Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Torrey
#675698 Link tải miễn phí luận văn


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 2
NỘI DUNG 3
I. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHO VIỆC NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIỀN TỆ. 3
1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của các sự vật và hiện tượng. 3
2. Nguyên lý về sự phát triển của các sự vật hiện tượng. 4
II. VẬN DỤNG HAI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT TRONG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TIỀN TỆ. 5
1. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ. 5
2. Chức năng của tiền tệ. 6
3. Sự phát triển của tiền tệ. 8
KẾT LUẬN 12
TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

LỜI NÓI ĐẦU

Sự ra đời của tiền tệ làm cho kinh tế ngày càng phát triển và các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau.Trải qua nhiều thời kì tiền tệ đã hình thành mọt cách rõ rệt ,nó hình thành mọi cách rõ rệt,nó hình thành trên những gì thực tế nhất của đời sống xã hội. Tuy con đường đi lên không đơn giản,dễ dàng,những khó khăn bế tắc. Nhưng một điều rõ ràng là khi đã hội đủ những điều kiện cần thiết thì sự ra đời là một sự tất yếu.
Chính vì vậy mà con người luôn tìm hiểu để có những lý luận chung về tiền tệ qua đó thấy được những quy luật hình thành và phát triển của tiền tệ.
Sau khi dã định vị được rồi, cần có cái nhìn bao quát về tiến trình phát triển của tiền tệ, bao gồm các giai đoạn khác nhau. Chính vì những lý do trên mà em đã chọn đề tài “vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác-Lênin để phân tích sự phát triển của tiền tệ”.
Bởi vậy chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề sau:
Phần I Cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu sự phát triển của tiền tệ.
1.Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của các sự vật hiện tượng
2.Nguyên lý về sự phát triển của các sự vật hiện tượng .
Phần II Vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong sự tồn tại và phát triển của tiền tệ.
1.Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ.
2.Chức năng của tiền tệ
3.Sự phát triển của tiền tệVận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác-Lênin để phân tích sự phát triển của tiền tệ NỘI DUNG
I. Cơ sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu sự phát triển của tiền tệ.
1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của các sự vật và hiện tượng.
Triết học Mác-Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học. Những quy luận mà triết học Mác-Lênin phát hiện ra đã giúp con người nhận thức đúng đắn hơn về thế giới khách quan. Từ đó tích cực lao động cải tạo thế giới nhằm phục vụ cuộc sống con người. Những quan điểm đó đưa ra luôn được chứng minh là đúng thông qua những hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động cải tạo xã hội của toàn bộ thế giới .
Chính vì vậy “nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của các sự vật hiện tượng” trong triết học Mác-Lênin đã giúp con người nghiên cứu thế giới là vật chất vận động trong không gian thời gian.Thế giới vật chất đó tồn tại, vận động, biểu hiện bằng vô vàn sự vật hiện tượng, quá trình. Mối liên hệ ở đây là một phạm trù triết học chỉ sự tác động qua lại, sự quy định, sự thâm nhập và chuyển hoá lẫn nhau của sự vật, hiện tượng, quá trình “con người muốn suy nghĩ đúng thì phải có quan điểm toàn diện vì các sự vật hiện tượng là quá trình của thế giới vật chất là một chỉnh thể thống nhất, chúng có mối liên hệ phổ biến với nhau”.Mối liên hệ dựa trên quan điểm duy vật biện chứng. Vì vậy nguyên lý này đã góp phần to lớn khắc phục những hạn chế trước đây trong cách nhìn nhận, đánh giá sự vật và mở đường cho những đánh giá đúng đắn của phép biện chứng duy vật được chứng minh bằng việc con người luôn vận dụng nó vào thực tiễn .
Một sự liên hệ có tính khách quan không phụ thuộc ý thức con người ví dụ: liên hệ giữa trái đất với mặt trăng, giữa cung và cầu trên thị trường những việc đó hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn của con người. Muốn nhận thức hoạt động thực tiễn đúng không phải chỉ tính đến mối liên hệ phổ biến mà còn phải tính đến mối liên hệ nhiều vẻ của đối tượng.
Mối liên hệ nhiều vẻ mang những đặc điểm, tính chất khác nhau, có vai trò khác nhau sẽ có những giải quyết khác nhau.

2. Nguyên lý về sự phát triển của các sự vật hiện tượng.
Quan điểm duy vật biện chứng được coi là chủ đạo của triết học Mác-Lênin. Nguyên lý đã xác lập quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển đúng đắn làm cơ sở cho sự nhận thức và hành động đúng về sự phát triển. Thừa nhận tính khách quan, tính phổ biến và tính phong phú. Sự phát triển có tính muôn vẻ, nó là một phạm trù triết học chỉ những mối liên hệ biến đổi có xu hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Ngoài ra chỉ thừa nhận sự phát triển nói chung chưa đủ còn còn cần biết tìm ra sự khác nhau của sự phát triển trong từng lĩnh vực (tự nhiên,xã hội tư duy) từng đối tượng cụ thể vàcó giải pháp phù hợp mới đưa đến kết quả và hiểu quả cao.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#978234
tranthimaithy1997 đã viết:tuyet voi acho em xin cai link vs ad oi;) :grin: :grin: :grin: :grin:


Link đây bạn
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement