Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bay19810808
#675739

Download Tiểu luận Tư tưởng của nông dân trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và giải pháp khắc phục ở huyện Ninh Hoà hiện nay miễn phí

Ninh Hoà nằm về phía Đông vòng cung Bắc Nam của dải trường Sơn, có diện tích tự nhiên 1195,73 km2, trên 70% là núi rừng 0,44% là động cát ven biển. Đất sản xuất nông nghiệp 28.994 ha, trong đó có 10.964 ha trồng lúa, diện tích cây công nghiệp hàng năm 9.321 ha, diện tích cây công nghiệp lâu năm 1.238 ha , diện tích cây ăn quả 3.388 ha, đất lâm nghiệp 52.313 ha. Đồng bằng là một lòng chảo hơi tròn, bán kính khoảng 15 km. Địa hình thấp dần từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam.
Dân số toàn huyện có 232.401 người, mật độ dân số là 197 người/km2 (Tính đến tháng 12/2009), số người trong độ tuổi lao động là 144.199 người và đa số là làm nông nghiệp, tỷ lệ lao động tri thức, có trình độ chiếm rất nhỏ.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

nông với hơn 70% dân số làm nông nghiệp trải qua hàng ngàn năm sống dưới chế độ phong kiến và hàng trăm năm dưới ách đô hộ của bọn thực dân, đế quốc nên trong tư tưởng của đại bộ phận của giai cấp nông dân nếp sống, nếp nghĩ còn còn một số biểu hiện không tích cực như: trì trệ, phụ thuộc, làm ăn nhỏ lẻ… Tư tưởng nông dân Việt Nam có nguồn gốc chủ yếu từ một nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ lẻ manh mún. Vì thế trong một thời gian khá dài đã tạo nên tâm lí “an phận thủ thường”, tự bằng lòng với những thứ đã có, họ không còn ý chí phấn đấu, luôn sống trong sự sắp đặt sẵn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, chấp nhận những điều kiện tổ chức, những thể chế quy phạm được thiết lập qua nhiều thế hệ. Cuộc sống của họ chỉ biết quanh quẩn bên ruộng, vườn, con trâu cái cày ít được tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài. Tâm lí “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, “năng nhặt, chặt bị”. Chính những điều này đã tạo nên những suy nghĩ mang tính cục bộ, bảo thủ, hẹp hòi… Ngày nay trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tư tưởng cục bộ, đố kỵ, hẹp hòi, tự ti, tuỳ tiện ngày càng được hiện rõ hơn: Ví dụ như việc bầu chọn cán bộ địa phương. Khi bầu cán bộ địa phương, họ chỉ bầu cho những người ở địa phương mình, những người thân quen hay con cháu trong nhà, chứ họ không bầu cho những người thực sự có năng lực. Chính tâm lý này dẫn tới tình trạng bè phái cục bộ, mất đoàn kết ở nhiều nơi.
Hiện nay vẫn có một số nông dân không coi trọng lý luận, pháp luật, không muốn tiếp thu cái mới vì họ cho rằng tư duy kinh nghiệm chỉ cần dựa vào những hiểu biết do mình nghe, nhìn thấy, trải qua mà có không cần học hỏi thêm. Bên cạnh đó thì chủ nghĩa bình quân cũng góp phần cản trở tính sáng tạo của người nông dân, kìm hãm sự phát triển dân chủ trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội nông thôn. Vì vậy, ở nhiều nơi nông dân thiếu kiến thức khoa học, kỹ thuật, hoặc ngại chưa dám đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất hoặc còn chần chờ đợi người khác làm thành công thì mới làm theo.
Tập quán tự do, tuỳ tiện biểu hiện trong sản xuất: Cứ thấy lợi ích trước mắt là làm ngay chứ không cần xem xét nghĩ đến hậu quả của nó như thế nào chẳng hạn như việc: chặt phá rừng và khai thác gỗ một cách bừa bãi khi chưa được phép của các cấp chính quyền; tự do lấy đất làm gạch, xây nhà khi chưa đăng ký… Tín ngưỡng tôn giáo là vấn đề tự do của mỗi người nhưng đây cũng là việc đáng để bàn, đáng để quan tâm khi người dân quá tin vào thần thánh, bói toán chạy theo những điều không có thật dẫn tới hao tiền, tốn của mất tời gian, làm họ thiếu tự tin vào khả năng của chính mình, không chịu tiếp thu khoa học,công nghệ, không dám chấp nhận sự tiến bộ của công cuộc đổi mới đất nước, của những công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn nói riêng.
Ở nhiều vùng nông thôn nước ta, hiện tượng nông dân sống thờ ơ, vô trách nhiệm trước khó khăn, hoạn nạn của người khác vẫn còn tồn tại họ chỉ biết “đèn nhà ai, nhà ấy rạng”, “mạnh ai người ấy thắng” hay thái độ nể nang, né tránh thấy sai hay đúng đều không dám đưa ra chính kiến của mình.
Thói “hủ danh địa vị”, tư tư vị lợi thực tế của người nông dân hiện nay cũng rất đáng bàn. Họ vì lợi ích cá nhân, chạy theo đồng tiền, lợi nhuận cao mà nghĩ ra nhiều thủ đoạn để lừa gạt. Những hiện tượng này tuy chưa phổ biến, nhưng tính chất của nó rất nghiêm trọng và ngày càng lan rộng ra xã hội, làm xói mòn chuẩn mực đạo đức truyền thống tốt đẹp của nhân dân, dân tộc.
Chúng ta không phủ nhận vai trò to lớn của giai cấp nông dân bởi chính sự tham gia của nông dân mới làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc nhưng ở họ vẫn luôn tồn tại những tính toán, sự ích kỷ, những tính toán hẹp hòi đố kị. Vì thế giai cấp nông dân không thể có một vị trí riêng, vị trí độc lập cho riêng mình vì họ không đại diện cho một phương thức nào.
Như vậy, những biểu hiện không tích cực trong tư tưởng của người nông dân hiện nay đang là vấn đề bức xúc, một bài toán khó giải đặt ra cho Nhà nước ta. Những tư tưởng không tích cực này đang cản trở thậm chí đưa đến những hậu quả không tốt trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn huyện Ninh Hoà nói riêng. Vì vậy để giải quyết tốt những vấn đề nêu trên cần phải có các giải pháp phù hợp, kiên trì và bước đi cụ thể để nông dân thực sự trở thành lực lượng chủ chốt với những người lao động mới, có ý chí, kiến thức khoa học kĩ thuật, có văn hoá kỷ cương để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà trước hết là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC
KHẮC PHỤC NHỮNG YẾU TỐ KHÔNG TÍCH CỦA TƯ TƯỞNG NGƯỜI NÔNG DÂN Ở HUYỆN NINH HOÀ,
TỈNH KHÁNH HOÀ HIỆN NAY
I. THỰC TRẠNG CNH – HĐH NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN, NÔNG THÔN HUYỆN NINH HOÀ
Ninh Hoà là huyện đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ, thuộc tỉnh Khánh Hoà, nằm trên tọa độ từ 12020' - 12045' độ vĩ Bắc, 105052' - 109020' độ kinh Đông, có ranh giới chung với huyện Vạn Ninh ở phía Bắc, huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang ở phía Nam, giáp tỉnh Đaklak ở phía Tây, giáp biển ở phía Đông. Trung tâm huyện cách thành phố Nha Trang 33 km về phía Bắc (theo Quốc lộ 1A).
Ninh Hoà nằm về phía Đông vòng cung Bắc Nam của dải trường Sơn, có diện tích tự nhiên 1195,73 km2, trên 70% là núi rừng 0,44% là động cát ven biển. Đất sản xuất nông nghiệp 28.994 ha, trong đó có 10.964 ha trồng lúa, diện tích cây công nghiệp hàng năm 9.321 ha, diện tích cây công nghiệp lâu năm 1.238 ha , diện tích cây ăn quả 3.388 ha, đất lâm nghiệp 52.313 ha. Đồng bằng là một lòng chảo hơi tròn, bán kính khoảng 15 km. Địa hình thấp dần từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam.
Dân số toàn huyện có 232.401 người, mật độ dân số là 197 người/km2 (Tính đến tháng 12/2009), số người trong độ tuổi lao động là 144.199 người và đa số là làm nông nghiệp, tỷ lệ lao động tri thức, có trình độ chiếm rất nhỏ.
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Hoà lần thứ XVI tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và các nguồn lưc để đẩy mạnh phát triển kinh tế v
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement