổ đại , các yếu tố về Giáo lý cơ bản , Quá trình truyền bá đạo Phật ?
Câu 79: Chữ viết trong nền Văn minh Trung Hoa?
Câu 80: Những thành tựu tiêu biểu trong lĩnh vực KHTN của nền văn minh Hi lạp cổ đại ?
Câu 81: Đạo Kito ở La Mã cổ đại ?
Câu 82: Điều kiện hình thành, phát triển và những thành tựu chính của nền văn minh Ai Cập?
Câu 83: Nguyên nhân, điều kiện, tóm tắt những phát kiến địa lý cuối TK15, đầu TK16 và hệ quả của nó?
Câu 84: Cuộc cách mạng công nghiệp TK18-19 và hệ quả của nó ?
Câu 85: Cuộc cách mạng KHKT TK20 và hệ quả của nó?
Câu 86: Hãy trình bày 3 đóng góp lớn của nền văn minh Phương đông trong tiến trình lịch sử loài người ?
Câu 87: So Sánh Giữa Triết Học Phương Đông Và Triết Học Phương Tây?
Câu 88: Các quốc gia cổ đại phương Đông nằm ở đâu, có những thuận lợi gì? Bên cạnh những thuận lợi thì có gì khó khăn? Muốn khắc phục khó khăn cư dân phương Đông đã phải làm gì?
Câu 89: Nền kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Đông?
Câu 90: Nguồn gốc và vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông?
Câu 91: Nguồn gốc của quí tộc?
Câu 92: Nguồn gốc của nô lệ? Nô lệ có vai trò gì?
Câu 93: Nhà nước phương Đông hình thành như thế nào? Thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại? Thế nào là vua chuyên chế? Vua dựa vào đâu để trở thành chuyên chế?
Câu 94: Cách tính lịch của cư dân phương Đông? Tại sao hai ngành lịch và thiên văn lại ra đời sớm nhất ở phương Đông?
Câu 95: Vì sao chữ viết ra đời? Tác dụng của chữ viết?
Câu 96: Nguyên nhân ra đời của toán học? Những thành tựu của toán học phương Đông và tác dụng của nó?
Câu 97: Hãy giới thiệu những công trình kiến trúc cổ đại phương Đông? Những công trình nào còn tồn tại đến ngày nay?
Câu 98: Chứng minh nền văn minh phương đông có những đóng góp quan trọng, là chiếc nôi của văn minh nhân loại?
Câu 99: Sự hình thành Nhà nước ở các quốc gia phương Đông ?
Câu 100: Tại sao Nền văn hóa Phương Đông đi trước về sau ?
Câu 101: Bằng hiểu biết về văn minh Ấn Độ và văn minh Hy Lạp - La Mã hãy so sánh sử thi Mahabharata và Ramayana với 2 bộ sử thi Iliat và Ôdixe?
Câu 102: Nêu thành tựu trên lĩnh vực văn học của văn minh Trung Quốc, Hãy cho biết nó ảnh hưởng như thế nào đến văn học Việt Nam thời trung đại?
Câu 103: Nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông?
Câu 104: Đặc điểm của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?
Câu 105: Những nhà nước đầu tiên xuất hiện vào thời gian nào?
Câu 106: Những công trình kiến trúc nổi tiếng của phương Đông cổ đại là gì?
Câu 107: Luật Ha- mu- la- ri là của nước nào ?
Câu 108: Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông là nhà nước như thế nào ?
Câu 109: Trình bày thành tựu KHTN của Ai cập (Toán học, Y Học, Thiên Văn Học) ?
Câu 110: Trình bày thành tựu chữ viết ở Ai Cập . Quá trình khám phá lại chữ viết Ai Cập ?
Câu 111: Trình bày thành tựu chữ viết Ấn Độ?
Câu 112: Trình bày nguyên nhân ra đời đạo Phật ở Ấn Độ ?
Câu 113: Trình bày quá trình truyền bá đạo phật ở Ấn Độ?
Câu 114 : Trình bày thành tựu chữ viết Trung Quốc ?
Câu 115 : Trình bày thành tựu KHTN (Toán học, Thiên văn học, Y học) và kỹ thuật của TQ thời Cổ trung đại (Giấy, in, la bàn, thuốc nổ)?
Câu 116 : Trình bày bối cảnh lịch sử hình thành của tư tưởng thới Xuân – Thu chiến quốc?
Câu 117 : Trình bày nội dung tư tưởng phái pháp gia?
Câu 118 : Trình bày thành tựu văn hóa Hy Lạp (Thơ ca, sử thi, kịch)?
Câu 119 : Trình bày thành tựu KHTN của Hy Lạp?
Câu 120 : Trình bày thành tựu triết học của Hy Lạp?
Câu 121 : Nguyên nhân hình thành đạo Kitô và quá trình truyền bá đạo Kitô?
Câu 122: Những nguyên nhân và điều kiện tình hình nhà nước thời kỳ cổ đại. Quá trình hình thành nhà nước Phương Đông cổ đại?
Câu 123: Quyền chuyên chế của nhà vua được thể hiện như thế nào ở các quốc gia cổ đại phương Đông?(Chế độ chuyên chế...)?
Câu 124 : Cư dân phương Đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì về mặt văn hoá cho nhân loại?( Văn hoá cổ đại phương Đông?)
Câu 125 : Tổ chức bộ máy nhà nước của 1 số nhà nước thời cổ đại Pháp, Aten, La Mã, Trung Quốc. So Sánh những điểm khác nhau vô sản của những tổ chức bộ máy nhà nước đó ?
Câu 126 : Những hình thức chính thể nhà nước ở Phương Tây và Phương Đông cổ đại. Cơ sở phát sinh những hình thức chính thể nhà nước đó?
Câu 127 : Nội dung của Luật Hamurabi thể hiện những đặc điểm : bảo vệ quyền của giai cấp thống trị và hình sự hóa các quy phạm pháp luật?
Câu 128 : Trình bày nội dung của bộ luật Hammurabi và so sánh nó với bộ luật 12 bảng của Lamã cổ đại. Vì sao nói đây là bộ luật hoàn thiện nhất thế giới cổ đại) ?
Câu 129 : Nhà nước phong kiến Tây Âu thời kỳ phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu?
Câu 130 : Tổ chức bộ máy Nhà nước phong kiến Trung quốc ở các triều đại đến nhân dân theo hình thức chính thể quân chủ chuyên chế và mang tính chất TW lập quốc cao độ?
Câu 131: Tổ chức bộ máy Nhà nước Tư sản Anh- Mỹ thời cận đại. So Sánh nguyên thủ quốc gia của nhà nước đó. Giải thích sự khác nhau cơ bản giữa nguyên thủ quốc gia và Nghị viện của 2 nhà nước đó?
Câu 132: Tổ chức bộ máy Nhà nước Tư sản Anh- Mỹ thời cận đại. So Sánh nguyên thủ quốc gia của nhà nước đó. Giải thích sự khác nhau cơ bản giữa nguyên thủ quốc gia và Nghị viện của 2 nhà nước đó?
Câu 133: Những nguyên nhân và hạn chế về một ….của Luật Hiến pháp tư sản thời cận đại?
Câu 134 : Xã hội phương đông bao gồm tầng lớp nào? Đông đảo nhất là tầng lớp nào? Có nhiều của cải và quyền thế là tầng lớp nào?
Câu 135 : Sơ đồ nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông?
Câu 136: Xã hội cổ đại Phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?
Câu 137 : Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ?
Câu 138 : Cuộc sống của Người tinh khôn khác với Người tối cổ như thế nào?
Câu 139 : Cơ sở hình thành văn minh Phương Đông?
Câu 140 : Chữ viết và khoa học tự nhiên của Ai Cập?
Câu 141 : Nguyên nhân và bối cảnh ra đời của đạo Phật? Quá trình truyền bá đạo Phật ở Ấn Độ?
Câu 142: Khoa học tự nhiên - Hy Lạp?
Câu 143 : Lịch sử về giấy?
Câu 144 : Ấn Độ: Tôn giáo (Phật giáo)?
Câu 145 : Chữ viết văn minh Trung hoa?


LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
Câu 1 : Cơ sở hình thành và thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập ?
1. Cơ sở hình thành:
Ai Cập nằm ở Đông Bắc Châu Phi, hạ lưu sông Nin. Sông Nin là một con sông dài nhất thế giới, khoảng 6500 km chảy từ Trung Phi lên Bắc Phi. Hàng năm, tới mùa mưa nước sông Nin cuồn cuộn đỏ phù sa bồi đắp cho những cánh đồng ở hạ lưu sông Nin. Đất đai màu mỡ, cây cỏ tốt tươi, các loài động thực vật phong phú, nên ngay từ thời nguyên thuỷ con người đã tập trung sinh sống ở đây đông hơn các khu vực xung quanh.
Tới cách ngày nay khoảng 6000 năm, con người ở đây đã biết sử dụng những công cụ, vũ khí bằng đồng. Công cụ bằng đồng giúp con người ở đây chuyển sang sống chủ yếu nhờ nghề nông, thoát khỏi cuộc sống săn bắn, hái lượm và sớm bước vào xã hội văn minh. Chính vì vậy mà cách đây hơn 2000 năm trước, một nhà sử học Hy Lạp là Hêrôđôt tới thăm Ai Cập đã có một nhận xét rất hay là “ Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin”.
Về mặt dân cư, những cư dân cổ nhất ở lưu vực sông Nin là những thổ dân Châu Phi hình thành trên cơ sở hỗn hợp nhiều bộ lạc. Sau này, một số bộ tộc Hamit (Hamites) từ Tây Á xâm nhập hạ lưu sông Nin. Trải qua một quá trình hỗn hợp lâu dài giữa người Hamit và thổ dân Châu Phi đã hình thành ra những tộc người Ai Cập cổ đại.
Các thời kì lịch sử chính của Ai Cập cổ đại : Lịch sử Ai Cập cổ đại có thể chia ra làm 5 thời kì chính sau :
• Thời kì TảoVương quốc ( khoảng 3200 - 3000 năm TCN )
• Thời kì Cổ Vương quốc ( khoảng 3000 - 2200 năm TCN )
• Thời kì Trung Vương quốc ( khoảng 2200 - 1570 năm TCN )
• Thời kì Tân Vương quốc ( khoảng 1570 - 1100 năm TCN )
• Thời kì Hậu Vương quốc ( khoảng 1100 - 31 năm TCN )
2. Thành tựu cơ bản:
a) Chữ viết: Khoảng hơn 3000 nămTCN, người Ai Cập cổ đại đã sáng tạo ra chữ tượng hình . Muốn chỉ một vật gì thì họ vẽ những nét tiêu biểu của sự vật đó. Để diễn tả những khái niệm trừu tượng thì họ mượn ý. Thí dụ để diễn tả trạng thái khát thì họ vẽ ba làn sóng nước và cái đầu bò đang cúi xuống; để nói lên sự công bằng thì họ vẽ lông chim đà điểu ( vì lông đà điểu hầu như dài bằng nhau ).
Từ chữ tượng hình, sau này người Ai Cập cổ đại đã hình thành ra hệ thống 24 chữ cái. Vào thiên niên kỉ II TCN, người Híchxốt đã học cách viết của người Ai Cậpđể ghi lại các ngôn ngữ của mình. Về sau này, loại chữ viết ấy lại ít nhiều ảnh hưởng tới người Phênixi và người Phênixi đã sáng tạo ra vần chữ cái A , B ...Những chữ tượng hình của người Ai Cập được khắc trên đá, viết trên da, nhưng nhiều nhất là được viết trên vỏ cây sậy papyrus. Đây là một loại “giấy” cổ xưa nhất, do vậy ngôn ngữ nhiều nước trên thế giới, giấy được gọi là papes, papier ...Năm 1822, một nhà ngôn ngữ học người Pháp là Sampôliông ( Champollion ) đã tìm cách đọc được thứ chữ này.
b) Về văn học: những tác phẩm tiêu biểu còn lại như Truyện hai anh em, Nói Thật và Nói Láo, Đối thoại của một người thất vọng với linh hồn của mình , Người nông phu biết nói những điều hay ...
c) Tôn giáo : Người Ai Cập cổ đại theo đa thần giáo, họ thờ rất nhiều thần. Ban đầu, mỗi vùng thờ mỗi vị thần riêng của mình, chủ yếu là những vị thần tự nhiên. Đến thời kì thống nhất quốc gia, bên cạnh những vị thần riêng của mỗi địa phương còn có các vị thần chung như thần Mặt trời ( Ra ), thần sông Nin (Osiris ).
Người Ai Cập cổ tin rằng con người có hai phần : hồn và xác. Khi con người chết đi, linh hồn thoát ra ngoài nhưng có thể một lúc nào đó lại tìm về nơi xác ( Họ tin rằng như khi bị ngất , hồn thoát ra ngoài tạm thời ). Vì vậy những người giàu có tìm mọi cách để giữ gìn thể xác. Kĩ thuật ướp xác vì vậy cũng rất phát triển.
d) Kiến trúc điêu khắc : Người Ai Cập cổ đại đã xây dựng rất nhiều đền đài, cung điện, nhưng nổi bật nhất phải kể đến là các kim tự tháp hùng vĩ, vĩnh cửu. Người thiết kế ra Kim tự tháp đầu tiên để làm nơi yên nghỉ cho các pharaon là Imhotép. Người ta đã phát hiện ra khoảng 70 Kim tự tháp lớn nhỏ khác nhau trong đó có 3 Kim tự tháp nổi tiếng nằm ở gần thủ đô Cairo. Lớn nhất là Kim tự tháp Kêôp ( Kheops ) cao tới 146m, đáy hinh vuông , mỗi cạnh tới 230m. Đã mấy ngàn năm qua các Kim tự tháp vẫn sừng sững với thời gian. Vì vậy người Ai Cập có câu “ Tất cả mọi vật đều sợ thời gian, nhưng riêng thời gian phải nghiêng mình trước Kim tự tháp”. Ngoài việc xây dựng các lăng mộ, người Ai Cập cổ còn để lại ấn tượng cho đời sau qua các công trình điêu khắc. Đặc biệt nhất là tượng Nhân Sư (Sphinx ) hùng vĩ ở gần Kim tự tháp Khephren. Bức tượng mình sư tử với gương mặt Khephren cao hơn 20m này có lẽ muốn thể hiện Khephren là chúa tể với trí khôn của con người và sức mạnh của sư tử.
e) Khoa học tự nhiên :
Về thiên văn: người Ai Cập cổ đã vẽ được bản đồ sao, họ đã xác định 12 cung hoàng đạo và sao Thuỷ,Kim, Hoả, Mộc, Thổ. Người Ai Cập cổ làm ra lịch dựa vào sự quan sát sao Lang ( Sirius ). Một năm của họ có 365 ngày, đó là khoảng cách giữa hai lần họ thấy sao Lang xuất hiện đúng đường chân trời. Họ chia một năm làm 3 mùa, mỗi mùa có 4 tháng, mỗi tháng có 30 ngày. Năm ngày còn lại được xếp vào cuối năm làm ngày lễ. Để chia thời gian trong ngày, họ đã chế ra đồng hồ mặt trời và đồng hồ nước.
Về toán học: do yêu cầu làm thuỷ lợi và xây dựng nên kiến thức toán học của người Ai Cập cổ cũng sớm được chú ý phát triển. Họ dùng hệ đếm cơ số 10. Họ rất thành thạo các phép tính cộng trừ, còn khi cần nhân và chia thì thực hiện bằng cách cộng trừ nhiều lần. Về hình học, họ đã tính được diện tích của các hình hình học đơn giản; đã biết trong một tam giác vuông thì bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Pi của họ tính = 3,14 .
Về Y học: người Ai Cập cổ đã chia ra các chuyên khoa như khoa nội, ngoại , mắt, răng, dạ dày ... Họ đã biết giải phẫu và chữa bệnh bằng thảo mộc.
Câu 2: Quá trình hình thành đạo Hồi , Ảnh hưởng của Việt Nam?
a) Quá trình hình thành Đạo Hồi
Hồi giáo là một tôn giáo lớn được sang lập vào thời trung đại và nhanh chóng trở thành niềm phấn khích của các đại đế chế. Điểm khởi đầu là tại bán đảo Arập mà người sáng lập ra là Muhammad
Theo truyền thuyết vào năm 610 Muhammad nhìn thấy một thiên sứ và nói với ông rằng phải vâng theo vị thần linh duy nhất là Đấng Allah “Đấng dạy cho con người những điều chưa biết”. Từ đó ông đã nhận ra sứ mệnh của mình là truyền giảng tư tưởng đơn thuần. Sự ra đời của Hồi giáo đã làm giảm sút sự ảnh hưởng của các thương gia giàu có nhờ quyền bán ảnh tượng (Ảnh tượng các vị thần trong đền thánh mécca) mà người dân đang tôn sung, vì thế đã xó những âm mưu hãm hại Muhammad, biết được điều đó Muhammad đã phải lánh khỏi Mecca năm 622. Tuy nhiên chính nhờ chuyến đi này mà giáo thuyết của ông đã tỏa rạng và đánh dấu cho sự mở đầu cả Hồi giáo, Tín đồ Hồi giáo đã lấy năm 622 là năm thứ nhất của lịch Hồi giáo
Cuộc lánh nạn của Muhammad đã trở thành huyền thoại, ông thu phục tín đò trên đường lánh nạn, chỉ trong vòng 10 năm từ người trốn tránh kẻ thù nghịch Muhammad trở thành lành tụ tôn giáo có nhiều tín đồ.
b) Ảnh hưởng của Đạo Hồi tới Việt Nam
+ ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ HẬU ĐẾN TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI CHĂM THEO ĐẠO HỒI TẠI VIỆT NAM
Tìm hiểu về trang phục Đạo Hồi ở khu vực Trung Đông, mới thấy là hầu hết phụ nữ theo đạo Hồi ở đây ăn mặc rất kín đáo, thậm chỉ chỉ để lộ 2 mắt, hay có trang phục che đầu vẫn lộ mặt nhưng các phần khác thì vẫn rất kín .Với những người theo Đạo Hồi, phụ nữ che mặt để bảo vệ danh dự uy tín cho người chồng và cho gia đình. Để được đàn ông coi trọng và bảo vệ thì phải không cho mọi người thấy mặt của mình ở nơi công cộng. Phụ nữ muslimate (phụ nữ Muslim có đức tin) khi đến tuổi trưởng thành thì bắt buộc họ phải dùng khăn che phủ toàn đầu tóc (gồm cả hai lỗ tai phũ xuống cần cổ trước và sau, và bộ ngực) mỗi khi ra đường hay đối diện với những người nam nào có thể cưới họ làm vợ được...”

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By khanhduyyyyy
#904671 ai siêu về cái này giup toi những cau này với
câu hỏi trắc nghiệm lịch sử văn minh thế giới
1. Theo định nghĩa về văn minh, điểm nào sau đây của văn minh khác biệt so với văn hóa?
a. Văn minh chỉ giá trị kỹ thuật, giá trị tinh thần
b. Văn minh chỉ giá trị vật chất và tinh thần ở trình độ cao
c. Văn minh chỉ thái độ hành xử văn minh lịch sự
d. Văn minh chỉ sự thụ hưởng giá trị tinh thần ở trình độ cao

2. Mục đích xây dựng Kim tự tháp của người Maya là:
a. Làm lăng mộ
b. Làm công trình quân sự
c. Làm nơi ở cho hoàng tộc
d. Làm nơi tiến hành các nghi lễ tế thần.

3. Trong cuộc đời của mình, các Pharaoh tiến hành xây Kim tự tháp từ khi nào ?
a. Khi họ sinh ra
b. Khi họ lập gia đình
c. Khi họ lên ngôi
d. Sau khi họ chết, người con kế vị xây cho.

4. Bốn trung tâm văn minh lớn của phương Đông là:
a. Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á
b. Trung Quốc, Lưỡng Hà, Nhật Bản, Ai Cập
c. Trung Quốc, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Ai Cập
d. Nhật Bản, Lưỡng Hà, Đông Nam Á, Ấn Độ

5. Văn minh Lưỡng Hà nằm ở khu vực nào dưới đây ?
a. Viễn Đông
b. Trung Đông
c. Nam Á
d. Trung Á

6. “Ai Cập là tặng phẩm của dòng sông Nile” là nhận định của nhà sử học nào?
a. Ciceron
b. Strabon
c. Herodotus
d. Thucyditus

7. Chữ viết của người Ai Cập cổ đại còn được lưu lại nhiều nhất trong các văn bản thuộc lĩnh vực:
a. Pháp luật
b. xây dựng
c. Tôn giáo
d. Hành chính

8. Những Vương triều nào của các Pharaon được mệnh danh là “thời kỳ Kim tự tháp
a. Vương triều II, III
b. Vương triều III, IV
c. Vương triều I,II
d. Vương triều IV, V

9. Người có công đâu tiên giải mã chữ viết của người Ai Cập cổ đại là ai? Nước nào?
a. Gerapolon, Ai Cập
b. Rawlinson, Anh
c. Champollion, Pháp
d. Nhibur, Đan Mạch

10. Trong số các nhận định sau, nhận định nào đúng nhất đối với khái niệm văn minh ?
a. Dân tộc nào cũng có văn minh
b. Văn minh là khái niệm thuộc về phương Tây
c. Văn minh là dấu hiệu để phân biệt quốc gia này với quốc gia khác
d. Văn minh là lát cắt đồng đại của lịch sử

11. Nền văn minh nào sau đây sử dụng văn tự “thắt nút (quipus)”?
a. Aztec
b. Inca
c. Maya
d. Tất cả sai.

12. Chữ viết Ai Cập cổ đại buổi ban đầu là dạng chữ:
a. Tượng thanh
b. Tượng hình
c. Biểu ý
d. Ghi âm

13. Văn minh Arab xuất hiện vào thời kỳ:
a. Cổ đại
b. Trung đại
c. Cận đại
d. Hiện đại

14. Đế chế Byzantium còn được gọi là:
a. Đế quốc Đông La Mã
b. Đế quốc La Mã thần thánh
c. Đế chế La Mã phương Tây
d. Cả 3 câu đều đúng

15. Công trình nào sau đây không được xây dựng để tặng vợ?
a. Đền Loro Gionggrang
b. Đền Taj Mahan
c. Vườn treo Babilon
d. Cung A Phòng

16. Trong buổi đầu ra đời, tư tưởng của Phật giáo là:
a. Vô thần
b. Đa thần giáo
c. Duy tâm chủ quan
d. Duy tâm khách quan

17. Quốc gia cổ đại nào đã có công tính lịch chính xác như ngày nay (một năm có 365 ngày và ¼ ngày)
a. Lưỡng Hà
b. Maya
c. Trung Quốc
d. Inca

18. Nhân công xây dựng Vạn lý trường thành chủ yếu là:
a. Nông dân và binh lính
b. Tù nhân và nông dân
c. Tù nhân và binh lính
d. Binh lính và quân chư hầu

19. Kim tự tháp của người Maya được xây dựng ở khu vực:
a. Bắc Mỹ
b. Trung Mỹ
c. Biển Caribe
d. Nam Mỹ

20. Bộ luật Hammurabi nổi tiếng là của quốc gia cổ đại nào?
a. Lưỡng Hà
b. Cổ Babilon
c. Assyria
d. Tân Babilon

21. Trong số các quốc gia cổ đại sau, quốc gia nào có công phát minh ra chữ số không ?
a. Ấn Độ
b. La Mã
c. Ai cập
d. Lưỡng Hà

22. Quy mô Vạn Lý trường thành được hoàn thành ở triều đại nào ?
a. Tần
b. Hán
c. Minh
d. Thanh

23. Nhận định nào sau đây đúng nhất đối với khái niệm văn minh
a. Văn minh là nét riêng thuộc về một khu vực
b. Văn minh là nét riêng thuộc về một quốc gia
c. Văn minh có tính siêu dân tộc
d. Văn minh là nét riêng thuộc về một giai cấp

24. Hệ thống số của người Maya được xây dựng theo hệ số nào ?
a. 20
b. 12
c. 10
d. 60

25. Loro Gionggrang ở Indonesia là công trình kiến trúc:
a. Phật giáo
b. Thiên chúa giáo
c. Hồi giáo
d. Hindu giáo

26. Lính tháp canh cảnh giới tại Vạn lý trường thành thời phong kiến có thời gian phục vụ là:
a. 1 năm
b. Hết đời người
c. 5 năm
d. Hết thời gian nghĩa vụ

27. Stupa Sanchi là bảo tháp có kiến trúc:
a. Hình trụ đứng
b. Hình tháp nhiều tầng
c. Hình bát úp
d. Hình kim tự tháp

28. Phù điêu của công trình Borobudua ở Indonesia tả cảnh
a. Trong sử thi Ramayana
b. Thế giới nhà Phật
c. Chiến tranh giữa các tiểu quốc
d. Truyền thuyết “khuấy động biển sữa”

29. Theo quan niệm của Hindu giáo, Liga là biểu tượng của:
Không của thần nào
Thần Brahma
Thần Siva
Thần Vishnu

30. Triều đại nào đã có công nối các Trường thành được xây dựng rời rạc thành Vạn lý trường thành liền một dải:
a. Yên
b. Tề
c. Tần
d. Thanh

31. Phong hỏa đài được xây dựng trên Vạn lý trường thành có chức năng chủ yếu là:
a. Kho lương thực
b. Nơi đồn trú của quân đội
c. Kho vũ khí
d. Điểm phát hiệu lệnh có kẻ địch

32. Quốc gia cô đại nào đã phát minh ra hệ đếm lục thập phân (60) ?
a. Ai Cập
b. Lưỡng Hà
c. Trung Quốc
d. Không quốc gia nào

33. Stupa là công trình Phật giáo dùng để:
a. Đặt thánh tích của đức Phật
b. Thờ tượng đức Phật
c. Hành lễ hàng ngày của các tín đồ
d. Làm nơi ở tu hành suốt đời của các tín đồ

34. Thông tin nào sau đây về đấu trường Colosseum là không chính xác
a. Là nơi diễn ra các trận quyết đấu giữa người với thú dữ
b. Nơi đây từng được Giáo hội Công giáo dùng làm nơi phong thánh
c. Được xây dựng trên mặt bằng hình tròn.
d. Được xây dựng vào thế kỷ đầu công nguyên

35. Tại sao chính quyền La Mã lại soạn bộ luật “Mười hai bảng”?
a. Vì các nhà quân sự yêu cầu
b. Vì giới công thương yêu cầu
c. Vì giới quý tộc yêu cầu
d. Vì giới bình dân yêu cầu

36. Đền thờ Hy Lạp cổ đại có đặc điểm khác biệt so với các công trình tôn giáo khác ở chỗ:
a. Câu a, b là đúng
b. Chỉ là nơi lui tới của giới chủ nô
c. Chỉ là nơi đặt tượng, không phải nơi hành lễ của các tín đồ
d. Kiến trúc đồ sộ

37. Luật “Mười hai bảng” của La Mã nhằm bảo vệ quyền lợi ai?
a. Bình dân
b. Chủ nô, giới quý tộc
c. Nông dân
d. Nô lệ

38. Điều nào sau đây là điểm nổi bật của văn minh La Mã hơn cả văn minh Hy Lạp
a. Sản sinh ra nhiều nhà khoa học
b. Có nhiều trường phái, trào lưu triết học và những triết gia nổi tiếng
c. Có nhiều công trình nhà tắm công cộng
d. Có nhiều thành tựu văn học và kịch nghệ

39. Thông tin nào sau đây về Thánh đường Thạch Vòm (Kubbat al-Sakhra) không chính xác.
a. Tòa nhà có kiến trúc hình bát giác
b. Xây dựng ở Mecca
c. Nét đặc biệt ở chỗ đây là nơi che giữ khối đá đen
d. Một trong bốn kỳ quan Hồi giáo

40. Công trình nào ở đô thị cổ Pagan được dát vàng hoàn toàn?
a. Sulamani
b. Gawdawpalin Pahto
c. Thatbyinnyu Pahto
d. Shwezigon Paya

41. Khi người Giecman tiêu diệt đế chế La Mã, nhiều công trình kiến trúc bị xâm hại nhưng đền Pantheon vẫn được bảo quản tốt. Tại sao?
a. Vì nó là phế tích không ai phát hiện ra
b. Vì các chiến binh Giecman chiếm làm nơi đóng quân
c. Vì các thủ lĩnh Giecman chiếm làm nơi đặt sở chỉ huy
d. Vì nó được chuyển thành nhà thờ Công giáo

42. Nhà tắm Caracalla ở Roma là công trình công cộng nổi tiếng bởi:
a. Chất liệu làm nên công trình
b. Nghệ thuật kiến trúc của công trình
c. Công năng sử dụng của công trình
d. Các tác phẩm nghệ thuật có trong công trình

43. Angkor Wat là công trình kiến trúc:
a. Đền thờ thần
b. Cung điện
c. Quân sự
d. Lăng mộ

43. Đền Angkor Wat là ngôi đền thờ vị thần nào?
a. Brahma
b. Vishnu
c. Indra
d. Shiva

44. Trong các trường đại học ở châu Âu thế kỷ XI thường có bốn khoa nhưng người học phải hoàn thành chương trình của khoa nào sau đây mới tiếp tục được học các khoa khác?
a. Thần học
b. Nghệ thuật
c. Luật
d. Y học

45. Tục thờ Thần - Vua và kiến trúc đền núi xuất hiện ở quốc gia nào?
a. Thái Lan
b. Campuchia
c. Lào
d. Indonesia

46. Nghệ thuật kiến trúc Gôtích khác nghệ thuật Rôman ở chỗ:
a. Là lối kiến trúc mái vòm bán nguyệt
b. Là lối kiến trúc nhỏ gọn
c. Được coi là nghệ thuật kiến trúc đồng quê
d. Là lối kiến trúc các gân cung giao nhau

47. Nghệ thuật kiến trúc Gôtích có nguồn gốc từ quốc gia nào
a. Tây Ban Nha
b. Anh
c. Pháp
d. Đức

48. Đế chế Đông La Mã tồn tại trong khoảng thời gian nào sau đây?
a. 395 – 1453
b. 330 – 1453
c. 476 – 1492
d. 476 – 1495

49. Nhận xét nào sau đây không đúng về Phong trào Văn hóa Phục hưng:
a. Đưa văn hóa thoát khỏi tôn giáo, thần học
b. Chống giáo hội, quý tộc phong kiến với những tư tưởng của nó
c. Tuyên truyền lối sống khổ hạnh, hạnh phúc sẽ đạt được nơi Thiên Đàng
d. Đề cao con người, coi con người là “vàng ngọc của vũ trụ”

50. Khải hoàn môn được cư dân nền văn minh nào dựng nên?
a. La Mã
b. Hy Lạp
c. Ai Cập
d. Lưỡng Hà

51. Điều nào sau đây không đúng khi nói về trường đại học ở châu Âu thế kỷ XI
a. Kinh phí do quốc gia cung cấp
b. Được tổ chức như những phường hội thợ thủ công
c. Người học được cổ vũ tinh thần hoài nghi và chất vấn khi học
d. Ra đời một cách tự phát

52. Vị vua nào ở Campuchia đã mở đầu cho thời kỳ Angkor ?
a. Jayavarman I
b. Jayavarman II
c. Jayvarman IV
d. Jayavarman VII

53. Tác giả vở bi kịch "Promethee bị xiềng" trong văn học Hy Lạp cổ đại là:
a. Eshchyle
b. Euripites
c. Aristopanes
d. Sophocles

54. Nhà nước Athen thống nhất chữ viết vào thời gian nào:
a. TK VIII TCN
b. TK VII TCN
c. TK III TCN
d. TK V TCN

55. Phần lớn biên giới phía Nam của Ai Cập cổ đại tiếp giáp với:
a. Địa Trung Hải
b. Hồng Hải
c. Cao nguyên Nubi
d. Kênh đào Suez

56. Người Ai cập cổ đại dùng hình vẽ con nòng nọc để chỉ con số.
a. 1000
b. 10.000
c. 100.000
d. 100

57. Thuộc tính cơ bản của khái niệm văn minh là
a. tiến bộ
b. giá trị.
c. bền vững
d. hiện đại

58. Các quốc gia cổ đại phương đông được hình thành trong khoảng thời gian nào?
a. khoảng thiên niên kỷ 5-2 TCN
b. khoảng thiên niên kỷ 5-3 TCN
c. khoảng thiên niên kỷ 4-2 TCN
d. khoảng thiên niên kỷ 4-3 TCN

59. Giai đoạn đỉnh cao của hội họa trong Phong trào văn hóa Phục hưng ở Tây Âu là
a. thế kỷ 14
b. thể kỷ 15
c. thể kỷ 16
d. thế kỷ 17

60. Thành Roma – cái nôi đầu tiên của Văn minh La Mã được hình thành.
a. Bên bờ sông Tibre
b. Trên bờ sông Po.
c. Trên đồng bằng Campanium.
d. Trên đồng bằng Britium.

61. Trong lịch sử văn minh La Mã, chữ Latin xuất hiện vào khoảng
a. Thế kỷ 8 TCN.
b. Thế kỷ 7 TCN.
c. Thế kỷ 6 TCN.
d. Thế kỷ 5 TCN.

62. Thời cổ đại, người Hy Lạp và La Mã đã đem các sản phẩm thủ công nghiệp bán ở đâu?
a. Các nước phương Đông.
b. Khắp thế giới
c. Trung Quốc và Ấn độ.
d. Khắp mọi miền Địa Trung Hải.

63. Thể chế dân chủ cổ đại phương Tây được thể hiện trên lãnh thổ Hy Lạp thời cổ đại, Thành bang Spart nằm ở đồng bằng.
a. Laconie.
b. Latium.
c. Attique
d. Peloponsese.

64. Cơ sở để viết tiếng Sancrit (chữ Phạn) trong nền văn minh Ấn Độ là
a. Chữ Pali.
b. Chữ Devanagari.
c. Chữ Kharothi.
d. Chữ Brathmi.

65. Đền Panthéon là kiệt tác kiến trúc của nền văn minh
a. La Mã.
b. Hy Lạp
c. Bizantine.
d. Tây Ban Nha.

66. Tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung – bộ truyện lịch sử xã hội đầu tiên của Trung Quốc được viết dưới thời.
a. Nhà Hán.
b. Nhà Đường.
c. Nhà Minh.
d. Nhà Thanh.

67. Người đầu tiên phát minh ra kỹ thuật làm giấy tờ từ vỏ cây, giẻ rách, lưới cũ… trong lịch sử văn minh Trung Quốc là
a. Tất Thăng.
b. Khuyết danh.
c. Thái Luân
d. Trương Hành

68. Thế kỷ vàng trong lịch sử Hy Lạp cổ đại là:
a. Thế kỷ 7 TCN.
b. Thế kỷ 6 TCN.
c. Thế kỷ 5 TCN.
d. Thế kỷ 4 TCN.
69. Người đặt nền móng cho ngành cơ học, ông là ai?
a. Euratosthene.
b. Ptoleme.
c. Archimede.
d. Pythagore.

70. Các quốc gia Pháp, Đức, Italia, Anh chính thức được hình thành trong:
a. Thế kỷ 7.
b. Thế kỷ 8.
c. Thế kỷ 9.
d. Thế kỷ 10.

71. Giai đoạn đỉnh cao của hội họa trong phong trào Văn hóa phục hưng ở Tây Âu là
a. Thế kỷ 14.
b. Thế kỷ 15.
c. Thế kỷ 16.
d. Thế kỷ 17.

72. Amerigo Vespucci – người khẳng định Châu Mỹ là một tân lục địa và tên ông được đặt tên cho Châu Mỹ là
a. Nhà hàng hải người Tây Ban Nha
b. Nhà hàng hải người Bồ đào Nha.
c. Nhà hang hải người Ý.
d. Nhà hàng hải người Anh.

73. Nền văn minh A rập hình thành trong khoảng thời gian nửa đầu của
a. Thế kỷ 5
b. Thế kỷ 6
c. Thế kỷ 7
d. Thế kỷ 8

74. “Văn hóa phục hưng” thời Caroligien – điểm sáng của văn hóa Tây Âu trong thời kỳ Đêm trường Trung cổ diễn ra trong thời gian từ khoảng.
a. Nửa cuối thế kỷ 6 đến đầu thế kỷ 7.
b. Nửa cuối thế kỷ 7 đến đầu thế kỷ 8.
c. Nửa cuối thế kỷ 9 đến đầu thế kỷ 9.
d. Nửa cuối thế kỷ 9 đến đầu thế kỷ 10.

75. Luật viễn - cận là phát minh của ai ?
a. Archimedes
b. Apollonios
c. Apollodor
d. Newton

76. Người đầu tiên tìm ra thuyết Địa tâm là:
a. Socrates
b. Platon
c. Aristotle
d. Ptolemee

77. Nơi sinh của Archimedes:
a. Illion
b. Sparte
c. Tyre
d. Syracuse

78. Nhà nước chiếm hữu nô lệ đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc ?
a. Nhà Hạ
b. Nhà Thương
c. Nhà Chu
d. Nhà Tần

79. Thần sông Nile - thần bảo trợ nông nghiệp ở Ai Cập cổ đại - có tên gọi là:
a. Seth
b. Osiris
c. Horus
d. Amon - Ra

80. Người đầu tiên đo được chiều cao của Kim Tự Tháp Cheops đúng bằng 146,6m (nay còn 138,8 m) là ai ?
a. Thales
b. Pythagore
c. Euclitus
d. Euratosthene

81. Engels gọi ....... là cha đỡ đầu của đạo Thiên Chúa
a. Marcus Aurelius
b. Seneque
c. Horatius
d. Cicero

82. Đạo luật hà khắc nhất Hy Lạp có tên là:
a. Luật Theseus
b. Luật 12 bảng
c. Luật Dracon
d. Luật Salic

83. Hai hoàng đế La Mã Constantinus và Licinius ký sắc lệnh Milano ngừng sát hại tín đồ đạo Thiên Chúa vào thời gian:
a. 305
b. 306
c. 311
d. 340

84. Thuật ngữ văn minh (civilisation) ban đầu có nghĩa là gì:
a. Phát quang rừng rậm
b. Khai hóa, làm thoát khỏi tình trạng nguyên thủy
c. Hai câu đều đúng
d. Hai câu đều sai

85. Hải đăng alexandria dc lấy theo tên của:
a. Thần
b. Vua
c. Thánh
d. Kỹ sư xây dựng công trình này

86. Người dân ở nền văn minh nào phát minh ra bê tông ?
a. Ai Cập
b. Lưỡng Hà
c. La Mã
d. Angkor

87. Phong, nhã, tụng có trong tác phẩm nào
a. Kinh Thi
b. Kinh Dịch
c. Kinh Xuân Thu
d. Kinh Phật

88. Nghĩa của từ "Islam" (Hồi giáo, Arab) là:
a. Nghe theo
b. Tuân theo
c. Làm theo
d. Đi theo

89. Nguồn cung cấp chủ yêu của nô lệ phương Đông là:
a. Nông dân
b. Thương nhân
c. Tù binh
d. Cả ba đều đúng

90. Văn minh đồng nghĩa với từ:
a. Văn hóa
b. Văn hiến
c. Văn vật
d. Không từ nào

91. Tóan học Ai Cập ra đời từ rất sớm và phát triển khá mạnh trong thời cổ đại, theo bạn nguồn gốc của nó là do đâu ?
a. Đo đạc ruộng đất nông nghiệp
b. Đo đạc mực nước lên xuống của sông Nile
c. Xây nhà ở
d. Buôn bán xung quanh

92. Văn minh Crete - Mycence bị hủy diệt vào thời gian nào:
a. TK 15 TCN
b. TK 14 TCN
c. TK 13 TCN
d. TK 12 TCN

93. Ai đã phát minh ra chữ Giáp cốt ở Trung Quốc cổ đại ?
a. Hoàng Đế
b. Thương Hiệt
c. Vũ Đinh
d. Lý Tư

94. Chữ viết Ấn Độ xuất hiện đầu tiên vào thời:
a. Mohenjo Daro - Harappa
b. Maurya
c. Gupta
d. Hồi giáo Delhi

95. Nhà y học nổi tiếng Hy Lạp cổ đại là ai ?
a. Heraclitus
b. Hippocrates
c. Ibn Sina
d. Avicenne

96. Ai là người giải mã thành công chữ cổ Hy Lạp loại B (1600 - 1200 năm trước đây; loại A chưa giải đươc) là
a. Ventris
b. Champollion
c. Vetruvius
d. Kuterois

97. Ở Trung Quốc cổ đại, người dân gọi Đồng hồ nước là:
a. Lâu hồ
b. Lậu hồ
c. Liêu hồ
d. Cả 3 câu đều sai

98. Thông tin nào sau đây không chính xác khi nói về tư tưởng của Nho giáo ?
a. Thuyết chính danh định mệnh
b. Tin trời, ma quỷ là có thật; coi trọng giáo dục
c. Tam cương, ngũ thường
d. Yêu thương con người

99. Cư dân La Mã thời kỳ trước khi thành lập nhà nước La Mã năm 753 TCN gồm những cư dân nào ?
a. người Ligures, người Etrusque
b. người Latinh, người La Mã
c. người Ligures, người La Mã
d. người Etrusque, người La Mã

100. Đường lối của pháp gia, Trung Quốc là:
a. chú trọng SX nông nghiệp, chiến đấu, coi trọng VH, giáo dục
b. chú trọng SX nông nghiệp, chiến đấu, không coi trọng VH, giáo dục
c. không chú trọng SX nông nghiệp, chiến đấu, coi trọng VH, giáo dục
d. Cả ba câu trên sai
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#904819
khanhduyyyyy đã viết:ai siêu về cái này giup toi những cau này với
câu hỏi trắc nghiệm lịch sử văn minh thế giớiCác câu hỏi hay quá, mà không biết có trong sách nào không, chứ không thì phải tìm tài liệu nước ngoài may ra mới có đáp án
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#904820
  1. a
  2. a
  3. c
  4. Người ta thường nói đến bốn nền văn minh Phương Đông: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc
  5. Lưỡng Hà là vùng thung lũng giữa hai con sông Tigris và sông Euphrates.
    Tại khu vực Trung Cận Đông giữa miền núi rừng Tiểu Á và sa mạc A Rập
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement