Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By 38_38
#675702 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu : .
Tóm tắt tiểu luận : .
Chương 1: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Cơ sở khách quan .
2. Cơ sở chủ quan .
Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Thời kì trước năm 1911: hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước.
2. Thời kì từ năm 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc.
3. Thời kì từ 1921 – 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam.
4. Thời kì từ 1930 – 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng.
5. Thời kì 1945 – 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển hoàn thiện.
Chương 3: giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.
1. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới.
● Kết bài.
I, Nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. Nó ra đời nh­ là một sản phẩm tất yếu của cách mạng Việt Nam, do yều cầu khách quan, đáp ứng ngững nhu cầu bức thiết do cách mạng Việt Nam đặt ra từ đầu thế kỷ XX đến nay.
Năm 1958, thực dân Pháp chĩa mòi súng xâm lược nước ta, đưa nước ta bước vào thời kỳ tăm tối nhất. Nhân dân Việt nam liên tục nổi dậy chống lại ách thống trị của thực dân Pháp dưới ngọn cờ của một số nhà yêu nước tiêu biểu nối tiếp nhau, song đều lần lượt thất bại. Phong trào cách mạng ở nước ta bế tắc không lối thoát. Đúng lúc đó, người thanh niên Nguyễn Tất Thành xuất hiện mang theo cả tấm lòng yêu nước cháy bỏng và khát khao rực sáng là giảI phóng dân téc và đất nước. Người lên đường ra nước ngoài học tập và tìm lối thoát cho cả một dân téc trong khi chủ nghĩa đế quốc đã xác lập được sự thống trị của chúng trên một phạm vi rộng lớn của thế giới. Càng có áp bức thì phản kháng càng dữ dội. Phương đông đã thức tỉnh. Thêm vào đó sự thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã làm chấn động toàn cầu và tác động dữ dội đến tư tưởng sau này của người thanh niên yêu nước Êy. Dưới ánh sáng của cuộc cách mạng tháng Mười, của “ Đề cương về vấn đề dân téc và vấn đề thuộc địa” do Lênin vạch ra, Nguyễn Ái Quốc đã dứt khoát lùa chọn và đi theo con đường cách mạng của Lênin: “ Muốn cứu nước giải phóng dân téc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Từ đó Người càng đi sâu tìm hiểu các học thuyết cách mạng trên thế giới, xây dựng lý luận về cách mạng thuộc địa, trước hết là lý luận cách mạng để giải phóng dân téc Việt Nam, xây dựng các nhân tố cách mạng của dân téc, tổ chức và lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến lên giành thắng lợi vĩ đại vì độc lập của dân téc, tự do của toàn dân…
Có thể nhìn nhận quá trình xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đơn giản như trên nhưng thực ra đây là cả một kết quả sau được tạo nên bởi nhiều yếu tố. Trong đó phải kể đến:
1. Điều kiện lịch sử- xã hội, gia đình, thời đại:
a, Điều kiện lịch sử:
Từ năm 1858 đến cuối thế kỷ XIX, nước ta bị đế quốc Pháp xâm lược. Các phong trào vũ trang kháng chiến chống Pháp liên tục nổi lên, dâng cao và lan rộng trong cả nước: từ Trương Định, Nguyễn Trung Trực.. ở Nam bé, Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Xuân Ôn, Phan Đình Phùng .. ở miền Trung đến Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Quang Bích... ở miền Bắc. Tuy nhiên do chưa có một đường lối kháng chiến rõ ràng, dùa trên ý thức hệ phong kiến nên đều thất bại.
Bước sang đầu thế kỷ XX, xã hội Việt Nam bắt đầu có sự biến chuyển và phân hoá, tầng líp tiểu tư sản và mầm mèng của giai cấp tư bản bắt đầu xuất hiện, ảnh hưởng của cuộc vận động cảI cách của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu ở Trung Quốc tác động vào Việt Nam. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản với sự xuất hiện của các phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân, Việt Nam Quang phục hội…do các sĩ phu phong kiến có tư tưởng duy tân truyền bá và dẫn đường, nhưng do bất cập trước lịch sử nên không tránh khỏi thất bại
Những năm đầu thế kỷ XX thực dân Pháp thẳng tay đàn áp các phong trào yêu nước của nhân dân ta. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa( 12-1907), cuộc biểu tình chống sưu thuế ở Huế và các tỉnh miền Trung bị đàn áp( 4-1908), vụ Hà Thành đầu độc bị thất bại và bị tàn sát( 6-1908), căn cứ nghĩa quân Yên Thế bị bao vây và bị đánh tan( 1-1909), phong trào Đông Du bị tan rã, Phan Bội Châu và các đồng chí của ông bị trục xuất khỏi nước Nhật( 2-1909), các lãnh tụ của phong trào Duy Tân Trung Kỳ, người bị lên máy chém, người bị đầy ra côn đảo. Tình hình đó cho thấy, phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn thắng lợi thì phảI tìm ra mét con đường mới cho riêng mình.
Đúng thời điểm đó, xuất hiện một người thanh niên yêu nước, chứa chan nhiệt tình và nhiệt huyết cháy bỏng. Đó chính là tiền thân của đồng chí Nguyễn Ái Quốc.
b, Quê hương và gia đình:
- Quê hương:
Nghệ Tĩnh, quê hương của Hồ Chí Minh là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm. Nơi đây đã nuôi dưỡng nhiều anh hùng nổi tiếng tron lịch sử Việt Nam như Mai Thóc Loan, Nguyễn Biểu, Đặng Dung, các lãnh tụ yêu nước cận đại như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu…
Từ nhỏ, Hồ Chí Minh đã đau xót chứng kiến cuộc sống cùng kiệt khổ, bị đàn áp, bị bóc lột cùng cực của đồng bào mình ngay trên mảnh đất quê hương. Những tội ác của bọn thực dân và thái độ ươn hèn, bạc nhược của bọn quan lại Nam triều đã thôi thóc Người ra đI tìm một con đường cách mạng mới để cứu dân, cứu nước.
- Gia đình:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Aduad
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#981118 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement